Книги жанра «Фантастика» на букву «K»

num: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
en: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ru: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я

 Название
 Автор
 Серия
Kyberiade

Die Kyberiade (Originaltitel Cyberiada) ist ein Zyklus von fünfzehn Erzählungen des polnischen Autors Stanisław Lem, die vom Ende der 1950er bis zum Anfang der 1970er Jahre entstanden. Die Erzählungen der Kyberiade spielen in einem zukünftigen, kybernetischen Zeitalter. In eigentümlicher Verbindung der literarischen Gattungen Märchen und Science Fiction werden die abenteuerlichen Taten und Reisen des Konstrukteurduos Klapauzius und Trurl in einem vorwiegend von Robotern bevölkerten Kosmos geschildert. Die zentralen Themen der in einem heroisch-komischen Ton gehaltenen philosophischen Fabeln sind die Auseinandersetzung und die Vermischung von Ethik und Technik sowie das Scheitern eines damit verbundenen absoluten Fortschrittsglaubens.

Die Kyberiade gehört zu den populärsten und auch von der Kritik am meisten gelobten Werken Lems, die vier ersten Auflagen in polnischer Sprache allein erreichten 110.000 Exemplare. Lem selbst wünschte, dass sie vor allen anderen seiner Schriften ihn überleben möge.

Автор: Lem Stanislaw
Серия:
 
Kiberiáda

A könyv két részből áll. Az első rész népmeseszerű kiszólásokkal teli „tanulságos mesékre” hasonlít, míg a második rész Trurl és Klapanciusz, a két tudós mérnök versengéséről és találmányaikról, kalandjaikról szól Stanislaw Lem utánozhatatlan stílusában. Lem humora kitűnő, miközben novellái filozófiai mélységeket járnak be könnyed hangvétellel. Lem a klasszikus értelemben vett sci-fi szabályait félretéve kalandozik az időben, hihetetlen leleményességgel ötvözve a régmúlt idők életének napi eszközeit a távoli jövő technikai vívmányaival, és így érdekes matematikai, fizikai fogalmak fűszerezte történetekben szórakozhatunk a kardot forgató robotok nagyon is emberi történetein.

A mű keletkezési idejét figyelembe véve kijelenthető, hogy az író filozófiai alapgondolatai örök érvényességgel bírnak: megmutatja, hogy az idők és a díszletek változnak ugyan, maga az Ember azonban nem.

Автор: Lem Stanislaw
Серия:
 
Автор: Anderson Poul
Серия:
 
Серия:
 
Kantyk dla Leibowitza

Książka Waltera Millera, jr. to kamień milowy literatury SF i zdobywca nagrody Hugo w 1960r. Książka opowiada o losach ludzkości po katastrofie nuklearnej. Rolę przewodnika tych, którzy przetrwali, przejmuje odrodzony Kościół katolicki, a konkretnie mnisi zakonu Leibowitza — konstruktora i wynalazcy, którego osiągnięcia wykorzystano do celów wojny jądrowej. Prześladowany przez społeczeństwo, zrozpaczony po stracie żony, zakłada on pokutne zgromadzenie zakonne pod wezwaniem Alberta Wielkiego z zadaniem przechowywania wiedzy o przeszłości, zbierania książek I dokumentów dla przyszłych pokoleń, gdy ludzkość wyjdzie z okresu barbarzyństwa.

Wkrótce ukaże się też napisana przez Millera po trzydziestu latach kontynuacja tej powieści.

Автор: Miller Walter M
Серия:
 
KAD BŪS UZVARĒTS LAIKS I. Jefremovs. Helēņu noslēpums. Tulk. S. Cepurniece……

KAD BŪS UZVARĒTS LAIKS Fantastisku stāstu krājums

I. Jefremovs. Helēņu noslēpums. Tulk. S. Cepurniece……

G. Gors. Puisēns. Tulk. A. Nikolajeva ……

G. Altovs. Klīnika «Dižais piekūns». Tulk.A. Nikolajeva……………………

V. Zuravļova. Leonardo. Tulk. S. Cepurniece ……

A. Dņeprovs. Pasaule, kurā es pazudu. Tulk.S. Cepurniece ……

S. Gansovskis. Dusmības diena. Tulk. H. La­piņa. ……

I.Varšavskis. Robijs. Tulk. H. Lapiņa ……

I. Varšavskis. Molekulārā kafejnīca. Tulk. H. Lapiņa……

 IZDEVNIECĪBA «ZINĀTNE» RĪGĀ 1969

«Kad būs uzvarēts laiks…» ir padomju rakstnieku zinātniski fantastisko stāstu krājums. Grāmata iepa­zīstina latviešu lasītāju ar daudzu padomju fantastu daiļradi, rada priekšstatu par viņu tematikas un stila daudzveidību.

Stāstu darbība risinās gan kosmosā, gan uz Ze­mes, gan pagātnē, gan tagadnē, autori pievēršas zināt­niskām, sociālām un morālām problēmām. Taču, lai kas būtu viņu varoņi, lai kur notiktu darbība, — uzmanības centrā ir cilvēks, viņa radošās iespējas un aktīvā at­tieksme pret dzīvi.

Mākslinieks A. Prokazovs

Publicēts saskaņā ar Latvijas PSR Zinātņu akadē­mijas Redakciju un izdevumu padomes 1968. gada 22. februāra lēmumu

Автор: jums
Серия:
 
KARUSELIS VIRS PILSĒTAS

Jurijs Tomins

KARUSELIS VIRS PILSĒTAS

Tikpat kā patiess stāsts

Rīga Liesma- 1986

No krievu valodas tulkojis INGUS LlNIŅS Mākslinieks ARVĪDS BŪMANIS

C) Tulkojums latviešu valodā, ilustrācijas, izdevniecība «Liesma», 1986

Автор: Tomins Jurijs
Серия:
 
KOSMISKAIS HOSPITĀLIS

Džeimss Vaits

KOSMISKAIS HOSPITĀLIS. - "Albatross", 152 lpp.

FANTASTIKA

Tulkojis HJubels Redaktors A.Kārkliņš

ISBN 9974-532-73-9 © "Albatross"

 Heinrihs Jubels, tulkojums latviešu valodā

Iespiests "Tipogrāfija Ogrē" S/A Ogrē, Brīvības ielā 31. Tel. (250) 22167

Kurš gan no mums nav uzdevis sev jautājumu: vai mēs, cilvēki, esam vienīgās saprātīgās būtnes Visumā. Amerikāņu fantasts Dž.Vaits gājis krietni vien tālāk…

Šī grāmata tāpēc varētu būt gandrīz "patiess" vēstījums par nākotnes zinātnes un tehnikas iespējām un cilvēku neierobežoto spēju pielietojumu. To lasot, jūs patīkami pārsteigs autora neizsīkstošā fantāzija un labestīgais, smalkais humors.

Автор: Vaits eimss
Серия:
 
KOSMOSA TIRGOŅI

KOSMOSA TIRGOŅI

F. POLS M.KORNBLŪTS

fantastikas pasaulē

IZDEVNIECĪBA «ZINĀTNE» RĪGĀ 1968

No angļu valodas tulkojuši M. ANDERSONE un V. JANSEVICS

Mākslinieks 0. MEDNIS

Mūsu planētas iedzīvotā­jiem uz Zemes kļuvis par šauru, tāpēc cilvēku skatieni pievērsti Venērai. Tā sola daudzas priekšrocības un ienesīgus peļņas avotus, un starp divām ASV reklāmas aģentūrām izvēršas sacen­sība par Venēras izmanto­šanas pirmtiesībām. Būtībā tā ir nevis sacensība, bet kapitālismam parastā nesau­dzīgā un netīrā konkurences cīņa.

Notikumu virpulī tiek ierauts arī augstākās kate­gorijas reklāmas darbinieks Mets Ransteds, kuru cenšas nobīdīt pie malas viņa ieceru pretinieki.

Darbība risinās uz sav­dabīga greznības un naba­dzības pasaules fona. Vien­laikus ar sarežģītas tehnikas attīstību vērojams degvielas trūkums. Tiek ražots tūksto­šiem dažādu dzērienu, bet skolēni ēd «atjaunotas» ga­ļas bifštekus. Amerikas Sa­vienoto Valstu pārapdzīvo­tības draudi vieš cilvēkos nedrošību.Spējīgajam jauneklim jā­pieliek visi spēki, lai sarež­ģītajās situācijās saglabātu dzīvību, atgūtu agrākās tie­sības un mī]otās sievietes draudzību. Vai viņam tas izdodas? Uz šo jautājumu lai atbild romāns «Kosmosa tirgoņi».

Автор: TS
Серия:
 
KAPTEIŅA HATERASA PIEDZĪVOJUMI ZIEMEĻPOLĀ

ŽILS VERNS

KAPTEIŅA HATERASA PIEDZĪVOJUMI ZIEMEĻPOLĀ

IZDEVNIECĪBA «LIESMA» RIGA 1971

Автор: Verns ils
Серия:
 
KARALIENES VIKTORIJAS DĒLS

VILJAMS PLOUMERS, ang(u rakstnieks

KARALIENES VIKTORIJAS DĒLS

Автор: PLOUMERS VILJAMS
Серия:
 
Księżyc Łowcy

Nagroda Hugo 1979.

Автор: Anderson Poul
Серия:
 
Kisistenek

Kezdetben vala az Ige. Az Ige pediglen ez vala: — Hé, te! Mert Tesveer, a noícius a Választott Próféta. Aki békét akar és igazságot és felebaráti szeretetet. Valamint azt is szeretné, hogy az Inkvizíció hagyja abba a kínzást, most rögtön, kérem szépen…

Egész biztosan a legjobb regény, amit Terry Pratchett valaha is írt, és a legjobb komédia.

Автор: Pratchett Terry
Серия: Korongvilág
 
Kad Gulošais mostas

KAD GULOŠAIS MOSTAS

Herberts Velss 

izdevniecība «zinātne» Rīga 1970 no angļu valodas tulkojusi R. Koka

Taču — agri vai vēlu — nāk diena, «kad Gulošais mostas».

Tā Herberts Velss nosauc romānu, kuru publicē 1899. gadā.

Romāns «Kad Gulošais mostas» ievērojami atšķiras no citiem rakstnieka darbiem. Tajā trūkst lielu fantastisku simbolu. Autors attēlo nākotnes tehniku, sadzīvi, sociālas un politiskas attiecības. Šī grāmata izvirza Velsa daiļradē vēl neskartu jautājumu par revolūciju.

Sižets ir vienkāršs. Romāna varonis Grehems iegrimst letarģiskā miegā un atmostas pēc pāris gadsimtiem. Viņš uzzina, ka ir kļuvis par Pasaules Valdnieku un ka viņa vārdā tiek ekspluatēti darbaļaudis. Jo drīz viņš pats savām acīm pieredz to visu: cil­vēce nokļuvusi pilnīgā kapitāla verdzībā. Grehems jūt līdzi beztiesīgajiem darbaļaudīm un nolemj vadīt tautas sacelšanos. Daļēji šī cīņa sekmējas. Finansistu varu jeb Aizbildniecības Padomi gāž, taču līdz brīvībai vēl tālu. Baņķieru vietā stājas lielburžuāzija ar kapitālistu Ostrogu priekšgalā. Tas pasludina sevi par valdnieku un pavēlnieku un visu, kas revolūcijā izcīnīts, izmanto savā labā. Tādu atrisinājumu Grehems nevar pieņemt. Viņš turpina cīņu, līdz mirst gaisa kaujā ar Ostrogu. Revolūcija uz zemes tur­pinās.

«Kad Gulošais mostas» — tas ir romāns, kas pauž domu par sociālu pārmaiņu nepieciešamību. Rakst­nieks te uzstājas kā pravietis, kas nākotnes vārdā pareģo kapitālisma bojā eju. Cilvēce reiz atbrīvosies no mantkārīgajiem un uzvarēs tādas idejas kā vispārīga brālība, sociālā un ekonomiskā vienlīdzība.

Автор: Velss Herberts
Серия:
 
Kildar

Problems, problems, problems! All Mike Harmon ever wanted to be was a SEAL. But after problems in the teams, college student was a decent second best. However, trouble seemed to follow him where he went. Now, after having angered every terrorist on Earth and at least five governments, buying a farm in a third world country was looking pretty good. Of course, nothing was ever simple. With Chechen terrorists knocking on the door and tenant farmers with a truly Byzantine culture, the question was whether he could drag the keldara into the 21st century before the Chechen put them back in the 6th. Kildar answers the question: Where would an international security specialist and former SEAL choose to retire — if he’s going to buy the farm, it should be one with beautiful women and the best beer in the world. Valhalla on Earth complete with Vikings.

Автор: Ringo John
Серия: Paladin of Shadows
 
Автор: Дивов Олег
Серия:
Скачивание и чтение запрещены по требованию НП "АЗАПИ"
Keep Out

With no more room left on Earth, and with Mars hanging up there empty of life, somebody hit on the plan of starting a colony on the Red Planet. It meant changing the habits and physical structure of the immigrants, but that worked out fine. In fact, every possible factor was covered—except one of the flaws of human nature....

Автор: Brown Fredric
Серия:
 
Killing Ground

The long-awaited return of the Ultramarines series, starring Uriel Ventris, by Horus Heresy author Graham McNeill. Killing ground picks up where Dead Sky, Black Sun leaves off as Uriel finds himself on a chaos world and choices to make, none of which are very appealing or may bring him home.

Автор: McNeill Graham
 
Автор: Hughes Zach
Серия:
 
Įkandin Niutono

Karlailų klanas kontroliuoja tarperdvinių kirmgraužių tinklą ir Euridikės planetoje aptinka keistą gigantišką reliktą, kurį nežinia kas sukūrė. Galbūt tai svetimeivių statinys, o gal vadinamųjų postžmonių architektūrinis paveldas. Kad ir kaip būtų, šis atradimas iš esmės pakeitė visos žmonijos likimą...

Автор: MacLeod Ken
 
Knees Up Mother Earth

Magic, time travel and football, not exactly your everyday combination - but the fate of mankind hangs upon the result. And everything.

Автор: Rankin Robert
Серия: Brentford Series
 
K-PAX

K-PAX is a novel about a psychiatric patient who claims to be from another planet (K-PAX), his relationship with his doctor (Gene Brewer), and with the other patients at the hospital, some of whom show remarkable improvement after speaking with "prot" (rhymes with "goat"). The novel was first published in March, 1995 by St. Martin's Press (New York), and subsequently in 20 countries around the world. K-PAX was nominated for the Arthur C. Clarke award in 1996. Reviews have been excellent (see Amazon.com). The paperback version appeared in March, 2001.

Автор: Brewer Gene
Серия:
 
Автор: Hammond Warren
Серия: KOP
 
Автор: Pohl Frederik
Серия:
 
King Kongs Rivalen

Originaltitel: THE RIVALS OF KING KONG

Aus dem Amerikanischen übertragen von Dr. E. Maisch

Автор: Parry Michael
Серия:
 
Автор: Carsac Francis
Серия:
 
Автор: Kadrey Richard
Серия: Sandman Slim
 
Kruistocht in spijkerbroek

Dolf Wega stapt in een tijdmachine om een riddertornooi bij te kunnen wonen, maar hij belandt midden in een kinderkruistocht. Wanneer een andere jongen teruggeflitst wordt naar de twintigste eeuw beseft Dolf dat hij geen andere keus heeft dan mee te trekken met het jonge leger. Samen met student Leonardo weet hij de kinderen te behoeden voor een humanitaire ramp. Hij went zijn 20ste eeuwse kennis aan om de kinderen veilig naar Genua te krijgen, waar de zee voor de herdersjongen Nicolaas zou moeten opengaan zodat ze naar Jeruzalem kunnen wandelen. De monniken die de tocht organiseren hebben echter andere plannen.

Автор: Beckman Thea
Серия:
 
Kwiat Wisielców

Troje potomków Ludzi Lodu wyrusza w daleką podróż na północ, do starej Lodowej Doliny. Jedzie tam młody Dan Lind w towarzystwie "dotkniętych" krewnych: Ingrid Lind i Ulvhedina Paladina. Oboje oni obdarzeni są ponad naturalnymi zdolnościami. Wyprawa Dana ma charakter naukowy, dwoje pozostałych natomiast pragnie zdobyć korzeń obdarzonej wielką siłą magicznej rośliny, który – jak sądzą – tam się właśnie znajduje: korzeń alrauny, zwany także kwiatem wisielców, bo krążą legendy, że wyrasta ona pod szubienicami.

Автор: Sandemo Margit
Серия:
 
Książę Czarnych Sal

Marco, jeden z pięciorga potomków Ludzi Lodu, wybranych do walki z Tengelem Złym, był owym tajemniczym, niezwykle silnym sojusznikiem, którego potęga wciąż pozostawała nie odkryta. Tym razem jednak otrzymał zadanie prawie niemożliwe do wypełnienia – miał zniszczyć okrutnego Lynxa, najbliższego współpracownika Tengela Złego. A musiał tego dokonać nie wykorzystując swej najsilniejszej broni…

Автор: Sandemo Margit
Серия:
 
Królowa potępionych

Po sześciu tysiącach lat Akasza, matka wampirów i królowa potępionych, wstaje ze swego kamiennego tronu. Jej zamiary szybko stają się jasne: przejęcie władzy nad światem żywych i umarłych, morderczy plan, w którego realizacji może przeszkodzić tylko najbłyskotliwsze z jej dzieci. Unicestwienie ludzi i unicestwienie krwiopijców wydaje się bliskie i nieuchronne…

Anne Rice w trzecim tomie „Kronik wampirów” z niezrównaną mocą odsłania najgłębsze tajemnice najbardziej mrocznego ze światów — świata wampirów i ich prarodziców.

Автор: Rice Anne
Серия: Kroniki wampirów
 
Keys to the Repository

Lavish parties. Secret trysts. Bone-chilling murders. Angels. Demons. Midterms. The day-to-day lives of Schuyler Van Alen and her Blue Blood friends (and enemies) are never boring. But there’s oh-so-much more to know about these beautiful and powerful teens. Below the streets of Manhattan, within the walls of the Repository, is a wealth of never-before revealed information about the vampire elite that dates back to the dawn of history. In a series of short stories, journal entries, and intimate letters, New York Times best-selling author Melissa de la Cruz gives you the keys to the Repository and an in-depth look into the secret world of the Blue Bloods.

Серия:
 
Kitty's Greatest Hits

The first-ever story collection from the New York Times bestselling author, including two all-new works!

Kitty Norville, star of a New York Times bestselling series, is everybody's favorite werewolf DJ and out-of-the-closet supernatural creature. Over the course of eight books she's fought evil vampires, were-creatures, and some serious black magic. She's done it all with a sharp wit and the help of a memorable cast of werewolf hunters, psychics, and if-notgood-then-neutral vampires by her side. Kitty's Greatest Hits not only gives readers some of Kitty's further adventures, it offers longtime fans a window into the origins of some of their favorite characters.

In 'Conquistador de la Noche,' we learn the origin story of Denver's Master vampire, Rick; with 'Wild Ride,' we find out how Kitty's friend T.J. became a werewolf; and in 'Life is the Teacher,' we revisit Emma, the human-turned-unwilling-vampire who serves the aloof vampire Master of Washington, D.C.

This entertaining collection includes two brand-new works: 'You're On the Air,' about one of Kitty's callers after he hangs up the phone; and the eagerly awaited 'Long Time Waiting,' the novella that finally reveals just what happened to Cormac in prison, something every Kitty fan wants to know.

