Книги жанра «Фантастика» на букву «I»

num: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
en: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ru: А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ы Э Ю Я

 Название
 Автор
 Серия
Incandescence

The long-awaited new novel from Hugo Award-winning writer Greg Egan! The Amalgam spans nearly the entire galaxy, and is composed of innumerable beings from a wild variety of races, some human, some near-human, and some entirely other. The one place that they cannot go is the bulge, the bright, hot center of the galaxy. There dwell the Aloof, who for millions of years have deflected any and all attempts to communicate with or visit them. So, when Rakesh is offered an opportunity to travel within their sphere, in search of a lost race, he cannot turn it down!

Автор: Egan Greg
Серия:
 
Incandescence

The long-awaited new novel from Hugo Award-winning writer Greg Egan! The Amalgam spans nearly the entire galaxy, and is composed of innumerable beings from a wild variety of races, some human, some near-human, and some entirely other. The one place that they cannot go is the bulge, the bright, hot center of the galaxy. There dwell the Aloof, who for millions of years have deflected any and all attempts to communicate with or visit them. So, when Rakesh is offered an opportunity to travel within their sphere, in search of a lost race, he cannot turn it down!

Автор: Egan Greg
Серия:
 
Industrial Revolution

Ever think how deadly a thing it is

if a machine has amnesia—

or how easily it can be arranged....

Автор: Anderson Poul William
Серия:
 
Серия:
 
Il fattore invisibile

Sandra è una scienziata molto particolare: si occupa di mode passeggere e il suo compito è prevedere quali saranno le manie del futuro prossimo. Insieme al collega Bennett O’Reilly, esperto di teoria del caos, è convinta di poter individuare la causa della diffusione di tali fenomeni, e aggiudiarsi così un congruo finanziamento per il progetto. Ma raramente la ricerca scientifica è semplice e lineare, e la strada del successosarà piena di imprevisti… Un libro scintillante e originalissimo da una delle migliori scrittrici di fantascienza contemporanee.


Nominato per il premio Nebula per il miglir romanzo in 1997.

Автор: Willis Connie
Серия: Urania
 
Into the Darkness

Darkness series is a fantasy series about a world war between nations using magic as weapons. Many of the plot elements are analogous to elements of World War II, with countries and technologies that are comparable to the events of the real world.


A duke’s death leads to bloody war as King Algarve moves swiftly to reclaim the duchy lost during a previous conflict. But country after country is dragged into the war, as a hatred of difference escalates into rabid nationalism.

Автор: Turtledove Harry
Серия: , Darkness
 
Iron Council

Amazon.com Review

China Miéville's novel Iron Council is the tumultuous story of the "Perpetual Train." Born from monopolists' greed and dispatched to tame the western lands beyond New Crobuzon, the train is itself the beginnings of an Iron Council formed in the fire of frontier revolt against the railroad's masters. From the wilderness, the legend of Iron Council becomes the spark uniting the oppressed and brings barricades to the streets of faraway New Crobuzon. The sprawling tale is told through the past-and-present eyes of three characters. The first is Cutter, a heartsick subversive who follows his lover, the messianic Judah Low, on a quest to return to the Iron Council hidden in the western wilds. The second is Judah himself, an erstwhile railroad scout who has become the iconic golem-wielding hero of Iron Council's uprising at the end of the tracks. And the third is Ori, a young revolutionary on the streets of New Crobuzon, whose anger leads him into a militant wing of the underground, plotting anarchy and mayhem.

Miéville (The Scar, Perdido Street Station) weaves his epic out of familiar and heavily political themes-imperialism, fascism, conquest, and Marxism-all seen through a darkly cast funhouse mirror wherein even language is distorted and made beautifully grotesque. Improbably evoking Jack London and Victor Hugo, Iron Council is a twisted frontier fable cleverly combined with a powerful parable of Marxist revolution that continues Miéville's macabre remaking of the fantasy genre. -Jeremy Pugh -This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.

From Publishers Weekly

In this stunning new novel set mainly in the decadent and magical city of New Crobuzon, British author Miéville (The Scar) charts the course of a proletarian revolution like no other. The capitalists of New Crobuzon are pushing hard. More and more people are being arrested on petty charges and "Remade" into monstrous slaves, some half animal, others half machine. Uniformed militia are patrolling the streets and watching the city from their dirigibles. They turn a blind eye when racists stage pogroms in neighborhoods inhabited by non-humans. An overseas war is going badly, and horrific, seemingly meaningless terrorist acts occur with increasing frequency. Radical groups are springing up across the city. The spark that will ignite the revolution, however, is the Perpetual Train. Workers building the first transcontinental railroad, badly mistreated by their overseers, have literally stolen a train, laying track into the wild back-country west of the great city, tearing up track behind them, fighting off the militia sent to arrest them, even daring to enter the catotopic zone, that transdimensional continental scar where anything is possible. Full of warped and memorable characters, this violent and intensely political novel smoothly combines elements of fantasy, science fiction, horror, even the western. Miéville represents much of what is new and good in contemporary dark fantasy, and his work is must reading for devotees of that genre. FYI: Miéville has won Arthur C. Clarke, British Science Fiction and British Fantasy awards.

Автор: éville China
Серия:
 
INŽENIERA GARINA HIPERBOLOĪDS

ALEKSEJS TOLSTOJS

INŽENIERA GARINA HIPERBOLOĪDS

Алексей Толстой

ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕНЕРА ГАРИНА

АЭЛИТА

Москва, Детгиз 1956

Латвийское государственное издательство

На латышском языке

MĀKSLINIECISKI NOFORMĒJIS Z. KAMPARS

Sis romāns uzrakstīts 1926—1927 gada, pārstrādāts, papildinot ar jaunam nodaļam, 1937. gadā.

Autors

TULKOJIS ĒVALDS JUHŅĒVICS

Автор: TOLSTOJS ALEKSEJS
Серия:
 
IJONA KLUSĀ ZVAIGZŅU CEĻOJUMI

IJONA KLUSĀ ZVAIGZŅU CEĻOJUMI

Stanislavs LEMS

IZDEVNIECĪBA «ZINĀTNE» RĪGA, 1975

Станислав Лем

ЗВЕЗДНЫЕ ПУТЕШЕСТВИЯ ИОНА ТИХОГО ГОЛОС НЕБА

Перевод с польского В. М е л и н о в с к о г о Оформление Г. М е л а м е д

Издательство «Зинатне» \Рига 1975 Па латышском языке

No poļu valodas tulkojis

Voldemārs Mcļinovsk Noformējusi G a J i n a M e 1 a m e d a

Izdota saskaņā ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Redakciju un izdevumu padomes lēmumu

©Tulkojums latviešu valodā Izdevniecība «Zinātne», 1975 

Автор: LEMS Stanislavs
Серия:
 
ŠIS TAS PAR VELTI(Fant stastu krājums)

Roberts ŠEKLIJS

ŠIS TAS PAR VELTI

IZDEVNIECĪBA «ZINĀTNE» RĪGA 1972

Seši stāstu krājumi, četri fantastiski un pieci piedzī­vojumu romāni — tāds ir gados samērā jaunā (dz. 1928. g.) amerikāņu rakstnieka Roberta Seklija ieguldījums literatūrā. Vislielāko uzmanību viņš vel­tījis fantastikai, uzskatīdams, ka «neviens cits daiļ­rades veids nedod rakstniekam tādu rīcības brīvību kā fantastika. Tā var aptvert — un aptver — visu uz pasaules, no nevaldāmas piedzīvojumu romantikas līdz satīrai un sociālajai analīzei.» R. Šeklija darbos fan­tastika sastopama visās šajās izpausmes formās.

