Книги жанра «Старинное» на букву «Ц»

num: 0 1 2 3 4 9
en: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Z
ru: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

 Название
 Автор
 Серия
Церковная история

Евсевий Кесарийский, Памфил, еп. (ок. 265 – ок. 340), греч. писатель, первый историк Церкви, сочинения которого сохранились до нашего времени. Е. справедливо называют «отцом церковной историографии», поскольку в отличие от своих предшественников (Егезиппа, Юлия Африкана и др.) он пытался придать своему труду характер полноты и систематичности.

Огромную ценность представляет «Церковная история» Е. ввиду того, что в ней он привел выдержки из многих утраченных текстов. Только из соч. Е. мы знаем о книгах Папия Иерапольского, Егезиппа и др. раннехристианских писателей, проливающих свет на происхождение Евангелий. Сообщает он и о многих преданиях, касающихся апостольского времени и общин 1-2 вв. (об апп. Иоанне, Фаддее, Иакове и др.). Т. о., работы Евсевия – незаменимый источник для новозаветной истории. (Из досье А. Меня)

Серия:
 
Царство мрачного Аида

«Глубоко под землей царит неумолимый, мрачный брат Зевса Аид. Никогда не проникают туда лучи яркого солнца. Бездонные пропасти ведут с поверхности земли в печальное царство Аида. Мрачные реки текут в нем. Там протекает всё леденящая священная река Стикс, водами которой клянутся сами боги…»

Серия:
 
Царь Эдип

Царь Эдип. Древнегреческая трагедия.

Автор: Софокл
Серия: Трагедии
 
Цветочки Святого Франциска

«Цветочки Святого Франциска» (I Fioretti di San Francesco) — средневековый итальянский флорилегий, состоящий из 53 глав, повествующих о различных удивительных, чудесных, поучительных и благочестивых случаях из жизни Святого Франциска Ассизского (1181 — 4 октября 1226) и его первых последователей.

Автор:
Серия:
 
Центурии

Главным трудом Нострадамуса является знаменитая пророческая книга Центурии — «Пророчества магистра Мишеля Нострадамуса». Это около тысячи четверостиший (катренов), объединенных в главы (центурии) по 100 катренов каждая. Современные ученые считают, что во многих случаях Нострадамусу удалось дать верные предсказания, в своих пророчествах он предсказал судьбы не только европейских стран, но и США, Японии, Австралии. Считается, что в одном из написанных им катренов Нострадамус предсказал собственную смерть.

В оформлении обложки использован фрагмент картины неизвестного итальянского художника XVIII века «Магическая сцена».

Серия:
 
Цені забытых продкаў

Незвычайны лірызм таленту Кацюбінскага пранізвае ўсе яго творы і асабліва ярка выступае ў аповесці «Цені забытых продкаў» (1911). Аповесць яскрава перадае жыццё ўкраінска-карпацкага племені гуцулаў. Асабістыя назіранні пісьменніка над жыццём гэтага племені і сабраны ім этнаграфічны матэрыял паслужылі нагодай для стварэння вельмі каларытнага, стылізаванага пад паэтычны гуцульскі «сказ» твора. На фоне карцін гуцульскага побыту, пераплятаючы казачнае з сапраўдным, рэальнае з фантастычным, Кацюбінскі паказвае на ўзоры дзвюх процілеглых натур два пачаткі ў развіцці жыцця: Іван Палійчук, які выхаваны і сфармаваўся пад вырашальным уплывам прыроды ва ўмовах старых традыцый — натура шчырая, паэтычная, што пакорліва прыстасоўваецца да сіл прыроды, і таму адчувае ўсе яе хароствы і таямніцы. Ён у гэтым жыцці няшчасны. Яго нявесту Марычку, такую ж паэтычную натуру, выносіць горная рака. Жаніўшыся на багатай гаспадыні Палагне, Іван тужыць, марыць і чэзне, набліжаючыся да трагічнай смерці. Тым часам яго сусед Юра — поўная супрацьлегласць яму. Ён валодае грубай сілай, казачнымі сакрэтамі чарадзея, праз якія ўмацоўвае сваю гаспадарку і вядзе актыўнае змаганне з прыродай як з варожай яму сілай. Ён спакушае жонку Івана Палагну; ён заўсёды перамагае, уносячы ў жыццё пачатак грубай актыўнай сілы. Простая паэтычная натура — Іван Палійчук — гіне. У пісьменніка сумнае, трохі песімістычнае пачуццё ад таго, што яму даводзіцца канстатаваць перамогу грубай сілы ў жыцці. Грубая, сурова-фантастычная казка як бы робіцца рэчаіснасцю, а простая паэтычная непасрэднасць — легендай. Такая асноўная канцэпцыя аповесці, напісанай напярэдадні смерці Кацюбінскага, калі здароўе яго было ўжо моцна падточана хваробай, што не магло не ўнесці песімістычных нотак у гэту аповесць. Над гэтым творам, напісаным хутчэй у рамантыка-сімвалічных, чым у імпрэсіянісцкіх тонах, Кацюбінскі доўга працаваў. Глыбокае, працяглае аздабленне твораў увогуле было вельмі характэрна для Кацюбінскага. Ён прад’яўляў да сябе як пісьменніку вялікія патрабаванні. «„Пачуццё незадаволенасці сабой у мяне вельмі развіта, казаў неаднойчы Кацюбінскі» — расказвае ў сваіх успамінах пра яго М. Горкі. Не раз здаралася, што яго твор ужо набіраўся, а ён усё яшчэ пасылаў тыя ці іншыя змены тэксту, што адносяцца да стылю, да асобных фраз, слоў. Гэтым тлумачыцца незвычайнасць кампазіцыі яго твораў, сіметрыя іх асобных частак. У творчасці сваім Кацюбінскі шырока скарыстаў сімволіку народнай мовы. Міхайла Кацюбінскі увайшоў ва ўкраінскую літаратуру як адзін з лепшых стылістаў, майстроў украінскай прозы.

