Книги жанра «Приключения» на букву «R»

num: 1 2 4 7 9
en: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
ru: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я

 Название
 Автор
 Серия
RIETUMU LIKUMS

RIETUMU LIKUMS

ZENA GREJS

No vācu valodas tulkojusi M. SARMA . Mākslinieks P. LISENKO

Автор: GREJS ZENA
Серия:
 
Rolfs mūžamežos

Ernests Setons-Tompsons

Rolfs mūžamežos

No angļu valodas tulkojis Valdis Grēviņš

RIGA «SPRĪDĪTIS»

Redaktors Guntars Jēgeris

Mākslinieks Uldus Sosnovskis

© Janino Kursite, ievads, 1991 (C) Uldis Sosnovskis, mākslinieciskais noformē­jums, 1991

Van Kortlends saķēra dūci,- un sākās visneparastākā cīņa. Ļaunais, izveicīgais, lokanais radījums vēl arvien metās virsū advokātam, skrāpēja to nagiem un paguva ievainpt vairākās vietās.

Dž! dž! — nolaidāt dūcis un tomēr velti.. Caunas spēks un,trakums ar katru bridi pieauga . . .

Tikšanās ar kādreiz aizmirsto

Ernests Setons-Tompsons jeb Tompsons Setons, kā citkārt latviešu tulkojumos viņš dēvēts, ir kanādiešu rakstnieks, kas visu dzīvi ceļojis, rakstījis grāmatas par meža zvēru dzīvi, par indiāņu un balto ieceļotāju attiecībām Ziemeļamerikā. Viņš bijis arī labs zīmē­tājs — daudzām no grāmatām ir autora paša veidotas ilustrācijas. Setons-Tompsons bija arī dabaszinātnieks, kas lielu daļu sava laika veltīja zvēru, kukaiņu, putnu uzvedības pētīšanai un aprakstīšanai.

E. Setons-Tompsons ilgu laiku bija viens no visvai­rāk citās valodās tulkotajiem kanādiešu rakstniekiem. Viņa grāmatas bija iemīļotas un pieprasītas visā pa­saulē, arī Latvijā. Bet nu — šaubos, vai kāds no jauna­jiem latviešu lasītājiem zinās nosaukt kaut vienu šī rakstnieka grāmatu. Slava ir tāda mānīga un kaprīza lieta — te tā plūst pāri pār malām, te pazūd kā nebijusi, te negaidot atgriežas atpakaļ. Kaut kas līdzīgs noticis arī ar Ernestu Setonu-Tompsonu, kas divdesmitajos un trīsdesmitajos gados Latvijā bija populārs, tulkots vēl arī piecdesmitajos un sešdesmito sākumā, bet pēc 1975. gada viņa vārds uz ilgāku laiku tika piemirsts.

Rakstnieks nodzīvoja garu mūžu —86 gadus (dz. 1860. g. 14. augustā, m. 1946. g. 23. oktobrī). Lai gan viņš tiek pieskaitīts kanādiešu rakstniekiem, tomēr dzimis un bērnību pavadījis Anglijā. Kad zēnam ir seši gadi, viņa vecāki pārceļas uz dzīvi Kanādā. Vēlāk tā vietā, lai mācītos Londonas Karaliskajā akadēmijā, viņš atbēg atpakaļ uz Kanādu un trīs gadus pavada, ceļodams pa Ziemeļamerikas mežiem. Te viņš vēro meža dzīvniekus, zīmē tos, apraksta savās dienasgrāma­tās. Mūža beigās Setonam-Tompsonam sakrājies ap 50 biezu dienasgrāmatu sējumu.

Pirmās grāmatas viņš saraksta jau pagājušā gad­simta beigās. «Zvēri, kurus es pazinu» (1898), «Pļavas tetera dzīve» (1883). Seko grāmatu virkne, kas padara Setonu-Tompsonu par pasaulslavenu rakstnieku. «Me­ža dzīvnieku dzīve» (astoņos sējumos, 1925-1927), «Va­jāto dzīve» (1901), «Meža grāmata» (1912) u. c. Savā garajā mūžā Setons-Tompsons sarakstījis pāri par 40 grāmatām. To galvenie varoņi — bērni, indiāņi, meža zvēri.

Latvijā Setonu-Tompsonu sāka izdot jau 20. gad­simta sākumā. «Jaunības rakstu» sērijā 1913. gadā iz­nāca viņa stāsts «Ragainis», sērijā «Mazais grāmat­nieks» stāsts «Džeks — Tallaka karalis», plānos papīra vākos — stāsts «Lidotājs. Kāda pasta baloža vēsture». Kanādiešu rakstnieka stāstu virkne iznāk A. Jesena izveidotajā sērijā «Grāmatas skolai un mājai» (Rīga, 1924—1930). Trīsdesmitajos gados tiek publicēti divu lielāku Setona-Tompsona darbu tulkojumi latviski — «Jaunā cilts» (1937) un «Rolfs mūža mežos» (1936), kurš tagad iznāk atkārtotā izdevumā.

Pēc otrā pasaules kara ne tikai pašmāju, bet arī ārzemju rakstnieku grāmatas bērniem tika rūpīgi un aizdomīgi izsijātas caur «bagāto-nabago», «apspiesto- apspiedēju» un šķiru cīņas sietiem. Setona-Tompsona grāmatās tēlotie meža zvēri nav ne sociālistiski, ne kapitālistiski, cilvēki netiek mākslīgi dalīti darbaļaudīs un viņu «asinssūcējos» bagātniekos. Setonam-Tompso- nam vienkārši ir labi un ļauni cilvēki, ir godīgi un ir blēži, un ir dzīvnieki — katrs ar savu neatkārtojamu raksturu un uzvedību. Varbūt šī iemesla dēļ Setona- Tompsona vārds nemanot pazūd no mūsu grāmatu plauktiem. «Koijots» Annas Baugas tulkojumā iznāk 1959. gadā, pēc ilga starplaika 1975. g. «Divi mazi mežonēni. Stāsts par to, ko pieredzēja un iemācījās divi zēni, dzīvodami kā indiāņi».

Tie, kas nopirks «Rolfs mūžamežos» atkārtotu izde­vumu, nebūs savā izvēlē kļūdījušies. Mežonīgā, noslēpu­mainā Ziemeļamerikas daba, visdažādākie zvēri, mazā Rolfa un indiāņa Kuoneba raibie piedzīvojumi — ar visu to jūs sastapsieties, lasot šo grāmatu.

Ernests Setons-Tompsons — lai arī pēc ilga pārtrau­kuma — tomēr atgriežas pie latviešu lasītāja.

Janīna Kursīte

Серия:
 
Resolution

The New York Times'"bestselling author's richly imagined work of historical fiction: a powerful tale of the Old West from the acknowledged master of crime fiction.