Автор: Vaughn Carrie
Серия:
 
Kольцо

Роман японского писателя Кодзи Судзуки «Звонок» многим читателям известен по одноименному фильму ужасов. Эта драматическая, полная тайн история начинается с того, что в один день и час при странных обстоятельствах умирают четверо молодых людей. Дело берется расследовать журналист Асакава. Он не замечает сам, как оказывается во власти могущественной темной силы, природу которой и пытается разгадать

Если ровно за неделю он не разгадает магическую формулу спасения, его самого и его близких ждет гибель…

Серия: , Звонок
 
Księga cmentarna

Książka opowiada historię Nikta Owensa (dla przyjaciół Nik), który od małego dorasta na cmentarzu. Po tym jak jego rodzice i siostra zostali zamordowani przed tajemniczego mężczyznę o imieniu Jack, Nik zostaje adoptowany przez państwa Owens. Nie byłoby w tym nic dziwnego gdyby nie fakt, że nie żyją oni od ponad 200 lat. Nikt zostaje obdarzony swobodą cmentarza, pozwalająca mu na mieszkanie i dorastanie wśród zamieszkałych tu duchów i zjaw. Poznaje nie tylko ich historie i zwyczaje, ale i umiejętności znane tylko im, takie jak Znikanie, Strach czy Wędrówka w snach. Będący pod czujnym okiem swych nowych rodziców i tajemniczego opiekuna Silasa młody chłopiec dorasta z wiedzą, że kiedyś będzie musiał stawić czoła tajemniczemu prześladowcy.


W 2009 roku powieść została uhonorowana nagrodą Hugo.

Автор: Gaiman Neil
Серия:
 
Автор: Anderson Poul
Серия:
 
Автор: Power P S
Серия: Young ancient
 
Автор: Kearney Paul
Серия: The Macht
 
Автор: Brown Fredric
Серия:
 
Автор: Budrys Algis
Серия:
 
Kiss of Death

Vampire musician Michael Glass has attracted the attention of a big-time producer who wants to cut a demo and play some gigs—which means Michael will have to enter the human world. For this, he's been assigned escorts that include both a dangerous immortal as well as Michael's all-too-human friends. And with that mix of personalities, this is going to be a road trip from hell...

Автор: Caine Rachel
 
Król Snów

Majipoor to olbrzymia planeta, zamieszkana przez wiele ras napływowych, wśród których ludzie są rasą dominującą. Na Majipoor żyją też tubylcy, dziwna i wyobcowana rasa zmiennokształtnych, których wszyscy się boją. Z racji braku surowców cywilizacja na planecie jest raczej słabo rozwinięta, ale nie brak i zaawansowanych technologii.

Автор: Silverberg Robert
Серия: Kroniki Majipooru
 
Kingdom River

Sam Monroe is the reluctant commander of a tough-minded warrior people living in what was once northern Mexico. His tiny country is flanked on the northeast by the Kingdom River, a vast, trade-driven nation that replaced the southern United States, and on the northwest by the Khanate, an empire of nomads who swept down the west coast after crossing the ice from what was once Russia. Sam's people cling to a precarious, hard-won freedom.

Toghrul Khan, leader of the Khanate, wants Kingdom's lucrative trade and lush farmlands. To get them, Sam Monroe knows, the Khan's forces will march right over his people's small towns and precious homesteads. His country's only hope is an alliance with Kingdom-but the far larger Kingdom may simply swallow them up. Unless…

Sam's proven ability in the field attracts the attention of Queen Joan, who rules Kingdom with a heart as cold as the Colorado ice where she was raised. But if she gives Sam Monroe command of Kingdom's forces, her loyal generals and admirals may feel a lot less loyal. Unless…

Young, bookish princess Rachel is the key. A marriage between Sam and the princess unites both their nations and their fighting forces and gives the commanders a way to save face.

Has the alliance been made in time? The Khan's armies are sweeping east in a rush, threatening both sides of the vast Mississippi River. Kingdom's large army and navy move excruciatingly slowly. Sam's people are fleet but greatly outnumbered. And there are other dangers Sam Monroe is just beginning to comprehend. The technologically advanced people of New England, who breed monsters in women's wombs and have learned to levitate, are watching the growing conflict between the Khan and Kingdom and more important, watching Sam as he learns not just to command but to rule.

Автор: Smith Mitchell
Серия:
 
Kitty's House of Horrors

REALITY BITES

Talk radio host and werewolf Kitty Norville has agreed to appear on TV's first all-supernatural reality show. She's expecting cheesy competitions and manufactured drama starring shapeshifters, vampires, and psychics. But what begins as a publicity stunt will turn into a fight for her life.

The cast members, including Kitty, arrive at the remote mountain lodge where the show is set. As soon as filming starts, violence erupts and Kitty suspects that the show is a cover for a nefarious plot. Then the cameras stop rolling, cast members start dying, and Kitty realizes she and her monster housemates are ironically the ultimate prize in a very different game. Stranded with no power, no phones, and no way to know who can be trusted, she must find a way to defeat the evil closing in . . . before it kills them all.

Автор: Vaughn Carrie
Серия: Kitty Norville
 
Kistenpass

The autobiographical story about author’s time in Switzerland; published in the fenzine Flurb (http://www.flurb.net/4/4robinson.htm).

Автор: Robinson Kim Stanley
Серия:
 
King David's Spaceship

The novel forms part of Pournelle’s Future History known as the CoDominium series. Chronologically, it is second to last in the series, contemporaneous with events in The Mote in God’s Eye.

In content it resembles Pournelle’s military fiction series Falkenberg’s Legion, also from the CoDominium series, in that it is the story of a capable military leader undertaking a campaign on a backward planet. In this case the leader is from a planet that has recovered technologically to the steam, steel and coal stage, who visits a planet of city states surrounded by barbarians, fighting with medieval weapons.

The story is notable for showing the conflicting motives of the different factions without demonizing any of them, save possibly the merchants’ faction whose motives are to use the forces of the Imperial Space Navy to enhance their own profits.

Автор: Pournelle Jerry
Серия:
 
Kissing Sin

From Melbourne's gleaming skyscrapers to its throbbing nightclubs, Riley Jenson's world is raging with danger and desire. A drop-dead-gorgeous werewolf — with a touch of vamp coursing in her blood — Riley works for an organization created to police the supernatural races. But when she wakes up naked and bruised in a barren alley, she knows only that she must run for her life.

Within moments Riley collides with the sexiest man she's ever seen: steely, seductive Kade, who is fighting a life-and-death battle of his own. With old lovers and enemies gathering around her, Riley knows she is being pursued by a new kind of criminal. Because in Riley's blood is a secret that could create the ultimate warrior — if only she can survive her own dangerous desires….

Автор: Arthur Keri
Серия: Riley Jenson Guardian
 
Kissing Coffins

Goth girl Raven is back in this funny sequel to VAMPIRE KISSES. She is still trying to connect with her mysterious true love Alexander Sterling, who has disappeared from his mansion in Raven's small town, which she calls "Dullsville." Raven would like to know, among other things, if he wants to make her a vampire so she can be with him. She learns that Jameson, Alexander's butler, placed an order for flowers from a nearby town that Raven labels "Hipsterville." Luckily her aunt lives there and she heads over for a visit during her spring break. Hipsterville offers stores specializing in Goth clothes, a Coffin Club night hotspot, and a historical society with clues about local mansions. As Raven tracks down her elusive boyfriend, she draws the attention of another vampire, one who also wants to find Alexander, but for dark reasons of his own. While she is enjoying fitting in with the Goth folks in Hipsterville, Raven does not want to draw Alexander into danger. But danger does follow her back to Dullsville...

Серия: Vampire Kisses
 
Killer

An intelligent, bloodthirsty alien-especially bred for killing – is on the loose in ancient Rome, and Lycon, the great beast hunter, must oppose it in a savage duel to the death. Reissue.

Серия:
 
Kamuflaż

Od wielu pokoleń wędrują po Ziemi dwie nikomu nieznane istoty. Obcy nie wiedzą o sobie nawzajem, ale zachowują szczątkowe wspomnienia tajemniczego zatopionego reliktu i upodobanie do morskich głębin. Jedna z istot, uzurpator, przetrwała dzięki przystosowaniu, przybierając kształty wielu różnych organizmów. Druga, kameleon, przeżyła wyłącznie dlatego, że niszczy wszystko, co jej zagraża. Teraz podniesiony wreszcie z dna morza przez biologa morskiego Russella Suttona relikt wzywa do siebie obie istoty. Przez tysiąclecia na Ziemi żyły dwa niezniszczalne stworzenia… ale kameleon uważa, że jest tam miejsce tylko dla jednego z nich.


Powieść otrzymała nagrodę Nebula w 2004 r.

Автор: Haldeman Joe
Серия:
 
KAD GULOŠAIS MOSTAS

KAD GULOŠAIS MOSTAS

Herberts Velss 

izdevniecība «zinātne» Rīga 1970 no angļu valodas tulkojusi R. Koka

Taču — agri vai vēlu — nāk diena, «kad Gulošais mostas».

Tā Herberts Velss nosauc romānu, kuru publicē 1899. gadā.

Romāns «Kad Gulošais mostas» ievērojami atšķiras no citiem rakstnieka darbiem. Tajā trūkst lielu fantastisku simbolu. Autors attēlo nākotnes tehniku, sadzīvi, sociālas un politiskas attiecības. Šī grāmata izvirza Velsa daiļradē vēl neskartu jautājumu par revolūciju.

Sižets ir vienkāršs. Romāna varonis Grehems iegrimst letarģiskā miegā un atmostas pēc pāris gadsimtiem. Viņš uzzina, ka ir kļuvis par Pasaules Valdnieku un ka viņa vārdā tiek ekspluatēti darbaļaudis. Jo drīz viņš pats savām acīm pieredz to visu: cil­vēce nokļuvusi pilnīgā kapitāla verdzībā. Grehems jūt līdzi beztiesīgajiem darbaļaudīm un nolemj vadīt tautas sacelšanos. Daļēji šī cīņa sekmējas. Finansistu varu jeb Aizbildniecības Padomi gāž, taču līdz brīvībai vēl tālu. Baņķieru vietā stājas lielburžuāzija ar kapitālistu Ostrogu priekšgalā. Tas pasludina sevi par valdnieku un pavēlnieku un visu, kas revolūcijā izcīnīts, izmanto savā labā. Tādu atrisinājumu Grehems nevar pieņemt. Viņš turpina cīņu, līdz mirst gaisa kaujā ar Ostrogu. Revolūcija uz zemes tur­pinās.

«Kad Gulošais mostas» — tas ir romāns, kas pauž domu par sociālu pārmaiņu nepieciešamību. Rakst­nieks te uzstājas kā pravietis, kas nākotnes vārdā pareģo kapitālisma bojā eju. Cilvēce reiz atbrīvosies no mantkārīgajiem un uzvarēs tādas idejas kā vispārīga brālība, sociālā un ekonomiskā vienlīdzība.

Автор: Velss Herberts Velss
Серия:
 
KALEIDOSKOPS

KALEIDOSKOPS

REJS BREDBERIJS

No krājuma «Tetovētais»

Prologs. Tetovētais. Tulk. 0. Sarma …. 13

Kaleidoskops. Tulk. 0. Sarma…………………………………….. 23

Uz šosejas. Tulk. 0. Sarma…………………………………………. 39

Nakts pirms pasaules bojā ejas. Tulk. 0. Sarma . 46

Lapsa un mežs. Tulk. R. Koka…………………………………….. 53

Betona maisītājs. Tulk. 0. Sarma …. 82

Liktenīgā stunda. Tulk. O. Sarma 116

Raķete. Tulk. 0. Sarma……………………………………………. 134

Epilogs. Tulk. O. Sarma………………………………………… 152

No krājuma «Zāles pret melanholiju»

Pūķis. Tulk. 0. Sarma……………………………………………… 155

Sākuma beigas. Tulk. R. Koka…………………………………… 161

Ikars Mongolfjē Raits. Tulk. R. Koka … 170

Viņi bija tumšu ādu, zelta acīm. Tulk. R. Koka . 178

Zemeņu logs. Tulk. R. Koka

Māksliniece M. Muižule

No angļu valodas tulkojuši R. K o k a un O. Sarma

Publicēts saskaņā ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Redakciju un izdevumu padomes 1966.'g. 16. jūnija lēmumu

ĪSI PAR AUTORU

Vai Tu, lasītāj, bērnu dienās neesi prie­cājies par kaleidoskopu? Vai neesi grozījis rokā burvju caurulīti, veidodams apbrīno­jamus zvaigžņu rakstus un krāsu harmoni­jas? Ja esi, tad zini, kā priecē acis šī gais­mas rotaJa stikla drumslās. Ja neesi, tad, lasot šo amerikāņu fantasta Reja Bredbe-rija stāstu krājumu, Tu ieraudzīsi kaleido­skopu — domu rakstu un noskaņu krāsu bagātu vārda mākslas kaleidoskopu.

Tūlīt gan jāpiebilst, ka esam izteikušies mazliet neprecīzi.

Pirmkārt, «Kaleidoskops» nav Reja Bred- berija stāstu krājums. Šī grāmata būtībā ir pavisam neliela viņa stāstu izlase, kurā pār­stāvēti krājumi «Tetovētais» un «Zāles pret melanholiju».

Otrkārt, Bredberijs nav «tipisks» fantasts. Drīz iznāks šīs sērijas izdevums — Staņis­lava Lema «Petaura medības». Lūk, kur ir fantastika vistiešākajā, tradicionālajā iz­pratnē: domas lidojums cilvēkam pagaidām tikai teorētiski sasniedzamos augstumos, pa priekšu zinātnes praksei.

R. Bredberija daiļradē šādu fantastikas pārsātinātu lappušu ir mazāk. Tādēļ drīzāk gribas nosaukt šo autoru par dvēse]u fan­tastu. Cilvēka sapņos un rīcības dzinuļos viņš nereti ielūkojas dziļāk nekā Visuma bez­galībā. Bet atvēlēsim dažas rindiņas paša Bredberija izteikumam, kas šo domu apstip­rina: «Zinātniskā fantastika ir brīnumains veseris; esmu nodomājis, kur un kad vien būs nepieciešams, sadot ar to dažiem pa muguru vai belzt pa pieri, lai cilvēki liktu cits citu mierā.» Piebildīsim — ne tikai lai belztu, bet arī lai izcirstu platāku ceļu cilvēka gaišajām domām, cerībām un sapņiem.

Tiesa, R. Bredberijs pieskaitāms pie tiem rakstniekiem, kas ar visu milzīgā talanta spēku nosoda mūsdienu kapitālistiskās pa­saules nejēdzības. Vai viņš pārceļ lasītāju tālu atpakaļ pagātnē, vai, fantāzijas raķetē iesēdinājis, liek aiztraukties nākotnē vai uz citām planētām, Bredberijs vienmēr atceras pasauli, kas ir ap viņu pašreiz, atceras sa­vus laikabiedrus. Viņu galvenokārt interesē, kādas būs rītdienas cilvēku attiecības un kāda izskatīsies rītdienas pasaule. Bet, tā kā rītdienai pamatus liek. šodiena, viņš cīnās par veselīgu atmosfēru cilvēku un tautu attiecī­bās. Ne velti daudzos Bredberija darbos izskan joprojām aktuālais brīdinājums: «Cil­vēki, esiet modri!» Ne tādēļ vien, ka rakstnie­kam pašam ir laimīga ģimene ar piecām at­vasēm. Viņam rūp visu bērnu un pieaugušo laime.

Daži kritiķi apgalvo, ka Bredberijs raugās uz dzīvi loti pesimistiski. Tāds spriedums ir pārsteidzīgs. Bredberijs ir redzīgs māksli­nieks. Viņš nedzīvo, ieslēdzies savrupmājas omulības lokā. Viņš vēro pasaules attīstības soli, biedina cilvēci no atomkara briesmām un neprātīgas dzīšanās pēc absolūti meha­nizēta komforta. Šie viņa uzskati (un pat tas, ka Bredberijs ikdienā dod priekšroku nevis modernajam automobilim, bet velosipēdam) neliecina par aizspriedumiem pret tehnikas progresu. Rakstnieks nenostājas pret to. Bredberijam ir cits mērķis: aicināt cilvēku saudzēt prāta radītās vērtības, attīstīt tās ar apdomu, akli netiecoties pēc materiāliem labumiem un ērtībām. Tai pašā laikā autors nožēlo, ka mūsdienu tehnikas pārsteidzošais progress nav saistīts ar līdzvērtīgu sociālo progresu.

Izlasījis kaut vai šo apjomā necilo grāma­tiņu vien, Tu saoratīsi — pesimists uz dzīvi tā nelūkotos. Vēl netici? Tad brīvākā brīdī izlasi krievu valodā tulkoto lielisko noveli «Smaids», ko caurvij pārliecība, cik ļoti cil­vēkam vajadzīgs patiesas mākslas skaistums. Rakstnieks tic, ka pat pēc atomkara, ja tāds piemeklētu pasauli, atrastos puisēni, kas svēti glabātu un zagšus apskatītu audekla gabalu ar Monas Lizas smaidu. Un nav mazums tādu stāstu, kas pauž Bredberija ticību cil­vēkam, cieņu pret viņa darbu un dziļu viņa centienu izpratni.

Cilvēku dvēse|u tulks, progresa un gais­mas draugs — lūk, kas ir šis staltais cilvēks ar pelēkajām acīm, taisno degunu un sa­kniebtajām lūpām. Vai citādi miera draugi sauktu viņu par «Amerikas cerību un slavu»? Vai citādi fašistiskās organizācijas sūtītu viņam anonīmas vēstules ar piedraudējumiem nonāvēt, ja rakstnieks nemainīs savu sabied­risko nostāju?

Patlaban Bredberijam ir četrdesmit pieci gadi. Viņa literārās darbības stāžs — div­desmit četri gadi. Sajā laikā sarakstīti seši zinātniski fantastisku stāstu krājumi, utopisks romāns, bērnības atmiņu stāsts «Pie­neņu vīns», alegorisks romāns «Nelaime tu­vojas», luga «Pļavas», scenārijs filmai «Mo- bijs Diks». R. Bredberijs divreiz saņēmis O'Henri prēmiju — atzinību, ko pat vienu reizi izpelnījies retais rakstnieks. Jau ceturto reizi amerikāņu zinātniskās fantastikas rakst­nieku biedrība ievēlējusi viņu par savu pre­zidentu.

Bet ne jau grāmatu skaits vai sabiedriskie nopelni vispilnīgāk raksturo vārda mākslas meistaru. Tādēļ, godātais lasītāj, šķir tālāk šīs grāmatas lappuses, un Tev radīsies kaut aptuvens priekšstats par Reja Bredberija daiļradi. Katrs viņa stāsts ir nebijusi situā­cija, jauns fantastiskā sižeta pavērsiens, ne­dzirdēta vai svaigi pateikta doma.

Ja Tu, lasītāj, esi kādreiz turējis rokā ka­leidoskopu, daži tumšie stikliņi taču neno­māca Tavu gaišo prieku. Optimistisko krāsu tajā bija daudz daudz vairāk, vai nē? Tāda ir visa izcilā amerikāņu rakstnieka dai]ra,de, tāds arī šis krājums, kam nosaukumu devis paša Bredberija stāsts.

0. Sarma

Автор: BREDBERIJS REJS
Серия:
 
Kongres Futurologiczny

Kongres futurologiczny – długie opowiadanie fantastyczno-naukowe Stanisława Lema opublikowane w 1971 roku w zbiorze opowiadań Bezsenność, wpisujące się w cykl Dzienników gwiazdowych. Głównym bohaterem, a zarazem narratorem, jest gwiezdny podróżnik Ijon Tichy – postać łącząca wszystkie utwory cyklu.

To jedna z najbardziej brawurowo opowiedzianych przygód Ijona Tichego. Zaproszony na zjazd futorologów we wstrząsanej rewolucją latynoamerykańskiej republice, Tichy przenosi się na koniec w świat, gdzie w groteskowym splocie zrealizowały się naraz - utopijna i antyutopijna wersja historii przyszłości. Kpina z futorologii podszyta jest - jak zawsze u Lema - refleksją na serio o skłonności człowieka do "rozbratu z rzeczywistością".

