Книги жанра «Старинное» на букву «Ц»

num: 0 1 2 3 4 9
en: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
ru: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

 Название
 Автор
 Серия
Церковная история

Евсевий Кесарийский, Памфил, еп. (ок. 265 – ок. 340), греч. писатель, первый историк Церкви, сочинения которого сохранились до нашего времени. Е. справедливо называют «отцом церковной историографии», поскольку в отличие от своих предшественников (Егезиппа, Юлия Африкана и др.) он пытался придать своему труду характер полноты и систематичности.

Огромную ценность представляет «Церковная история» Е. ввиду того, что в ней он привел выдержки из многих утраченных текстов. Только из соч. Е. мы знаем о книгах Папия Иерапольского, Егезиппа и др. раннехристианских писателей, проливающих свет на происхождение Евангелий. Сообщает он и о многих преданиях, касающихся апостольского времени и общин 1-2 вв. (об апп. Иоанне, Фаддее, Иакове и др.). Т. о., работы Евсевия – незаменимый источник для новозаветной истории. (Из досье А. Меня)

Серия:
 
Царство мрачного Аида

«Глубоко под землей царит неумолимый, мрачный брат Зевса Аид. Никогда не проникают туда лучи яркого солнца. Бездонные пропасти ведут с поверхности земли в печальное царство Аида. Мрачные реки текут в нем. Там протекает всё леденящая священная река Стикс, водами которой клянутся сами боги…»

Серия:
 
Царь Эдип

Царь Эдип. Древнегреческая трагедия.

Автор: Софокл
Серия: Трагедии
 
Цветочки Святого Франциска

«Цветочки Святого Франциска» (I Fioretti di San Francesco) — средневековый итальянский флорилегий, состоящий из 53 глав, повествующих о различных удивительных, чудесных, поучительных и благочестивых случаях из жизни Святого Франциска Ассизского (1181 — 4 октября 1226) и его первых последователей.

Автор:
Серия:
 
Центурии

Главным трудом Нострадамуса является знаменитая пророческая книга Центурии — «Пророчества магистра Мишеля Нострадамуса». Это около тысячи четверостиший (катренов), объединенных в главы (центурии) по 100 катренов каждая. Современные ученые считают, что во многих случаях Нострадамусу удалось дать верные предсказания, в своих пророчествах он предсказал судьбы не только европейских стран, но и США, Японии, Австралии. Считается, что в одном из написанных им катренов Нострадамус предсказал собственную смерть.

В оформлении обложки использован фрагмент картины неизвестного итальянского художника XVIII века «Магическая сцена».

Серия:
 