I had an eight-gauge shotgun that I'd taken with me when I left Wells Fargo. It didn't take too long for things to develop. I sat in the tall lookout chair in the back of the saloon with the shotgun in my lap for two peaceful nights. On my third night it was different. I could almost smell trouble beginning to cook . . . .'

After the bloody confrontation in Appaloosa, Everett Hitch heads into the afternoon sun and ends up in Resolution, an Old West town so new the dust has yet to settle. It's the kind of town that doesn't have much in the way of commerce, except for a handful of saloons and some houses of ill repute. Hitch takes a job as lookout at Amos Wolfson's Blackfoot Saloon and quickly establishes his position as protector of the ladies who work the backrooms - as well as a man unafraid to stand up to the enforcer sent down from the O'Malley copper mine.

Though Hitch makes short work of hired gun Koy Wickman, tensions continue to mount, so that even the self-assured Hitch is relieved by the arrival in town of his friend Virgil Cole. When greedy mine owner Eamon O'Malley threatens the loose coalition of local ranchers and starts buying up Resolution's few businesses, Hitch and Cole find themselves in the middle of a makeshift war between O'Malley's men and the ranchers. In a place where law and order don't exist, Hitch and Cole must make their own, guided by their sense of duty, honor, and friendship.

Автор: Parker Robert B
 
Reiz dzīvoja laupītājs Lips Tuliāns

GVIDO FELZS

REIZ DZĪVOJA LAUPĪTĀJS LIPS TULIANS

Vēsturisks romāns desmit burtnīcās pēc klosteru, baznīcas un kriminālhroniku ziņām

Kas gan nepazīst bīstamo vīru, kura vārds kādreiz daudziem lika trūkties un drebēt bailēs? Elbas upes un Varkalnu apkaimē — Moldavas krastos, pat Prūsijas pilsētās ļaudis, vakaros gulēt ieda­mi, lūdza:

— Dievs, atpestī mūs no ļauna un Lipa Tuliana!

Vai tiešām viņš bija tik ļauns, šis varonis, par kura apbrīnojamo spēku vēl šo baltu dienu liecina biezās dzelzs durvis Glashites sakristejā, kuras viņš salocīja kā plānu dēļu šuvi?

Nē, briesmīgs un bīstams viņš bija vienīgi ļaunajiem! Tiem va­jadzēja bīties no laupītāju vadoņa, bet atņemto zeltu Lips Tulians ar devīgu roku šķieda un dalīja nabagajiem, nelaimīgajiem, dzīves pabērniem, kas Lipu Tulianu pieminēja ar gaviļu asarām acīs.

Tas, kas šeit rakstīts par mūsu varoni, nav tukši, izdomāti vārdi, bet dzīves īstenība. Lips Tulians dzīvoja, varonīgs un drošs, dziļi nelaimīgs, daiļš labāko aprindu jauneklis, kas kļuva par laupītāju neģēlīgas netaisnības dēļ.

Vēl šo baltu dienu Drēzdenē redzami melnie mūri, kuros šis «briesmonis» ķēdēs slēgts gaidījis tiesas spriedumu. Vēl šodien Antonštadtē rāda smilšu laukumu, kur viņa tiesātāji drūmi raudzīju­šies tālē.

Vēl šodien ceļotāji apmeklē Stolpenes pils mūrus un torņus, kuros vairāk nekā piecdesmit gadu ieslodzīta smaka daiļā grāfiene Kozela. Tur mira lepnā mīļākā, ko Fridrihs Augusts Stiprais tik ļoti mīlēja, mira, nekad vairs neredzējusi brīvības sauli, tā, kuru viņas laikabiedri ar sajūsmu dēvēja par skaistāko pasaulē.

Ko grāfiene Kozela bija nogrēkojusies, ka viņu dzīvu apraka Stolpenes pils mūros?

Uz šiem jautājumiem atbildēs mūsu romāns.

Laupītāju vadoņa Lipa Tuliana un daiļās grāfienes Kozelas starpā pastāvēja slepenas saites, un viņa sirsnīgā dedzībā pieķērās mūsu varonim. Ar savu neatlaidīgo mīlu viņa iedzina izmisumā viru, un viņu pašu mes redzesim meža biezokņos uzmeklejam daiļo lau­pītāju vadoni.

Arī vadoņa meža biedru — spītīgo vīru — liktenis te patiesi at­tēlots pēc hroniku ziņām.

Tā dzīvoja Lips Tulians, bagātajiem varmākām bīstams, naba­go, dzīves sērdieņu un bēdu cietēju dievināts, daiļāko sievu un mei­teņu mīlēts.

Viņu, mūžam neaizmirstamo, redzēsim trakā kautiņā ar vajātā­jiem un pavadīsim bīstamajās laupītāja gaitās, kas šķetināsies tik brīnišķīgi, ka šķitīs — Lips Tulians sabiedrojies ar pašu velnu.

Un to pašu «briesmoni» dzirdēsim mīļi un līksmi tērzējam vien­tuļās meža dzirnavās un sagruvušu piļu apakšzemes velvēs.

Ķas laupītāju virsnieks Silderfītincs vai Bavārijas Hizels pret Lipu Tulianu, kas kā neierobežots tirāns lēma par dzīvību un nāvi, valdīja pār saviem apakšniekiem un iebruka karaļa pilī?

Visi ar ziņkāri lasīs, kā reiz dzīvojis un mīlējis laupītāju virs­nieks Lips Tulians!

Автор: Felzs Gvido
Серия:
 
Автор: Saylor Steven
Серия:
 
Ramage And The Rebels

Setting off on a presumably predictable sweep for freebooters in the waters off Jamaica, Ramage and the crew of the Calypso stumble upon a scene of carnage: A sinking British ship, her crew and passengers, men and women alike, ruthlessly murdered at the hands of a French privateer. Supported by his men in a thirst for righteous vengeance, Ramage ferrets out the brigand's name and sets sail to bring him in.

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage's Signal

With Bonaparte Napoleon at the height of his powers, the Mediterranean can be safely considered exclusive French territory. So when Captain Ramage and his crew are sent alone into Mediterranean waters, they can expect to be outnumbered. But it is the French who discover they have an enemy they had not bargained for...

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage and the Renegades

With the Treaty of Amiens signed, hostilities have ceased — at least on paper. Nelson's crews are standing down and Ramage is on leave when he receives covert Admiralty orders to inspect the small island of Trinidade off the coast of Brazil. Reaching South American shores, Ramage and the crew of the Calypso fetch up in a battle to free several captive merchant ships — and a beautiful woman passenger — as they cross swords with bloodthirsty pirates. . . .

