Дж. Р. Уорд
Неукротима любов

книга девета от Братството на черния кинжал

На светлата памет

на Маргарет Бърд

Посветена на теб.

На теб, истински «брат».

Мисля, че си точно там,

където би трябвало да бъдеш…

и не съм единствената,

която смята така.Благодарности

С огромна благодарност към читателите на «Братството на черния кинжал» и поздрав към Съкилийничките!

Страшно съм задължена за подкрепата на: Стивън Акселрод, Кара Уелш, Клеър Зайън и Леели Гелбман.

Благодаря също така и на всички в «НАЛ» — тези книги наистина са плод на колективни усилия.

Благодаря ви, Лу и Опал, както и на всичките ни модератори, за всичко, което правите, продиктувано от доброто ви сърце! Както и на Кен, който ме търпи, както и на Шерил — виртуалната кралица на автографите.

С обич на Д., както и с безкрайна благодарност за толкова много неща… особено Кези. «Скигълс» никога не са били толкова секси.

С обич на Нат, който е с мен при всяка крачка от пътя, търпеливо и мило.

Благодаря ти, лельо Льо Е! Тук всички те обичат… а сега списъкът е още по-голям, нали?

Благодаря също така и на д-р Джес, която е и си остава един от най-умните хора, които познавам — истинска късметлийка съм, че ме търпиш. Както и на Сю Графтън и Бетси Вон, които довършват моя изпълнителен комитет.

Нищо от това не би било възможно без: любящия ми съпруг, който ме съветва, грижи се за мен и ми дава идеи; прекрасната ми майка, която ме е дарила с толкова обич, че никога не бих могла да й се отплатя; семейството ми (както кръвните роднини, така и осиновените) и скъпите ми приятели.

О, и на по-добрата половина от Райтър Дог, разбира се.


Речник на термините

аструкс нотрум - Личен телохранител, който се назначава с указ от краля.

атендантки - Избраници, служещи като лични помощнички на Скрайб Върджин.

Братството на черния кинжал — Отлично тренирани вампири воини, които защитават вида си от Обществото на лесърите. В резултат на селекция в рамките на расата братята притежават огромна физическа и психическа устойчивост, както и способността за бързо оздравяване. Повечето от тях не са кръвни братя, приемат се официално в братството по предложение на членовете му. Агресивни, самоуверени и потайни по природа, те съществуват отделно от цивилните вампири и рядко контактуват с представители на другите класи, освен когато трябва да се хранят. За тях се разказват легенди и са на особена почит в света на вампирите. Могат да бъдат убити само при много тежко нараняване, например ако получат огнестрелна рана или бъдат прободени в сърцето.

вампир - Вид, различен от хомо сапиенс. Вампирите трябва да пият кръвта на противоположния пол, за да живеят. Човешката кръв им помага да оцелеят, но силата им скоро се изчерпва. След преобра-зяването си, което настъпва към двадесет и петата им година, те не могат да излизат на слънчева светлина и трябва редовно да пият кръв. Вампирите не могат да „превръщат" човешки същества във вампири чрез ухапване или преливане на кръв, но могат да създа-дат поколение при връзка с човек, което се случва рядко. Вампирите притежават способността да се дематериализират по желание, но трябва да са спокойни и концентрирани и не трябва да носят нищо тежко със себе си. Могат да изтриват спомените на хората, докато са в краткотрайната им памет. Някои вампири са в състояние да четат мисли. Продължителността на живота им е повече от хиляда години, понякога живеят дори по-дълго.

глимера - Основното ядро на аристокрацията, което може да се сравни, грубо и само донякъде, с английското кралско семейство.

Гробницата - Свещената гробница на Братството на черния кинжал. Използва се като място за ритуали и хранилище за керамичните урни на лесърите. Ритуалите включват въвеждане в братството, погребения и дисциплинарни наказания на братята. Никой не може да влиза в нея, освен членовете на братството, Скрайб Върджин и кандидатите за членство на братството.

двуборство - Конфликт между двама мъжки вампири, които се съревновават за правото да бъдат избрани за съпруг.