Серия:
 
Цветы сливы в золотой вазе, или Цзинь, Пин, Мэй

Самый загадочный и скандально знаменитый из великих романов средневекового Китая, был написан в XVII веке.

Имя автора не сохранилось, известен только псевдоним – Ланьлинский насмешник. Это первый китайский роман реалистического свойства, считавшийся настолько неприличным, что полная публикация его запрещена в Китае до сих пор.

В отличие от традиционных романов, где описывались мифологические или исторические события, «Цзинь, Пин, Мэй» рассказывается веселой жизни пройдохи-нувориша в окружении его четырех жен и многочисленных наложниц.

Серия:
 
Цветы сливы в золотой вазе, или Цзинь, Пин, Мэй

Самый загадочный и скандально знаменитый из великих романов средневекового Китая, был написан в XVII веке.

Имя автора не сохранилось, известен только псевдоним — Ланьлинский Насмешник. Это первый китайский роман реалистического свойства, считавшийся настолько неприличным, что полная публикация его запрещена в Китае до сих пор.

В отличие от традиционных романов, где описывались мифологические или исторические события, «Цзинь, Пин, Мэй» рассказывается веселой жизни пройдохи-нувориша в окружении его четырех жен и многочисленных наложниц.

Серия:
 
Цзацзуань. Изречения китайских писателей IX–XIX вв.

В сборнике объединены изречения китайских писателей разных веков, написанные в жанре цзацзуань. Отражая быт народа, его обычаи и культурные традиции, цзацзуань представляют собой своеобразное явление в китайской литературе. В этой книге впервые собраны кпереведены на русский язык цзацзуань разных авторов.

Серия:
 
Цвет абрикоса

Китайский любовный роман «Цвет абрикоса» — это, с одной стороны, полное иронии анекдотическое повествование о похождениях молодого человека, который, обретя чудодейственное снадобье для поднятия мужских сил, обзавелся двенадцатью женами; с другой стороны — это книга о страсти, о той стороне интимной жизни, которая, находясь в тени, тем не менее, занимает значительную часть человеческой жизни и приходится на ее лучшую, но краткую пору — пору молодости. Для современного читателя этот роман интересен как книга для интимного чтения.

Автор: Сяошен Би
Серия:
 
Цвет абрикоса

Китайский любовный роман «Цвет абрикоса» — это, с одной стороны, полное иронии анекдотическое повествование о похождениях молодого человека, который, обретя чудодейственное снадобье для поднятия мужских сил, обзавелся двенадцатью женами; с другой стороны — это книга о страсти, о той стороне интимной жизни, которая, находясь в тени, тем не менее, занимает значительную часть человеческой жизни и приходится на ее лучшую, но краткую пору — пору молодости. Для современного читателя этот роман интересен как книга для интимного чтения.