Автор: Lem ław
Серия:
 
Серия:
 
Koniec dzieciństwa

Szczyt zimnej wojny. Oba supermocarstwa — USA i ZSRR — wkraczają w decydującą fazę przygotowań do wysłania człowieka w Kosmos, gdy niespodziewanie na niebie pojawiają się ogromne statki Obcych…

Zwierzchnicy — bo tak zostają nazwani przybysze — przejmują całkowitą kontrolę nad światem, narzucając mu własny porządek. Nie używają przy tym siły — środek perswazji stanowi regularna manifestacja przytłaczającej potęgi technologicznej. W krótkim czasie Ziemia wkracza na drogę pokoju, dobrobytu i ogólnego szczęścia. Nie eliminuje to jednak podstawowych pytań, jakie zadaje sobie ludzkość: kim są Obcy? Skąd i po co przybyli? Kto lub co nimi kieruje? Jakie są ich zamiary wobec Ziemi i jej mieszkańców? I dlaczego cały czas pozostają w ukryciu?

Автор: Clarke Arthur C
Серия:
 
Автор: Brown Fredric
Серия:
 
Koniec wieczności

Wiek 2456 (wiek — nie rok). Ludzkość nauczyła się nie tylko podróżować w czasie, ale także zmieniać Rzeczywistość. Technik Andrew Harlan przemierza stulecie, oceniając wpływ Zmian dokonywanych przez Starszych Kalkulatorów. Pewnego dnia spotyka na swej drodze kobietę, która uświadamia mu, że Wieczność wcale nie musi trwać w nieskończoność…

Автор: Asimov Isaac
Серия:
 
Kill Or Cure

A plot designed by the United States' top-secret agency, CURE, to dispose of a certain corrupt politician, is revealed in what unravels into a national scandal. The agency must be dismantled before greater suspicions arise and one of the top leaders, The Destroyer, is finally destroyed himself. But Master Chiun's days of work haven't ended, and he's not waiting around for his sidekick Remo to be out of a job either. The two are determined to do whatever possible to keep each other in business and continue to bring justice to society.

Серия: The Destroyer
 
King's Curse

New York graffiti artists are leaving their marks everywhere. Even on museum exhibit Uctut, the massive stone idol of the Actatl tribe, who had secretly survived since Cortes and his conquistadors. They are avenging the insult by killing museum trustees and a congressman - by the ancient ritual of cutting out their hearts! Remo and Chiun are entering the fray with ancient Sinanju, and Actatls biting the dust as the tribe musters to do battle with CURE. Meanwhile, Remo is acquiring two camp followers. One can't keep her mouth shut, the other can't keep her clothes on . . . the odds are sure loaded against CURE.

Серия: The Destroyer
 
Killer Chromosomes

What happens when an insane female scientist discovers a genetic link between species - and experiments on herself? She transforms into a tiger - the man-eating kind. Wild, beautiful and deadly, Dr. Sheila Feinberg tests her new savage nature and leaves a trail of mangled male corpses behind. Insatiable, she stalks the only man worthy of her hunger for power, Remo Williams, the Destroyer. Ordered to stop the menace, Remo becomes both hunter and bait for this she-devil and winds up her prisoner, the stud she needs to create a new race. As Remo fights her bloodlust, master assassin Chiun circles in for the final kill to end the threat to humankind!

Серия: The Destroyer
Скачивание и чтение запрещены по требованию правообладателя от 15.05.2017
Killing Time

America's beautiful people are playing follow-the-leader with their latest guru, diet doctor Felix Foxx. As Foxx's disciples are dropping pounds, however, U.S. military leaders are dropping like flies. Coincidence? Maybe. But CURE's been counting causalities, and Remo and Chiun are being dispatched to muscle in and settle the score. They arrive too late at Foxx's fat farm - a fool's paradise where the wealthy go to buy time. And where, it appears, the smart set are losing a lot more than cellulite . . . Our heroes stumble onto an insidious plot - one that's eating away at the very core of Western civilization. And even racing against time, they've got a slim chance of stopping it . . .

Серия: The Destroyer
 
Автор: Killough Lee
Серия:
 
Kitty's Big Trouble

Kitty Norville is back and in more trouble than ever. Her recent run-in with werewolves traumatized by the horrors of war has made her start wondering how long the US government might have been covertly using werewolves in combat. Have any famous names in our own history might have actually been supernatural? She's got suspicions about William Tecumseh Sherman. Then an interview with the right vampire puts her on the trail of Wyatt Earp, vampire hunter.

But her investigations lead her to a clue about enigmatic vampire Roman and the mysterious Long Game played by vampires through the millennia. That, plus a call for help from a powerful vampire ally in San Francisco, suddenly puts Kitty and her friends on the supernatural chessboard, pieces in dangerously active play. And Kitty Norville is never content to be a pawn. . . .

Автор: Vaughn Carrie
Серия: Kitty Norville
 
Kitty Goes to War

Kitty Norville, Alpha werewolf and host of The Midnight Hour, a radio call-in show, is contacted by a friend at the NIH's Center for the Study of Paranatural Biology. Three Army soldiers recently returned from the war in Afghanistan are being held at Ft. Carson in Colorado Springs. They're killer werewolves—and post traumatic stress has left them unable to control their shape-shifting and unable to interact with people. Kitty agrees to see them, hoping to help by bringing them into her pack.

Meanwhile, Kitty gets sued for libel by CEO Harold Franklin after featuring Speedy Mart—his nationwide chain of 24-hour convenience stores with a reputation for attracting supernatural unpleasantness—on her show.

Very bad weather is on the horizon.

Автор: Vaughn Carrie
Серия: Kitty Norville
 
Kogga z Czarnego Słońca

Akcja powieści ma miejsce w dalekiej przyszłości. Ludzkość podróżuje do gwiazd, broni się przed zalewem informacji przechwytywanej przez gigantyczne komputery. Z obawy przed szokiem informacyjnym powołano nawet specjalną jednostkę rządu światowego, której zadaniem jest strzeżenie dostępu do pełnej informacji. W pewnym momencie przestają przychodzić sygnały od ekspedycji, której celem było zbadanie jednego z układów gwiezdnych oddalonych od Ziemi o 35 lat świetlnych. W skład ekspedycji ratunkowej weszło 3 astronautów, z których dwóch dzieliła miłość do tych samych dwóch kobiet. Dodatkowo, jeden z nich odpowiadał przed specjalną komisją w związku z krótkotrwałym zerwaniem blokady informacyjnej. Wśród zaginionych jest jedna kobieta: była żona dowódcy i aktualna partnerka drugiego. Sytuacja psychologiczna jest więc wyjątkowo skomplikowana. Między obu mężczyznami istnieje więc napięcie. Ale nie tylko, ujawniają się też ich krańcowo różne postawy życiowe, które można by nazwać dyskusją między postawą artystowską i , nazwałabym ją inżynierską. Narratorem jest dowódca, postać nieco przypominająca t.zw. twardziela – uczciwy, inteligentny, zdyscyplinowany, odważny, bojący się tylko ujawniać uczucia, szczególnie te ciepłe. Paradoksalnie, to dzięki obu ekspedycja ratunkowa powiedzie się.Gdy ekipa ratunkowa dotarła na miejsce przeznaczenia zetknęła się z jednej strony z oceanem będącym zbiornikiem informacji i stale je przekazującym, z drugiej zaś z inteligentną rasą, z którą jednak porozumieć się nie było łatwo. Być może w ogóle nie byłoby to możliwe. W końcu jednak więzieni przez „koggi” (Kogga – to nazwa nadana przedstawicielowi obcych) zaginieni ludzie wracają do swoich domów na Ziemi.

Автор: Petecki Bohdan
Серия:
 
Автор: Petecki Bohdan
Серия:
 
Автор: Emerson Ru
Серия:
 
Kingdoms of the Wall

Each year twenty men and twenty women brave death and insanity in order to reach the Summit, a place where humans have the opportunity to learn directly from the gods. Poliar Crookleg has waited his whole life to go on the Pilgrimage to Kosa Saag. With his childhood friend Traiben, he is determined to be one of the few who return sane and filled with knowledge. But what the gods have to say may shatter the very fabric of the people’s beliefs.

Автор: Silverberg Robert
Серия:
 
Księżyc w nowiu

Na "Księżyc w nowiu", dalszy ciąg bestsellerowego "Zmierzchu", czekały z niecierpliwością tysiące czytelników z kilkunastu krajów świata. Od wielu miesięcy obie powieści znajdują się w czołówce listy bestsellerów "New York Timesa", a nakład trzeciej z cyklu osiągnął w USA milion egzemplarzy. Podobnie jak pierwsza powieść o nastoletniej Isabelli Swan, "Księżyc w nowiu" jest połączeniem romansu z trzymającym napięcie horrorem, w którym rozterki zakochanej dziewczyny przeplatają się z opisami mrożących krew w żyłach niesamowitych wydarzeń.

Edward Cullen to wciąż dla Belli najważniejsza osoba pod słońcem. Są parą i jest im razem cudownie. Gdyby tylko chłopak nie był wampirem! Niestety, ten fakt wszystko komplikuje, także z pozoru niewinną zażyłość dziewczyny z przyjacielem z dzieciństwa, Jacobem.

Wiosną Edward musiał bronić Belli przed swoim krwiożerczym pobratymcem, jesienią zakochani uświadamiają sobie, że był to dopiero początek ich kłopotów.

Автор: Meyer Stephenie
Серия:
 
Kingdom of Shadow

New York Times bestselling author Richard Knaak writes of a Sorceror's search for wealth in a once magical, mysterious lost city… After a lifetime of research and calculation, the Vizerei sorcerer Quov Tsin, thinks he has figured out the secret behind the ruins of the lost city of Ureh. He hires a pack of mercenaries from the West and they set out to search for the wealth of the fabled city — the riches and knowledge that disappeared without a trace along with the people of the ancient city, where mighty sorcerers once sought to gain entrance to Heaven itself. His calculations prove correct and phantoms soon begin to appear in the darkened city. Before long, the ruins return to life, but not as the Mecca they imagined. Instead, as the adventurers become a part of the magical life of the city, they come under the attention of its ruler, Juris Khan. Members of the party begin to disappear. Soon Tsin and the necromancer Zayl begin to suspect the horrible truth, that the quest for Heaven led the ancient sorcerers, and their city, not to Heaven but to Hell… and thanks to their own interference, no barrier will bar the possesed denizens way back into the natural world.

Автор: Knaak Richard A
Серия: Diablo
 
Kapelusz pełen nieba

Prawdziwa wiedźma potrafi latać na miotle, rzucać czary i stworzyć właściwie z niczego całkowity chaos. Jedenastoletnia Akwila tego nie potrafi. Prawdziwa wiedźma nigdy świadomie nie wyszłaby ze swego ciała, zostawiając je puste. Akwili to się zdarza. A istnieje coś, co tylko czeka na poręczne ciało. Coś starożytnego, przerażającego i nieśmiertelnego. Jedyne, co jej teraz pozostaje — to walczyć i czym prędzej nauczyć się, jak być prawdziwą wiedźmą. Z niemałą pomocą arcywiedźmy Weatherwax oraz prawdziwie zadziwiającej panny Libelli.

„Na litość! A my?!”. No tak, są jeszcze Fik Mik Figle — najbardziej kłótliwe, najtwardsze i najmniejsze z bajkowych postaci, wyrzucone z Krainy Baśni za picie o drugiej po południu. Oczywiście nie chodziło o picie mleka. Potrafią bić się z każdym. Ale nawet ich wspólne siły mogą okazać się niewystarczające…

Автор: Pratchett Terry
Серия: Świat Dysku
 
Kapcsolat

Carl Sagant nem kell bemutatni a hazai olvasóközönségnek. A nemzeközi hírű amerikai csillagász és kozmosztkutató azok közé a természettudósok közé tartozik, akik tudásukat élvezetes és érthető formában osztják meg a laikus érdeklődőkkel. Magyarországon Carl Sagan neve az ÉDEN SÁRKÁNYAI című könyvével és a KOZMOSZ televíziós sorozattal vált ismertté. A KAPCSOLAT (Contact) című regénye igazi bestsellerré, sőt, túlzás nélkül világszenzációvá vált, és a világ legtöbb nyelvére lefordították. A KAPCSOLAT minden idők legérdekesebb ismeretterjesztése a fizika, matematika és a csillagászat terén,s mindez regényes, olvasmányos formában. Sagan fantasztikus kalandra invitálja az olvasót - egy magasan fejlett civilizáció felfedezésére a határtalan világűrben. Egy nemzetközi kutatócsoprt végigéli a fénysebesség és a relativitás fogalmát eltörlő utazást, hogy tanúi és résztvevői lehessenek az emberi történelem leglélegzetelállítóbb találkozásának...

Автор: Sagan Carl
Серия:
 
Kontakt

...To było wielkości planety. Nie mogło być tworem sztucznym według ludzkich miar, a przecież było czymś tak dziwnym i skomplikowanym, że ponad wszelką wątpliwość służyć musiało wyższym celom lub ucieleśniać jakąś ideę. Błyszcząc w orbicie polarnej obok wielkiej, białoniebieskiej gwiazdy, przypominało olbrzymi, nierównomierny mnogościan, obłożony milionami miseczkowato zagłębionych muszelek. Każda muszelka celowała w określony punkt nieba tak, że wszystkie konstelacje nieba były pod ich kontrolą. Ta wieloboczna planeta wykonywała swoje funkcje w wieczności. Nadzwyczaj cierpliwa. Mogła czekać wiecznie...

Автор: Sagan Carl
Серия:
 
Kisses from Hell

Truly, Madly, Undead-ly

This irresistible collection features stories of love amid vampires by five of today's hottest authors — Kristin Cast (Tempted), Richelle Mead (Vampire Academy), Alyson Noël (Evermore), Kelley Armstrong (The Summoning), and Francesca Lia Block (Pretty Dead).

From a fugitive vampire forced to trust a boy who might work for the group bent on destroying her to the legendary romance of two immortals whose love compels them to risk everything, this heart-pounding collection brings new meaning to the words "love you forever." Whether you're into romances that are dark and moody or light and fun, these stories will quench that insatiable thirst for enchanting tales of the beautiful undead.

Серия:
 
Kwadratura trójkąta

Kolejny tom fantastycznej prozy Marcina Wolskiego prezentuje tym razem krótkie formy literackie z jego przebogatego dorobku, czyli WOLSKI W SHORTACH. Wchodzą tu słuchowiska z cyklu "60 minut na godzinę", "Z przymrużeniem ucha" i opowiadania z tomu "Tragedia Nimfy 8".

Kolejny tom fantastycznej prozy Marcina Wolskiego prezentuje tym razem krótkie formy literackie z jego przebogatego dorobku, czyli WOLSKI W SHORTACH. Wchodzą tu słuchowiska z cyklu "60 minut na godzinę", "Z przymrużeniem ucha" i opowiadania z tomu "Tragedia Nimfy 8". Specjalnym bonusem tomu jest znakomita powieść KWADRATURA TRÓJKĄTA, obok "Agenta Dołu" najlepsza powieść Wolskiego. Oto z nieznanych przyczyn, a może w wyniku boskiej interwencji, na daleką planetę po drugiej stronie Galaktyki, zostają rzucane grupki ludzi pochodzących z różnych kultur starożytnych na Ziemi: Rzymianie, Grecy, Fenicjanie, Słowianie i inni. Przez wieki budują swój własny model cywilizacji, w wielu punktach zbieżny ze współczesną nam rzeczywistością, w wielu innych – całkiem odmienny. Szybka fabuła, nagłe zwroty akcji, humor, zaskakujace pomysły, a dla znawców historii wiele smaczków i zagadek do odcyfrowania – wszystko to gwarantuje świetną zabawę. Od tej książki wprost nie można się oderwać!

Автор: Wolski Marcin
Серия:
 
Kraj detinjstva

Posjetitelji iz svemira došli su golemim grodovima, lebdeći iznad velegradova. Postali su gospodari svijeta, ali mu pritom donijeli mir i blagostanje.

Došli su da bi obavili tajanstvenu zadaću koju, kao i svoj fizički oblik, kriju od ljudi. A onda, pokazali su se i objavili svoje namjere. Koje, u stvari, i nisu bile njihove? Ljudska rasa završila je razdoblja svoga djetinjstva, sazrela za novi oblik postojanja. Drukčijeg od ičeg ikad pomišljenog? Nezaboravno djelo, SF klasika, jedno od najboljih od jednog od najboljih autora.

Автор: Clarke Arthur C
Серия:
 
Kraj djetinjstva

Posjetitelji iz svemira došli su golemim grodovima, lebdeći iznad velegradova. Postali su gospodari svijeta, ali mu pritom donijeli mir i blagostanje.

Došli su da bi obavili tajanstvenu zadaću koju, kao i svoj fizički oblik, kriju od ljudi. A onda, pokazali su se i objavili svoje namjere. Koje, u stvari, i nisu bile njihove? Ljudska rasa završila je razdoblja svoga djetinjstva, sazrela za novi oblik postojanja. Drukčijeg od ičeg ikad pomišljenog? Nezaboravno djelo, SF klasika, jedno od najboljih od jednog od najboljih autora.

Автор: Clarke Arthur C
Серия:
 
Księga Jesiennych Demonów

Pogoda na dworze niczym z koszmaru- leje deszcz a ja siedzę w domu patrząc, jak krople rozpryskują sie na czarnej ziemi.Właściwie przed chwilką skończyłam czytać ostatnie opowiadanie.Wpatruję się w to, co dzieje się za oknem i rozmyślam nad sobą, nad tym co ukrywa się w każdym z nas.Strach, ból, tajemniczośc.Czy demony istnieją naprawdę? Oczywiście, że tak! Ale czy istnieją w nas? Czy nam dokuczają? Gdzie są? Takie i inne pytania zadaje sobie po przeczytaniu debiutanckiej książki Grzędowicza.

"Księga jesiennych demonów" to pięć długich opowiadań, których akcja toczy się w Polsce.

Pierwsze z nich to "Klub absolutnej karty kredytowej"-główny bohater Zięba jest posiadaczem karty kredytowej, która ma niezwykłą moc.Jaka tego dowiecie się po przeczytaniu.Czy los świata spoczywa w rękach jednego człowieka?

"Opowieśc terapeuty"-czyli tytuł drugiego opowiadania.Bóg ma dosyć ludzi i ich ciągłych narzekań.Kolejny pacjent…niezwykły pacjent…białe ściany.

"Wiedźma i wilk"-młodziutka wiedźma Melanie bita przez swojego chłopaka postanawia "wyhodować" sobie nowego mężczyznę.Co z tego wyjdzie?:) Wilk przeobrażony w człowieka "dusi się" w nowym ciele…

"Piorun"- opowieść kryzysu małżeńskiego.Typowa groteska:)

"Czarne motyle"- według mnie najlepsze opowiadanie o poruszającym zakończeniu.Miłość, samotność i groza.

Podsumowując- książkę polecam osobom, które lubią psychologię.Fani Stephena Kinga powinni być zadowoleni i uznac to za lekturę obowiązkową.Ciekawe czy i wy potraficie tak, jak główni bohaterowie odnaleźć swojego jesiennego demona?

Автор: ędowicz ław
Серия:
 
Katedra

Tomek Bagiński – twórca Katedry, filmu nominowanego do Oskara i Jacek Dukaj – autor prozy, na której motywach powstał film, wznoszą Katedrę wspólnie. Jej architektura to wartka akcja, tajemnicza historia oraz porywające wyobraźnię, najbardziej efektowne kadry filmu.