доген - Член на класата на прислужниците в света на вампирите. Догените имат стари, консервативни традиции в обслужването на по-високопоставените от тях и спазват строг етикет по отношение на облеклото и поведението си. Могат да излизат през деня, но остаряват сравнително бързо. Продължителността на живота им е около петстотин години.

екзиле дубле - Лошият или прокълнат близнак; този който е роден втори.

ерос - Избраници, обучени в изкуството на любовта.

Избраници - Жени вампири, обучени да служат на Скрайб Върджин. Представителки на аристокрацията, въпреки че са се отдали по-скоро на духовен, отколкото на светски живот. Почти не общуват с мъжете вампири, но могат да се отдават на воините по нареждане на Скрайб Върджин, за да се размножава кастата им. Имат способността да предсказват бъдещето. В миналото са задоволявали нуждите от кръв на членовете на братството, но братята са изоставили тази практика.

изолация - Статут, налаган от краля на жена вампир, в резултат на молба до него, отправена от семейството на въпросната жена вампир. Поставя я под попечителство и тя трябва да се подчинява безпрекословно на своя попечител, който обикновено е най-възрастният мъж в семейството. В този случай, нейният попечител има законното право да определя всички аспекти на живота й и да ограничи контактите й със света - всички или само някои от тях.

крих - Знак в Древния език, символизиращ достойна смърт.

кръвен роб - Вампир от мъжки или женски пол, принуден да задоволява нуждите от кръв на друг вампир. Практиката да се държат кръвни роби почти е изчезнала, макар и да не е обявена за незаконна.

леаж — Уважително обръщение на сексуално подчинена личност към нейния или неговия доминант.

лесър - Човек без душа, който преследва и унищожава вампирите, член на Обществото на лесърите. За да бъде убит, лесърът трябва да бъде прободен в гърдите, иначе е безсмъртен. Лесърите не се хранят, не пият нищо и са импотентни. След време косата, кожата и ирисите им губят пигментацията си, докато станат руси, без капка цвят на лицето и с бледи очи. Излъчват миризма на бебешка пудра. След като бъдат въведени в обществото от Омега, всеки от тях получава керамична урна, в която е поставено сърцето му, след като е било извадено.

лийдайьр - Могъща и влиятелна личност.

лийлан - Гальовна, ласкава дума, която може да се преведе като любим, любима.

лис - Инструмент за мъчения.

люлен - Подарък, дар.

мамен - Майка. Използва се едновременно като съществително нарицателно и като обръщение, показващо обич и привързаност.

мис - Прикриване на местности или предмети; създаване на илюзорно поле.

нала (ж.р.) или налум (м.р.) - Дума, която показва силни чувства. Означава „любима" или „любим".

Небитието - Царство, където времето не съществува. Там мъртвите отново се събират с близките си и преминават във вечността.

Обществото на лесърите - Орден на убийци, създаден от Омега за унищожаване на расата на вампирите.

Омега - Зло мистично същество, чиято цел е унищожението на вампирите поради ненавистта му към Скрайб Върджин. Живее в свят извън времето и притежава огромна власт, но не и съзидателна сила.

период на нужда - Период, през който жената вампир е фертилна и който обикновено продължава два дни. През този период жената изпитва силно сексуално желание. Той настъпва около пет години след прео-бразяването на жената и след това се повтаря през десет години. Всички мъжки вампири реагират, ако са край жена вампир в период на нужда. Този период може да бъде опасен, конкуриращите се мъже влизат в конфликт и се бият помежду си, особено ако жената няма партньор.

пирокант - Понятие за обозначаване на слабото място на вампира, неговата ахилесова пета. Тази слабост може да бъде вътрешна, например пристрастяване, или външна, например обичан човек, попечител - Настойник на непълнолетен индивид. Има различни степени попечители, като най-мощните са назначените за такива на жени вампири в изолация.

преобразявано - Критичен момент в живота на вампирите, когато влизат в зрелост. От този момент нататък те трябва да пият кръв от противоположния пол, за да живеят, и не могат да понасят слънчевата светлина. Обикновено настъпва към средата на двадесетте години на индивида. Някои вампири не оцеляват след преобразяването, особено мъжките. Преди преобразяването си вампирите са физически слаби, в сексуално отношение са неактивни и неотзивчиви и не могат да се дематериализират.