Цені забытых продкаў

Незвычайны лірызм таленту Кацюбінскага пранізвае ўсе яго творы і асабліва ярка выступае ў аповесці «Цені забытых продкаў» (1911). Аповесць яскрава перадае жыццё ўкраінска-карпацкага племені гуцулаў. Асабістыя назіранні пісьменніка над жыццём гэтага племені і сабраны ім этнаграфічны матэрыял паслужылі нагодай для стварэння вельмі каларытнага, стылізаванага пад паэтычны гуцульскі «сказ» твора. На фоне карцін гуцульскага побыту, пераплятаючы казачнае з сапраўдным, рэальнае з фантастычным, Кацюбінскі паказвае на ўзоры дзвюх процілеглых натур два пачаткі ў развіцці жыцця: Іван Палійчук, які выхаваны і сфармаваўся пад вырашальным уплывам прыроды ва ўмовах старых традыцый — натура шчырая, паэтычная, што пакорліва прыстасоўваецца да сіл прыроды, і таму адчувае ўсе яе хароствы і таямніцы. Ён у гэтым жыцці няшчасны. Яго нявесту Марычку, такую ж паэтычную натуру, выносіць горная рака. Жаніўшыся на багатай гаспадыні Палагне, Іван тужыць, марыць і чэзне, набліжаючыся да трагічнай смерці. Тым часам яго сусед Юра — поўная супрацьлегласць яму. Ён валодае грубай сілай, казачнымі сакрэтамі чарадзея, праз якія ўмацоўвае сваю гаспадарку і вядзе актыўнае змаганне з прыродай як з варожай яму сілай. Ён спакушае жонку Івана Палагну; ён заўсёды перамагае, уносячы ў жыццё пачатак грубай актыўнай сілы. Простая паэтычная натура — Іван Палійчук — гіне. У пісьменніка сумнае, трохі песімістычнае пачуццё ад таго, што яму даводзіцца канстатаваць перамогу грубай сілы ў жыцці. Грубая, сурова-фантастычная казка як бы робіцца рэчаіснасцю, а простая паэтычная непасрэднасць — легендай. Такая асноўная канцэпцыя аповесці, напісанай напярэдадні смерці Кацюбінскага, калі здароўе яго было ўжо моцна падточана хваробай, што не магло не ўнесці песімістычных нотак у гэту аповесць. Над гэтым творам, напісаным хутчэй у рамантыка-сімвалічных, чым у імпрэсіянісцкіх тонах, Кацюбінскі доўга працаваў. Глыбокае, працяглае аздабленне твораў увогуле было вельмі характэрна для Кацюбінскага. Ён прад’яўляў да сябе як пісьменніку вялікія патрабаванні. «„Пачуццё незадаволенасці сабой у мяне вельмі развіта, казаў неаднойчы Кацюбінскі» — расказвае ў сваіх успамінах пра яго М. Горкі. Не раз здаралася, што яго твор ужо набіраўся, а ён усё яшчэ пасылаў тыя ці іншыя змены тэксту, што адносяцца да стылю, да асобных фраз, слоў. Гэтым тлумачыцца незвычайнасць кампазіцыі яго твораў, сіметрыя іх асобных частак. У творчасці сваім Кацюбінскі шырока скарыстаў сімволіку народнай мовы. Міхайла Кацюбінскі увайшоў ва ўкраінскую літаратуру як адзін з лепшых стылістаў, майстроў украінскай прозы.

Серия:
 
Цветы сливы в золотой вазе, или Цзинь, Пин, Мэй

Самый загадочный и скандально знаменитый из великих романов средневекового Китая, был написан в XVII веке.

Имя автора не сохранилось, известен только псевдоним – Ланьлинский насмешник. Это первый китайский роман реалистического свойства, считавшийся настолько неприличным, что полная публикация его запрещена в Китае до сих пор.

В отличие от традиционных романов, где описывались мифологические или исторические события, «Цзинь, Пин, Мэй» рассказывается веселой жизни пройдохи-нувориша в окружении его четырех жен и многочисленных наложниц.

Серия:
 
Цветы сливы в золотой вазе, или Цзинь, Пин, Мэй

Самый загадочный и скандально знаменитый из великих романов средневекового Китая, был написан в XVII веке.

Имя автора не сохранилось, известен только псевдоним — Ланьлинский Насмешник. Это первый китайский роман реалистического свойства, считавшийся настолько неприличным, что полная публикация его запрещена в Китае до сих пор.

В отличие от традиционных романов, где описывались мифологические или исторические события, «Цзинь, Пин, Мэй» рассказывается веселой жизни пройдохи-нувориша в окружении его четырех жен и многочисленных наложниц.

Серия:
 
Цзацзуань. Изречения китайских писателей IX–XIX вв.

В сборнике объединены изречения китайских писателей разных веков, написанные в жанре цзацзуань. Отражая быт народа, его обычаи и культурные традиции, цзацзуань представляют собой своеобразное явление в китайской литературе. В этой книге впервые собраны кпереведены на русский язык цзацзуань разных авторов.

Серия:
 
Цвет абрикоса

Китайский любовный роман «Цвет абрикоса» — это, с одной стороны, полное иронии анекдотическое повествование о похождениях молодого человека, который, обретя чудодейственное снадобье для поднятия мужских сил, обзавелся двенадцатью женами; с другой стороны — это книга о страсти, о той стороне интимной жизни, которая, находясь в тени, тем не менее, занимает значительную часть человеческой жизни и приходится на ее лучшую, но краткую пору — пору молодости. Для современного читателя этот роман интересен как книга для интимного чтения.