Gdy filmowa realizacja Katedry zdobywa uznanie i rozgłos światowy, łatwo zapomnieć, że w istocie cały ów proces napędzany był mocą tej samej nierozumnej, radosnej, dziecinnej fascynacji, która sprawia, że wieczorami, nocami, z wysuniętym językiem i wypiekami na policzkach ślęczymy nad naszymi wariackimi projektami – nie ma znaczenia: przy sztaludze, nad rękopisem, przy komputerze, nad oryginalnym konstruktorem elektronicznym, nad deską kreślarską czy zupełnie już abstrakcyjnym modelem matematycznym – bo jest zbyt piękne, bo złapało serce i umysł, bo nie sposób się oprzeć.

Автор: Dukaj Jacek
Серия:
 
Kur of Gor

Some might suppose that the Kurii are monsters, but that is distinctly unfair. They are merely another life form. The Kur is often eight to ten feet in height, if it should straighten its body, and several hundred pounds in weight, and is clawed, fanged, long armed, agile, and swift, often moving on all fours when it wishes to move most rapidly, and that is far faster than a man can run. It does not apologize for its strength, its speed, its formidableness. Nor does it attempt to conceal them.


 Once, it seems, the Kur race had a planet of their own, but somehow, apparently by their own hands, it was rendered unviable, either destroyed or desolate. So they searched for a new home, and in our solar system found not one but two suitable planets, planets they set their minds to conquering. But these planets, Earth and it's sister planet Gor, the Counter-Earth, were not undefended. Four times have the Kur attempted their conquest, only to be beaten back by the mysterious Priest-Kings, rulers of Gor.


 As the Kurii lurk deep within an asteroid belt, awaiting the chance to seize their prize, their attention is drawn to a human, Tarl Cabot. Cabot was once an agent of Priest-Kings, but is now their prisoner, held captive in a secret prison facility. But what is their interest in Tarl Cabot? Whatever it may be, one thing soon becomes clear - that Tarl Cabot is a man to be taken seriously.

Автор: Norman John
 
Kajira of Gor

Kajira means slave-girl in Gorean. But when Tiffany Collins was kidnapped from Earth and brought to that orbital counter-world, she found herself on the throne of a mighty city as its "queen." Power seemingly was hers, and she did not realize that her true role was that of a slave puppet of a conniving woman agent of the monstrous Kurii.

But a chained slave she was destined to be, and in the course of the complex, visible and invisible, struggles between warriors and cities, between Kurii and Priest-Kings, she would play a pivotal role.

KAJIRA OF GOR is one of the most excitingly vivid novels John Norman has written. Here is all the color and terror of Gor. Here, between crown and fetters, between adulation and total submission, is the full-scale panorama of that wonderful, barbaric world as only Tarl Cabot knew it.

Автор: Norman John
 
Kajira of Gor

Kajira means slave-girl in Gorean. But when Tiffany Collins was kidnapped from Earth and brought to that orbital counter-world, she found herself on the throne of a mighty city as its "queen." Power seemingly was hers, and she did not realize that her true role was that of a slave puppet of a conniving woman agent of the monstrous Kurii.

But a chained slave she was destined to be, and in the course of the complex, visible and invisible, struggles between warriors and cities, between Kurii and Priest-Kings, she would play a pivotal role.

KAJIRA OF GOR is one of the most excitingly vivid novels John Norman has written. Here is all the color and terror of Gor. Here, between crown and fetters, between adulation and total submission, is the full-scale panorama of that wonderful, barbaric world as only Tarl Cabot knew it.

Автор: Norman John
 
Автор: Braunbeck Gary A
Серия: Cedar Hills
 
Kroniki Majipooru

Czternastoletni Hissume, towarzysz lorda Valentine'a z czasów wyprawy, która miała na celu odzyskanie tronu koronala władającego ogromnym światem Majipooru, urozmaica sobie monotoną pracę w archiwach Labityntu nielegalnymi wyprawami do Rejestru Dusz.

Dzięki specjalnym urządzeniom do odtwarzania myslowych zapisów można tam przeżyć to, czego kiedyś doświadczały miliony rozumnych istot zamieszkujacych planetęprzez kilkanaście tysięcy lat. Wcielająca się na krótko w rozmaite postacie — władców, bohaterów, a także zwykłych mężczyzn i kobiet — Hissume w ciągu czterech lat zdobyła doswiadczenie, które pozwoli mu zrozumieć Majipoor…

Автор: Silverberg Robert
Серия: Kroniki Majipooru
 
Knife of Dreams

The Wheel of Time turns, and Robert Jordan gives us the eleventh volume of his extraordinary masterwork of fantasy.

Автор: Jordan Robert
Серия: The Wheel of Time
 
Krew Elfów

Pierwszy tom tak zwanej "Sagi o wiedźminie".

Pierwsza powieść króla polskiej fantasy!

Miecz, czary i szpiegowska intryga.

Wiedźmin przygarnął płomień, od którego może zapłonąć świat.

Zebrane w dwu tomach — Ostatnie życzenie i Miecz przeznaczenia — trzynaście nowel z wiedźminem Geraltem w roli głównej, z trubadurem Jaskrem, piękną czarodziejką Yennefer, królewną Ciri, z krasnoludami, książętami, czarownikami i budzącymi przerażenie potworami podbiły czytelników w Polsce i na świecie. Konstruując te przewrotne i wzruszające opowieści realizował Sapkowski zarazem plan rozleglejszy. Gromadził plejadę niezwykłych bohaterów, rysował mapę zwaśnionych królewstw, krzyżujących się namiętności i interesów.

Prawdziwa walka o kształt i losy tego świata zaczyna się dopiero teraz!

Автор: Sapkowski Andrzej
Серия: Wiedźmin
 
Księżniczka

Wampir wytwarza wokół siebie specyficzną atmosferę. Coś subtelniejszego niż zapach, co łowca wampirów wyczuwa szóstym zmysłem, zmysłem polowania. Ten zmysł sprowadził do Krakowa aż dwóch łowców.

Monika polubiła szkołę. Wśród koleżanek wzbudza sympatię, ale szepczą, nazywają ją Księżniczką; jest taka od nich różna. Widać, że ze Stanisławą i Katarzyną łączy ją jakieś porozumienie.

Czy można otrzymać złoto innym sposobem niż przez alchemię, naukę doskonałych? Można. Cena jest jednak wysoka. Mistrz Sędziwój ją zna, zna tajemnicę Bractwa Drugiej Drogi. Czy będzie musiał rozstać się z ukochanym miastem?

A inspektor policji ma trudny orzech do zgryzienia. Martwy człowiek, przyszpilony do podłogi szpadą, ślady trucizn, rękawica… Jakby tego było mało, co i raz pojawiają się kolejne trupy, odcięte dłonie, połamane japońskie miecze ze sklepu z pamiątkami… I praktykant – mądrala, wymiotujący nawet na widok mumii.

Zadanie inspektora: jak połączyć to wszystko w sensowną historię?

Автор: Pilipiuk Andrzej
Серия:
 
Kuzynki

Powieść wyrosła z opowiadania nagrodzonego Zajdlem 2002.

Produkt literacki wolny od Jakuba Wędrowycza.

"Kiedyś w budowaniu podobnego klimatu specjalizowała się tzw. literatura młodzieżowa – także Nienacki w opowieściach o Panu Samochodziku, których kontynuację pisał Andrzej Pilipiuk. Tak mogła zajść osmoza.»Kuzynki«to lekka i błaha, sympatyczna – nawet tysiącletniej Pilipiuka nie da się nie lubić! – do kości polska powieść fantastyczna.

Tak rzadko znajduję książki, zwłaszcza z rodzimej fantastyki, które – choć w godzinę już zapomniane, w trakcie lektury i przez tę godzinę po – pozwalają znowu poczuć dziecięcą radość życia, życia jak wakacyjnej przygody, na którą wybieramy się z przyjaciółmi".

Jacek Dukaj, "Nowa Fantastyka"

"Dawno już nie czytałam tak ciepło i z wiarą w ludzi napisanej książki. Książki trochę bajkowej: bohaterom nigdy nie brakuje pieniędzy (wszak kamień filozoficzny oprócz przedłużania życia pozwala również wyprodukować złoto z ołowiu), rządowe zasoby danych stoją otworem nawet przed byłą pracownicą (od czego hakerskie zdolności?), źli ludzie zostają ukarani, a ci dobrzy umieją wobec siebie zachowywać się w sposób lojalny i uczciwy".

Agnieszka Szady, "Esensja"

"Andrzej Pilipiuk w niezwykle frapującej powieści odwołującej się do mitów słowiańskich. Historyczne wątki niepostrzeżenie łączy z wciągającą i ciekawą fabułą. Doskonała lekkość pióra".

Автор: Pilipiuk Andrzej
Серия:
 
Kosmicni bracia

Kosmiczni bracia — Wyprawa Ziemian nawiązuje niełatwy kontakt z obcą cywilizacją — Urpianami. Są to trzynożne, wielkogłowe istoty posiadające zmysł komunikacji radiowej. Po zażegnaniu nieporozumień wynikających z diametralnych różnic psychofizycznych między przedstawicielami odmiennych kultur ludzie wracają do Układu Słonecznego. Towarzyszy im Urpianin A-Cis.

Tymczasem Ziemię ogarnia inwazja krzemoorganicznych Silikoków. Walka z nimi jest niezwykle trudna, wymaga nawet odparowywania znacznych połaci terenu za pomocą bomb wodorowych. Ludzie ponoszą klęskę za klęską i przygotowują się do całkowitej migracji na Wenus i Marsa. Od ostatecznej zagłady ratuje ich urpiańska technologia przekazana z poświęceniem życia przez A-Cisa.

Серия: Trylogia Kosmiczna
 
Kladivo Boží

Veškeré události, zasazené do minulosti se odehrály, a to v udaných časech a místech;

Všechny události situované do budoucnosti jsou možné.

A jedna věc je jistá:

Dříve či později se střetneme s Kálí.

Автор: Clarke Arthur C
Серия:
 
Kinder der Sonne

Von Sonnen geboren, von unvorstellbaren Kräften, Drücken, Temperaturen, atomaren Bedingungen, innerhalb der mächtigen Sonnen. Geboren als Endprodukte einer Evolutionskette, die beinahe so alt war wie das Universum; Gruppierungen von Photonen, die Bewußtsein erlangten, Individualität und Willenskraft. Ihre Körper bestanden aus Energie, nicht aus Materie. Ihre Sinne hatten nichts zu tun mit Gesichtssinn oder Gehörsinn. Ihre Bewegung war ein müheloses Gleiten, so schnell wie die Photonen des Lichts selbst…

Автор: Hamilton Edmond
Серия:
 
Killing Rites

Jayné Heller has discovered the source of her uncanny powers: something else is living inside her body. She's possessed. Of all her companions, she can only bring herself to confide in Ex, the former priest. They seek help from his old teacher and the circle of friends he left behind, hoping to cleanse Jayné before the parasite in her becomes too powerful.

 Ex's history and a new enemy combine to leave Jayné alone and on the run. Her friends, thinking that the rider with her has taken the reins, try to hunt her down, unaware of the danger they're putting her in. Jayné must defeat the weight of the past and the murderous intent of another rider, and her only allies are a rogue vampire she once helped free and the nameless thing hiding inside her skin.

Автор: Hanover M L N
Серия: Black Sun's Daughter
 
Автор: Gansovskij Sever
Серия:
 
Автор: Azimov Ayzek
Серия:
 
Kampen om järntronen

I en svunnen tid inträffade en våldsam klimatförändring. Somrarna varar i decennier och följs av vintrar långa som en livstid. Längst upp i Norden ligger muren av is, ständigt bevakad av brödraskapet som vigt sitt liv åt uppgiften att skydda de sju konungarikena mot vålnader, kyla och okända faror. Men kusliga händelser vid muren förebådar en framtid av oro och krig.

Robert Baratheon och Eddard Stark befriade en gång i tiden de sju konungarikena från den galne draklorden Aerys och det blev Robert som besteg järntronen medan Eddard drog sig tillbaka till sitt Vinterhed.

Efter en lång tid av fred samlar sig kung Roberts fiender både i Norden och i Södern. Hans närmaste rådgivare har dött under mystiska omständigheter och till och med hans egen drottning smider i hemlighet onda planer. Kung Robert ber Eddard Stark om hjälp och Eddard och hans familj dras obönhörligt in i maktspelet kring de sju konungarikena. Intrigerna och maktkampen vid hovet leder till ett regelrätt krig mellan olika ätter och deras lorder.

Men det största hotet mot kung Robert är den mördade draklordens två barn, en son och en dotter som nu har vuxit upp. De lever i exil och har fått en fristad hos hövdingen över Dothrakiens grässlätter. Med hjälp av hövdingen och hans fyrtiotusen krigare ska så småningom en ättling av drakens blod åter sitta på järntronen.


Kampen om järntronen är tidigare utgiven i två delar: I vargens tid 1997 och Kampen om järntronen 1998.

Автор: Martin George R R
Серия: Sagan om is och eld
 
Kiln People

Just about everyone’s had a day when they’ve wished it were possible to send an alternate self to take care of unpleasant or tedious errands while the real self takes it easy. In Kiln People, David Brin’s sci-fi-meets-noir novel, this wish has come true. In Brin’s imagined future, folks are able to make inexpensive, disposable clay copies of themselves. These golems or “dittos” live for a single day to serve their creator, who can then choose whether or not to “inload” the memories of the ditto’s brief life. But private investigator Albert Morris gets more than he, or his “ditective” copies, bargain for when he signs on to help solve the mysterious disappearance of Universal Kilns’ co-founder Yasil Mahara

Автор: Brin David
Серия:
 
Księga Sądu Ostatecznego

Kirvin studiuje historię na uniwersytecie w Oksfordzie, przenosi się na początek XIV wieku, by się przekonać jak wyglądało życie w średniowieczu. Jednak z powodu drobnego błędu w obliczeniach zjawia się w wyznaczonym miejscu kilka lat później niż planowała - dokładnie wtedy, gdy Anglią, a także niemal całą Europą , zawisa straszliwe niebezpieczeństwo.

Автор: Willis Connie
Серия:
 
Kitty and the Midnight Hour

Kitty Norville is a midnight-shift DJ for a Denver radio station -- and a werewolf in the closet. Sick of lame song requests, she accidentally starts "The Midnight Hour," a late-night advice show for the supernaturally disadvantaged. After desperate vampires, werewolves, and witches across the country begin calling in to share their woes, her new show is a raging success. But it's Kitty who can use some help. With one sexy werewolf-hunter and a few homicidal undead on her tail, Kitty may have bitten off more than she can chew…

Автор: Vaughn Carrie
Серия:
 
Kowboje oceanu

Połowa XXI wieku. Były astronauta rozpoczyna nowe życie jako tytułowy kowboj oceanu - inspektor, pracujący na oceanicznej farmie planktonu i wielorybów. Śledzimy jego karierę jednocześnie będąc świadkami całej masy sytuacji, jakie czekają Człowieka w przyszłym podboju oceanu...

Автор: Clarke Arthur C
Серия:
 
Kolebka

Najpiękniejsza ksiażka Clarke’a od czasu słynnej 2001: Odysei kosmicznej. Z otchłani kosmosu w otchłań oceanu… Tajemnicza kapsuła, której lot zostaje przerwany w niewyjaśnionych okolicznościach… Dziwny złocisty trójząb zmieniający nieustannie kształt… Podwodna jaskinia strzeżona przez wieloryby… Łańcuch zdarzeń związanych z obecnością na dnie oceanu w obszarze Key West zagadkowego obiektu. Emanującego mocą, wzbudzającego przerażenie. Jego obecność grozi zniszczeniem naszej przyszłości… Czasu na rozwiązanie tej ostatecznej łamigłówki jest już niewiele. Pełna napięcia i olśniewających wizji powieść o zagrożeniu, które przybyło z oceanu gwiazd.

Серия:
 
Автор: Lawrence Mark
Серия: Broken Empire
 
Kitty Steals the Show

Kitty has been tapped as the keynote speaker for the First International Conference on Paranatural Studies, taking place in London. The conference brings together scientists, activists, protestors, and supernatural beings from all over the world—and Kitty, Ben, and Cormac are right in the middle of it.

Master vampires from dozens of cities have also gathered in London for a conference of their own. With the help of the Master of London, Kitty gets more of a glimpse into the Long Game—a power struggle among vampires that has been going on for centuries—than she ever has before. In her search for answers, Kitty has the help of some old allies, and meets some new ones, such as Caleb, the alpha werewolf of the British Isles. The conference has also attracted some old enemies, who've set their sights on her and her friends.

All the world's a stage, and Kitty's just stepped into the spotlight.

Автор: Vaughn Carrie
Серия: Kitty Norville
 
Killer Watts

KILLING MACHINE

What do you get when you cross a maniac with a microwave? An army experiment gone wrong - and a walking power plant with a compulsion to kill.

Complete with optical sensors, capacitors and rechargeable batteries, Elizu Roote has been transformed to a bionic monster whose death zaps are nothing sort of...electrifying.


Not even a body trained to the perfection that is Sinanju can withstand a jolt from this human lightning bug.  Remo's in  coma and now it's up to Chiun and Dr. Smith to find a way to short out this live wire's lethal charge. ASAP. With death pouring like hellfire from his metal-plated fingertips, Roote just keeps on killing and killing and...


Серия: The Destroyer
 
Krótka, zwycięska wojenka

Trzeci tom cyklu o Honor Harrington. Dwa lata po bitwie o Yeltsin bohaterka obejmuje dowództwo krążownika HMS Nike, najsłynniejszej jednostki w całej Królewskiej Marynarce. Okręt ten zostaje wysłany do ważnego strategicznie systemu Hancock. Tymczasem władze targanej wewnętrznymi problemami Ludowej Republiki Haven postanawiają posłużyć się starym, sprawdzonym sposobem na zmniejszenie niezadowolenia społecznego — prowokują wybuch lokalnego konfliktu zbrojnego, czyli ”krótkiej, zwycięskiej wojenki”. Kolejny raz okazuje się jednak, że nawet najdoskonalsze plany nie wytrzymują konfrontacji z rzeczywistością, zwłaszcza gdy mamy do czynienia z waleczną, zakochaną i gotową na wszystko kobietą…

Автор: Weber David
Серия: Honor Harrington (pl)
 
Kwestia honoru

Akcja książki zaczyna się w momencie, w którym kończy się Krótka, zwycięska wojenka. Jest kontynuacją wątków w niej rozpoczętych, z nieco większym naciskiem położonym na kwestie polityczne — wojna między Gwiezdnym Królestwem Manticore a Ludową Republiką Haven stała się w końcu rzeczywistością — oraz na osobiste sprawy Honor Harrington. Wracają znane i lubiane postacie z pierwszych tomów. Jednak gdy Honor udaje się na planetę Grayson, by stać się rzeczywistym patronem, dają o sobie znać także starzy wrogowie. Nie do nich należy jednak ostatnie posunięcie…

Автор: Weber David
Серия: Honor Harrington (pl)
 
Kobieta Na Brzegu

Andre Brink poszukuje obciążonego dziedzictwem zła potomka Ludzi Lodu z tego samego pokolenia. Ślady wiodą do Trondheim, gdzie pewna kobita urodziła potwornie zniekształcone dziecko. Czy to możliwe, że istnieje jeszcze jedna, nieznana linia Ludzi Lodu? Andre spotyka Mali – bojowniczkę o prawa kobiet, i bardzo mu życzliwą Nette.

Wszyscy troje wyruszają do Szwecji, ale tam czeka na nich trudne do pojęcia zło, pałające żądzą zemsty…

Автор: Sandemo Margit
Серия:
 
Księga Czaszek

Zapowiadała się wspaniała przygoda. Wyprawa do Arizony — odnalezienie siedziby sekty hiszpańskich mnichów, żyjących w całkowitym odosobnieniu, wedle specyficznej reguły klasztornej — dla Eliego, Neda, Olivera i Timothy’ego była obietnicą nowych doznań (choć każdy z nich oczekiwał czegoś innego), odskocznią od wielkomiejskiej nużącej codzienności. Słyszeli o tajemnych rytuałach, misteriach… I zakonnikach, których wieku nie udało się ustalić — byli bezwieczni, przezwyciężyli śmierć.