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage's Trial

Lord Ramage has made his name through numerous brave, daring and extremely perilous sea battles. He has been charged with impossible tasks and has succeeded time after time gaining honour and glory for king and country. He has undertaken his tasks loyally with skill and valour. So it is with some surprise that he finds that perhaps his greatest enemy of all comes from within the British Navy itself. He is forced to undergo a battle that will require his very all.


Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage At Trafalgar

Lord Ramage returns to fight in the most famous of Britain's sea battles. Summoned by Admiral Nelson himself, Ramage is sent to join the British fleet off Cadiz where the largest battle in naval history is about to take place. Finding himself in the front line of battle, Lord Ramage must fight to save his own life as well as for his country. The result is a thrilling, hair-raising adventure from one of our best-loved naval writers

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage's Challenge

The Napoleonic Wars are raging and a group of eminent British citizens have been taken captive in the Mediterranean by French troops. The Admiralty traces their location and sends the valiant Lord Ramage to affect their release. As Ramage and his crew negotiate the hazardous waters off the Tuscan coast, they soon begin to doubt the accuracy of their instructions. Ramage comes to realize that in order for his mission to succeed he must embark upon a fearful and highly dangerous escapade where the stakes have never been higher. Ramage's Challenge is another action-packed naval adventure from the masterful Dudley Pope.  

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage and the Saracens

Ordered to Naples after the battle of Trafalgar, Ramage and the Calypso are given fresh orders. The Barbary Coast pirates, the Saracens, are active in Sicily again, and terrorizing fishing ports. Ramage and his crew are sent to Sicily to track done the Saracins before they can attack another town.

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage and the Dido

This is Dudley Pope's 18th novel to feature Nicholas Ramage and it is set in the West Indies where Captain Lord Nicholas Ramage, the youngest captain of a ship of the line since Nelson, brings his old crew to a new command against the French in Martinique.

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage

1796 - sea battles raging and an attack from the French has left third-lieutenant Ramage the sole officer in charge of his frigate. With orders from Nelson to be obeyed and a daring mission to be completed, young Nicholas Ramage must rise to the challenge. Despite the grave adversity of his situation, Ramage embarks upon an intrepid rescue with quite unforeseen consequences. This thrilling adventure is the first in Dudley Pope's popular and much-loved Ramage series.

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage and the drum beat

In the second book of the Nicholas Ramage series Lieutenant Lord Ramage is ordered to proceed to Gibraltar-with all possible dispatch - aboard His Majesty's ship Kathleen, to support Nelson in a battle with the Spanish off Cape Trafalgar.

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage and the Freebooters

In the third book of the Nicholas Ramage series Ramage is summoned by the Admiralty and given command of the brig Triton. But like the rest of the Navy, Triton's crew has mutinied. Sympathizing with some of their complaints, Ramage also knows that if he fails to deliver three sealed dispatches to admirals off Brest and Cadiz, and in the Caribbean, he will become a convenient scapegoat...

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage’s Prize

In Ramage’s Prize, his fifth recorded adventure, Lieutenant Nicholas Ramage sets out from Jamaica to track down the mysterious disappearance of the Post vessels – a vital communications link between Whitehall and the West Indies in the war against Bonaparte’s France.

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage and the Guillotine

As France recovers from her bloody Revolution, Napoleon is amassing his armies for the Great Invasion. News in England is sketchy and the Navy must prepare to defend the land from foreign attack. Lieutenant Ramage is chosen to travel to France and embark upon the perilous quest of spying on the great Napoleon. His mission is to determine the strength of the French troops - but his discovery will mean the guillotine!

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage's Diamond

Ranked as a captain, the youngest in His Majesty's navy and one with a reputation for landing impossible assignments, Lord Ramage is dispatched to the Caribbean isle of Martinique and, off its southwest coast, Diamond Rock. His mission at first seems humdrum: to barricade the French within Fort Royal. But sent to sea in the Juno, with a crew turned restless and disgruntled under the prior command of a drunk, Ramage realizes that his vessel may not be up to confronting the French. Before he can shape up the Juno and her men, the ship is beset by desperate and dangerous privateers.

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Автор: Davis Lindsey
Серия:
 
Автор: Scott Walter
Серия:
 
Автор: Scott Walter
Серия:
 
Rolf in the Woods

The Adventures of a Boy Scout with Indian Quonab and Little Dog Skookum.


Attention!!! Chapter 7 is missed

Автор: Seton Ernest Thompson
Серия:
 
Ramage’s Mutiny

Eighth in Dudley Pope's celebrated series of novels, Ramage's Mutiny tells of Captain Ramage's reckless attempt to free the Jocasta, a British ship, from the Spanish Main stronghold of Santa Cruz. A vicious mutiny had left the Jocasta open to capture by Spain, but sailing the frigate Calypso, Ramage will stop at nothing to rescue the imprisoned vessel, even to inciting another 'mutiny' on board his own ship.

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage's Devil

On holiday, ashore with his new wife at a chateau in France, Captain Lord Ramage finds the honeymoon interrupted by an end to the Peace of Amiens — and a return to war which will last over a decade. Finding themselves on unfriendly soil just hours before hostilities commence, Ramage and Sarah elude the grasp of Napoleon's secret police, seeking to close upon all the Brits and French Royalists they can find. Even as they escape, their host is captured and deported to the notorious penal colony on Devil's Island. Ultimately, back at the helm of the Calypso and among old friends, Ramage finds himself heading in the same direction. But given the Island's impregnable reputation, can he pull off a rescue?

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Автор: Ghosh Amitav
Серия: Ibis trilogy
 
Автор: Scott M C
Серия: Rome
 
Автор: Fabbri Robert
Серия: Vespasian
 
Автор: Barone Sam
Серия: Rogue Warriors
 
Автор: Salter John
Серия: Blood of Rome
 
Release that Witch

Chen Yan traveled through time, only to end in Europe of the medieval period, becoming Roland — a Royal Prince. But this world doesn’t seem to be the same as his former world. Are witches are real and can they really use magic?

Follow Roland’s battle for the throne against his siblings! Will he win, even though the king has already declared him to be a hopeless case, and he has the worst starting situation? Only his experience with modern technology and the help of the witches — who incidentally, are known as devil’s servants and thus hunted by the the Holy Church, can help him succeed.

Now, let his journey begin!


Автор: Mu Er
Серия:
 
Release that Witch

Chen Yan traveled through time, only to end in Europe of the medieval period, becoming Roland — a Royal Prince. But this world doesn’t seem to be the same as his former world. Are witches are real and can they really use magic?

Follow Roland’s battle for the throne against his siblings! Will he win, even though the king has already declared him to be a hopeless case, and he has the worst starting situation? Only his experience with modern technology and the help of the witches — who incidentally, are known as devil’s servants and thus hunted by the the Holy Church, can help him succeed.

Now, let his journey begin!