Автор: Сяошен Би
Серия:
 
Цвет абрикоса

Китайский любовный роман «Цвет абрикоса» — это, с одной стороны, полное иронии анекдотическое повествование о похождениях молодого человека, который, обретя чудодейственное снадобье для поднятия мужских сил, обзавелся двенадцатью женами; с другой стороны — это книга о страсти, о той стороне интимной жизни, которая, находясь в тени, тем не менее, занимает значительную часть человеческой жизни и приходится на ее лучшую, но краткую пору — пору молодости. Для современного читателя этот роман интересен как книга для интимного чтения.

Автор: Сяошэн Би
Серия:
 
Царь Венетам

Материал взят на сайте «Родноверие».

http://sventovid.narod.ru/

Автор: Маслов Илья
 
Царство мрачного Аида

«Глубоко под землей царит неумолимый, мрачный брат Зевса Аид. Никогда не проникают туда лучи яркого солнца. Бездонные пропасти ведут с поверхности земли в печальное царство Аида. Мрачные реки текут в нем. Там протекает всё леденящая священная река Стикс, водами которой клянутся сами боги…»

Серия:
 
Царь Кащей

История извечного сражения добра и зла. Кащей снова обретает силы и порабощает людей. Но, согласно древним преданиям, родится добрый молодец, который вновь сможет заковать в цепи силы зла…

Автор: Коэн Макс
Серия:
 
Царевна из города Тьмы

Узбеки — народ древней культуры. Во всем мире славятся великолепные здания Бухары и Самарканда, старинные рукописные книги, украшенные золотом и киноварью миниатюр, — книги великого поэта Алишера Навои, книги Лутфи, Бабура, Муками, Фурката.

Мало кто знал до Октябрьской революции, что живут на плодородной узбекской земле книги, которые не пишутся, не печатаются, а сказываются изустно. В чайхане, под зеленым навесом чинара, у хауза-водоема, окруженный в кишлаке хлопкоробами, а на городском базаре — ремесленниками, старик сказитель излагал, в стихах и в прозе, под аккомпанемент двухструнного инструмента — домбры, удивительно яркие, звонкие, увлекательные поэмы.

Недаром наши сказители-современники Эргаш Джуман-булбул-оглы, Пулкан-шаир и в особенности повсеместно знаменитый Фазил Юлдашев пользовались воистину всенародной любовью.

Из уст сказителей узбекские фольклористы в советское время записали много десятков изумительных по своим художественным достоинствам поэм-дастанов. Среди них особое место занимают поэмы о Гор-оглы. Этот герой известен и азербайджанцам (под именем Кероглу), и туркменам, и туркам, и армянам. У таджиков он именуется Гур-угли. В узбекских поэмах— а их больше сорока— Гор-оглы является как бы живым олицетворением парода. Он — мудрый и храбрый правитель Чамбиля, города равных, страны, которая, по словам сказителей, стала «мечтой всех народов».

Книга, которая предлагается вниманию читателя, не является переводом или переложением этих поэм, а написана по их мотивам. Взяв за основу некоторые сюжетные линии поэмы «Лукавая Царевна» («Малика Айяр»), которую он сам перевел на русский язык, автор «Царевны из Города Тьмы» ввел в свое повествование черты, образы, краски, эпизоды из других произведений узбекского народного творчества, придав этому повествованию художественную цельность и единство.

Пусть эта книга расскажет по-русски нашим современникам о старинном герое узбекской народной поэзии.

Серия:
 
Автор:
Серия:
 
Цветы для Элджернона

Тридцать лет назад это считалось фантастикой.

Тридцать лет назад это читалось как фантастика.

Исследующая и расширяющая границы жанра, жадно впитывающая всевозможные новейшие веяния, примеряющая общечеловеческое лицо, отважно игнорирующая каинову печать "жанрового гетто".