Viss, ko uzrakstījis Šeklijs, lai kādām iztēles krā­sām un sižeta samezglojumiem žilbina acis, sakņo­jas mūsu pašu pasaulē un vedina domāt par ikdienas problēmām. Kaut vai titulstāsts «Sis tas par velti». Tā varonim no debesīm nokritusi mašīna, kas izpilda jebkuru vēlēšanos. Laimīgais īpašnieks cenšas izspiest no tehnikas brīnuma visu iespējamo. Sīkpilsoņa sapņi ir mazi, toties to ir daudz un viņa alkatība neizmē­rojama. Par šo alkatību stāsta varonim Kolinsam ir jāsamaksā ar savu dzīvi. Mašīna ir iz'domāta, bet cil­vēks — .kā no kapitālistiskās sabiedrības paņemts, tikai rakstnieka talanta paspilgtināts. Un tā visos šī krājuma stāstos, vienalga, kāda būtu to ievirze — tra­ģiska vai komiska.

Šo īso iepazīstināšanu gribas nobeigt ar literatūr­kritika J. Kagarjicka vārdiem par R. Šekliju: «… viņš nepamāca un neizklaidē — viņš kopā ar mums domā par dzīvi. Tāpēc lasīt viņu ir viegli, aizmirst — grūti.»

No angļu valodas tulkojis I. LIVSICS Noformējis G. CĪLĪTIS

Автор: EKLIJS Roberts
Серия:
 
Inconstant Moon

What would you do if this were your last night on earth?


The story won the Hugo Award for Best Short Story in 1972.

Автор: Niven Larry
Серия:
 
i-o

Саймон Логан — виртуоз в искусстве создания мрачных апокалипсических мирков в небольшом пространстве рассказа, «i-o» — его первый сборник в жанре industrial, состоит из одиннадцати рассказов, в которых автор исследует обитателей футуристических свалок и заброшенных заводов — неудачных гибридов машин и людей, обретших душу. Выбор у этих существ невелик: либо продолжать жесткую борьбу за выживание в первобытно-техногенном мире, либо пойти на запчасти после мучительной смерти в контейнере с кислотой… Искусное сочетание бурной фантазии, стилистики игры «Doom» и черного юмора сделало автора культовым среди поклонников как киберготики, так и классической научной фантастики.

Серия:
 
Автор: Braghin Vladimir
Серия:
 
Into the Looking Glass

When a 60-kiloton explosion destroyed the University of Central Florida, and much of the surrounding countryside, the authorities first thought that terrorists had somehow obtained a nuclear weapon. But there was no radiation detected, and, when physicist Dr. William Weaver and Navy SEAL Command Master Chief Robert Miller were sent to investigate, they found that in the center of the destruction, where the University’s physics department used to be, was an interdimensional gateway to… somewhere. An experiment in subatomic physics had produced a very unexpected effect. Furthermore, other gateways were appearing all over the world-and one of them immediately began disgorging demonic visitors intent on annihilating all life on Earth and replacing it with their own. Other, apparently less hostile, aliens emerged from other gateways, and informed Weaver and Miller that the demonic invaders — the name for them that humans could most easily pronounce was the “Dreen” — were a deadly blight across the galaxy, occupying planet after planet after wiping out all native life. Now it would be Earth’s turn, unless Weaver and Miller could find a way to close the gateways. If they failed, the less belligerent aliens would face the regrettable necessity of annihilating the entire Earth to save their own worlds…

Автор: Ringo John
 
Identity Crisis

Bloodlines

Could Dr. Harold Smith be Remo Williams's biological father? Not only is Remo a few decades behind in Father's Day cards, but the discovery has sparked the volatile relationship between Remo, a very jealous Chiun, and Smith - who can't let his own son remain CURE's expendable enforcement arm.

But in his padded cell, one of CURE's archenemies has been quietly regaining his extraordinary mental powers. His evil mind is culling gray matter and projecting diabolical illusions, putting a dizzying spin on real world events. The whole "family ties" freak-out at CURE is his brainstorm...and it may be enough to destroy the secret crime-fighting organization forever.


Серия: The Destroyer
 
Insurgent

One choice can transform you—or it can destroy you. But every choice has consequences, and as unrest surges in the factions all around her, Tris Prior must continue trying to save those she loves—and herself—while grappling with haunting questions of grief and forgiveness, identity and loyalty, politics and love.

New York Times bestselling author Veronica Roth's much-anticipated second book of the dystopian Divergent series is another intoxicating thrill ride of a story, rich with hallmark twists, heartbreaks, romance, and powerful insights about human nature.

Автор: Roth Veronica
Серия: Divergent
 
Inversions

Some years ago, rocks and fire fell from the sky and the old Empire fell with them. In the lands released from that crushing hegemony, a new world order is about to emerge. Two people in particular can see all this in a wider context.

In the winter palace, the King's new physician has more enemies than she at first realises. But then she also has more remedies to hand than those who wish her ill can know about.

In another palace across the mountains, in the service of the regicidal Protector General, the chief bodyguard too has his enemies. But his enemies strike more swiftly, and his means of combating them are more traditional.

Both the doctor and the bodyguard have at least one person they care for deeply and who cares for them. None of them, however, can risk saying so.

This is the story of two stories. Spiralling round a central core of secrecy, deceit, love and betrayal — and linked more closely than even those involved can know — each climbs to its own devastating climax.

Inversions is a dazzling work of science fiction from an author writing at the height of his remarkable powers.

Автор: Banks Iain
Серия: Culture
 
Inked

From today’s most provocative authors come four tales of urban fantasy and paranormal romance exploring body art that is more than it seems-in a world of magic and mayhem that always leaves its mark.

Серия:
 
Inked

From today’s most provocative authors come four tales of urban fantasy and paranormal romance exploring body art that is more than it seems-in a world of magic and mayhem that always leaves its mark.