Автор: Mu Er
Серия:
 
Release that Witch

Chen Yan traveled through time, only to end in Europe of the medieval period, becoming Roland — a Royal Prince. But this world doesn’t seem to be the same as his former world. Are witches are real and can they really use magic?

Follow Roland’s battle for the throne against his siblings! Will he win, even though the king has already declared him to be a hopeless case, and he has the worst starting situation? Only his experience with modern technology and the help of the witches — who incidentally, are known as devil’s servants and thus hunted by the the Holy Church, can help him succeed.

Now, let his journey begin!


Автор: Mu Er
Серия:
 
Russian Treasures

The year is 1917. Ten years after leaving his home on bad terms, Klim Rogov returns to Russia to claim his inheritance after his wealthy father’s death. As a famous journalist now holding Argentinean citizenship, he wants nothing to do with the ongoing Great War, Tsar Nicholas II, or the collapsing Russian Empire.

Klim knows that he should leave the country as soon as possible, but then he meets Nina, a young businesswoman, and falls in love with her. She is, in some ways, an “immigrant” too—a brave soul who dared to enter the hostile, man-dominated world of business and succeeded despite the odds. But all of her achievements are ruined during a gloomy October night when the Reds seize power and ban all private property.

People like Klim and Nina suddenly become public enemies. As a foreign citizen, Klim has a chance to escape the civil war unleashed by the Bolshevik revolution, though now he feels like a first-class passenger on the Titanic, who has to save only himself or die.

Time is running out, and Klim must make a fateful decision that will cost him dearly either way.

Автор: Baryakina Elvira
 
Rolf in the Woods

The Adventures of a Boy Scout with Indian Quonab and Little Dog Skookum.


Attention!!! Chapter 7 is missed

Автор: Seton Ernest Thompson
Серия:
 
Robinson Crusoe

Der berühmteste Roman des englischen Schriftstellers Daniel Defoe erzählt die Lebensgeschichte eines Mannes, der Schiffbruch erleidet und 28 Jahre auf einer einsamen Insel vor der Küste Amerikas verbringen muss. Die Geschichte des Romans beginnt, indem sich der Ich-Erzähler als ein im Jahr 1632 in York geborener Sohn einer ursprünglich aus Bremen stammenden Familie namens Kreutznaer vorstellt. „Crusoe“, so erfährt der Leser, sei dem zufolge nur eine anglikanische Korrumpierung des ursprünglichen Namens. Robinson begibt sich erstmals 1651, gegen den Willen seiner Eltern, die für ihn eine Karriere als Anwalt vorgesehen hatten, auf hohe See, wo sein Schiff prompt von Piraten attackiert wird und er die nächsten zwei Jahre seines Daseins in Sklaverei verbringen muss. Im weiteren Verlauf der Geschichte kann Robinson in einem kleinem Ruderboot fliehen und wird vom Kapitän eines Portugiesischen Schiffes vor der Küste von Westafrika aufgelesen, der sich auf dem Weg nach Brasilien befindet. Robinson wird durch die Hilfe dieses Mannes zum Plantagenbesitzer, der sich, ungeachtet seiner eigenen in Sklaverei gemachten Erfahrungen, Jahre später einer Expedition anschließt um Sklaven aus Afrika für die Arbeit auf seiner Plantage zu beschaffen. Das Schiff gerät in einen heftigen Sturm, der Robinson Crusoe auf einer 40 km vor Amerika befindlichen Insel stranden lässt. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die im allgemeinen Bewusstsein der Bevölkerung verankerte Geschichte.

Автор: Defoe Daniel
Серия:
 
Ramage And The Rebels

Setting off on a presumably predictable sweep for freebooters in the waters off Jamaica, Ramage and the crew of the Calypso stumble upon a scene of carnage: A sinking British ship, her crew and passengers, men and women alike, ruthlessly murdered at the hands of a French privateer. Supported by his men in a thirst for righteous vengeance, Ramage ferrets out the brigand's name and sets sail to bring him in.

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage's Signal

With Bonaparte Napoleon at the height of his powers, the Mediterranean can be safely considered exclusive French territory. So when Captain Ramage and his crew are sent alone into Mediterranean waters, they can expect to be outnumbered. But it is the French who discover they have an enemy they had not bargained for...

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage and the Renegades

With the Treaty of Amiens signed, hostilities have ceased — at least on paper. Nelson's crews are standing down and Ramage is on leave when he receives covert Admiralty orders to inspect the small island of Trinidade off the coast of Brazil. Reaching South American shores, Ramage and the crew of the Calypso fetch up in a battle to free several captive merchant ships — and a beautiful woman passenger — as they cross swords with bloodthirsty pirates. . . .

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage's Trial

Lord Ramage has made his name through numerous brave, daring and extremely perilous sea battles. He has been charged with impossible tasks and has succeeded time after time gaining honour and glory for king and country. He has undertaken his tasks loyally with skill and valour. So it is with some surprise that he finds that perhaps his greatest enemy of all comes from within the British Navy itself. He is forced to undergo a battle that will require his very all.


Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage At Trafalgar

Lord Ramage returns to fight in the most famous of Britain's sea battles. Summoned by Admiral Nelson himself, Ramage is sent to join the British fleet off Cadiz where the largest battle in naval history is about to take place. Finding himself in the front line of battle, Lord Ramage must fight to save his own life as well as for his country. The result is a thrilling, hair-raising adventure from one of our best-loved naval writers

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage's Challenge

The Napoleonic Wars are raging and a group of eminent British citizens have been taken captive in the Mediterranean by French troops. The Admiralty traces their location and sends the valiant Lord Ramage to affect their release. As Ramage and his crew negotiate the hazardous waters off the Tuscan coast, they soon begin to doubt the accuracy of their instructions. Ramage comes to realize that in order for his mission to succeed he must embark upon a fearful and highly dangerous escapade where the stakes have never been higher. Ramage's Challenge is another action-packed naval adventure from the masterful Dudley Pope.  

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage and the Saracens

Ordered to Naples after the battle of Trafalgar, Ramage and the Calypso are given fresh orders. The Barbary Coast pirates, the Saracens, are active in Sicily again, and terrorizing fishing ports. Ramage and his crew are sent to Sicily to track done the Saracins before they can attack another town.

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage and the Dido

This is Dudley Pope's 18th novel to feature Nicholas Ramage and it is set in the West Indies where Captain Lord Nicholas Ramage, the youngest captain of a ship of the line since Nelson, brings his old crew to a new command against the French in Martinique.