Сейчас это воспринимается как одно из самых человечных произведений новейшего времени, как роман пронзительной психологической силы, как филигранное развитие темы любви и ответственности. Не зря вышедшую уже в 90-е книгу воспоминаний Киз назвал "Элджернон и я".

Автор: Киз Даниэл
Серия:
 
Царството

Тибетски манастир е превзет от китайски войници, които издирват свята реликва. Монасите бягат, за да потърсят убежище в далечни пещери, но придвижването им е затруднено от един болен чужденец, чието присъствие е заплаха за всички…

Журналистката Нанси Кели получава пратка с тайнствен тромпет, направен от кост, и чува разказа за човек от Запада, който е проникнал в скрито царство в Тибет, където орхидеи покриват земята, пагоди прегръщат хълмовете, а високо издигащи се катедрали се крият под земята.

Скоро тя се впуска в опасно пътешествие из древна страна на митове и легенди, опитвайки се да открие тайна, стара като света.

Автор: Мартин Том
Серия:
 
Автор: Сіўко Франц
Серия:
 
Цивилизаtion

Простой клерк неожиданно проваливается в Крым, в то далекое время, когда по полуострову еще ходили мамонты. Освоившись в ближайшем племени, парень обеспечивает себя минимальными удобствами, а после не находит ничего лучше, чем предложить доисторическому населению прогрессивное развитие. Но так ли много может современный образованный человек? И несет ли прогресс истинное счастье? Легкий, ироничный и увлекательный роман о человеческих слабостях, пороках и, конечно же, об упомянутом счастье.

Автор: Гном
Серия: Цивилизаtion
 
Царь Кащей

История извечного сражения добра и зла. Кащей снова обретает силы и порабощает людей. Но, согласно древним преданиям, родится добрый молодец, который вновь сможет заковать в цепи силы зла…

Автор: Коэн Макс
Серия:
 
Серия:
 
Цветок Зла

Обитель Молчаливых Духов «бросает мне в глаза, сквозь морок, сквозь туман одежды грязные и кровь открытых ран, — весь мир, охваченный безумством Разрушенья!». Офицер Томас Гуччи познал иную сторону реальности в ночь большого огня в Сайент Хилле. Что же привело его к этой грани и что случилось с ним, когда он перешагнул ее?

По мотивам кинодилогии «Сайлент Хилл».


Монстры и их описание: http://orig15.deviantart.net/948c/f/2017/012/c/f/creature_commentary_by_sareenavonshinnok-dav551h.jpg

Серия:
 
Ци-Гун Пяти зверей: правда и сказка

В книге описываются внешняя форма и внутреннее содержание уданского Ци-Гун Пяти зверей, представляющего собой чрезвычайно простую и столь же эффективную систему восстановления и поддержания здоровья.

Книга разделена на две части, первая из которых представляет собой инструкцию, как надо делать этот Ци-Гун, а вторая больше похожа на сказку про игры Пяти зверей и отвечает на вопрос «почему его надо делать именно так?». Такой подход был выбран для удобства читателя, чтобы сделать инструкцию не слишком скучной, а сказку не слишком «сказочной».

Это вполне в русле восточной традиции, где процесс практического обучения обязательно сопровождается всякими «поучительно-наставительными» историями, точно (пусть и весьма иносказательно) поясняющими внутреннюю суть практики.

Серия:
 

Новинки! Свежие поступления книг жанра «Старинное»


Новинки месяца жанра «Старинное»

 •  Смертельный рейс
   Тамоников Александр Александрович
   Детективы и Триллеры, Боевик, Исторический детектив, Шпионский детектив, Крутой детектив, Приключения, Исторические приключения, Старинное, Старинная литература, Проза, О войне

  Роман о военном времени, о сложных судьбах и опасной работе неизвестных героев, вошедших в ударный состав «спецназа Берии».

  Общий тираж книг А. Тамоникова – более 10 миллионов экземпляров.