Серия:
 
Il mondo della foresta

"Il mondo della foresta" affronta il tema della sopraffazione e della colonizzazione, visto dal duplice punto di vista di Davidson, terrestre oppresso, e di Selver, indigeno che deve difendersi, rinunciando ai propri principi e civiltà.

Автор: Le Guin Ursula
Серия: Ecumene, Hainish Cycle
 
I reietti dell’altro pianeta

Due pianeti gemelli, Urras e Anarres. Il primo, quasi desertico, non ha mai favorito gli insediamenti umani finché non vi sono giunti i seguaci di Odo, in contrasto insanabile con la società del benessere che prospera su Anarres. Da allora, gli Odoniani hanno creato una società di sopravvivenza, consona ai loro ideali: una «fratellanza» da cui sono esclusi i concetti di proprietà, di governo e di autorità. I contatti fra i due pianeti sono limitati e un muro chiude il porto franco in cui scendono le navi spaziali anarresiane, salvaguardando gli «anarchici», i nullatenenti di Urras, dalle idee (non meno che dai microbi) di Anarres.

Автор: Le Guin Ursula
Серия: Ecumene, Hainish Cycle
 
I reietti dell’altro pianeta

Due pianeti gemelli, Urras e Anarres. Il primo, quasi desertico, non ha mai favorito gli insediamenti umani finché non vi sono giunti i seguaci di Odo, in contrasto insanabile con la società del benessere che prospera su Anarres. Da allora, gli Odoniani hanno creato una società di sopravvivenza, consona ai loro ideali: una «fratellanza» da cui sono esclusi i concetti di proprietà, di governo e di autorità. I contatti fra i due pianeti sono limitati e un muro chiude il porto franco in cui scendono le navi spaziali anarresiane, salvaguardando gli «anarchici», i nullatenenti di Urras, dalle idee (non meno che dai microbi) di Anarres.

Автор: Le Guin Ursula
Серия: Ecumene, Hainish Cycle
 
Il nemico dei Vor

Miles e i suoi Dendarii hanno appena portato a termine con successo una missione di salvataggio in un campo di prigionia, suscitando le ire dell’impero di Cetaganda (come raccontato in L’eroe dei Vor); la flotta cerca allora rifugio sulla Terra, dove Miles dovrà barcamenarsi tra le sue due identità, quella di Tenete Lord Miles Vorkosigan di Barrayar e quella di Ammiraglio Naismith, comandante dei mercenari Dendarii. A complicare il tutto (come se ce ne fosse bisogno) ci si metterà un complotto Komarrano volto a prendere il comando di Barrayar sostituendo Miles con un clone.

Автор: Bujold Lois McMaster
Серия: Barrayar (it), Barrayar
 
Immunità diplomatica

Una flotta mercantile di Komarr viene bloccata in una remota base spaziale, Graf Station, dopo uno scontro a fuoco tra i locali e la scorta militare del convoglio. Però Miles Vorkosigan ha ben altro a cui pensare: è appena tornato dalla luna di miele e la moglie aspetta due bambini. L’Imperatore Gregor, tuttavia, non può permettersi sentimentalismi e ordina al suo uomo più fidato di raggiungere Graf Station per risolvere una questione, che potrebbe avere spiacevoli conseguenze. Intrighi diplomatici, ricatti incrociati, vecchi amici e nuovi avversari attendono Miles, ma soprattutto una minaccia letale inimmaginabile…

Автор: Bujold Lois McMaster
Серия: Barrayar (it), Barrayar
 
I, Mengsk

Sixty-thousand light-years from Earth, the corrupt Terran Confederacy holds the Koprulu sector tightly in its tyrannical grip, controlling every aspect of its citizens' lives. One man dares to stand up to this faceless empire and vows to bring it to its knees: Arcturus Mengsk -- genius propagandist, tactician, and freedom fighter.

A monstrous act of bloody violence sows the seeds of rebellion in Arcturus, but he is not the first Mengsk to rail against such oppression. Before Arcturus grew to manhood, his father, Angus Mengsk, also defied the Confederacy and sought to end its brutal reign.

The destiny of the Mengsk family has long been tied to that of the Confederacy and the Koprulu sector, but as a new empire rises from the ashes of the past and alien invaders threaten the very existence of humanity, what will the future hold for the next generation...?

Автор: McNeill Graham
Серия:
 
Il giorno del perdono

Si tratta di quattro romanzi brevi collegati che hanno per sfondo l'universo futuro «hainita». In Tradimenti un'insegnante a riposo nelle remote paludi di Yeowe aiuta il rivoluzionario Abbarkam a venire a patti con la sua coscienza. Ne Il giorno del perdono è la giovane inviata dell'Ekumene nel regno del Gatay su Werel ad aiutare la sua guardia del corpo Teyeo a riprendersi fisicamente dopo una rivolta. La terza e quarta storia sono ancor più collegate e formano una specie di romanzo: Un uomo del popolo narra la vicenda di un nativo del pianeta Stse che diventa l'elemento basilare nella battaglia per l'equità dei diritti tra uomini e donne, mentre La liberazione della donna narra la storia del movimento di liberazione creato su Yeowe.

Автор: Le Guin Ursula
Серия: Ecumene, Hainish Cycle
 
Il dominio della regina

Tutto sembra andare per il meglio. La guerra dei Cinque re ha finalmente raggiunto una conclusione. La Casa Lannister e i suoi alleati appaiono vincitori. Eppure, nei Sette Regni, qualcosa ancora si agita… Dopo la morte dell’infame re Joffrey, sua madre Cersei domina su Approdo del Re come reggente. La fine di Robb Stark ha spezzato le reni ai ribelli del Nord. Quanto ai suoi fratelli e sorelle, sono dispersi nel reame come semi gettati su una terra desolata. Poche, sia pure legittime pretese al Trono di Spade — un tempo feroce oggetto delle brame di molti — si ostinano a esistere, però coloro i quali le accampano sono troppo deboli o troppo lontani perché i loro diritti vengano riconosciuti. Ma, come sempre accade nella scia di ogni scontro feroce, non trascorre molto tempo perché i superstiti, i fuorilegge, i rinnegati e gli sciacalli comincino a radunarsi, spolpando le ossa dei morti e azzannandosi gli uni con gli altri per la carne dei morenti. Ora, nei Sette Regni, mentre corvi in forma umana si raccolgono per un festino di ceneri, nuovi, temerari complotti vengono orditi e nuove, pericolose alleanze prendono forma. In tutto questo, volti soprendenti — alcuni noti, altri imprevedibili — emergono dalla sinistra penombra delle lotte e del caos appena conclusi per affrontare le sfide a venire. È un’epoca in cui i saggi e gli ambiziosi, i traditori e i forti acquisiscono l’abilità, il potere e la magia per sopravvivere ai tempi feroci e terribili che li aspettano. È un’epoca in cui nobili e comunardi, soldati e stregoni, assassini e profeti, si alleano per mettere in gioco il loro fato… e la loro vita. Al banchetto dei corvi molti sono gli invitati, ma pochi sono gli eletti.

