(обратно)(обратно)

Информация за текста

Свалено от „Моята библиотека“: http://chitanka.info/book/6786

Издание:

Пиер Луис. Афродита

Френска. Пето издание

ИК Инфомедия Груп, София, 2012

Редактор: Свилен Каролев

Коректор: Снежана Бошнакова

ISBN: 978-954-92434-5-1

1

Прост френски войник, прославил се в едно сражение с китайците при Кантон. — Б.пр.

(обратно)

2

Филодем, А. П. V. 132

(обратно)

3

Иеремия 11,2,20.

(обратно)

4

Осия II, 7.

(обратно)

5

Иеремия II, 23, 24.

(обратно)

6

Иезекиил, XXIII, 20,21.

(обратно)

7

Иеремия, III, I.

(обратно)

8

Иезекиил, XIII, 22–25.

(обратно)

9

Наум, III, 8.

(обратно)

10

Осия, IV, 14.

(обратно)

11

Еклесиаст, IX, 7,10.

(обратно)

12

Еклесиаст, XI, 7.

(обратно)

13

Еклесиаст, XII, 1-8-9.

(обратно)