  Лето 1943 года. В районе Курска готовится крупная стратегическая операция. Советской контрразведке становится известно, что в наших тылах к этому моменту тайно сформированы бандеровские отряды, которые в ближайшее время активизируют диверсионную работу, чтобы помешать действиям Красной Армии. Группе Максима Шелестова поручено перейти линию фронта и принять меры к разобщению националистической среды. Операция внедрения разработана надежная, однако выживать в реальных боевых условиях каждому участнику группы придется самостоятельно…

  «Эта серия хороша тем, что в ней проведена верная главная мысль: в НКВД Лаврентия Берии умели верить людям, потому что им умел верить сам нарком. История группы майора Шелестова сходна с реальной историей крупного агента абвера, бывшего штабс-капитана царской армии Нелидова, попавшего на Лубянку в сентябре 1939 года. Тем более вероятными выглядят на фоне истории Нелидова приключения Максима Шелестова и его товарищей, описанные в этом романе». – С. Кремлев

  Одна из самых популярных серий А. Тамоникова! Романы о судьбе уникального спецподразделения НКВД, подчиненного лично Л. Берии.

 •  Цвет бедра испуганной нимфы
   Островская Екатерина Николаевна
   Детективы и Триллеры, Классический детектив, Детектив, Старинное, Старинная литература

  Елизавета Сухомлинова горела желанием помочь дочери: после развода муж забрал себе их сына и не позволял Ане с ним видеться. Но где найти денег на адвоката? Елизавете удалось устроиться консьержкой в элитный дом, у нее даже сложились дружеские отношения с начальником, Александром Тарасевичем. Он же проникся к новой сотруднице более нежными чувствами и однажды вечером пригласил ее в гости. Едва притронувшись к угощению, Елизавета сбежала от поклонника, а на следующий день после ее визита произошло убийство! Не зная, что предпринять, Сухомлинова обратилась к своей давней знакомой, владелице детективного агентства Вере Бережной…

 •  Преодоление времени. Важные мысли и письма
   Лихачев Дмитрий Сергеевич
   Старинное, Древнерусская литература, Наука, Образование, Культурология, Языкознание, Документальная литература, Публицистика, Архитектура,

  Дмитрий Сергеевич Лихачев – выдающийся ученый XX века, филолог, искусствовед, публицист. Его творческое наследие чрезвычайно обширно и разнообразно, его монографии, статьи и заметки касались различных вопросов истории культуры. Но в первую очередь имя Д. С. Лихачева связано с древнерусской литературой, в изучение которой он внес огромный вклад, был ее неутомимым пропагандистом. Книга «Человек в литературе Древней Руси» впервые увидела свет в 1958 году и с тех пор неоднократно переиздавалась.

  Эта работа, переведенная на иностранные языки, по праву считается одним из основополагающих исследований, посвященных древнерусской письменности. Человек в литературе Древней Руси, о котором размышляет Д. С. Лихачев, – это и автор, и герой. Выдвигая новаторскую теорию культурно-исторических стилей в средневековой литературе, ученый показывает специфику художественного видения и методов изображения человека в контексте философской, этической и эстетической мысли эпохи.

  В формате pdf А4 сохранен издательский макет, включая именной указатель, указатель произведений и предметно-тематический указатель.

 •  Ezopa saĝo
   Kalocsay álmán
   Поэзия, Драматургия, Поэзия, Старинное, Античная литература

  Sepdek sep fabloj verse reverkitaj de Kalocsay.


  La figuron de ĉi tiu greka klasikulo el la 6ª jarcento antaŭ nia erao ĉirkaŭŝvebas legenda etoso, ĉar pri li postrestis nur magraj indikoj.

  Enkonduke 15 paĝaj senrimaj versoj rakontas la legendon pri Ezopo:

  Ezopo! Ĉu li estis, aŭ ne estis?
  Oni rakontas… oni… svaga oni…
  Li, tamen, eĉ se ne vivis, vivas.
  Se Hellas lin ne naskis, ĝi lin kreis.
  Oni rakontas, ke li, Friga sklavo,
  estis platnaza, nanstatura, lama,
  ŝvelventra knabo, kaj krom tio muta.