Jednak to, co miało być żartem, dobrą zabawą, ciekawym eksperymentem i źródłem fantastycznych wrażeń, stało się traumatycznym doświadczeniem. Dwóch młodych ludzi musi umrzeć, by dwóch mogło żyć wiecznie.

Takie warunki stawia bractwo. Przystają na nie, nie wierząc w ich realność. „Śmierć”, „nieśmiertelność” wydają się tak samo abstrakcyjne. Wszystko nabierze innego wymiaru, gdy zobaczą tuż przed sobą czarną twarz Tanatosa.


Nominowana do nagrody Nebula w 1972, Hugo i Locusa w 1973.

Автор: Silverberg Robert
Серия:
 
Królestwa ściany

Świat Kosa Saag to świat Ściany, monstrualnego połączenia olbrzymich łańcuchów górskich, gigantycznych wąwozów i przepastnych zapadlin.

Każdego roku z wioski Jespodar, położonej u podnóża Ściany, wyrusza na Pielgrzymkę dwudziestu mężczyzn i dwadzieścia kobiet. Zostali wybrani, aby dotrzeć na sam szczyt najwyższej góry, Summita, gdzie mają spotkać się z bogami i otrzymać od nich wiedzę. Większość nigdy już nie zobaczy swoich rodzin, a nieliczni powracający wydają się być obłąkani.

Dla Poliara i jego przyjaciela Traibena pielgrzymką ta stanowi jednak realizację życiowego marzenia. Przygotowują się od niej do dzieciństwa. Chcą z niej wyjść cało, nie jako szaleńcy, ale nauczyciele mądrości dla swego ludu.

Автор: Silverberg Robert
Серия:
 
Kitty Goes to Washington

Celebrity werewolf and late-night radio host Kitty Norville prefers to be heard and not seen. So when she's invited to testify at a Senate hearing on behalf of supernaturals, and her face gets plastered on national TV, she inherits a new set of friends, and enemies, including the vampire mistress of the city; an über-hot Brazilian were-jaguar; and a Bible-thumping senator who wants to expose Kitty as a monster. Kitty quickly learns that in this city of dirty politicians and backstabbing pundits, everyone's itching for a fight.

Автор: Vaughn Carrie
Серия: Kitty Norville
 
Kitty Takes a Holiday

I SMELLED BLOOD. A SLAUGHTERHOUSE'S WORTH.

It was old, rotten, stinking. And it was everywhere, as if someone had painted the walls with it. My hand on the knob, I squeezed my eyes shut. I cracked open the door. The smell washed over me. I'd never sensed any­thing like it. The odor was hateful, oppressive, like it was attacking me.

"There's something out there," I said. And it hated me. It had left all those signs that it hated me.

Cormac, gun raised, displaced me in front of the door. "Stay back." His gun arm led the way as he stepped out, the weapon ready to face the lurking danger. His expression never changed. It stayed cold, stony —his professional look. Then he froze.

"Jesus Christ," he said…

Автор: Vaughn Carrie
Серия: Kitty Norville
 
Kitty Takes a Holiday

I SMELLED BLOOD. A SLAUGHTERHOUSE'S WORTH.

It was old, rotten, stinking. And it was everywhere, as if someone had painted the walls with it. My hand on the knob, I squeezed my eyes shut. I cracked open the door. The smell washed over me. I'd never sensed any­thing like it. The odor was hateful, oppressive, like it was attacking me.

"There's something out there," I said. And it hated me. It had left all those signs that it hated me.

Cormac, gun raised, displaced me in front of the door. "Stay back." His gun arm led the way as he stepped out, the weapon ready to face the lurking danger. His expression never changed. It stayed cold, stony —his professional look. Then he froze.

"Jesus Christ," he said…

Автор: Vaughn Carrie
Серия: Kitty Norville
 
Kitty and the Silver Bullet

Kitty's radio show is as popular as ever and she has a boyfriend who actually seems to understand her. Can she finally settle down to a normal life? Not if this is just the calm before the storm. When her mother falls ill, Kitty rushes back to Denver—and right back to the abusive pack of werewolves she escaped a year ago. To make matters worse, a war is brewing between the city's two oldest vampires, threatening the whole supernatural community. Though she wants to stay neutral, Kitty is again drawn into a world of politics and violence. To protect her family, her lover, and herself, she'll have to choose sides. And maybe become what she hates - a killer.

Автор: Vaughn Carrie
Серия: Kitty Norville
 
Kitty and the Dead Man’s Hand

This time, Kitty's taking on Las Vegas!

Her mind is filled with visions of a romantic weekend with her boyfriend Ben, lounging for hours by the pool with a frufru drink in hand, and maybe even getting hitched. She also plans a live, televised version of her popular radio show.

The plans go awry, however, and she find herself sharing the stage with Balthasar, a mysterious lycanthrope who fronts an animal act of sexy were-felines; a shadowy convention of bounty hunters specializing in supernatural targets; a stage magician whose magic may be the real thing; and Dom, the playboy Master vampire of Las Vegas. When Ben vanishes, Kitty faces a myriad of suspects with ill intent - or Ben himself, getting cold feet.

Things get even hotter when Balthasar sets his romantic sights on her. Kitty discovers that there are forces at work here beyond even Sin City's reputation. Kitty gets help from unexpected quarters. Evan and Brenda, tough-as-nails bounty hunters, and Odysseus Grant, the magician with dark powers, help Kitty discover that Balthasar's sexy stage show is a front for a cult that worships an ancient Babylonian goddess - by sacrificing werewolves.

Автор: Vaughn Carrie
Серия: Kitty Norville
 
Kitty Raises Hell

Sometimes what happens in Vegas doesn't stay in Vegas.

Kitty and Ben flee The City That Never Sleeps, thinking they were finished with the dangers there, but the sadistic cult of lycanthropes and their vampire priestess have laid a curse on Kitty in revenge for her disrupting their rituals. Starting at the next full moon, danger and destruction the form of fire strikes Kitty and the pack of werewolves she's sworn to protect.

She enlists the help of a group of TV paranormal investigators — one of whom has real psychic abilities — to help her get to the bottom of the curse that's been laid on her. Rick, the Master vampire of Denver, believes a deeper plot lies behind the curse, and he and Kitty argue about whether or not to accept the help of a professional demon hunter — and vampire — named Roman, who arrives a little too conveniently in the nick of time.

Unable to rely on Rick, and unwilling to accept Roman's offer of help for a price, Kitty and her band of allies, including Vegas magician Odysseus Grant and Kitty's own radio audience, mount a trap for the supernatural being behind the curse, a destructive force summoned by the vengeful cult, a supernatural being that none of them ever thought to face.

Автор: Vaughn Carrie
Серия: Kitty Norville
 
Kaspar's Box

For centuries, interstellar prospectors had searched for the fabled worlds of the Three Kings, the lost El Dorado of the galaxy. The mad cyborg Prophet, Ishmael Hand, discovered the mysterious system—and the alien minds behind it—and he will face a decision that may determine the fate of the entire human race.

Автор: Chalker Jack L
Серия: , Three Kings
 
Автор: Belyayev Aleksandr
Серия:
 
Kent State Descending the Gravity Well: An Analysis of the Observer

First published in Amazing Stories,  Vol. 69, #3, No. 592, Winter 1995. Published in 2005 as part of Gravity Wells short stories collection.

Автор: Gardner James Alan
Серия:
 
Автор:
Серия:
 
K Mrakům Magellanovým

Vědeckofantastický román, jehož děj sleduje osudy 227 lidí, kteří se vydali na vesmírnou pouť v ohromné meziplanetární raketě. Výprava, která je podniknuta ve třicátém druhém století, opouští na mnoho let naši sluneční soustavu a věnuje se vědeckému průzkumu hvězd a souhvězdí v jiných, nám zčásti nebo úplně neznámých slunečních soustavách. V účelně zařízené meziplanetární raketě se rodí a dospívají děti, jimž se zdá být vyprávění o zemi stejně fantastické, jako objevitelské plány jejich otců. Kniha podává spolu s dobrodružstvími výpravy i některé psychologické problémy soužití lidí za mimořádných okolností…

Автор: Lem ław
Серия:
 
Komarr

Император Грегор отправляет Майлза на Комарру расследовать космическую катастрофу, и тот обнаруживает, что старая политика с новейшей технологией образуют убийственную смесь.

Автор: Bujold Lois McMaster
Серия: Barrayar
 
Kolor magii

To pierwsza część słynnego wieloksięgu rozgrywającego się na płaskiej ziemi śmieszna, mądra i cudownie zadowalająca jak wszystkie książki Pratchetta. W odległym, trochę już zużytym układzie współrzędnych, na płaszczyźnie astralnej, która nigdy nie była szczególnie płaska, skłębiona mgiełka gwiazd rozstępuje się z wolna… Spójrzcie…

Автор: Pratchett Terry
Серия: Świat Dysku
 
Kroki w nieznane. Almanach fantastyki. Tom 5

Najnowszy almanach fantastyki Kroki w nieznane prezentuje szesnaście różnorodnych opowiadań autorów z Australii, Argentyny, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Wśród nich nowa krew, niedawne debiutantki (McCarron, Swirsky) oraz autorzy rozwijający skrzydła (Bacigalupi, Kosmatka, Ostapenko). Są też stare wygi, z niemałym dorobkiem, których tekstów nie było nam dane posmakować dotychczas (Brown, Kaługin) lub spotykaliśmy się z ich twórczością okazjonalnie (Kessel, szczególnie Waldrop). Oczywiście są także wielkie nazwiska (Egan, Kress, Silverberg, czy Willis), a oprócz tego pisarze wyjątkowi, za sprawą wyobraźni (Ballantyne), poetyckiego stylu (McDonald), czy prozy o niesamowitym klimacie (Nielsen)…

Серия:
 
Kroki w nieznane. Almanach fantastyki. Tom 5

Najnowszy almanach fantastyki Kroki w nieznane prezentuje szesnaście różnorodnych opowiadań autorów z Australii, Argentyny, Rosji, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Wielkiej Brytanii. Wśród nich nowa krew, niedawne debiutantki (McCarron, Swirsky) oraz autorzy rozwijający skrzydła (Bacigalupi, Kosmatka, Ostapenko). Są też stare wygi, z niemałym dorobkiem, których tekstów nie było nam dane posmakować dotychczas (Brown, Kaługin) lub spotykaliśmy się z ich twórczością okazjonalnie (Kessel, szczególnie Waldrop). Oczywiście są także wielkie nazwiska (Egan, Kress, Silverberg, czy Willis), a oprócz tego pisarze wyjątkowi, za sprawą wyobraźni (Ballantyne), poetyckiego stylu (McDonald), czy prozy o niesamowitym klimacie (Nielsen)…

Серия:
 
Kroki w nieznane. Tom 5

Każdy autor antologii fantastyki naukowej staje wobec problemu określenia jej granic. Fakt, że dotychczas nie znaleziono zadowalającej definicji science-fiction świadczy o tym, że jest ona czymś żywym, rozwijającym się. Przyjmując bardzo szerokie rozumienie fantastyki naukowej włączamy czasem utwory z jej pogranicza, które wydały nam się warte zaprezentowania czytelnikom.

Są więc w naszym tomie tacy znani wszystkim miłośnikom fantastyki tytani, jak Ray Bradbury (ze swoją wersją duszy anielskiej więzionej w czerepie rubasznym), autor przeszło stu książek Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Clifford D. Simak i znacznie od nich młodszy Robert Sheckley. Udało nam się zdobyć opowiadanie Stanisława Lema, który — jak niedawno podliczono — jest najbardziej czytanym autorem SF na świecie. Jego twórczość, znana do niedawna głównie w Związku Radzieckim i europejskich krajach socjalistycznych, zaczyna być tłumaczona na Zachodzie, wywołując tam niemałą sensację.

Opowiadanie Roberta Silverberga, płodnego autora amerykańskiego, który był najpoważniejszym kontrkandydatem Asimova do ostatniej nagrody Hugo, pochodzi z cyklu o miastach przyszłości — mrowiskach.

Kurt Vonnegut jest specjalistą od zadawania trafiających w sedno pytań. Doczekał się on niezwykłego wyróżnienia: w roku ubiegłym prasa doniosła, że dyrekcja jednej ze szkół w Stanach Zjednoczonych nakazała spalenie jego książek. Czyżby chcieli zachęcić wszystkich uczniów do czytania Vonneguta?

B. J. Friedman, należący do czołowych autorów amerykańskich, nie był dotychczas wydawany w Polsce. Obok realistycznych powieści pisze opowiadania, w których obserwacja obyczajowa przeplata się z fantazją.

Victor Contoski jest znanym amerykańskim poetą i tłumaczem polskiej poezji. Yep i Dixon reprezentują najmłodsze pokolenie pisarzy.

Również wśród autorów radzieckich obok dobrze znanego czytelnikom Ilji Warszawskiego przedstawiamy dwóch autorów nowych: Wiaczesława Moroczkę i Michaiła Puchowa.

Jeśli chodzi o polskich autorów, Janusz A. Zajdel ma na swoim koncie dwa tomy opowiadań fantastycznych, Andrzej Czechowski wydał przed laty jeden tomik i pisuje niestety bardzo rzadko, Krzysztof W. Malinowski zaś debiutował w ubiegłorocznym wydaniu Kroków w nieznane.

Tak więc niniejszy zbiór opowiadań stanowi jakby przegląd nurtów i tendencji światowej i krajowej science — fiction od A (jak Asimov) do Z (jak Zajdel). Większość opowiadań tłumaczonych ukazuje się drukiem po raz pierwszy.

Серия: kroki w nieznane
 
Kroki w nieznane. Tom 3

Trzeci tom „Kroków w nieznane” zawiera, podobnie jak poprzednie, opowiadania autorów polskich oraz radzieckich, brytyjskich i amerykańskich. Po raz pierwszy natomiast prezentujemy autorów japońskich. Bujny rozwój fantastyki naukowej w kraju tak bardzo wychylonym w przyszłość jak Japonia jest zjawiskiem naturalnym. Obok Kobo Abe, autora powieści „Kobieta z wydm”, ścisłą czołówkę japońskich fantastów stanowią trzej występujący w naszym almanachu autorzy: Sakyo Komatsu, Shin’ichi Hoshi i Morio Kita. Większość zebranych tu opowiadań prezentuje różne spojrzenia na przyszłość. Obok beztroskiego humoru jest tu zjadliwa satyra, obok głosów ostrzegających, pełnych troski i niepokoju o dalsze losy ludzkości, jest utopijna wizja człowieka — dobrego gospodarza świata i starszego brata zwierząt. Na ogól opowiadania przyszłościowe ukazują ludzi w nowych, odmiennych warunkach. Są jednak i takie, które poruszają sprawą dalszego rozwoju samego człowieka. Oryginalne podejście do tego tematu znajdujemy w opowiadaniu McIntosha, którego bohaterem jest Zespół, jakby zbiorowy nadczłowiek. Błyskotliwy jak zwykle Sheckley proponuje odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie są wiecznie niezadowoleni, niespokojni, stale za czymś gonią… Od pewnego czasu mówi się w fantastyce naukowej o „nowej fali”. Reprezentujący ją autorzy unikają nawet określenia science fiction i wolą rozszyfrowywać popularny skrót s-f jako speculative fiction (beletrystyka spekulatywna). Można by powiedzieć, że ta nowofalowa fantastyka nawiązuje bardziej do Kafki niż do Wellsa czy Verne’a. Typowym przedstawicielem tego kierunku i jednocześnie jednym z najbardziej dziś cenionych na świecie autorów science fiction jest J. G. Ballard, Anglik urodzony w Hong — Kongu. W dziale „Fakty, hipotezy, zagadki” zamieszczamy artykuły, wysuwające tezy tak śmiałe, że aż fantastyczne (choć nie sprzeczne z nauką) w sprawach, gdzie danych jest zbyt mało dla zbudowania ściśle naukowej teorii. Tom zamyka interesująca wypowiedź Alfreda Bestera, rzucająca światło na proces powstawania opowiadań fantastyczno-naukowych.

Серия: kroki w nieznane
 
Kroki w nieznane. Tom 4

Wiele opowiadań tego tomu reprezentuje ten właśnie, tak trafnie scharakteryzowany przez Vonneguta, nurt science-fiction. Większość z nich to utwory nowe, dające pojęcie o aktualnym stanie światowej fantastyki; jedynie opowiadania Bradbury’ego, Asimova, Wyndhama i Tunel pod światem Pohla pochodzą z lat wcześniejszych. Ogromna większość światowej literatury fantastyczno-naukowej pochodzi z angielskiego obszaru językowego. W obrębie tego wielkiego „wspólnego rynku” fantastyki przyznawane są dwie najpoważniejsze nagrody literackie. Nagroda „Hugo”, nazwana tak na cześć amerykańskiego autora i wydawcy Hugo Gernsbacka, przyznawana jest od 1953 roku na dorocznych konwencjach miłośników fantastyki. Nagradza się nią zresztą nie tylko utwory literackie. W roku 1969 na przykład nagrodę specjalną otrzymali kosmonauci Armstrong, Aldrin i Collins „za najlepsze lądowanie na Księżycu”. Nagrodę „Nebula” przyznaje stowarzyszenie amerykańskich autorów fantastyki w czterech kategoriach w zależności od rozmiarów utworu.

Wielu spośród autorów tego tomu to nazwiska nowe dla polskiego czytelnika. Brian W. Aldiss (ur. 1925) uważany jest powszechnie za postać numer jeden w brytyjskiej fantastyce naukowej. Zdobył już nagrody „Hugo” i „Nebula”. Amerykanin Keith Laumer (ur. 1925) architekt, lotnik i dyplomata pisze opowiadania-alegorie o świecie, w którym żyjemy. Jego opowiadanie W kolejce, zamieszczone w kilku antologiach, było jednym z najpoważniejszych kandydatów do nagrody „Nebula” w 1970 roku. Henry Slesar przejął od Fredricka Browna berło w dziedzinie krótkich opowiadań, jednak najkrótszy z utworów zamieszczonych w tym tomie wyszedł spod pióra Tuli Kupferberga, amerykańskiego satyryka, autora dwóch poradników: 1001 sposobów, jak żyć bez pieniędzy, i 1001 sposobów, jak umknąć poboru do wojska. Niezwykle ciekawe w pomyśle i kunsztownie skonstruowane opowiadanie D. I. Massona jest pierwszym i bodajże jedynym dziełem niemłodego angielskiego profesora-językoznawcy.

W Związku Radzieckim literatura fantastyczno-naukowa cieszy się ogromną popularnością, ale większość wydawanych książek z tej dziedziny stanowią przekłady. Wśród autorów radzieckich palmą pierwszeństwa w dziedzinie powieści fantastycznych dzierżą niezmiennie bracia Strugaccy. W krótkich formach uznanie czytelników zdobyli Ilja Warszawski, Dymitr Bilenkin i Kirył Bułyczow. Władlen Bachnow wydał dotychczas jeden tom opowiadań fantastycznych, w których dał się poznać jako wytrawny humorysta i satyryk. Żartobliwe opowiadanie Aleksandra Szalimowa jest raczej nietypowe dla twórczości tego pisarza, którego opowiadania są zwykle mocno osadzone w realiach naukowych.

Polską fantastykę reprezentują dwaj autorzy młodzi wiekiem, ale mający już na swoim koncie samodzielne zbiory opowiadań: Andrzej Czechowski i Janusz A. Zajdel, którego nowy tom ukaże się w serii „Fantastyka-Przygoda”, oraz trzej debiutanci.

Tom zamyka artykuł Andrzeja Trepki rozważający teoretyczne możliwości istnienia różnych form życia w Kosmosie oraz ciekawy materiał o Księżycu z prasy radzieckiej.