Автор: Martin George RR
 
Автор: Wilson P A
Серия: Quinn Larson quests
 
I Am Legend

Robert Neville is the last living man on Earth… but he is not alone. Every other man, woman, and child on Earth has become a vampire, and they are all hungry for Neville's blood.

By day, he is the hunter, stalking the sleeping undead through the abandoned ruins of civilization. By night, he barricades himself in his home and prays for dawn.

How long can one man survive in a world of vampires?

“The most clever and riveting vampire novel since Dracula.”

—Dean Koontz
Автор: Matheson Richard
Серия:
 
I Am Legend

Robert Neville is the last living man on Earth… but he is not alone. Every other man, woman, and child on Earth has become a vampire, and they are all hungry for Neville's blood.

By day, he is the hunter, stalking the sleeping undead through the abandoned ruins of civilization. By night, he barricades himself in his home and prays for dawn.

How long can one man survive in a world of vampires?

“The most clever and riveting vampire novel since Dracula.”

—Dean Koontz
Автор: Matheson Richard
Серия:
 
Innkeeper's Song

Set in a shadowy world of magic and mystery, a fantasy novel in which a young man sets off on a wild ride in pursuit of the lover whose death and resurrection he witnessed. From the author of THE LAST UNICORN and A FINE AND PRIVATE PLACE.

Автор: Beagle Peter S
Серия:
 
Il leone, la strega e l’armadio

Peter, Susan, Edmund e Lucy sono sfollati in campagna: c'è la guerra, e là saranno più al sicuro che a Londa. E quante sorprese li aspettano, nella grande casa che li ospita! La più straordinaria è senz'altro un armadio che in realtà è una "porta" per entrare in un altro mondo, dominato da una strega malvagia che ha cancellato le stagioni e trasformato in statue i suoi nemici, mutando il felice regno di Narnia in una landa desolata.

Автор: Lewis Clive Staples
 
Il principe Caspian

Il regno di Narnia è stato conquistato dagli uomini. Il perfido re Miraz ha usurpato il trono del legittimo erede, il principe Caspian, e i suoi soldati costringono gli antichi abitanti: gnomi, fauni, folletti, ninfe, giganti buoni e animali parlanti a vivere segregati nella foresta. Ma il giovane principe è deciso a lottare e a guidare la riscossa del popolo nascosto per riportare la pace nel regno. E solo i quattro ragazzi che un tempo erano stati saggi sovrani diNarnia possono aiutarlo nella battaglia contro il tiranno. Così Peter, Susan, Edmund e Lucy, che nel frattempo sono tornati in Inghilterra, d’improvviso vengono catturati da una forza misteriosa che li riporta nel magico regno. Re Miraz è pronto a sferrare l’attacco contro il gruppo di ribelli, e il suo esercito sembra davvero invincibile…

Автор: Lewis Clive Staples
 
Ironside

In the realm of Faerie, the time has come for Roiben's coronation. Uneasy in the midst of the malevolent Unseelie Court, pixie Kaye is sure of only one thing -- her love for Roiben. But when Kaye, drunk on faerie wine, declares herself to Roiben, he sends her on a seemingly impossible quest. Now Kaye can't see or speak to Roiben unless she can find the one thing she knows doesn't exist: a faerie who can tell a lie.

Miserable and convinced she belongs nowhere, Kaye decides to tell her mother the truth -- that she is a changeling left in place of the human daughter stolen long ago. Her mother's shock and horror sends Kaye back to the world of Faerie to find her human counterpart and return her to Ironside. But once back in the faerie courts, Kaye finds herself a pawn in the games of Silarial, queen of the Seelie Court. Silarial wants Roiben's throne, and she will use Kaye, and any means necessary, to get it. In this game of wits and weapons, can a pixie outplay a queen?

Holly Black spins a seductive tale at once achingly real and chillingly enchanted, set in a dangerous world where pleasure mingles with pain and nothing is exactly as it appears.

Автор: Black Holly
Серия: Modern Tale of Faerie
 
I venti di Earthsea

La moglie di Alder il guaritore è morta, ma ogni notte invoca il marito dalle terre oltre il muro e tenta di attraversarne la soglia proibita. Nonostante il suo dolore, Alder comincia a temere che i trapassati cercheranno di entrare in massa in Earthsea, e per scongiurare il pericolo cerca l’aiuto di tre straordinari personaggi: Tehanu la donna bruciata, Tenar la sacerdotessa e il giovane Lebannen, apprendista re nel regno di Havnor. Insieme al drago Irian, capace di trasformarsi in donna, questo piccolo gruppo di eroi affronterà la rischiosa missione che ha come meta il Bosco Immanente di Roke, il luogo più sacro dell’arcipelago…

Автор: Le Guin Ursula
Серия: Earthsea (it)
 
Il popolo del vento

Il tempo: un futuro lontanissimo, quando la stessa fantascienza sarà divenuta leggenda di ere remote. II luogo: lo spazio intergalattico, dove si prepara la più feroce guerra dell’universo.

I motivi: l’Impero Terrestre, colonialista ed espansionista, non sopporta la vicinanza del Dominio di Ythri, una federazione di mondi con un sistema sociale molto prossimo all’anarchia. Gli Ythrani, antichissimo popolo di uomini-uccello la cui storia si è già intrecciata in passato con quella umana, non hanno la forza militare necessaria a respingere l’invasione terrestre, e devono arrendersi ben presto. Tutto fa credere che per la civiltà di Ythri sia la fine, ma c’è un mondo, un solo pianeta che è capace di tenere in scacco l’immensa flotta Imperiale. E’ il mondo di Avalon, l’unico nella galassia dove umani e Ythrani convivono in perfetta armonia. La loro civiltà «mista» darà una lezione di storia (e di tattica militare, se è per questo) che difficilmente i pianeti dello spazio potranno dimenticare.

Автор: Anderson Poul
Серия:
 
Il mangiatore d'anime

Tra le leggende che si raccontano nei bazar e nelle taverne degli astroporti ce n’è una che riguarda un mostro interstellare detto “il Mangiatore d’Anime” ma chiamato anche in altri modi, come “la Bestia dei Sogni” o “lo Spolveratore dello Spazio” . Gli ingenui non ci credono affatto a questa leggenda, e la gente più seria ci crede solo fino a un certo punto. Ma chi ci tenesse a saperne di più, vada al Tchaka’s Bar di Northpoint, un pianeta verso il centro della Galassia, e chieda di un vecchio ubriacone che chiamano l’Antico Marinaio. Lui una volta l’ha intravisto, il Mangiatore d’Anime.