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Richard Bolitho – Midshipman

In October 1772 Richard Bolitho waits at Portsmouth to join the Gorgon, a seventy-four gun ship of the line. Although only sixteen, Midshipman Bolitho is already a veteran of four years in the King's Navy, and is determined that in this, his second ship, he will not make the mistakes or forget the lessons of his earlier experiences in the hard and demanding ways of the sea. Many of the ship's company are new and untrained, and when the hazards of bad weather, and the relentless hardships which are the daily lot of the common sailor, begin to show themselves, the midshipmen soon discover that authority, no matter how junior, is no easy thing. England is at peace with her old enemies, France and Spain, but the growing menace of piracy across the trade routes, worsened by rich and brutal trade of slavery between Africa and the Americas, make sea travel no less perilous. Gorgon's captain is ordered to take his ship to Africa's west coast and 'show the flag', and by example and swift action to destroy those who challenge his authority. From the captain down to the midshipmen it becomes evident that their new enemy is as dangerous and as skilful as any who fights in the line of battle.

Автор: Kent Alexander
Серия: Bolitho
 
Relentless Pursuit

It is December 1815 and Adam Bolitho's orders are unequivocal. As captain of His Majesty's frigate Unrivalled of forty-six guns, he is required to 'repair in the first instance to Freetown, Sierra Leone, and reasonably assist the senior officer of the patrolling squadron'. But all efforts of the British anti-slavery patrols to curb a flourishing trade in human life are hampered by unsuitable ships, by the indifference of a government more concerned with old enemies made distrustful allies, and by the continuing belligerence of the Dey of Algiers, which threatens to ignite a full-scale war. For Adam, also, there is no peace. Lost in grief and loneliness, his uncle's death still unavenged, he is uncertain of all but his identity as a man of war. The sea is his element, the ship his only home, and a reckless, perhaps doomed attack on an impregnable stronghold his only hope of settling the bitterest of debts.

Автор: Kent Alexander
Серия: Bolitho
 
Ramage

1796 - sea battles raging and an attack from the French has left third-lieutenant Ramage the sole officer in charge of his frigate. With orders from Nelson to be obeyed and a daring mission to be completed, young Nicholas Ramage must rise to the challenge. Despite the grave adversity of his situation, Ramage embarks upon an intrepid rescue with quite unforeseen consequences. This thrilling adventure is the first in Dudley Pope's popular and much-loved Ramage series.

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage and the drum beat

In the second book of the Nicholas Ramage series Lieutenant Lord Ramage is ordered to proceed to Gibraltar-with all possible dispatch - aboard His Majesty's ship Kathleen, to support Nelson in a battle with the Spanish off Cape Trafalgar.

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage and the Freebooters

In the third book of the Nicholas Ramage series Ramage is summoned by the Admiralty and given command of the brig Triton. But like the rest of the Navy, Triton's crew has mutinied. Sympathizing with some of their complaints, Ramage also knows that if he fails to deliver three sealed dispatches to admirals off Brest and Cadiz, and in the Caribbean, he will become a convenient scapegoat...

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage’s Prize

In Ramage’s Prize, his fifth recorded adventure, Lieutenant Nicholas Ramage sets out from Jamaica to track down the mysterious disappearance of the Post vessels – a vital communications link between Whitehall and the West Indies in the war against Bonaparte’s France.

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage and the Guillotine

As France recovers from her bloody Revolution, Napoleon is amassing his armies for the Great Invasion. News in England is sketchy and the Navy must prepare to defend the land from foreign attack. Lieutenant Ramage is chosen to travel to France and embark upon the perilous quest of spying on the great Napoleon. His mission is to determine the strength of the French troops - but his discovery will mean the guillotine!

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage's Diamond

Ranked as a captain, the youngest in His Majesty's navy and one with a reputation for landing impossible assignments, Lord Ramage is dispatched to the Caribbean isle of Martinique and, off its southwest coast, Diamond Rock. His mission at first seems humdrum: to barricade the French within Fort Royal. But sent to sea in the Juno, with a crew turned restless and disgruntled under the prior command of a drunk, Ramage realizes that his vessel may not be up to confronting the French. Before he can shape up the Juno and her men, the ship is beset by desperate and dangerous privateers.

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage’s Mutiny

Eighth in Dudley Pope's celebrated series of novels, Ramage's Mutiny tells of Captain Ramage's reckless attempt to free the Jocasta, a British ship, from the Spanish Main stronghold of Santa Cruz. A vicious mutiny had left the Jocasta open to capture by Spain, but sailing the frigate Calypso, Ramage will stop at nothing to rescue the imprisoned vessel, even to inciting another 'mutiny' on board his own ship.

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Ramage's Devil

On holiday, ashore with his new wife at a chateau in France, Captain Lord Ramage finds the honeymoon interrupted by an end to the Peace of Amiens — and a return to war which will last over a decade. Finding themselves on unfriendly soil just hours before hostilities commence, Ramage and Sarah elude the grasp of Napoleon's secret police, seeking to close upon all the Brits and French Royalists they can find. Even as they escape, their host is captured and deported to the notorious penal colony on Devil's Island. Ultimately, back at the helm of the Calypso and among old friends, Ramage finds himself heading in the same direction. But given the Island's impregnable reputation, can he pull off a rescue?

Автор: Pope Dudley
Серия: Ramage
 
Rendezvous — South Atlantic

In 1941, when she was turned into an armed merchant cruiser, the S.S. Benbencula was already old. Yet even she was needed to protect the vital Atlantic sea lanes. Commander Lindsay, her new captain, had to work desperately to mould the ship's company — raw recruits and old timers — into a fighting force. And better than anyone, Lindsay knew this could be his last command, his last chance.

Автор: Reeman Douglas
Серия:
 
Red Sun Rogue

An unknown enemy wreaks havoc in the South China Sea while blaming the destruction on Jonah Blackwell and the crew of the Scorpion, forcing them to untangle a deadly conspiracy rooted in a lost technology from World War II.


May 6, 1945: A German submarine U-3531 disappears en route to mainland Japan, taking with her a weapon that could have changed the course of the war.


Present day: Salvage diver turned submarine captain Jonah Blackwell and his unproven crew resurface on a mission of mercy, secreting starving refugees from the brutal North Korean regime as a hundred-year winter ravages the northern Pacific. Hunted by the Japanese fleet and forced to surrender, the crew of the Scorpion are blackmailed into investigating a mysteriously quarantined DPRK submarine base. As chaos erupts across the East China Sea, the crew of the Scorpion find themselves embroiled in a conspiracy that threatens to reshape the entire region. Now his crew must race against time in an adventure spanning the irradiated waters of Fukushima, flood-beset Tokyo metropolis and the crumbling tropical remains of a secret Japanese research facility. At the center of it all is an enigmatic technology cult with roots in the clandestine weapons program of the Second World War — a cult that has waited seventy years to strike its final blow.