Серия: kroki w nieznane
 
Kosiarz

Śmierć zaginął, zapewne już gdzieś odszedł. A to prowadzi do chaosu, jaki pojawia się zawsze, kiedy ulega załamaniu ważny społecznie sektor usług. Pan Reg Shoe, aktywista Martwych Praw nagle ma więcej pracy, niż mógłby sobie wymarzyć. A niedawno zmarły mag Windle Poons budzi się w trumnie i odkrywa, że powrócił na świat jako zwłoki.

Автор: Pratchett Terry
Серия: Świat Dysku
 
Kop
Автор: Hammond Warren
Серия: KOP
 
Kroki w nieznane. Tom 6

Kolejny tom „Kroków w nieznane” otwierają klasyczne już opowiadania Clarke’a i Keyesa. Oba weszły do monumentalnego wydawnictwa „Science Fiction Hall of Fame” — antologii najlepszych opowiadań w historii fantastyki naukowej, wytypowanych przez amerykańskich autorów. Arthur C. Clarke, człowiek o ogromnej skali zainteresowań i rozległej wiedzy, jeden z pionierów astronautyki, występuje również po raz drugi — jako futurolog. „Ryzyko prorokowania” to rozdział 2 jego głośnej (i zasługującej na wydanie w całości) książki „Profile przyszłości”. Clarke przeprowadził tu interesujący eksperyment myślowy: przed przystąpieniem do rozważań o przyszłości postarał się wniknąć w przyczyny błędów popełnionych przez niektórych proroków w przeszłości.

Odmienny styl fantastyki reprezentuje Brytyjczyk, urodzony w 1936 roku J. C. Bollard, jeden z ojców „nowej fali”. Jego poetyckie, mroczne obrazy wyrażające nastroje zagrożenia i przeczucie nieuchronnej klęski na długo pozostają w pamięci. Jak powiedział jeden z krytyków, „jego opowiadania docierają do nas z wyjątkową natarczywością, jak listy z butelek wrzuconych do oceanu, listy wymagające natychmiastowej odpowiedzi”.

Brytyjską fantastykę reprezentuje również Bob Shaw, bardzo interesujący autor średniego pokolenia, znany już naszym czytelnikom ze swego słynnego opowiadania „Światła minionych dni”, oraz John Brunner, autor wielu opowiadań i powieści, z których najbardziej znana „Stand on Zanzibar” daje panoramiczną wizję przeludnionego świata przyszłości.

James Blish jest autorem bardzo popularnym i cenionym na terenie anglojęzycznej fantastyki. Jego dowcipne i okrutne opowiadanie ze szczególną jaskrawością uświadamia problem przeludnienia.

R. A. Lafferty, jeden z najciekawszych autorów amerykańskiej science fiction, jest samoukiem z Oklahomy. Lafferty nie potrzebuje odległych planet jako tła do swoich fantazji — miejscem akcji jego opowiadań jest nasz świat, ale odbity w wyobraźni poety czy dziecka, świat pełen tajemniczych znaków i zagadkowych powiązań. Ulubionymi jego bohaterami są Indianie, Cyganie i nieznośne genialne dzieci, w których szkolą nie zdołała jeszcze zabić całościowego, magicznego widzenia świata.

Dobiegający czterdziestki Barrington Bayley jest autorem dotychczas nie znanym polskiemu czytelnikowi. Opowiadania fantastyczno-naukowe publikował pod różnymi pseudonimami od piętnastego roku życia. Bayley ma swój bardzo wyrazisty styl, wynikający z połączenia poetyckiego, nostalgicznego nastroju z wyrazistym i oryginalnym — to jest nie ogranym w literaturze fantastycznej — pomysłem naukowym.

Radziecka fantastyka poniosła ostatnio ciężkie straty: zmarli w pełni sił twórczych Iwan Jefremow oraz autor bardzo lubianych także przez polskich czytelników opowiadań — Ilja Warszawski. W krótkich formach na czoło wysunął się Kirył Bułyczow, który stworzył własny styl z połączenia realistycznej obserwacji obyczajowy, humoru i fantastyki. Jego ciekawa twórczość zostanie wkrótce przedstawiona szerzej oddzielnym tomem.

Niejednokrotnie już tłumaczony Dymitr Bilenkin to miniaturce „Nie zdarza się” doskonale ilustruje pewien, niestety dość rozpowszechniony, styl myślenia, pretendujący do miana naukowego.

Tradycyjną, kosmiczną fantastykę reprezentują opowiadania Puchowa. „Wyprawa myśliwska” wzbogaca katalog kosmicznych potworów, proponowany przez innego radzieckiego autora — Wolina. l wreszcie opowiadania rodzime, bardzo zróżnicowane stylistycznie. Obok autorów znanych i wypróbowanych, jak Konrad Fiałkowski — prezentujący początek interesująco zapowiadającej się powieści — i Janusz Zajdel, przedstawiamy dwóch młodych autorów.

Zbigniew Prostak z Przemyśla zwraca uwagę umiejętnością konstruowania fabuły tradycyjnego opowiadania, zaś Krzysztof Malinowski, znany dotychczas głównie jako tłumacz, pisze fantastykę eksperymentującą i awangardową, przypominającą doświadczenia nie tłumaczonego u nas Harlana Ellisona.

Серия: kroki w nieznane
 
Krokodil Tears

Krokodil is an arch assassin who is also possessed by a demon. Many people want her dead because she interferes with corporate plans. So much so that the powers that be feel the need to send three hit men to hunt her down ― one of which is another demon. What's a girl and demon host supposed to do to earn a living?

Автор: Yeovil Jack
Серия: Dark Future
 
Królowa powietrza i mroku

„Przez Obłoczne Błonia podskokami zbliżała się jakaś postać. Miała dwie ręce i dwie nogi, jednak jej stopy były chwytne, a całe ciało, aż po koniec ogona i szerokich skrzydeł, pokrywały pióra. Jej twarz na wpół ludzka, była niemal całkowicie wypełniona wielkimi oczyma…”

Автор: Anderson Poul
Серия:
 
Koniec akcji „Arka”

Klasyczne SF opowiadające o próbie kontaktu.

Ziemska cywilizacja odkrywa na jednej z planet, zwanej Pantą, istoty inteligentne słabo — w stosunku do Ziemian — zaawansowane technologicznie. Niestety, gwiazda macierzysta ich układu ma się wkrótce zmienić w supernową. W związku z czym Ziemianie znajdują w innym układzie planetę z pozoru wyglądająca na kompletnie jałową i uznają ją za zdatną do adaptacji dla mieszkańców Panty.

Kryptonimem „Arka” została właśnie nazwana operacja mająca na celu takie przekształcenie owej planety, aby nadawała się do zamieszkania dla istot z Panty, i przeniesienie ich tam przed wybuchem gwiazdy.

W trakcie prac znaleziona zostaje stara ziemska rakieta, a w niej dwa trupy. Ustalone zostają ich personalia i okazuje się, że rakietą podróżowało małżeństwo i że na kilkanaście miesięcy przed katastrofą urodziło im się dziecko (Małysz), którego trupa nigdzie nie ma.

Tymczasem na planecie zaczynają się problemy. Jałowy i pusty z pozoru glob zaczyna budzić wątpliwości naukowców. Już nie wydaje się niezamieszkany…

Серия:
 
Автор: Tresoldi Roberto
Серия:
 
Серия:
 
Konec dětství

Když z vesmíru přilétly obrovité lodě a zakotvily přesně nad hlavními městy všech zemí světa, nikdo nevěděl, co očekávat. Ovšem Vládci, jak lidé začali nazývat tajemné bytosti, třebaže se před lidstvem skrývali, přišli proto, aby jednou provždy sjednotili válčící svět, aby učinili přítrž chudobě, nemocem a zločinu. A slíbili, že se lidem ukážou za padesát let. To je dostatečně dlouhá doba, aby se svět i lidé mohli změnit k nepoznání, a když se Vládci konečně ukáží, je to pro člověka éry míru a prosperity šok, se kterým se ale dokáže snadno vyrovnat. Teprve pak ale přichází čas skutečných změn. Dětem této nové Utopie se začínají zdát sny o vzdálených sluncích a cizích planetách a pomalu se mění v "něco", co přesahuje chápání jejich vlastních rodičů. Brzy budou připravené spojit se s vesmírnou Nadmyslí. Nastává konec dětství lidské rasy…

Clarkovo mistrovské dílo je jedním z trvale nejoblíbenějších vědeckofantastických románů, napínavým a poutavým příběhem, který pojednává v nezapomenutelných obrazech o vznešeném metafyzickém tématu, přičemž spěje od samého začátku k děsivému a působivému vyvrcholení.


Автор: Clarke Arthur C
Серия:
 
Ksenocyd

Ender jako chłopiec uratował Ziemię przed najazdem Robali, wdzięczność ludzi nie trwała jednak długo. Winą za morderstwo na obcej rasie obarczyli tego, który ich uratował. Szanują i podziwiają Mówcę Umarłych, twórcę odnowy moralnej, który głosi szacunek dla wszelkiej formy życia. Nikt nie wie, że Ender i Mowca to ta sama osoba. Mówca zostaje wezwany na planetę Lusitanię, gdzie odkryto kolejną formę inteligentnego życia. Prosiaczki po śmierci swej pierwszej swej formy cielesnej otrzymują formę drzewa. W procesie przejścia konieczny jest udział pewnego wirusa, który zagraża życiu ludzi, na dodatek jest to wirus myślący. Kongres międzyplanetarny wydaje rozkaz zniszczenia planety. Kryzys narasta…

Автор: Card Orson Scott
Серия: Ender (pl)
 
Kiss of Frost

"Logan Quinn was trying to kill me.My Spartan classmate relentlessly pursued me, swinging his sword at me over and over again, the shining silver blade inching closer to my throat every time. A smile tugged up his lips, and his ice-blue eyes practially glowed with the thrill of battle…"

I'm Gwen Frost, a second-year warrior-in-training at Mythos Academy, and I have no idea how I'm going to survive the rest of the semester. One day, I'm getting schooled in swordplay by the guy who broke my heart-the drop-dead gorgeous Logan who slays me every time. Then, an invisible archer in the Library of Antiquities decides to use me for target practice. And now, I find out that someone at the academy is really a Reaper bad guy who wants me dead. I'm afraid if I don't learn how to live by the sword-with Logan's help-I just might die by the sword…

Автор: Estep Jennifer
Серия: Mythos Academy
 
Komt Tijd

Автор: Anderson Poul
Серия:
 
Kyś

Rosja po wielkim wybuchu. Rzeczywistość tworzy się od nowa, tylko czasem spod ruin zburzonego miasta ludzie wydobywają księgi — pamiątki minionej epoki.

Czy książka może stać się przedmiotem pożądania? Czy czytane bez opamiętania teksty wzbogacają, czy też odrywają od rzeczywistości, dają fałszywy obraz świata? Dokąd prowadzi pragnienie władzy i dlaczego historia zatacza zawsze to samo koło? Kyś to niezwykle zabawna satyra na współczesną Rosję i jej mieszkańców. Wydobywa największe słabości narodu, bierze pod lupę mechanizmy władzy. Niestety, wytykane przywary mogą i nam wydać się dziwnie znajome. Lektura Kysia skłania do uważnego spojrzenia na polskie realia. Oby wynikająca z tego refleksja nie ostudziła przyjemności obcowania z tekstem wnuczki wielkiego Tołstoja!

Автор: Tolstoj Tatiana
Серия:
 
Автор: Sheckley Robert
Серия:
 
Kiss The Dead

When a fifteen-year-old girl is abducted by vampires, it's up to U.S. Marshal Anita Blake to find her. And when she does, she's faced with something she's never seen before: a terrifyingly ordinary group of people-kids, grandparents, soccer moms-all recently turned and willing to die to avoid serving a master. And where there's one martyr, there will be more. But even vampires have monsters that they're afraid of. And Anita is one of them…

Автор: Hamilton Laurell K
Серия:
 
Kobieta doskonała

=Idealna żona

Автор: Sheckley Robert
Серия:
 
Автор: Kilborn Jack
Серия: Serial
 
Автор: Tenn William
Серия:
 
Автор: Tenn William
Серия:
 
Автор: Carr John F
Серия: Kalvan
 
Knight of Shadows

Melvin Corey must choose between an alliance with the Pattern of Amber or the Pattern of Chaos, in a tale of a sometimes murderous family of wizards and their alternate worlds.

Автор: Zelazny Roger Joseph
Серия: , The Chronicles of Amber
 
Kryształowe Miasto

Orson Scott Card stworzył - wykorzystując wiedzę i wierzenia ludów zamieszkujących Amerykę Północną — świat alternatywny, w którym magia jest obecna na co dzień. Czary i uroki, zaklęcia i eliksiry — wszystko to ma swoje miejsce w życiu mieszkańców tego świata. W tym świecie pełnym „darów” Alvin, siódmy syn siódmego syna, jest kimś zupełnie wyjątkowym. Jest Stwórcą; ma dar rozumienia, w jaki sposób rzeczy łączą się ze sobą, jak je stworzyć, naprawić, zachować lub zniszczyć. Alvin usiłuje zapobiec wybuchowi straszliwej wojny, którą jego żona Peggy ujrzała w losie wszystkich mieszkańców Ameryki. Peggy wysłała go do Nowego Orleanu — a raczej Nueva Barcelona, gdyż taką nazwę nadali mu hiszpańscy okupanci. W Nueva Barcelona szaleje zaraza. Alvin, ratując nieszczęsnych mieszkańców miasta stanie przed najtrudniejszym zadaniem, które będzie wymagać całej jego mocy…

Автор: Card Orson Scott
 
Krieg der Wächter

Mein Name ist Bond. Shaman Bond. Na ja, eigentlich stimmt das nicht ganz. Ich heiße Drood. Eddie Drood. Einer der großen und mächtigen Droods. Ihr wisst schon ┤ die Droods? Die harten, höllisch gut aussehenden Kämpfer, die es mit den Monstern der Welt aufnehmen, damit ihr unbeschwert leben könnt. Wir Droods sind die einzigen, die zwischen denen und euch stehen. Wir sind die letzte Hoffnung der Welt. Dummerweise traue ich nicht mal meiner eigenen Familie. Denn wenn ich eines weiß: Vertraue dem Falschen, und alles geht den Bach runter. Und wie es aussieht, steht mir das kurz bevor…

Автор: Green Simon R
 
Kawaleria kosmosu

Trwa galaktyczna wojna pomiędzy Ziemianami i Pluskwo-Pajęczakami, agresywną rasą antropoidów, których społeczna organizacja przypomina rój, poddany bezwzględnej władzy dyktatorskiej. Ogrom przewagi liczebnej nieprzyjaciela wyklucza globalną konfrontację i wymusza taktykę nagłych, niespodziewanych ataków ze strony sił Ziemskiej Federacji. Do takich zadań najlepiej przygotowani są komandosi z Piechoty Zmechanizowanej, a wśród nich kadet Johny Rico, który karierę żołnierza rozpoczął tak niedawno…

Автор: Heinlein Robert A
Серия:
 
King Rat

Something is stirring in London’s dark, stamping out its territory in brickdust and blood. Something has murdered Saul Garamond’s father, and left Saul to pay for the crime.

But a shadow from the urban waste breaks into Saul’s prison cell and leads him to freedom. A shadow called King Rat, who reveals Saul’s royal heritage, a heritage that opens a new world to Saul, the world below London’s streets — a heritage that also drags Saul into King Rat’s plan for revenge against his ancient enemy. With drum ‘n’ bass pounding the backstreets, Saul must confront the forces that would use him, the forces that would destroy him, and the forces that shape his own bizarre identity.

Автор: éville China
Серия:
 
Kocia kołyska

Powieść, w której fakt zastępuje miejsce fikcji, a fikcja staje się faktem. Narrator zamierza napisać książkę o wybuchu pierwszej bomby atomowej i życiu jej twórcy, doktora Feliksa Hoenikera. Tymczasem trafia na wyimaginowaną wyspę San Lorenzo, skąd obserwuje rzeczywistą zagładę Ameryki, która miała być tematem jego powieści.

Wariacje Vonneguta na temat ludzkiej pomysłowości i zamiłowania do zabaw i gier (doktor Hoeniker stworzył swoją bombę dla zabawy) obrazują kondycję naszej cywilizacji, w której ludzie wolą uciekać w fantazję i kłamstwa, zawierzyć choćby najbardziej nieprawdopodobnej religii niż zmagać się z rzeczywistością i prawdą.


Nominowana do nagrody Hugo w 1964.

Автор: Vonnegut Kurt
Серия:
 
Kiss Me Deadly: Tales of a Paranormal Romance

If you can possibly thirst for more mysterious metaphysical accounts of love, Trisha Telep has organized some of the greatest and most thrilling tales of paranormal paramours since The Eternal Kiss. She presents the acclaimed literary talent of thirteen unique authors, creating a collection of stories that will undoubtedly capture the imagination of every soul who dares to read them. Werewolves, ghosts, zombies, vampires, and fallen angels drive the plot of these riveting romances.

Серия:
Скачивание и чтение запрещены по просьбе уважаемого Автора
Koning van Aardzee

Sperwer de Wijze en Prins Arren van Enlad op zoek naar de bron van het kwaad dat toverkrachten verlamd.

Автор: Le Guin Ursula K
Серия: Aardzee
 
Księżniczka Marsa

John Carter walczący w randze kapitana kawalerii po stronie Południa w amerykańskiej Wojnie Domowej, po zakończeniu wojny wyrusza wraz z przyjacielem na poszukiwanie złota. W trakcie tych poszukiwań w bliżej niewyjaśnianych okolicznościach zostaje przeniesiony na Marsa. Dzięki mniejszej grawitacji Marsa zyskuje większą siłę objawiającą się m.in. w możliwości wykonywaniu dalekich skoków. Te atuty pozwalają mu uniknąć śmierci z rąk tubylców — Tharków (zielonych olbrzymów o sześciu kończynach). W trakcie okazuje się jednak, że na Marsie żyje więcej ras rozumnych — w tym humanoidalne. John Carter zakochawszy się w księżniczce jednej z tych ras, wyrusza na jej ratunek.

Автор: Burroughs Edgar Rice
Серия: Cykl o Marsie
 
Kin

A new novel by the Bram Stoker Award-winning author of THE TURTLE BOY.

On a scorching hot summer day in Elkwood, Alabama, Claire Lambert staggers naked, wounded, and half-blind away from the scene of an atrocity. She is the sole survivor of a nightmare that claimed her friends, and even as she prays for rescue, the killers—a family of cannibalistic lunatics—are closing in.

A soldier suffering from post-traumatic stress disorder returns from Iraq to the news that his brother is among the murdered in Elkwood.

In snowbound Detroit, a waitress trapped in an abusive relationship gets an unexpected visit that will lead to bloodshed and send her back on the road to a past she has spent years trying to outrun.

And Claire, the only survivor of the Elkwood Massacre, haunted by her dead friends, dreams of vengeance… a dream which will be realized as grief and rage turn good people into cold-blooded murderers and force alliances among strangers.

It’s time to return to Elkwood.

In the spirit of such iconic horror classics as The Texas Chainsaw Massacre and Deliverance, Kin begins at the end and studies the possible aftermath for the survivors of such traumas upon their return to the real world—the guilt, the grief, the thirst for revenge—and sets them on an unthinkable journey… back into the heart of darkness.

Review

“From the first chapter I found myself comparing KIN to the absolute best work of Jack Ketchum, James White Wrath, and Richard Laymon. You might be thinking that I’ve listed an awful lot of great authors here and mentioned more than a few classics in this review and that there’s no way this book could live up to that hype. You’d be wrong. KIN is not only the best novel I’ve read all year, it is one of the most horrifying ones I’ve ever read. I hope you give it a shot.”

