[4] akvedukts (latin. «ūdens devējs») — sena akmens celtne, it kā tilts ar kanālu ūdenim. Senatnē ūdensvads.

[5] tiāra — romas pāvesta galvas sega trīskārtēja vainaga veidā. Senatnē šādas galvas segas bija Persijas un Asīrijas vald­niekiem. Ļeņingradā bij. Zinātņu akadēmijas ēkas priekšā atrodas divas no Ēģiptes atvestas sfinksas ar tiārām galvā.

[6] sarkofags — kapene senajā Ēģiptē, kurā novietoja šķir­stu ar valdnieka vai aristokrata mūmiju. Vēlāk — vispār lepns šķirsts.