  La ĉefrolantoj de la fabloj plejparte estas bestoj kun homaj karakteroj. La kreon de tiu literatura genro oni atribuas al la antikva saĝulo Ezopo, kvankam jam ankaŭ pli frue estis konataj tiaspecaj rakontoj pere de La Fontanie aŭ aliaj poetoj. "La lupo kaj la ŝafido"; "La vulpo kaj ka korvo"; "La rano kaj la bovo" kaj aliaj rakontoj absorbitaj en nia infanaĝo, ankaŭ post multaj jaroj freŝe vivas en la memoro.

  Ada CSISZAR,
  Budapeŝta Informilo 1978:4

  La verkon akompanas pria recenzo fare de Gastono Waringhien.

  (La materialo estas ĉerpita el la VdE[2], kun forlaso de multo seninteresa.)

  (La fablon rakontas Platono en sia Phaidros.)

  (La fablon konservis Esĥilo en la Mirmidonoj.)

  (Babrio; preskaŭ laŭvorte.)

  VdE, sed la konkludo estas de La Fontaine.

  (La origina penso troviĝas en satiro de Horaco: «Montoj akuŝas, kaj naskiĝas muso ridinda». Fedro kaj La Fontaine faris el ĝi fablon.)

  (Laŭ Aristotelo, kiam en Samos la popolkunveno mortkondamnis popolgvidanton pro ties korupteco, Ezopo diris al ili ĉi tiun fablon.)

  (Ne Ezopa, tamen greka temo, kiun prilaboris ankaŭ Louise Labé, sonetistino el la XVI jarcento. Plie alegorio, ol fablo. Voltaire al ĝi atribuis la saman valoron, kiel al Psyche, la plej bela greka fabelo, kaj al la Efeza Vidvino, la plej amuza greka rakonto. La Fontaine prilaboris ĉiujn tri temojn, la jenan en mallonga fablo.)

  (Ĉi tiu temo ne estas Ezopa, sed certe ĝi povus esti. Oni trovas ĝin inter hindaj fabloj, kaj ankaŭ en mezepokaj kolektoj, sed ĝia disvolvo je majstra satiro estas de Lafonteno. Chamfort, fama moralisto de la antaŭ-revoluciaj tempoj, vidas en ĉi tiu fablo de Lafonteno la spegulbildon de la tuta tiama socio. Mi iom «grekigis» la fablon kaj plivastigas ĝin eĉ super la Lafontena larĝo.)

  (La fablon prilaboris Arĥiloĥos, sed el lia poemo post restis nur kelkversa fragmento.)

  (La fablon konservis Hesiodos.)

  K. Kalocsay. Ezopa Saĝo. Eldonejo KOKO, 1956. Bindita volumo, kun bildoj; 128 pĝ. Prezo 550 Fr. Mendebla ĉe la Nica Literatura Revuo.


  (La recenzo originale aperis en la Nica Literatura Revuo, 2/2 p. 76–80.)

 •  ХЭЛЛОУИНСКИЙ МАГАЗИНЧИК И ДРУГИЕ ИСТОРИИ В КАНУН ДНЯ ВСЕХ СВЯТЫХ
   Келли Рональд
   Старинное, Старинная литература

  Когда вы впервые заходите в магазин для Хэллоуина, все кажется нормальным. Забавные и устрашающие декорации, жуткие костюмы и маски сезона, а также пакеты с конфетами в изобилии. Затем, по мере того как вы продвигаетесь все дальше в его темные глубины, все начинает меняться. В воздухе пахнет влажными осенними листьями и пригоревшей от свечей тыквой. Полки с едой в канун Дня Всех Святых становятся все темнее и тревожнее. Странные и тревожные вещи прошлого и настоящего Хэллоуина скрываются среди паутины и пыли...

 Жанры книг


 Новые обзоры