HORROR WORLD

“It’s odd that an Irish transplant to the Northern US has written one of the best Southern Gothic novels in recent memory. I’ll look forward to Burke’s next work just as much as I hated to see this one end. I would highly recommend KIN to lovers of old fashioned horror fiction with a twist. If you’re going to read just one noir cannibal revenge novel this year, KIN should fit the bill.”

DARK DISCOVERIES
Автор: Burke Kealan Patrick
Серия:
 
Kingdom of Shadows

A band of desperate criminals… a seemingly deserted farmhouse guarded by the rotting remnants of scarecrows, the echoes of torture and depravity and the whispers of unholy nightmares… a dark night concealing terrible secrets, misery and long-suppressed horrors…

One faraway, nearly forgotten night, this night, stands between the forsaken and deliverance, but they are not alone in the darkness. Something demonic dwells within… something luring them toward a separate kingdom… a kingdom of night… a kingdom of evil…

A Kingdom of Shadows…

Fear the night.

Автор: Gifune Greg F
Серия:
 
Kinked

Two opponents must confront the cause of their obsessive fury in the latest Novel of the Elder Races…

As a harpy, Sentinel Aryal is accustomed to dealing with hate, but Sentinel Quentin Caeravorn manages to inspire in her a burning ire unlike anything she’s ever known. Aryal believes the new Sentinel to be a criminal, and vows to take him out as soon as the opportunity arises. But the harpy’s incessant wrath has pushed Quentin to the limit, and forces him to make a deadly vow of his own.

To put an end to the conflict, Dragos, Lord of the Wyr, sends them on a reconnaissance mission to the Elven land of Numenlaur. Forced to work together, Aryal and Quentin’s mutual antagonism escalates. Each fight draws forth more passion—culminating in an explosively sexual confrontation. But when their quest reveals real danger, Aryal and Quentin must resolve their differences in ways beyond the physical, before the entire Wyr is threatened.

Автор: Harrison Thea
Серия: Elder Races
 
Kicking It

Featuring stories by SHANNON K. BUTCHER * RACHEL CAINE * LUCIENNE DIVER * CHRIS MARIE GREEN * CHRISTINA HENRY * FAITH HUNTER * CHLOE NEILL * KALAYNA PRICE * ROB THURMAN

New York Times bestselling author Rachel Caine has modern-day potions witches Holly and Andrew facing off against a firebrand politician who wears literally killer boots in a Texas-sized rodeo of trouble.

Boot-loving Cadogan vampire Lindsey must team up with off-again, on-again vampire partner Luc when a woman from her past is targeted by supernaturals in New York Times bestselling author Chloe Neill's all-new adventure.

And New York Times bestselling author Rob Thurman features Trixa Iktomi from her Trickster series dealing with magical vengeance and magical footwear.

Taking kick-ass urban fantasy literally, USA Today bestselling authors Kalayna Price and Faith Hunter bring together the best of the genre to once again prove when you're fighting supernatural forces, it helps to keep your feet on the ground. 

Серия:
 
Killing Ground
THE ZONE 7 • KILLING GROUND

Major Revell has kept his men together in the face of relentless Soviet attacks. They discover a huge unguarded dump of NATO stores. Employing the supplies, they set about turning the surrounding countryside into a huge killing ground, causing enormous casualties and hoping they can hold out until relieved.

SYNOPSIS

The Warsaw Pact has been keeping up relentless pressure and the NATO forces, low on ammunition and every manner of stores is in retreat. Time after time Major Revells’ men take casualties but still he keeps the survivors together, inflicting what damage on the enemy he can. By chance they come across a huge NATO supply base, abandoned and left virtually unguarded. Already the skeleton staff have used surplus and condemned ammunition to turn the surrounding countryside into a massive killing ground, Now the Special Combat Force throw themselves into the defence of the vast resources, hoping they can hold out against over whelming enemy strength until help comes.

PUBLISHED

First NEL Paperback Edition October 1988

First IMPRINT Publication E-Book Edition May 2005

First Revision IMPRINT Publications E-Book Edition April 2007

* * *

Mankind’s last war continues in the contaminated strip of European hell known as “The Zone”. But an American major and a British sergeant are sick of retreating. In a huge, abandoned ammunition dump, they prepare their forces to hit the ruthless Russian aggressors—and hit hard!

Автор: Rouch James
Серия: The Zone
 
Katya's War

The battle lines have been drawn. The people of Russalka turn upon one another in a ruthless and unwavering civil war even while their world sickens and the deep black ocean is stained red with their blood. As the young civilisation weakens, its vitality fuelling the opposing militaries at the cost of all else, the war drums beat louder and louder.

Katya Kuriakova knows it cannot last. Both sides are exhausted – it can only be a matter of days or weeks before they finally call a truce and negotiate. But the days and weeks pass, the death toll mounts, and still the enemy will not talk.

Then a figure from the tainted past returns to make her an offer she cannot lightly refuse – a plan to stop the war. But to do it she will have to turn her back on everything she has believed in, everything she has ever fought for, to make sacrifices greater even than laying down her own life. To save Russalka, she must become its greatest enemy.

Автор: Howard Jonathan L
Серия: Russalka Chronicles
 
Katya's World

The distant and unloved colony world of Russalka has no land, only the raging sea. No clear skies, only the endless storm clouds. Beneath the waves, the people live in pressurised environments and take what they need from the boundless ocean. It is a hard life, but it is theirs and they fought a war against Earth to protect it. But wars leave wounds that never quite heal, and secrets that never quite lie silent.

Katya Kuriakova doesn’t care much about ancient history like that, though. She is making her first submarine voyage as crew; the first nice, simple journey of what she expects to be a nice, simple career.

There is nothing nice and simple about the deep black waters of Russalka, however; soon she will encounter pirates and war criminals, see death and tragedy at first hand, and realise that her world’s future lies on the narrowest of knife edges. For in the crushing depths lies a sleeping monster, an abomination of unknown origin, and when it wakes, it will seek out and kill every single person on the planet.

Автор: Howard Jonathan L
Серия: Russalka Chronicles
 
Kill City Blues

James Stark, aka Sandman Slim, has managed to get out of Hell - again - renounce his title as the new Lucifer, and settle back into life in LA. But he's not out of trouble yet. Somewhere along the way he misplaced a weapon from the banished older gods who now want it back.

The hunt leads Stark to an abandoned shopping mall — a multi-storey copy of LA — infested with Lurkers and bottom-feeding Sub Rosa families, squatters who have formed tight tribes to guard their tiny patches of territory. Somewhere in the kill zone of the former mall is a dead man with the answers Stark needs. All Stark has to do is find the dead man, get back out alive, and outrun some angry old gods — with a few killers on his tail. 

Автор: Kadrey Richard
Серия: Sandman Slim
 
Автор: McCaffrey Anne
Серия:
 
Kill the Dead

What do you do after you've crawled out of Hell to wreak bloody revenge? If you're Stark you turn to bounty hunting, tracking and descimating whatever rogue monsters you're paid to kill. Stark hates the work, but he needs the money, especially the big bucks Lucifer is offering. In town as an advisor on a biopic of his life, Lucifer needs protection, and he wants Stark as his bodyguard. But the gig isn't all bad; there is the very sexy, very hot French porn star Brigitte Bardo, a friend of Lucifer's in LA to remake her reputation as a legit actress. While it isn't love, it's pretty damn good, and after 11 years of demonic chastity, it's enough for now.

Stark has enough trouble juggling a diva devil and a sorching French bombshell.without a zombie plague to complicate matters. And just what happens when a human-angel half-breed is bitten by the living dead? His human side begins to die, transforming him into an unstoppable angel of death—a killing machine devoid of emotion or thought, with no regrets or future to worry about. Not a bad way to be when you're choices are limited. Now, Stark has to decide . . . if he does finds a cure for the zombie infection, will he take it?

Автор: Kadrey Richard
Серия: Sandman Slim
 
Kill the Dead

What do you do after you've crawled out of Hell to wreak bloody revenge? If you're Stark you turn to bounty hunting, tracking and descimating whatever rogue monsters you're paid to kill. Stark hates the work, but he needs the money, especially the big bucks Lucifer is offering. In town as an advisor on a biopic of his life, Lucifer needs protection, and he wants Stark as his bodyguard. But the gig isn't all bad; there is the very sexy, very hot French porn star Brigitte Bardo, a friend of Lucifer's in LA to remake her reputation as a legit actress. While it isn't love, it's pretty damn good, and after 11 years of demonic chastity, it's enough for now.

Stark has enough trouble juggling a diva devil and a sorching French bombshell.without a zombie plague to complicate matters. And just what happens when a human-angel half-breed is bitten by the living dead? His human side begins to die, transforming him into an unstoppable angel of death—a killing machine devoid of emotion or thought, with no regrets or future to worry about. Not a bad way to be when you're choices are limited. Now, Stark has to decide . . . if he does finds a cure for the zombie infection, will he take it?

Автор: Kadrey Richard
Серия: Sandman Slim
 
Автор: Jordan Robert
Серия: Koło czasu
 
Автор: Jordan Robert
Серия: Kolo Času
 
Автор: Jordan Robert
Серия: Kolo Času
 
Kettészakított élet

A szovjet szerző neve nem ismeretlen a magyar sci-fi olvasók számára, hiszen jelentek már meg írásai többek között a Galaktikában is. E kötet válogatott, fantasztikus témájú novelláit, elbeszéléseit tartalmazza. Történeteiben különös lények bukkannak fel, pl. egy, az űrben céltalanul keringő űrhajón, akiket a gonosz idegenek különböző bolygókról raboltak el, közöttük a földi nő, Nagyezsda, aki rabságából kétségbeesetten menekülni igyekszik. Fokozatosan döbben rá, hogy a számára csúf és undorító külsejű többi lény ugyanúgy gondolkodik mint ő, és végül nagyon is emberi szövetség alakul ki közöttük az idegenek ellen. Bulicsov novelláit az emberi humánum erejébe vetett hit, a jobbért való küzdelem szép írói megfogalmazása teszi értékes olvasmánnyá.

Автор: Bulicsov Kir
Серия:
 
Kingdom of Magic

Zero no Tsukaima by Yamaguchi Noboru

“Who are you?”

Hiraga Saito awoke to find a pretty girl asking him that question. Looking around, he found himself in an unfamiliar place, people dressed as magicians surrounding him and the girl.

The girl, calling herself Louise, explained that she had “summoned” him from his world to be her “familiar”. Saito's confusion grew, especially after she kissed him and claimed it was a “contract”!My first kiss,he lamented, but before he had even a chance to become angry, strange symbols etched themselves into his left hand, marking him as a familiar!

While searching for a way to return home, Saito must cope with being forced to live with Louise, as her familiar...

And so begins Hiraga Saito's comedic life as 'Zero's Familiar.'

Автор: Yamaguchi Noboru
Серия: Zero no Tsukaima
 
Kath in Winter

Learning a whole new way of thinking, after a long life of an old one, is hard. But with a big enough nudge…

Автор: Stiegler Marc
Серия:
 
Kronikoj pri Badik

Roberto Tresoldi naskiĝis en Milano, Italio (14/03/1958).

Li esperantistiĝis en 1974, lernis klasikajn lingvojn kaj literaturojn kaj studis italan lingvon kaj literaturon, historion, lingvistikon kaj filologion ĉe la Katolika Universitato de Milano, kie li diplomiĝis pri ĝermana filologio. Pere de stipendio de la Sveda Instituto li pasigis jaron en Svedio, kie li daŭrigis la studadon ĉe la Universitatoj de Stokholmo kaj Uppsala, kaj kie li verkis disertacion pri teorio kai teĥniko de tradukado.

Roberto Tresoldi laboras kiel tradukisto (el pluraj modernaj lingvoj) kaj verkisto kaj kiel kunlaboranto de revuoj kaj eldonejoj. El inter liaj itallingvaj libroj, kelkaj verkoj pri historio de kulturo kaj antropologio aperis ankaŭ franclingve kaj hispanlingve

Автор: Tresoldi Roberto
Серия:
 
King Moron

As tragedy, media coverage, and political upheavals continue to take their toll on monarchies, future commoners will be lucky to see the crown fall to a man as just as…

Автор: Neube R
Серия:
 
Kiss Me

Do two improbables make a possible?

Автор: MacLean Katherine
Серия:
 
Killing Pretty

A smart, kick-arse Urban Fantasy from a new master of the genre. KILLING PRETTY is the seventh book in the fantastic Sandman Slim series.

James Stark has met his share of demons and angels, on earth and beyond. Now, he's come face to face with the one entity few care to meet: Death.

Someone has tried to kill Death - ripping the heart right out of him - or rather the body he's inhabiting. Death needs Sandman Slim's help: he believes anyone who can beat Lucifer and the old gods at their own game is the only one who can solve his murder.

Stark follows a sordid trail deep into LA's subterranean world, from vampire-infested nightclubs to talent agencies specializing in mad ghosts, from Weimar Republic mystical societies to sleazy supernatural underground fight and sex clubs. Along the way he meets a mysterious girl - distinguished by a pair of graveyard eyes - as badass as Slim: she happens to be the only person who ever outwitted Death. But escaping her demise has had dire consequences for the rest of the world . . . and a few others.

For years, Slim has been fighting cosmic forces bent on destroying Heaven, Hell, and Earth. This time, the battle is right here on the gritty streets of the City of Angels, where a very clever, very ballsy killer lies in wait.


Автор: Kadrey Richard
Серия: Sandman Slim
Скачивание и чтение запрещены по просьбе уважаемого Автора
Kara no Kyoukai: Paradox Paradigm

Введите сюда краткую аннотацию

Автор: Киноко Насу
Серия:
 
Kościotrzep

Najnowsze odkrycie steampunku. Ponury świat śmiertelnych gazów, tajemniczych maszyn, piratów w zeppelinach i nieustającej plagi zombie.

W pierwszych latach wojny secesyjnej pogłoski o złocie ściągnęły hordy przybyszów na północno-zachodnie wybrzeże Pacyfiku. Pragnący stanąć do wyścigu Rosjanie zapłacili wynalazcy Leviticusowi Blue za stworzenie machiny, która byłaby zdolna do eksploatacji złóż pod lodami Alaski. W ten sposób na świat przyszła Prześwietna Machina Wydobywcza doktora Blue, zwana także „Kościotrzepem”.

Jednak już podczas pierwszej próby urządzenie to wymknęło się spod kontroli i zniszczyło część Seattle, równocześnie odsłaniając podziemną żyłę śmiercionośnego gazu, który zmieniał każdą żywą istotę w zombie.

Minęło szesnaście lat, stanął mur odgradzający zniszczone i toksyczne miasto. Nastoletni syn doktora Blue, Ezekiel, podejmie próbę sekretnej krucjaty w celu odwrócenia biegu historii. Szalona wyprawa zaprowadzi go pod mury otaczające miasto, do dzielnic, w których roi się od żywych trupów, piratów powietrznych, przestępczych kacyków i dobrze uzbrojonych uciekinierów…

Автор: Priest Cherie
Серия: Stulecie machin
 
Kолеж за магьосници

"Хари Потър открива Нарния!

Mодерен фентъзи роман за настоящи и пораснали фенове."

Пъблишърс Уийкли

Куентин Колдуотър живее тъжен, меланхоличен живот. Макар и пълен отличник, той е нещастен. Единствената му мания е поредица от фентъзи книги за вълшебната страна Филория. Обсебен от приключенията и от магията на измислената страна, той препрочита книгите отново и отново.

Съкровеното му желание е не да кандидатства в университета "Принстън", където е ясно, че ще приемат гений като него, а поне за миг да надзърне в света на Филория.

В един преломен ден Куентин попада на укрито с магия място в Ню Йорк, където времето тече по различен начин и където съществува... колежът по магия "Брейкбилс". Макар колежът да не е Филория, той дава на Куентин възможност да учи магия и да прави заклинания – нещо, за което винаги е мечтал.

Оказва се, че магията не е лесна работа – мъчителни упражнения, заклинания на старохоландски и келтски, тежки предизвикателства, пътешествие по въздух до Южния полюс... Много скоро Куентин открива, че все още жадува за вълшебната страна от любимите си книги.


И един ден, когато целият му живот изглежда обречен на провал, той научава, че Филория съществува.


С помощта на приятелите си Куентин се отправя на най-бленуваното пътешествие в своя живот... за да открие ужасяваща истина.


Харвардски възпитаник и литературовед с докторантура в Йейл, Лев Гросман избира за свое поприще журналистиката. Пише ревюта на книги в New York Times, Time, Entertainment Weekly, Time Out New York и др. Първият му роман – "Изкривяване", минава незабелязано, вторият – "Кодексът", става международен бестселър, а третият – "Колеж за магьосници", е определен за една от най-добрите книги на годината.

Автор: Гросман Лев
 
Karalių kova

„Karalių kova“ – tai George’o R. R. Martino fantastinės epopėjos „Ledo ir ugnies giesmė“ antroji knyga; Joje tęsiama autoriaus vaizduotėje gimusio pasaulio — Septynių karalysčių — istorija. Ilgamečių karalių Targarienų giminę nuvertęs ir Geležinį sostą užgrobęs karalius Robertas Barateonas miręs. Valdžios troškimas begalinis: sosto link nuožmiai stumiasi penki karaliai, paskui save palikdami kraujo, siaubingų paslapčių ir klastingų intrigų šleifą. Septynias karalystes niokoja nuo Roberto maišto laikų neregėtas karas, įtraukęs visas kilmingąsias šeimas; O toli Rytuose paskutinioji Targarienų giminės palikuonė Daneiris iššaukė šimtus metų pasaulyje neregėtą stebuklą — tris drakonus.

Автор: Martin George R R
 
Kardų audra

„Kardų audra“ — tai trečioji George’o R. R. Martino istorinės fantastinės epopėjos „Ledo ir ugnies giesmė“ knyga; Joje tęsiama autoriaus vaizduotės sukurto pasaulio — Septynių Karalysčių — istorija. Dėl Geležinio sosto ir valdžios prasideda pražūtingas Penkių Karalių karas, kuriame nugalėtojų nėra, o praradimai tiesiog siaubingi. Vesterosas nusiaubtas ir nuniokotas, žmonės išžudyti, net galingasis Vinterfelas sudegintas. Kiekvieno knygos veikėjo likimas pribloškia netikėtumais; Tik niekas negalvoja apie ateinančią žiemą, apie iš Šiaurės slenkančias Tamsos galias, kurios grasina praryti susiskaldžiusį kraštą ir jo gyventojus; Ir ką čia beras užauginusi savo drakonus Daneiris Targarien?


Автор: Martin George R R
 
Karen Memory

"You ain't gonna like what I have to tell you, but I'm gonna tell you anyway. See, my name is Karen Memery, like memory only spelt with an e, and I'm one of the girls what works in the Hôtel Mon Cherie on Amity Street. Hôtel has a little hat over the o like that. It's French, so Beatrice tells me."

Set in the late 19th century — when the city we now call Seattle Underground was the whole town (and still on the surface), when airships plied the trade routes, would-be gold miners were heading to the gold fields of Alaska, and steam-powered mechanicals stalked the waterfront, Karen is a young woman on her own, is making the best of her orphaned state by working in Madame Damnable's high-quality bordello. Through Karen's eyes we get to know the other girls in the house — a resourceful group — and the poor and the powerful of the town. Trouble erupts one night when a badly injured girl arrives at their door, begging sanctuary, followed by the man who holds her indenture, and who has a machine that can take over anyone's mind and control their actions. And as if that wasn't bad enough, the next night brings a body dumped in their rubbish heap — a streetwalker who has been brutally murdered.

Bear brings alive this Jack-the-Ripper yarn of the old west with a light touch in Karen's own memorable voice, and a mesmerizing evocation of classic steam-powered science.

Автор: Bear Elizabeth
Серия:
 
Kinder der Retorte

Am Anfang war Krug

und er sprach: »Es seien Retorten«, und da waren Retorten.

Und Krug betrachtete die Retorten und fand sie gut.