Автор: Resnick Mike
Серия: Urania
 
Il cubo azzurro

Tutto ha inizio quando il professor Edward Lansing decide di scoprire chi ha realmente scritto un magnifico saggio su Shakespeare consegnatogli da un suo studente e viene a sapere che l’alunno l’ha comprato, pensate un po’!, da una slot machine. Una rapida investigazione ed ecco che il professor Lansing si trova di fronte alla macchinetta: questa gli dà due chiavi e lo manda alla ricerca di un’altra slot machine. La terza slot machine infine si prende il suo denaro e lo trasporta in un nuovo mondo. Qui Lansing incontra uno strano assortimento di compagni di viaggio, tra cui un prepotente brigadiere, un prete pomposo, una donna ingegnere, una poetessa e un simpatico robot, tutti ignari e perplessi come lui. Allontanati dalle loro linee temporali e scaraventati in questo nuovo mondo, sono tutti giocatori in un gioco senza regole e apparentemente anche senza scopo. Comincia così un viaggio straordinario che porterà i nostri forzati avventurieri prima a un immenso cubo azzurro e poi a un’antica e misteriosa città: scopriranno allora di dover risolvere un enigma fondamentale, la cui soluzione garantirà loro un ruolo di rilievo nello sviluppo della società galattica.

Автор: Simak Clifford D
Серия: Cosmo
 
Inne pieśni

Akcja książki dzieje się w świecie przypominającym nasz, którym rządzą jednak inne prawa — bardzo bliskie teoriom Arystotelesa, dotyczącym formy i materii. Każdy byt składa się z materii (na którą składa się pięć żywiołów) oraz z formy, która określa, czym jest ten byt. Ludzie potrafią zmieniać byty, wpływając na formę. Na przykład teknitesi somy (odpowiednicy chirurgów plastycznych i lekarzy), zmieniając formę ciała człowieka mogą leczyć i modyfikować wygląd zewnętrzny. Ludzie o silniejszej formie dominują nad tymi o słabszej. Najsilniejszą formę mają kratistosi — w ich anthosie (aurze, obszarze oddziaływania) ludzie przejmują ich sposób myślenia i upodabniają się fizycznie.

W tym świecie Hieronim Berbelek, niegdyś wybitny strategos (dowódca, strateg), obecnie człowiek próbujący się uwolnić z resztek wpływu potężnego kratistosa Czarnoksiężnika, rozpoczyna swoją podróż, aby odzyskać utraconą Formę.

Автор: Dukaj Jacek
Серия:
 
Inne pieśni

Akcja książki dzieje się w świecie przypominającym nasz, którym rządzą jednak inne prawa — bardzo bliskie teoriom Arystotelesa, dotyczącym formy i materii. Każdy byt składa się z materii (na którą składa się pięć żywiołów) oraz z formy, która określa, czym jest ten byt. Ludzie potrafią zmieniać byty, wpływając na formę. Na przykład teknitesi somy (odpowiednicy chirurgów plastycznych i lekarzy), zmieniając formę ciała człowieka mogą leczyć i modyfikować wygląd zewnętrzny. Ludzie o silniejszej formie dominują nad tymi o słabszej. Najsilniejszą formę mają kratistosi — w ich anthosie (aurze, obszarze oddziaływania) ludzie przejmują ich sposób myślenia i upodabniają się fizycznie.

W tym świecie Hieronim Berbelek, niegdyś wybitny strategos (dowódca, strateg), obecnie człowiek próbujący się uwolnić z resztek wpływu potężnego kratistosa Czarnoksiężnika, rozpoczyna swoją podróż, aby odzyskać utraconą Formę.

Автор: Dukaj Jacek
Серия:
 
I possessori

Sfuggiti a una catastrofe cosmica i Possessori vagavano negli spazi siderali. Le spore erano state lanciate in tempo con la speranza che potessero ricreare su qualche pianeta remoto quelle creature quasi onnipotenti del cui seme erano portatrici. Le spore viaggiano.. e periscono.. nel gelo incommensurabile dei giganteschi pianeti esterni… ma alcune sopravvivono. Riposano tra i ghiacciai in attesa della vita. E sulla Terra, in Svizzera, uno strano contagio minaccia l’uomo. Pazzia, redivivi, strane cose succedono. Questa strana “presenza” deve essere distrutta!

Автор: Christopher John
Серия: Libra Slan
 
indulgentiae plenaria

Рассказ опубликован в газете "Просто фантастика", июль 2006 г.

Серия:
 
indulgentiae plenaria

Рассказ опубликован в газете "Просто фантастика", июль 2006 г.

Серия:
 
Indoctrinario

Elías Wentik, que en un laboratorio secreto de la Antártida experimenta con drogas que afectan al cerebro, es transportado de pronto a la selva brasileña en el siglo XXII. El mundo ha sido devastado por armas nucleares y un gas venenoso todavía activo. Wentik quiere volver a su propia época y descubrir el antídoto del gas, pero la Gran Guerra ya ha comenzado, y Wentik ha de decidir si escapa volviendo a 1989 o muere en el presente.

Автор: Priest Christopher
Серия: Nebulae
 
Автор: Jones Raymond F
Серия:
 
Автор: Kuttner Henry, Moore C L
Серия:
 
Il potere

Anche pubblicato come “L'entità”.

Автор: Leinster Murray
Серия:
 
Автор: Willis Connie
Серия:
 
Il giudice

Ecco un bellissimo esempio di classica distopia fantascientifica: un mondo futuro rigidamente stratificato in classi separate da un ferreo codice sociale, in cui il giudice è anche il freddo esecutore materiale delle sue sentenze. Chi ce lo propone è Algis Budrys, un veterano della fantascienza degli anni cinquanta (e questo romanzo breve appartiene al suo periodo migliore), un autore noto per alcuni suoi ottimi romanzi come Michaelmas (Progetto Terra), Incognita uomo e Rogue Moon, ma che ha prodotto anche un’incredibile quantità di bellissimi racconti ingiustamente dimenticati.

Автор: Budrys Algis
Серия:
 
Il pellegrino

Questa è una delle nostre storie preferite in assoluto (non solo di questo volume, ma di tutta la letteratura fantascientifica). È l’unico racconto sulle invasioni della Terra da parte di una razza aliena che troverete in questo libro, visto che abbiamo ritenuto più opportuno dedicarne uno intero a questo tema che rimane uno dei più affascinanti di questo genere letterario e quindi meritava di non essere confinato in poche pagine. È anche l’inizio di una serie, il cui secondo racconto, «Il bastone e il mantello», avrebbe portato a Dickson un altro premio Hugo un paio d’anni dopo la pubblicazione di questa commovente storia su una Terra dominata da un rigido oppressore ma in cui c’è forse ancora spazio per un soffio di speranza.