Автор: Сяошэн Би
Серия:
 
Царь Венетам

Материал взят на сайте «Родноверие».

http://sventovid.narod.ru/

Автор: Маслов Илья
 
Царство мрачного Аида

«Глубоко под землей царит неумолимый, мрачный брат Зевса Аид. Никогда не проникают туда лучи яркого солнца. Бездонные пропасти ведут с поверхности земли в печальное царство Аида. Мрачные реки текут в нем. Там протекает всё леденящая священная река Стикс, водами которой клянутся сами боги…»

Серия:
 
Царь Кащей

История извечного сражения добра и зла. Кащей снова обретает силы и порабощает людей. Но, согласно древним преданиям, родится добрый молодец, который вновь сможет заковать в цепи силы зла…

Автор: Коэн Макс
Серия:
 
Царевна из города Тьмы

Узбеки — народ древней культуры. Во всем мире славятся великолепные здания Бухары и Самарканда, старинные рукописные книги, украшенные золотом и киноварью миниатюр, — книги великого поэта Алишера Навои, книги Лутфи, Бабура, Муками, Фурката.

Мало кто знал до Октябрьской революции, что живут на плодородной узбекской земле книги, которые не пишутся, не печатаются, а сказываются изустно. В чайхане, под зеленым навесом чинара, у хауза-водоема, окруженный в кишлаке хлопкоробами, а на городском базаре — ремесленниками, старик сказитель излагал, в стихах и в прозе, под аккомпанемент двухструнного инструмента — домбры, удивительно яркие, звонкие, увлекательные поэмы.

Недаром наши сказители-современники Эргаш Джуман-булбул-оглы, Пулкан-шаир и в особенности повсеместно знаменитый Фазил Юлдашев пользовались воистину всенародной любовью.

Из уст сказителей узбекские фольклористы в советское время записали много десятков изумительных по своим художественным достоинствам поэм-дастанов. Среди них особое место занимают поэмы о Гор-оглы. Этот герой известен и азербайджанцам (под именем Кероглу), и туркменам, и туркам, и армянам. У таджиков он именуется Гур-угли. В узбекских поэмах— а их больше сорока— Гор-оглы является как бы живым олицетворением парода. Он — мудрый и храбрый правитель Чамбиля, города равных, страны, которая, по словам сказителей, стала «мечтой всех народов».

Книга, которая предлагается вниманию читателя, не является переводом или переложением этих поэм, а написана по их мотивам. Взяв за основу некоторые сюжетные линии поэмы «Лукавая Царевна» («Малика Айяр»), которую он сам перевел на русский язык, автор «Царевны из Города Тьмы» ввел в свое повествование черты, образы, краски, эпизоды из других произведений узбекского народного творчества, придав этому повествованию художественную цельность и единство.

Пусть эта книга расскажет по-русски нашим современникам о старинном герое узбекской народной поэзии.

Серия:
 
Автор:
Серия:
 
Цветы для Элджернона

Тридцать лет назад это считалось фантастикой.

Тридцать лет назад это читалось как фантастика.

Исследующая и расширяющая границы жанра, жадно впитывающая всевозможные новейшие веяния, примеряющая общечеловеческое лицо, отважно игнорирующая каинову печать "жанрового гетто".

Сейчас это воспринимается как одно из самых человечных произведений новейшего времени, как роман пронзительной психологической силы, как филигранное развитие темы любви и ответственности. Не зря вышедшую уже в 90-е книгу воспоминаний Киз назвал "Элджернон и я".

Автор: Киз Даниэл
Серия:
 
Царството

Тибетски манастир е превзет от китайски войници, които издирват свята реликва. Монасите бягат, за да потърсят убежище в далечни пещери, но придвижването им е затруднено от един болен чужденец, чието присъствие е заплаха за всички…

Журналистката Нанси Кели получава пратка с тайнствен тромпет, направен от кост, и чува разказа за човек от Запада, който е проникнал в скрито царство в Тибет, където орхидеи покриват земята, пагоди прегръщат хълмовете, а високо издигащи се катедрали се крият под земята.

Скоро тя се впуска в опасно пътешествие из древна страна на митове и легенди, опитвайки се да открие тайна, стара като света.