Und Krug sprach: »Es seien Nukleotiden in den Retorten.« Und die Nukleotiden wurden in die Retorten gegossen, und Krug mischte sie, bis sie sich miteinander verbanden.

Und die Nukleotiden bildeten die großen Moleküle, und Krug sprach: »Es werde der Vater und werde die Mutter in den Retorten, und es teilen sich die Zellen, und Leben entsteht in den Retorten.«

Und es ward Leben, denn da war Reproduktion.

Und hierfür sei Krug gepriesen.

Автор: Silverberg Robert
Серия:
 
Krampus

Santa Claus, my dear old friend, you are a thief, a traitor, a slanderer, a murder, a liar, but worst of all you are a mockery of everything for which I stood.

You have sung your last ho, ho, ho, for I am coming to take your head. I am coming to take back what is mine, to take back Yuletide...

The author and artist of The Child Thief returns with a modern fabulist tale of Krampus, the Lord of Yule and mortal enemy of Santa Claus.


One Christmas Eve in a small hollow in Boone County, West Virginia, struggling songwriter Jesse Walker witnesses a strange spectacle: seven devilish figures chasing a man in a red suit toward a sleigh and eight reindeer. When the reindeer leap skyward taking the sleigh, devil men, and Santa into the clouds, screams follow. Moments later, a large sack plummets earthward, a magical sack that will thrust the down-on-his luck singer into the clutches of the terrifying Yule Lord, Krampus. But the lines between good and evil become blurred as Jesse's new master reveals many dark secrets about the cherry-cheeked Santa Claus, and how half a millennium ago, the jolly old saint imprisoned Krampus and usurped his magic.

Now Santa's time is running short, for the Yule Lord is determined to have his retribution and reclaim Yuletide. If Jesse can survive this ancient feud, he might have the chance to redeem himself to his family, to save his own broken dreams...and help bring the magic of Yule to the impoverished folk of Boone County.

Автор: Brom
Серия:
 
Автор: Green Roland
Серия: Warriors
 
Автор: Green Roland
Серия: Warriors
 
King’s Blood Four

In the lands of the True Game, your lifelong identity will emerge as you play. Prince or Sorcerer, Armiger or Tragamor, Demon or Doyen… Which will it be?

Автор: Tepper Sheri S
Серия: Land of the True Game
 
Kosmicni bracia

Космическая экспедиция землян, установив контакт с цивилизацией Урпиан, возвращается в Солнечную систему. Тем временем на Землю обрушивается вторжение кремниеорганичных существ…

Заключительный роман "Космической трилогии".

Серия: Trylogia Kosmiczna
 
Автор: Sawyer Robert J
Серия:
 
Kong: Skull Island

In March 2017, the producers of Godzilla transport audiences to the birthplace of one of the most powerful monster myths of all in KONG: SKULL ISLAND, from Warner Bros. Pictures and Legendary Pictures.

When a scientific expedition to an uncharted island awakens titanic forces of nature, a mission of discovery becomes an explosive war between monster and man. Tom Hiddleston, Samuel L. Jackson, Brie Larson, John Goodman and John C. Reilly star in a thrilling and original new adventure that reveals the untold story of how Kong became King.

Автор: Lebbon Tim
Серия:
 
Kara Güneş

..Kuduz beynin imha edilmesi mümkün değildi. Değildi, çünkü ölümsüzdü. Kuduz beyin, Galaksinin sınırlarına sürülüp orada anlayamadığımız bir şekilde hapsedildi. Hapishanesi, "Kara Güneş" adiyla bilinen garip, yapay bir gezegendi. Ve Kuduz beyin hâlâ orada tutuklu bulunuyordu. Kara Güneş öldüğü zaman yeniden hürriyetine kavuşacaktı. "Kara Güneş"in ne zaman öleceğini kestirmek ise şu an için mümkün değildi...

Автор: Clarke Arthur C
Серия: Kurgu Bilim Dizisi
 
Kara Güneş

Kuduz beynin imha edilmesi mümkün değildi. Değildi, çünkü ölümsüzdü. Kuduz beyin, Galaksinin sınırlarına sürülüp orada anlayamadığımız bir şekilde hapsedildi. Hapishanesi, "Kara Güneş" adiyla bilinen garip, yapay bir gezegendi. Ve Kuduz beyin hâlâ orada tutuklu bulunuyordu. Kara Güneş öldüğü zaman yeniden hürriyetine kavuşacaktı. "Kara Güneş"in ne zaman öleceğini kestirmek ise şu an için mümkün değildi...

Автор: Clarke Arthur Charles
Серия: Kurgu Bilim Dizisi
 
Автор: Sawyer Robert J
Серия:
 
Kill Me in the Game!

The story about future's computer game — литРПГ-pоман о компьютерной игре будущего.

Серия:
 
Karl’s Marine and Spacecraft Repair

A wise businessman does not impose prejudices on his customers…

Автор: Nordley G David
Серия:
 
Killer on-line

Peter Hobson è un esperto in ingegneria biomedica, quarantenne, affascinato dai problemi della vita dopo la morte e dalle possibilità di sopravvivenza che la tecnologia offre alla personalità umana. E infatti tutto comincia quando Hobson realizza un coraggioso esperimento per verificare le sue teorie sull’immortalità, creando tre simulazioni elettroniche di se stesso. Al primo alter ego di Hobson è stata cancellata la memoria della sua esistenza fisica: è una simulazione dell’anima. Al secondo è stata tolta la consapevolezza di invecchiare e di morire: è una simulazione dell’immortalità. Il terzo invece è un alter ego normale, non modificato. Ma i tre simulacri di Hobson non si accontentano di vivere nei ristretti confini della memoria di un computer e sono già fuggiti nell’universo sconfinato delle reti informatiche globali. Ma anche un’esistenza virtuale può non bastare, se la prospettiva è quella di interagire con il mondo vero e proprio… Anzi, uno di loro ha già scoperto la propria vocazione: diventare un killer.


Автор: Sawyer Robert J
Серия: Narrativa Nord
 
Kaïken

Quand le Soleil Levant devient un Soleil noir,

Quand le passé devient aussi tranchant qu’une lame nue,

Quand le Japon n’est plus un souvenir mais un cauchemar,

Alors, l’heure du kaïken a sonné.

Автор: é Jean-Christophe
Серия:
 
K A Z O O

Однажды, коснувшись пальцем экрана своего смартфона, ты оказался на другой планете, где магия и сверхспособности – вполне обыденны и привычны. Перед глазами то и дело мелькают сообщения игровой статистики, но это не просто игра – здесь всё по-настоящему. Твоя первоочередная задача – разобраться, что к чему и суметь выжить в новом мире, так сильно напоминающем земное средневековье в стиле фэнтези.

Серия:
 
Kahnu

This the story of the last seven representatives of the human race, stranded on Mars after a global war breaks out on Earth. Their challenging survival and ultimate discovery of an ancient alien race with whom one of them shares an inexplicable connection, will force them to question everything they know about their place in the universe.

Most importantly, it is the story of the first human child born on another planet, and her incredible journey to fulfill humanity’s ultimate destiny.

In a classic style reminiscent of Arthur C. Clark’s writing, Yves LF Giraud’s Kahnu is the first part of an epic story that takes the reader across space and time, on a journey riddled with dangers, tragic losses and fantastic alien worlds.

Автор: Giraud Yves LF
 
Автор: Maas Sarah J
Серия: Throne of Glass
 
Автор: Howard Robert E
Серия:
 
Автор: Wegner Robert M
Серия:
 
Khost: Some Caves Are Best Left Unexplored

A bitter war rages in Afghanistan during the 80's. Growing desperate, the Soviet Union creates an exotic chemical weapon. They test their creation in a massive cave complex, in Khost, Afghanistan. Unknown to the Soviets, the chemical works in unimaginable ways.

Decades later, a team of Delta Force Operators goes missing in the same region. The lone survivor describes a nightmare that has awoken inside the cave. An elite group of special forces members from the Special Activities Division are sent in with one mission: kill everything inside the cave.

Автор: Hobbes Vincent, Waters A K
Серия:
 
Krieg der Klone

An seinem 75. Geburtstag erledigt John Perry zwei Dinge: Er besucht das Grab seiner Frau. Und er mustert bei der Armee an. Denn in ferner Zukunft werden für jene Einsatztruppen, die weit draußen im All die Kolonien gegen Alien-Überfälle verteidigen, nur Alte, Betagte rekrutiert. Und schnell findet Perry auch heraus, warum das so ist: Die Rekruten erhalten allesamt neue Körper, jüngere Ausgaben ihrer selbst, die mit biotechnischen und elektronischen Mitteln »aufgerüstet« und wie beliebig verfügbares Kanonenfutter in den Kampf geschickt werden. Doch die Armeeführung hat nicht mit einem wie John Perry gerechnet◦– der trotz seines hohen Alters kein Problem damit hat, sich Befehlen zu widersetzen…

Ausgezeichnet mit dem JOHN W. CAMPBELL AWARD als bester Roman des Jahres◦– mit »Krieg der Klone«, ein furioses Science-Fiction-Abenteuer in der Tradition Robert A. Heinleins, hat John Scalzi Leser und Kritiker gleichermaßen begeistert.

Автор: Scalzi John
Серия: Krieg der Klone
 
Kruna mačeva

Rat za opstanak ljudi je počeo.

Rand al’Tor, Ponovorođeni Zmaj, izbegao je zamke Bele kule i prve pobunjenice među Aes Sedai položile su zakletvu da će ga slediti. Dok sluge Mraka napadaju, a Seanšani nadiru i ugrožavaju ga, Rand prikuplja snage da borbu preusmeri na Ilijan, uporište Samaela Izgubljenog...

U gradu Ebou Daru, Elejna, Avijenda i Met se žarko bore da osiguraju ter’angreal, koji može sprečiti Mračnog da upravlja vremenskim prilikama sveta – međutim suočavaju se sa prastarim prokletstvom. U gradu Salidaru Egvena al’Ver prikuplja vojsku da bi povratila Tar Valon i ponovo ujedinila Aes Sedai...

A u Šadar Logotu, gradu Tame, užasna moć se budi...

Автор: žordan Robert
Серия: Točak vremena
 

Новинки! Свежие поступления книг жанра «Фантастика»


Новинки месяца жанра «Фантастика»

 •  Полет дракона
   Каблукова Екатерина
   Фантастика, Героическая фантастика, Фэнтези, Любовные романы, Любовно-фантастические романы, ,

  Что общего может быть у рыжеволосой красавицы с планеты Эрин, где до сих пор слепо подчиняются главе клана, и серокожего зерванца с фиолетовыми глазами? Ну, только то, что они оба учились в самом престижном университете Межгалактической Федерации. То, что они встречались, и… то, что они когда-то были мужем и женой. Впрочем, брак этот слишком быстро распался. И теперь у каждого из них своя жизнь… Теперь он – преподаватель, пытающийся раскрыть заговор, а она – студентка, которая должна сдать все экзамены за свою кузину. И хотя в одну воду никогда нельзя войти дважды, но, может быть, к чувствам это утверждение не относится?

 •  Полет дракона
   Каблукова Екатерина
   Фантастика, Героическая фантастика, Фэнтези, Любовные романы, Любовно-фантастические романы, ,

  Что общего может быть у рыжеволосой красавицы с планеты Эрин, где до сих пор слепо подчиняются главе клана, и серокожего зерванца с фиолетовыми глазами? Ну, только то, что они оба учились в самом престижном университете Межгалактической Федерации. То, что они встречались, и… то, что они когда-то были мужем и женой. Впрочем, брак этот слишком быстро распался. И теперь у каждого из них своя жизнь… Теперь он – преподаватель, пытающийся раскрыть заговор, а она – студентка, которая должна сдать все экзамены за свою кузину. И хотя в одну воду никогда нельзя войти дважды, но, может быть, к чувствам это утверждение не относится?

 •  Дикий прапор. Книга 2
   Гор Алекс
   Фантастика, Боевая фантастика, Космическая фантастика, Попаданцы

  Кипят на матушке-Земле бесконечные войны под контролем мегакорпорации Аруато, плодится двуногий скот в угоду древнего существа. Очень скоро выдвинутся четыре огромных корабля-санатора для зачистки планеты. Сможет ли похищенный пиратами немолодой прапорщик этому помешать, найдет ли рояли в кустах, спасет ли свою принцессу? Приключения продолжаются…

 •  Дикий прапор. Книга 2
   Гор Алекс
   Фантастика, Боевая фантастика, Космическая фантастика, Попаданцы

  Кипят на матушке-Земле бесконечные войны под контролем мегакорпорации Аруато, плодится двуногий скот в угоду древнего существа. Очень скоро выдвинутся четыре огромных корабля-санатора для зачистки планеты. Сможет ли похищенный пиратами немолодой прапорщик этому помешать, найдет ли рояли в кустах, спасет ли свою принцессу? Приключения продолжаются…

 •  Книга несчастных случаев
   Вендиг Чак
   Фантастика, Космическая фантастика, Ужасы и Мистика, Детективы и Триллеры, Триллер

  ИСТОРИЯ, ОБЪЕДИНИВШАЯ ЛУЧШИЕ МИСТИЧЕСКИЕ ТРИЛЛЕРЫ СТИВЕНА КИНГА И СЕРИАЛ «ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА».

  НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР.

  ФИНАЛИСТ ПРЕСТИЖНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ LOCUS AWARD.

  ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ КНИГ 2021 ГОДА ПО ВЕРСИИ THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY И LIBRARY JOURNAL.


  Когда-то одержимый числами маньяк Эдмунд Риз провалил миссию, которую считал священной, – убить 99 девочек в парке Рэмбл-Рокс, на поле камней. Он был казнен на электрическом стуле, и нечто гораздо более темное, голодное и зловещее поселилось среди загадочных валунов…

  Когда-то, ребенком, Нейт жил в сельском доме рядом с Рэмбл-Рокс со своим жестоким отцом. Он никому не рассказывал, что там случилось…

  Когда-то Мэдди, еще маленькой девочкой, увидела в своей спальне то, чего не должна была видеть. Она пытается воскресить забытую детскую травму, создавая тревожные скульптуры…

  Теперь Нейт и Мэдди Грейвз женаты и счастливы. Вместе с сыном Оливером они переезжают в дом детства Нейта. И то, что случилось когда-то, повторяется вновь. На этот раз с Оливером, – когда тот заводит дружбу со странным подростком. Подростком, полным очень темных секретов…


  «Очень хорошо написанная. Очень хорошо переведенная. Забористая, не отпускающая, заставляющая разгадывать загадки по мере чтения. И очень страшноватенькая история. Нравится». – Александр Клюквин, актер, озвучивший книгу

  «Ужас, размах, динамика, неожиданные повороты – всего этого я не переживал столь бурно со времен „Сияния” Кинга». – Стивен Грэм Джонс

  «Подвинься, Кинг, – теперь Вендиг новый голос американских ужасов! Это шедевр, а ведь Чак только начал». – Адам Кристофер, автор «Тьмы на окраинах города», официальной новеллизации мира «Очень странных дел»

  «В традициях кинговского цикла „Темная башня” Вендиг показал космический ужас через линзу повседневности, привязал грандиозное к обыденному. В результате – роман, в котором блуждаешь, пропадаешь». – Джон Лэнган

  «Благодаря книге Вендига я перенесся в золотой век ужаса, к романам, которые любил мальчишкой. В этой жесткой и задушевной, многослойной и воодушевляющей книге так приятно тонуть». – Дэн Чаон

  «Незабываемый заряд ужаса высочайшей пробы, всколыхивающий самые потаенные страхи. Пронизывает до костей, одновременно согревая сердце». – Алекс Сегура

  «Только Вендиг способен сделать из смеси хоррора, фэнтэзи и научной фантастики реактивный триллер, забавный и пугающий, умный и безумный, нежный и жесткий одновременно. Волшебный опыт». – Алма Катсу

  «Выдающееся произведение, светящееся фантазией и человечностью – ну и дающее лучик надежды погрязшему в жестокости миру». – Кристофер Голден

  «Сильный, впечатляющий роман, книга потрясающего ума и щедрого, жарко бьющегося сердца. Личная и эпическая. Человечная и магическая. Скачка по мирам и временам, оказывающая глубокое эмоциональное воздействие». – Library Journal

 •  Книга несчастных случаев
   Вендиг Чак
   Фантастика, Космическая фантастика, Ужасы и Мистика, Детективы и Триллеры, Триллер

  ИСТОРИЯ, ОБЪЕДИНИВШАЯ ЛУЧШИЕ МИСТИЧЕСКИЕ ТРИЛЛЕРЫ СТИВЕНА КИНГА И СЕРИАЛ «ОЧЕНЬ СТРАННЫЕ ДЕЛА».

  НАЦИОНАЛЬНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР.

  ФИНАЛИСТ ПРЕСТИЖНОЙ ЛИТЕРАТУРНОЙ ПРЕМИИ LOCUS AWARD.

  ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ КНИГ 2021 ГОДА ПО ВЕРСИИ THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY И LIBRARY JOURNAL.


  Когда-то одержимый числами маньяк Эдмунд Риз провалил миссию, которую считал священной, – убить 99 девочек в парке Рэмбл-Рокс, на поле камней. Он был казнен на электрическом стуле, и нечто гораздо более темное, голодное и зловещее поселилось среди загадочных валунов…

  Когда-то, ребенком, Нейт жил в сельском доме рядом с Рэмбл-Рокс со своим жестоким отцом. Он никому не рассказывал, что там случилось…

  Когда-то Мэдди, еще маленькой девочкой, увидела в своей спальне то, чего не должна была видеть. Она пытается воскресить забытую детскую травму, создавая тревожные скульптуры…

  Теперь Нейт и Мэдди Грейвз женаты и счастливы. Вместе с сыном Оливером они переезжают в дом детства Нейта. И то, что случилось когда-то, повторяется вновь. На этот раз с Оливером, – когда тот заводит дружбу со странным подростком. Подростком, полным очень темных секретов…


  «Очень хорошо написанная. Очень хорошо переведенная. Забористая, не отпускающая, заставляющая разгадывать загадки по мере чтения. И очень страшноватенькая история. Нравится». – Александр Клюквин, актер, озвучивший книгу

  «Ужас, размах, динамика, неожиданные повороты – всего этого я не переживал столь бурно со времен „Сияния” Кинга». – Стивен Грэм Джонс

  «Подвинься, Кинг, – теперь Вендиг новый голос американских ужасов! Это шедевр, а ведь Чак только начал». – Адам Кристофер, автор «Тьмы на окраинах города», официальной новеллизации мира «Очень странных дел»

  «В традициях кинговского цикла „Темная башня” Вендиг показал космический ужас через линзу повседневности, привязал грандиозное к обыденному. В результате – роман, в котором блуждаешь, пропадаешь». – Джон Лэнган

  «Благодаря книге Вендига я перенесся в золотой век ужаса, к романам, которые любил мальчишкой. В этой жесткой и задушевной, многослойной и воодушевляющей книге так приятно тонуть». – Дэн Чаон

  «Незабываемый заряд ужаса высочайшей пробы, всколыхивающий самые потаенные страхи. Пронизывает до костей, одновременно согревая сердце». – Алекс Сегура

  «Только Вендиг способен сделать из смеси хоррора, фэнтэзи и научной фантастики реактивный триллер, забавный и пугающий, умный и безумный, нежный и жесткий одновременно. Волшебный опыт». – Алма Катсу

  «Выдающееся произведение, светящееся фантазией и человечностью – ну и дающее лучик надежды погрязшему в жестокости миру». – Кристофер Голден

  «Сильный, впечатляющий роман, книга потрясающего ума и щедрого, жарко бьющегося сердца. Личная и эпическая. Человечная и магическая. Скачка по мирам и временам, оказывающая глубокое эмоциональное воздействие». – Library Journal

 Жанры книг


 Новые обзоры