Автор: Dickson Gordon R
Серия:
 
Il satellite proibito

La fantascienza è l’unico genere letterario nel quale l’uomo sia direttamente e concretamente posto a confronto con l’infinito. In questo dato risiede il suo fascino principale: perchè dall’infinito emerge l'enigma, l’ignoto, l’incubo, ed il confronto si trasforma in una sfida. Questo romanzo di Algis Budrys (un autore che i lettori di «Futuro» hanno già avuto modo di apprezzare) ripropone uno dei temi più classici della narrativa fantascientifica: quello della minaccia nascosta in un mondo sconosciuto, del mistero che deve essere rivelato a rischio della vita. Il mondo che cela l’enigma, e dà corpo alla sfida, è il nostro satellite naturale: la Luna, che l’uomo ha appena sfiorata, e che cela nelle sue viscere un segreto mortale. Cosa si nasconde in fondo al labirinto dal quale nessun esploratore è mai uscito vivo? Quale intelligenza maligna ha potuto concepire una trappola cosi crudele e mostruosa? L’intelletto umano non possiede strutture adeguate a scandagliare un abisso così folle e contorto, anche perchè la «cosa» che si cela in fondo all’abisso è a sua volta al di là della follia e dell’assurdo. «Il satellite proibito» è il più originale e famoso tra i romanzi di Budrys.


Nominato per il premio Hugo per il miglior romanzo in 1961.

Автор: Budrys Algis
Серия:
 
Il est difficile d'être un dieu

Il est difficile d’être un intellectuel dans un pays où règne la violence et la tyrannie. Mais il est encore plus difficile d’être un dieu, c’est-à-dire le citoyen d’une planète hautement civilisée, qui cherche à faire progresser les pays fascistes et arriérés.

Mais quelle est donc cette planète idéale où les hommes sont bons et tout-puissants ?

Серия:
 
Insurrection

A hand-picked team of the most capable drow adventures begin a perilous journey through the treacherous Underdark, all the while surrounded by the chaos of war. Ther path will take them through the very heart of darkness, and the Underdark will be shaken to its core. If the powerful dark elves falter, the world below is open for Insurrection.

Автор: Рейд Томас
Серия:
 
Автор: Ivanovs Sergejs
Серия:
 
Автор: alova na
Серия:
 
Автор: Nicholls Stan
Серия: Orcs-bad blood
 
Автор: Anderson Poul
Серия: Man-Kzin Wars
 
Il giogo del tempo

Specialista di mondi esotici e contaminati, Brian M. Stableford ci porta in un tempo in cui l’umanità sarà tornata alla superstizione e alla barbarie. Ma in quel mondo d’ombre circolano strane voci sulla prodigiosa scienza degli antichi. Bisogna ritrovare il Viaggiatore del tempo! Una pericolosa avventura aspetta Matthew e John, due pellegrini disposti a tutto pur di trovare quel mitico superstite… Il salvatore.

Автор: Stableford Brian
Серия: Urania
 
I vampiri dello spazio

Autore di una vasta Enciclopedia del crimine e studioso del soprannaturale e dell’occulto, Colin Wilson non poteva mancare prima o poi all’appuntame con la fantascienza. Ma se l’inizio è tradizionale, se il primo personaggio a entrare in scena è un’astronave immensa e deserta, una cattedrale volante trovata in orbita nella fascia asteroidale, ben presto la storia prende una piega sinistra, ricca di morbose e agghiaccianti sfumature. Cadaveri che si ridestano, vittime che si gettano affascinate in braccio alla morte, orride sostituzioni di persona, efferati delitti, e una caccia sempre più affannosa alla creatura (ma è soltanto una?) che uccide e distrugge senza pietà per tutta l’Inghilterra. La soluzione sarà insieme spaziale e vampiristica, combinerà felicemente le emozioni classiche della fantascienza con i sudori glaciali della fantasy.

Автор: Wilson Colin
Серия: Urania
 
In una piccola città

Bobby Jackson è apparentemente un ragazzo normale, e altrettanto normali sembrano i coniugi Martin, nuovi arrivati, in una piccola città americana come ce ne sono a migliaia: Lakeview. Ma non lontano da Lakeview c’è la caverna detta di Gover, e ciò che succede là dentro potrà coinvolgere nello stesso tremendo pericolo non solo un maestro di scuola, una bibliotecaria, un barista e altri tipici personaggi della provincia americana, ma… tutta la Terra.

Автор: Long Frank Belknap
Серия: Urania
 
Im Schatten des Wolfes

Lord Ingrey wird in die Ländereien Prinz Bolesos entsandt, in einer delikaten, höchst unangenehmen Mission. Jemand hat den Prinzen umgebracht! Da er der Thronerbe war und der König im Sterben liegt, soll Ingrey die Wogen der Aufregung glätten, die Leiche des Prinzen überführen und die mutmaßliche Mörderin vor Gericht bringen. Damit das Königreich nicht in falsche Hände fällt, muss er dunkle Geheimnisse enthüllen und einen fürchterlichen „Blutpreis“ aus der Vergangenheit. In sich abgeschlossener Roman aus der Reihe „Die magischen Messer“.

Автор: Bujold Lois McMaster
Серия: Chalion (de)
 
Incognita uomo

Ben vengano i trattati fra Est e Ovest quando servono ad aumentare la distensione, ma non conviene farsi troppe illusioni in materia di segreti scientifici e militari. Supponiamo che in un laboratorio americano situato nei pressi di una frontiera da sempre considerata calda si verifichi un grave incidente, e che i primi a soccorrere i superstiti siano i sovietici. Supponiamo che l’unico superstite sia anche il piu importante, il dottor Lucas Martino, il solo uomo al corrente al progetto K-88. E ora supponiamo che i sovietici restituiscano agli americani il dottor Martino dopo averlo di certo strappato alla morte… ma “ricostruito” con un viso e altre parti del corpo interamente di metallo. Se foste sovietici, restituireste lo stesso uomo? E se foste americani, credereste ai sovietici? Se infine foste il dottor Lucas Martino, come vi sentireste a stare nel mezzo?


Nominato per il premio Hugo per il miglior romanzo in 1958.

Автор: Budrys Algis
Серия:
 
Io, Nomikos, l'immortale

Anche pubblicato como “Io, l’immortale”.