Автор: Zajonc Taylor
Серия: Wrecking Crew
 
Автор: Defoe Daniel
Серия:
 
Riding the Iron Rooster

Paul Theroux, the author of the train travel classics The Great Railway Bazaar and The Old Patagonian Express, takes to the rails once again in this account of his epic journey through China. He hops aboard as part of a tour group in London and sets out for China's border. He then spends a year traversing the country, where he pieces together a fascinating snapshot of a unique moment in history. From the barren deserts of Xinjiang to the ice forests of Manchuria, from the dense metropolises of Shanghai, Beijing, and Canton to the dry hills of Tibet, Theroux offers an unforgettable portrait of a magnificent land and an extraordinary people.

Автор: Theroux Paul
Серия:
 
Robinson Crusoe

Der berühmteste Roman des englischen Schriftstellers Daniel Defoe erzählt die Lebensgeschichte eines Mannes, der Schiffbruch erleidet und 28 Jahre auf einer einsamen Insel vor der Küste Amerikas verbringen muss. Die Geschichte des Romans beginnt, indem sich der Ich-Erzähler als ein im Jahr 1632 in York geborener Sohn einer ursprünglich aus Bremen stammenden Familie namens Kreutznaer vorstellt. „Crusoe“, so erfährt der Leser, sei dem zufolge nur eine anglikanische Korrumpierung des ursprünglichen Namens. Robinson begibt sich erstmals 1651, gegen den Willen seiner Eltern, die für ihn eine Karriere als Anwalt vorgesehen hatten, auf hohe See, wo sein Schiff prompt von Piraten attackiert wird und er die nächsten zwei Jahre seines Daseins in Sklaverei verbringen muss. Im weiteren Verlauf der Geschichte kann Robinson in einem kleinem Ruderboot fliehen und wird vom Kapitän eines Portugiesischen Schiffes vor der Küste von Westafrika aufgelesen, der sich auf dem Weg nach Brasilien befindet. Robinson wird durch die Hilfe dieses Mannes zum Plantagenbesitzer, der sich, ungeachtet seiner eigenen in Sklaverei gemachten Erfahrungen, Jahre später einer Expedition anschließt um Sklaven aus Afrika für die Arbeit auf seiner Plantage zu beschaffen. Das Schiff gerät in einen heftigen Sturm, der Robinson Crusoe auf einer 40 km vor Amerika befindlichen Insel stranden lässt. Ab diesem Zeitpunkt beginnt die im allgemeinen Bewusstsein der Bevölkerung verankerte Geschichte.

Автор: Defoe Daniel
Серия:
 
ROZIJA ir mana RADINIECE

Džeralds

DARELS

ROZIJA ir mana RADINIECE

RĪga

Nu Angļu valodas tulkojusi Linda Vītola Mākslinieks Andris Kalniņš

Darels Dž.

 Romāns:

 Rozija ir mana radiniece

Stāsti:

Pikniks,

Pirmais jūrasbrauciens,

Mišelina cilvēks,

Hevloka haoss

No angļu vai. tulk. Linda Vītola - R.: Alberts XII, 1995. - 320 Ipp.

©Linda Vītola, tulkojums latviešu valodā, 1995 ©Andris Kalniņš,

mākslinieciskais noformējums, 1995 ©Gerald Durrell,

The Picnic and Suchlike Pandemonium, 1979 ©Gerald Durrell, Rosy is My Relative, 1968

Автор: DARELS ERALDS
Серия:
 
Rosy Is My Relative

Rosy, the elephant bequeathed to young Adrian Rookwhistle by a reprobate relative, turns out to be a handful; not only because of her size but also because of her fondness for strong drink. To Adrian she represents the chance to get away from a city shop and a suburban lodging by exploiting her theatrical talent and experience. To Rosy their progress towards the gayer South Coast resorts offers undreamed-of opportunities for drink and destruction.

So the Monkspepper Hunt is driven to delirium and Lady Fenneltree’s stately home reduced to a shambles. In due course the constabulary catches up with the pair, whose ensuing trial is a triumph of the law and of Rosy’s enormous charm. The verdict is—but then the story has to be read to be believed, if then.

In spite of all this the author firmly maintains that his first novel is entirely credible, further that it is “an almost true story”!

Автор: Durrell Gerald
Серия:
 
Rauch über dem Mississippi

Das Jahr des Herrn 1863 ist eine düstere, hoffnungslose Zeit in Deutschland. Das einfache Volk ist verarmt. Wer Arbeit hat, schuftet für Groschen. Menschen sterben an Hunger und Epidemien.

In dieser Zeit ist »Amerika« ein Wort der Hoffnung und Sehnsucht - ein Land, wo jeder sein Glück machen und zu Wohlstand kommen kann. Ein magisches Wort auch für den jungen Handwerksgesellen Jacob Adler, der zu Unrecht des Mordversuchs beschuldigt wird und aus Deutschland fliehen muss.

Doch sein Leben in Amerika wird härter und gefahrvoller sein, als er es sich in seinen ärgsten Träumen vorzustellen vermag. Ein Abenteuer wartet auf Jacob Adler, wie es kaum ein zweiter je erlebt hat...

Автор: Kastner J G
Серия: Amerika
 
Radiografia De Chica Con Tatuaje

El novio de Carla ha sido acusado de asesinato. Todas las pruebas le incriminan, pero ella cree en su inocencia y decide emprender una investigación para dar con el auténtico culpable.

Автор: Sierra i Fabra Jordi
Серия:
 
Автор: ő ő
Серия:
 
Red Gold

Near the end of the Civil War, a ship carrying millions in Confederate gold disappears shortly after departure. The history books say it sank before reaching its destination. The history books are wrong.

Artifact recovery specialist, Sean Wyatt is in Savannah, Georgia looking for clues to a Confederate ship that went missing near the end of the Civil War. His search leads to trouble with a mysterious and seductive European collector in an exciting thrill ride that will keep you reading until the end, and make you wonder what other treasures still lie undiscovered.

Автор: Dempsey Ernest
Серия:
 
Ramsey's Gold

When a forgotten journal materializes decades after Drake Ramsey's father vanished in the Amazon jungle, Drake decides to follow in his footsteps and search for the legendary treasure of the Inca empire hidden in the lost Inca city of Paititi.

Joined by his father's lifelong friend and his beautiful daughter, the adventure takes them into the rain-forest's forbidden depths, where they must face an enemy bent on protecting a terrifying secret that could topple governments and change the world order.

Автор: Blake Russell
Серия: Drake Ramsey
 
Reality. Начало пути

В одно мгновение Артур, потерял то немногое, что у него было. Корпоративные интриги и зависть привели его на больничную койку. С искалеченным телом и сломленным духом, он уже потерял всякую надежду на нормальную жизнь. Однако новую надежду ему подарила Сара, старшая научная сотрудница его отца и нынешняя опекунша Артура. Собрав группу специалистов, она создаст новый виртуальный мир…

Серия:
 
Raiders

They’re coming back to life…

The oldest secret order on earth has just woken up…

They want nothing less than the world…

They are the Hidden Hand…


The race is on to find an ancient power and stop the greatest sacrifice in history…


With the same high-octane pace and thrills of the Joe Hawke series, Raiders is an archaeological and historical action-adventure featuring a great new team and a terrible new enemy.