Автор: Мартин Том
Серия:
 
Автор: Сіўко Франц
Серия:
 
Цивилизаtion

Простой клерк неожиданно проваливается в Крым, в то далекое время, когда по полуострову еще ходили мамонты. Освоившись в ближайшем племени, парень обеспечивает себя минимальными удобствами, а после не находит ничего лучше, чем предложить доисторическому населению прогрессивное развитие. Но так ли много может современный образованный человек? И несет ли прогресс истинное счастье? Легкий, ироничный и увлекательный роман о человеческих слабостях, пороках и, конечно же, об упомянутом счастье.

Автор: Гном
Серия: Цивилизаtion
 
Царь Кащей

История извечного сражения добра и зла. Кащей снова обретает силы и порабощает людей. Но, согласно древним преданиям, родится добрый молодец, который вновь сможет заковать в цепи силы зла…

Автор: Коэн Макс
Серия:
 
Серия:
 
Цветок Зла

Обитель Молчаливых Духов «бросает мне в глаза, сквозь морок, сквозь туман одежды грязные и кровь открытых ран, — весь мир, охваченный безумством Разрушенья!». Офицер Томас Гуччи познал иную сторону реальности в ночь большого огня в Сайент Хилле. Что же привело его к этой грани и что случилось с ним, когда он перешагнул ее?

По мотивам кинодилогии «Сайлент Хилл».


Монстры и их описание: http://orig15.deviantart.net/948c/f/2017/012/c/f/creature_commentary_by_sareenavonshinnok-dav551h.jpg

Серия:
 
Ци-Гун Пяти зверей: правда и сказка

В книге описываются внешняя форма и внутреннее содержание уданского Ци-Гун Пяти зверей, представляющего собой чрезвычайно простую и столь же эффективную систему восстановления и поддержания здоровья.

Книга разделена на две части, первая из которых представляет собой инструкцию, как надо делать этот Ци-Гун, а вторая больше похожа на сказку про игры Пяти зверей и отвечает на вопрос «почему его надо делать именно так?». Такой подход был выбран для удобства читателя, чтобы сделать инструкцию не слишком скучной, а сказку не слишком «сказочной».

Это вполне в русле восточной традиции, где процесс практического обучения обязательно сопровождается всякими «поучительно-наставительными» историями, точно (пусть и весьма иносказательно) поясняющими внутреннюю суть практики.

Серия:
 

Новинки! Свежие поступления книг жанра «Старинное»


Новинки месяца жанра «Старинное»

 •  Рарок и Леса
   де Клиари Кае
   Фантастика, Альтернативная история, Героическая фантастика, Детективная фантастика, Космическая фантастика, Социально-психологическая фантастика, Ужасы и Мистика, Юмористическая фантастика, Фэнтези, Научная Фантастика, Проза, Контркультура, Любовные романы, Эротика, Приключения, Вестерн, Приключения, Детское, Сказка, Детская проза, Детская фантастика, Старинное, Старинная литература, Юмор, Юмористическая проза, Юмор, Любовно-фантастические романы, Попаданцы, , Боевое фэнтези, , , , , , ,

  Что делать девушке, у которой с рождения на голове растут козьи рожки? Как быть принцессе, если она на четверть коза? Коза – квартеронка? А если ей к тому же передалась мамина способность влипать в истории? Ну, конечно же, влипнуть! И не просто влипнуть, а заставить при этом вздрогнуть целые миры, а всю родню, которая включает коз, людей и драконов, побегать за собой по измерениям и от души поволноваться.//Это сиквел «Колдовского замка». Здесь читатели, которые одолели все семь частей приключений Анджелики и её друзей, встретятся с новыми персонажами. Надеюсь, они понравятся всем, кому небезынтересно читать истории с неожиданными поворотами и смешением стилей, и доставят не меньше удовольствия чем прежние, . Старые герои тоже ведь никуда не делись, и кое-кто из них появится на этих страницах. Так что, всем кому интересно – приятного чтения! Прошу помнить, что «Они» здесь, это имя собственное, с ударением на первый слог, поэтому большая «О» в имени героини выделена жирным шрифтом.

 •  Лесной Дух
   Игнатьева Татьяна
   Фантастика, Ужасы и Мистика, Старинное, Мифы. Легенды. Эпос,

  Страх не позволяет людям увидеть, в каком мире они живут. Всё необъяснимое и несвойственное называют выдумками, сказками, которые рассказывают детям на ночь.