“Io, Nomikos, l’immortale” è la secca risposta che Conrad Nomikos dà a chiunque voglia indagare sull’enigma del suo passato oscuro e misterioso. Tuttavia l’unica cosa che si sa con certezza sul suo conto è forse proprio questa: che il suo vero nome non è Conrad. Chi egli sia in realtà è una domanda cui è impossibile rispondere. Secondo alcuni egli ha avuto un tempo un nome diverso, quello del liberatore della Terra, l’uomo che ha combattuto contro l’impero stellare di Vega conquistando l’indipendenza del nostro mondo; secondo altri egli è invece Karaghiosis l’assassino; l’ipotesi più ardita è che si tratti di un essere vecchio quanto la storia della Terra, forse addirittura del mitico e temibile dio Pan! Per il momento Conrad deve fare da guida a un inviato del pianeta Vega, Cort Myshtigo, e condurlo a visitare le bellezze della Grecia antica e dell’antico Egitto rimaste ancora intatte dopo la breve guerra atomica che ha popolato di crateri radioattivi e di mostri mutanti il nostro pianeta.

Ma i fini dell’ambasciatore vegano in realtà sono ben diversi da quelli dichiarati: da questa visita dipende il futuro stesso dei Terrestri e la posizione che la Terra avrà tra i pianeti della Galassia, e il ruolo di Conrad Nomikos sarà molto più importante di quello di semplice accompagnatore.


Vincitore del premio Hugo per il miglior romanzo in 1966.

Автор: Zelazny Roger
Серия:
 
Ilium

Attenzione! Il capitolo originale “Ilium” era pubblicato in italiano in due libri: “Ilium: L’assedio” e “Ilium: La rivolta”. Questo e-book inquadra entrambi.


Thomas Hockenberry è stato un insegnante universitario di storia, con una vita assolutamente normale. Per quale motivo, allora, si trova adesso ad assistere alla Guerra di Troia, al servizio degli dèi dell’antica Grecia? E perché gli stessi dèi sembrano padroneggiare una tecnologia avanzatissima, con la quale cercano di alterare il corso degli eventi e di uccidersi a vicenda? Intanto, in un futuro lontano migliaia di anni, su una Terra dove i pochi abitanti rimasti hanno come sola occupazione il divertimento, solo un uomo ricorda ancora l’antica arte della lettura e la sfrutta cercando di risolvere l’enigma più grande di tutti: chi ha costruito le macchine che governano il pianeta? Dall’autore che ha cambiato la fantascienza, la sua saga più intensa e appassionante, dove il gusto per la ricostruzione storica si mescola con i grandi scenari di un futuro apocalittico e affascinante.


Vincitore del premio Locus per il miglior romanzo di fantascienza in 2004.

Nominato per il premio Hugo per il miglior romanzo in 2004.

Автор: Simmons Dan
Серия: Troy, Troia
 
Ilium

Attenzione! Il capitolo originale “Ilium” era pubblicato in italiano in due libri: “Ilium: L’assedio” e “Ilium: La rivolta”. Questo e-book inquadra entrambi.


Thomas Hockenberry è stato un insegnante universitario di storia, con una vita assolutamente normale. Per quale motivo, allora, si trova adesso ad assistere alla Guerra di Troia, al servizio degli dèi dell’antica Grecia? E perché gli stessi dèi sembrano padroneggiare una tecnologia avanzatissima, con la quale cercano di alterare il corso degli eventi e di uccidersi a vicenda? Intanto, in un futuro lontano migliaia di anni, su una Terra dove i pochi abitanti rimasti hanno come sola occupazione il divertimento, solo un uomo ricorda ancora l’antica arte della lettura e la sfrutta cercando di risolvere l’enigma più grande di tutti: chi ha costruito le macchine che governano il pianeta? Dall’autore che ha cambiato la fantascienza, la sua saga più intensa e appassionante, dove il gusto per la ricostruzione storica si mescola con i grandi scenari di un futuro apocalittico e affascinante.


Vincitore del premio Locus per il miglior romanzo di fantascienza in 2004.

Nominato per il premio Hugo per il miglior romanzo in 2004.

Автор: Simmons Dan
Серия: Troy, Troia
 
Il quinto giorno

Gennaio, costa del Perù. Il povero pescatore Juan non crede ai suoi occhi: dopo lunghe settimane di magra, si stende davanti a lui un enorme banco di pesci. Ma il terrore cancella ben presto la felicità: i pesci, muovendosi come un unico essere, distruggono la rete, ribaltano la barca e impediscono all'uomo di raggiungere la superficie.

Marzo, Norvegia. A bordo di una nave oceanografica un biologo e una scienziata osservano milioni di "vermi" luminescenti che sembrano aver invaso lo zoccolo occidentale. Da dove vengono? Cosa sono?

Pochi giorni dopo, Canada. Un gruppo di balene attaccano la Barrier Queen e la affondano. Il mondo intero sarà drammaticamente coinvolto in questi avvenimenti in apparenza così lontani tra loro.

Автор: ätzing Frank
Серия:
 
Incontro con Rama

Come sarà il nostro primo incontro con una razza, una civiltà extraterrestre? Gli scettici dicono: non ci sarà mai. I pessimisti obiettano: già non riusciamo ad andare d'accordo fra noi, figurarsi con gli alieni. Nondimeno, milioni di uomini continuano a fantasticare appassionatamente su quel tema, e decine di scrittori a esplorarne tutte le varianti possibili. Questo Rama, questo corpo estraneo che si presenta un giorno nel nostro cielo, questo cilindro grandioso che è astronave, relitto, museo, enigmatica e solenne cattedrale, si può considerare una delle invenzioni di maggior fascino mai create dalla fantascienza. E la bravura di Clarke, maestro di verosimiglianza cosmica, sta nel persuaderci col suo inimitabile piglio insieme avventuroso e scientifico, che si tratta anche di un'invenzione tutt'altro che «impossibile». Che proprio così andranno forse le cose, quando scoccherà l'ora del primo incontro.

Автор: Clarke Arthur C
Серия: Rama
 
Il gioco dei Vor

Miles Vorkosigan, figlio del primo ministro di Barrayar e fresco di accademia militare, è riuscito finalmente a ottenere la sua prima nomina, nonostante i pesanti handicap fisici e la propensione a conbinare guai. Ma l'Alto Comando preferisce tenerlo lontano, inviandolo all'altro capo della Galassia per svolgere un'insignificante missione. Ma dove c'è di mezzo Miles nulla può rimanere a lungo «insignificante»…

Автор: Bujold Lois McMaster
Серия: Barrayar (it), Barrayar
 
Idoru

Amazon.com

The author of the ground-breaking science-fiction novels Neuromancer and Virtual Light returns with a fast-paced, high-density, cyber-punk thriller. As prophetic as it is exciting, Idoru takes us to 21st century Tokyo where both the promises of technology and the disasters of cyber-industrialism stand in stark contrast, where the haves and the have-nots find themselves walled apart, and where information and fame are the most valuable and dangerous currencies.