Former soldier Jed Mason is working as an asset recovery specialist — retrieving kidnapped people and stolen goods in a dog-eat-dog world of international crime, violence and ransoms. Nearly killed on a dangerous mission, he must deal with a terrible personal tragedy, but when a mysterious private consortium briefs him on a violent kidnapping he quickly discovers when one door shuts, another opens.

Why was the head of the Vatican’s secret archive murdered in Rome? Why was a leading American archaeologist snatched? Mason must lead his old team on a new adventure to stop a truly terrifying enemy intent on the sacrifice of millions.


Drawing on the same fast-paced action as the world of Joe Hawke, Raiders introduces a new series with an exciting and compelling band of brothers — and sisters — who must stand together in the face of adversity or die one by one.

Автор: Jones Rob
Серия: Raiders
 
Rogue Wave

The offer — $20 billion split between four leading scientists on alternative energies to purchase and then squash their research lines, which include the recent discovery of a powerful new energy source capable of replacing mankind’s reliance on fossil fuels.

There’s no doubt their discovery is worth ten times that much. But will any one of them live if they refuse?

At the same time, the greatest technological advancement in warfare since the creation of the Atomic bomb has been discovered, and is being offered to the highest bidder.

There is just one problem though; the seller might no longer have any control of the weapon.

Can Sam Reilly weave his way through the web of industrial and political espionage before the human race loses its greatest fight for survival?

Серия: Sam Reilly
 

Новинки! Свежие поступления книг жанра «Приключения»

 •  К тебе через туманы
   Лунёва Мария
   Фантастика, Героическая фантастика, Приключения, Приключения,

  «…Туманная стена. Теперь она отчётливо виднелась впереди, манила и добавляла сил, подбадривая и обещая отдых и покой. Она словно звала. Её мерцание не позволяло остановиться ни днём, ни ночью.

  И вот уже трое суток я упорно ползла вперёд.

  К той далёкой и в то же время близкой и манящей клубящейся занавесе, за которой я наконец-то обрету счастье. Там, за смертельной магической преградой, мир и покой. Там лучшая жизнь: сытная и тёплая.

  Я столько читала о заветных северных землях, и вот осталось только преодолеть туман. Ещё чуть-чуть боли и голода и всё плохое в жизни останется позади. Всего лишь доползти до цели и не испустить дух…»

 •  Игра на бильярде
   Филичкин Александр Тимофеевич
   Детективы и Триллеры, Крутой детектив, Приключения, Приключения

  В огромной Москве, преступники ежегодно убивают многие сотни людей. Не все уголовные дела удается раскрыть следственному комитету столицы. Им помогает частный сыщик Роман Комаров. Он с успехом решает весьма непростые задачи.

 •  Реальность, которой нет…
   Грейс Найта
   Детективы и Триллеры, Триллер, Приключения, Приключения,

  Добро пожаловать в страну, где вечно ночь! Располагайтесь как дома, но соблюдайте дресс-код: без чёрной одежды здесь никуда. Я познакомлю вас с местными жителями, флорой и фауной, а если повезёт — даже с правящим королём!

  Мы можем пойти в лес Леденеющих Звёзд, а если вдруг станет холодно от их яркого блеска — в пустыню Заходящего Солнца. Или любите, чтобы поближе к цивилизации? Не вопрос! Мегаполис Даркест к вашим услугам. Там живёт сам Мрачный король, а ещё милая девушка, которая никогда не спит.

  Только будьте осторожны с паукообразными летучими мышами — они могут встретиться нам по дороге. Впрочем, есть в Найтомнии существа более опасные и обаятельные… Но об этом потом.

  А ещё не забывайте о правилах этикета — меньше эмоций, намеренные прикосновения строго запрещены: никаких объятий и поцелуев в общественных местах!

  Располагайтесь поудобнее в карете с бархатными занавесками и — поехали! Думаю, вам придётся по нраву эта страна, наполненная тусклым светом фонарей и загадочным сиянием луны.

 •  Храмиды
   Баталова Елизавета Владимировна
   Фантастика, Космическая фантастика, Приключения, Приключения,

  Семь лет Роуз жила у дяди с тётей. Жизнь была спокойной среди обычных людей. Но встреча с отцом и братом вынудила Роуз вернуться в мир, где она родилась и правила первые годы своего детства. За последние семь лет Мидэлэйн изменился. Теперь он полон тайн, интриг прошлого и новых опасностей. Роуз раскрывает в себе силы и учится их контролировать в академии. Новые друзья, таинственный тайный помощник вместе будут раскрывать заговор. Они готовы разгадать самый большой секрет лунного камня и спасти Мидэлэйн от уничтожения. На пути к спасению мира Роуз и её друзья столкнутся с предсказаниями, заговорами, интригами и тайными посланиями.

 •  Кто есть who, или Почем фунт лиха?
   Кравцов Сергей Михайлович
   Детективы и Триллеры, Иронический детектив, Приключения, Приключения

  Конец "лихих девяностых". В селе Даниловке Староновской губернии происходит локальное ЧП: обнаруживается очень опасная болезнь, общая для животных и человека. Ветеринарное начальство тут же огульно обвиняет в случившемся тамошнего ветврача Андрея Березинцева. Казалось бы, он должен опустить руки, смириться с происшедшим и покаянно посыпать голову пеплом. Но Андрей – калач тёртый, Он понимает, что "собак вешают" на него неспроста. За всем этим кроется какая-то мутная афера. Он начинает собственное расследование, и выясняет, кто же на самом деле развёл в районе заразу. Финал "ветеринарного детектива" несколько неожиданный. Пусть он и не слишком похож на хрестоматийное "торжество справедливости", но главный герой на судьбу не в обиде.

 •  Не возвращайся
   Архипов Евгений Михайлович
   Фантастика, Ужасы и Мистика, Детективы и Триллеры, Криминальный детектив, Приключения, Приключения

  Мистический криминальный роман.

  Она работала на двух криминальных воротил этого города.

  И вскоре ей предстояло убрать одного из них.

  "Она решительно зажала пистолет в своих вытянутых руках.

  Выстрел.

  Глыбы белого дыма расплылись по пространству.

  Серая ворона, каркнув, вынырнула из густоты мглы."

  Прочтение займёт более двух часов.

  Публикуется в авторской редакции с сохранением авторских орфографии и пунктуации.

  Содержит нецензурную брань.