  Но что если все легенды и сказания правда? Что если люди осознанно отрицают то, во что не хотят верить, выбирая жизнь в скучной повседневности?

 •  Снова надейся
   Кастен Мона
   Любовные романы, Современные любовные романы, О любви, Старинное, Старинная литература, ,

  Новое имя, новая прическа, новый город…

  На расстоянии в сотни километров от своего темного прошлого, Элли Харпер хочет начать все сначала. Она хочет учиться, завести друзей — словом, быть совершенно обычной девятнадцатилетней девушкой. Для новой главы в жизни ей не хватает только комнаты с подселением.

  Когда она встречает очень привлекательного Кадена Уайта, становится ясно одно: этот парень, со своими татуировками и высокомерным, надменным видом — самый последний человек, с кем она желает делить квартиру.

  Но когда все остальные варианты оказываются неподходящими, у Элли не остается другого выбора…

  Каден, который ни при каких обстоятельствах не думал, что ему достанется соседка женского пола, сразу же составляет целый список правил совместного проживания.

  Правило номер один и самое главное: «Между нами никогда и ничего не может быть!!!».

  Поначалу нет никаких проблем, но со временем… Элли становится все труднее игнорировать сильное притяжение, возникающее между ней и Каденом. Инстинктивно она ощущает, что ей следует держаться от него подальше. Потому что она не единственная, кто приехал в Вудс-Хилл, чтобы скрыться от своего прошлого…

  Каден точно так же носит с собой тяжелое бремя. И это может разрушить всё, что Элли волнует больше всего…

 •  Тиреоидит Хашимото. Как понять глубинную причину заболевания и остановить разрушение щитовидной железы
   Венц Изабелла
   Старинное, Старинная литература, Наука, Образование, Медицина, Домоводство (Дом и семья), Здоровье

  Иммунитет – надежная защита нашего организма от любых патогенов: инфекций, бактерий, вирусов, даже некоторых мутаций. Это армия различных лимфоцитов, которая призвана бороться с любыми захватчиками: распознавать их, отстреливать и… съедать. И она борется. А судя по тому, что человечество еще не вымерло, борется весьма успешно. Но иногда возникают ситуации, когда собственный иммунитет начинает ошибочно принимать наши ткани, органы и системы за врагов и направлять всю силу реакции против них. Подобная ситуация – борьба иммунитета с собственным организмом – называется аутоиммунной реакцией. Сегодня в мире насчитывается огромное количество хронических (то есть неизлечимых) заболеваний, связанных с гиперактивной иммунной системой. Вы все их знаете: псориаз, синдром хронической усталости, рассеянный склероз, деменция (!), ревматоидный артрит. Но этот список возглавляет самое популярное аутоиммунное заболевание в мире – болезнь Хашимото. Благодаря книге вы узнаете, как и почему развиваются аутоиммунные реакции, что может стать триггерами (то есть отправными точками) для начала развития болезней, и познакомитесь с самыми страшными и неочевидными патогенами, которые окружают нас повсюду. А в конце получите протокол лечения, который позволит не только перевести в ремиссию начавшуюся болезнь, но и предотвратить развитие аутоиммунных реакций.

 •  Одержимость Малиновского
   Светлова Маргарита
   Фантастика, Фэнтези, Любовные романы, Современные любовные романы, Короткие любовные романы, Старинное, Старинная литература, Попаданцы, ,

  Часто люди, достигшие преклонных лет, мечтают вновь обрести молодость.

  Интересно, помог бы опыт, накопленный годами?

  А если их ещё и в другой мир направить да наделить силами ведьм?

  Так вот такой шанс получили наши героини — Захаровна и Семёновна — не бабушки, а огонь! Ну, или кара небесная для некоторых, кто имел глупость перейти им дорогу. А если взять в расчёт, что они в прошлом работники советской торговли, прошли суровую школу лихих девяностых на рынке, а сейчас — в двухтысячных — зарабатывают на блогах и антирекламе…

  Представляете, каков у них опыт?

  Что-то мне подсказывает, смерть ещё не раз пожалеет о сделке с ними!

  В тексте есть: ведьмы и юмор, ведьмы и истинные пары, ведьмы колдуны магия приключения, юмористическое фэнтези, попаданцы в другие миры

 Жанры книг


 Новые обзоры