Новинки месяца жанра «Приключения»

 •  Первое королевство. Британия во времена короля Артура
   Адамс Макс
   Приключения, Исторические приключения, Наука, Образование, История, Научная литература

  Книга посвящена одному из самых малоизученных периодов истории Британии – между уходом с этой территории римских легионов в начале V века и приходом христианских миссионеров в конце VI века, когда образовались королевства раннесредневековой Британии. Это время называют также «временем короля Артура». Легенду о короле Артуре, вожде бриттов V–VI веков, разгромившем завоевателей-саксов и создавшем общество рыцарей Круглого стола, слышали все, однако специалисты до сих пор не пришли к единому мнению о том, существовал ли исторический прототип Артура. Большинство исследователей считают, что истории, повествовавшие о нем, обязаны своим происхождением деятельности какого-то другого короля, и предлагают множество версий. Макс Адамс оставляет за скобками подобные дискуссии и ставит своей целью показать эпоху в целом, опираясь на археологические свидетельства, а не на легенды. Он пишет об обретении Британией независимости, о связях с остальной Европой, об «экологическом контексте» жизни и быта поколений бриттов. Книга снабжена черно-белыми иллюстрациями и картами. «От общей картины тех двух веков истории Британии, что последовали за начавшимся около 400 года кризисом, предварявшим крушение Западной Римской империи, остались лишь фрагменты. Сложно составить из них четкую последовательность и рассказать историю тех бурных, загадочных времен – историю того, как в Британии возникли первые королевства раннего Средневековья. И тем не менее гора фрагментов, собранных исследователями за последние десятилетия, поражает своими размерами. Даже если исходный сюжет восстановить не удается, есть возможность увидеть сцену, на которой разыгрывалась драма, и населить ее персонажами… Даже от отдельных стоп-кадров трудно оторвать взгляд: это обрывки истории, начало которой теряется во тьме, а конец описан несколько столетий спустя прославленным книжником раннего Средневековья Бедой Достопочтенным». (Макс Адамс)

  В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

  Фрагменты. – Солсберийская равнина. – Земледельцы. – Цивитаты. – Гильда Премудрый. – Ультраримские бритты. – Крах. – Области римской Британии. – Границы империи. – Стони-Грейндж

  Темные материи. – Pax Romana. – Проблемы. – Неряхи. – Судьбы городов. – Ослабление государства. – Адаптации

 •  Альфеус Хаятт Веррилл. Повести и рассказы
   Веррил Алфеус Хайат
   Фантастика, Научная Фантастика, Приключения, Путешествия и география

  Альфеус Хаятт Веррилл (23 июля 1871 – 14 ноября 1954), был американским зоологом , исследователем, изобретателем, иллюстратором и автором. Он был сыном Эддисона Эмери Веррилла, первого профессора зоологии в Йельском университете .Он написал множество книг по естественной истории и научной фантастике Он писал на самые разные темы, включая естественную историю, путешествия, радио и китобойный промысел. Он участвовал в ряде археологических экспедиций в Вест-Индию, Южную и Центральную Америку. Он много путешествовал по Вест-Индии и по всей Америке, Северной, Центральной и Южной Америке. Теодор Рузвельт заявил: «Это был мой друг Веррилл, который действительно нанес Вест-Индию на карту».Среди его произведений много научно-фантастических работ, в том числе двадцать шесть, опубликованных в журналах «Удивительные истории». После его смерти П. Шайлер Миллер отметила, что Веррилл "был одним из самых плодовитых и успешных Писатели нашего времени"

 •  Крокодильчик в перьях
   Дэвлин Джейд
   Фантастика, Юмористическая фантастика, Фэнтези, Приключения, Приключения, Прочее, Неотсортированное, Любовные романы, Любовно-фантастические романы, Попаданцы, ,

  Ну приехали. В смысле, я так не договаривалась! Покупала билет в Анталию, а не на тот свет! И уж точно не собиралась открывать глаза среди осколков странной скорлупы, барахтаясь в непонятной липкой жиже и отчаянно пища. Да кто так рождается вообще, если это новое рождение?! Я что, переродилась птичкой? А, нет… судя по тому, что вокруг болото — скорее лягушкой. Или головастиком? Но у икринок нет твердой скорлупы… Тьфу, о чем я только думаю?! Божечки-кошечки, да это не лягушатник вовсе! Это крокодилятник!

 •  Богоборцы 5
   Шапочкин Александр Игоревич, Широков Алексей
   Приключения, Приключения, , ,

  Виктор вернулся из командировки на Васюганские топи с победой, но к сожалению, тут же нашлись желающие прибрать к рукам его добычу. В результате конфликт внутри бюро обострился, а надежды на спокойный отпуск канули в Лету. А тут ещё как на зло, у обитателей высоких кабинетов возникла гениальная идея засунуть команду единственного в стране убийцы богов на Игры богоборцев. Только Тору непонятно, чего от них ждут, то ли безоговорочной победы, то ли что они эпично облажаются. Но главе нового владетельного Дома плевать на все замыслы хитроумных политиков. Ему бы со своими девчонками разобраться.

 •  Ястреб над океаном
   Дриан Эмиль Огюст Сиприен
   Фантастика, Альтернативная история, Приключения, Морские приключения

  Начало XX века. Остров Мидуэй осажден японскими крейсерами. Нарушена всякая связь с материком. Американский гарнизон находится на краю гибели. Но бесстрашный француз, чудом спасшийся с тонущего корабля, предлагает совершенно неожиданное решение...

  Под псевдонимом Капитан Данри публиковал свои фантастические «военные сценарии» известный французский военный и политический деятель подполковник Эмиль Огюст Сиприен Дриан (1855–1916), герой Первой мировой войны и талантливый беллетрист. Сын нотариуса, учился в лицее в Реймсе, закончил престижное военное училище Сен-Сир, лейтенант пехоты. С 1884 г. в Африке был адъютантом генерала Буланже. Став его зятем, сделал успешную военную карьеру, дослужившись до генерала. Погиб в знаменитом сражении Первой мировой под Верденом.


 •  Без Отечества…
   Панфилов Василий Сергеевич
   Фантастика, Альтернативная история, Приключения, Исторические приключения,

  Российскую Империю трясёт лихорадка Гражданской Войны, и Алексей, не желая участвовать в братоубийстве, уезжает из страны. Какого чёрта он должен убивать людей ради чужих барышей и идеалов, вызывающих у него отторжение!

  Но в России остались его родные, не пожелавшие уезжать, и душа молодого человека рвётся на части от боли и понимания, что страну, а вместе с ней и его родных, ждут десятилетия тяжелейших испытаний, и далеко не факт, что они останутся живы. Но что может сделать один человек?!

  А действительно… что? Ведь даже пытаясь оставаться в стороне, он уже изменил Историю! Что будет, если герой начнёт действовать?!

 Жанры книг


 Новые обзоры