When Rez, the lead singer for the rock band Lo/Rez is rumored to be engaged to an "idoru" or "idol singer"–an artificial celebrity creation of information software agents–14-year-old Chia Pet McKenzie is sent by the band's fan club to Tokyo to uncover the facts. At the same time, Colin Laney, a data specialist for Slitscan television, uncovers and publicizes a network scandal. He flees to Tokyo to escape the network's wrath. As Chia struggles to find the truth, Colin struggles to preserve it, in a futuristic society so media-saturated that only computers hold the hope for imagination, hope and spirituality. – This text refers to an out of print or unavailable edition of this title.


Book Description

The New York Times bestselling author takes readers to 21st-century Tokyo after the millennial quake–where something violently new is about to erupt...–This text refers to the Paperback edition.

Автор: Gibson William
Серия: The Bridge
 
Innominatum. Неназываемое

Ты совершаешь глубокую философскую ошибку, Колин. Реальный мир, это кванты, электроны, протоны, нейтроны и атомы, в общем — вся та хрень, которой занимаются физики в лабораториях. А то, о чем ты говоришь — политическое влияние, коррупция, индонезийская полиция, американское FBI, и даже те доллары, которыми достигается политическое влияние — это кино. Это вымысел, который существует лишь постольку, поскольку миллионы людей в это верят. Да, Колин. Миллионы людей верят во всякую ерунду: в доллары и демократию, в бога и ангелов, в полицию и спецслужбы, в агента Купера, борца с инопланетянами, и в Санта Клауса с северными оленями. Наш Ктулху, кошмарный пришелец с темных звезд, спящий в древней каменной цитадели, не менее достоверен, чем все эти штучки.

Северо-восточная Австралия. Архипелаг Тиви.

Остров Мелв.

Гавайи. Городок Ваимеа.

Северо-западная Австралия. Остров Мелв.

Индонезийская Западная Новая Гвинея.

Остров Долак. Авалон.

Через 8 дней.

Долак. Деревня Наэне.

(к юго-западу от Авалона).

Австралия — Чили.

Юго-западная Новая Гвинея — Северо-западная Австралия

Следующее утро.

Авалон.

Северо-Западная Австралия. Остров Мелв.

Большой Гавайи. Окрестности Ваимеа.

Речная долина в предгорьях Кохала

Северный край любительского ипподрома.

Мелв, Австралия — Долак, Новая Гвинея.

Следующая ночь.

Восход луны.

Площадка на острове дольмена.

Желто-оранжевое пятно на берегу — костер.

Бело-голубое пятно на воде — отражение луны.

Долак. Путь к Авалону.

Акрополь Авалона, примерно это же время.

Папуа — Долак — Папуа.

Это же время. Борт самолета «Grumman-Swan».

Северо-западная Австралия. Остров Мелв.

Остров Большой Гавайи.

Остров Маккуори. Самая южная точка Австралии.

…И далее на пути к Антарктиде.

Остров Мелв. Австралия.

Земля Адели. Антарктида.

Австралия. Остров Мелв.

Полигон «ExEx». Лаборатория-мастерская.

Остров Мелв, полигон каскадеров.

Остров Долак, поместье Эссом.

Через час. Северный берег острова Долак.

Фантомная «древняя» деревня Вака-Вака.

Антарктида. Земля Адели.

Французская станция «Дюрвиль», берег Адели (320 км севернее станции Шарко).

Папуа — Долак — Антарктида.

Юг Республики Папуа, дельта реки Флай, остров Киваи.

Остров Большой Гавайи.

Антарктида. Земля Адели.

Остров Большой Гавайи.

Земля Адели в Антарктиде.

Антарктида. Побережье Земли Адели.

Станция Хива-Поа (бывшая Порт-Мартен).

Северо-Западная Австралия. Архипелаг Уэссел.

(300 километров к югу от острова Долак

600 километров к востоку от острова Мелв).

Примерно через месяц.

Южный берег острова Долак.

Северо-Западная Австралия. Остров Мелв.

Снова остров Мелв.

Серия:
 
Il gioco di Ender

Gli alieni, minacciosi esseri dall’aspetto insettoide, hanno attaccato due volte la Terra e questa guerra il governo del mondo ha deciso di creare una razza di genii militari, di allevare bambini al di fuori del mondo normale e istruirli nelle arti marziali tramite una serie di “giochi di guerra” e di combattimenti simulati basati sull’uso del computer.

Ender Wiggin, l’eroe di questo magnifico romanzo, è un genio tra i genii: nato con le doti di un superbo comandante e condottiero di uomini, viene forzato a una precoce maturità attraverso un addestramento continuo e pressante. Toccherà a lui, unico a vincere tutti i “giochi”, assumere il comando, al momento opportuno, delle forze terrestri effettive: sarà lui a guidare le astronavi umane e i computer che dirigono la gittata dei missili contro il nemico. Con questo Il gioco di Ender, Orson Scott Card, uno dei migliori autori della fantascienza moderna, è riuscito a rinnovare uno dei temi più classici di questo genere letterario, quello dell’addestramento dei cadetti spaziali, e si è imposto, vincendo tutti i maggiori premi del 1986, a fianco dei Dickson e degli Heinlein e di tutti i grandi maestri di questo filone narrativo.

Автор: Card Orson Scott
Серия: Ender (it), Ender
 
Il risveglio di Endymion

L’inquisizione è tornata a colpire. Nell’anno del Signore 3131, la Chiesa, garante dell’immortalità fisica a tutti i suoi fedeli, ingaggia una crociata contro gli Ouster, indomiti mutanti di origine umana. E lancia nello spazio una spietata caccia a Aenea — la fanciulla ritenuta il nuovo messia — per carpire il segreto della sua forza misteriosa. Mentre Endymion è custodito nella cella della morte, la ribellione dei giusti sta per giungere al suo atto finale: tutto ruota intorno a Aenea, dotata di grandi poteri e portatrice di oscure verità… Dopo «Hyperion», «La caduta di Hyperion» ed «Endymion», Dan Simmons tocca con questo romanzo l’apice della forza visionaria e immaginativa. E conclude una delle più celebrate, irresistibili e sensazionali saghe fantascientifiche del nostro tempo.

Автор: Simmons Dan
 
Infernal Devices

The brilliant sequel to Mortal Engines and Predator’s Gold. Anchorage has become a static settlement on the shores of the Dead Continent, and its inhabitants have been living peacefully for sixteen years. But now trouble is approaching—in a limpet sub, and fast. The Lost Boys are back, and they’ll do anything to get what they want. Tom and Hester’s daughter Wren is their eager dupe, bored and desperate for adventure. When the theft of the mysterious Tin Book of Anchorage goes wrong, Wren is snatched away in the limpet, who knows where. Tom and Hester set off to rescue her, but this is the end of their quiet life on Anchorage. The journey will stir up old needs, old secrets—and send them into perilous waters…

Автор: Reeve Philip
Серия: Mortal Engines
 
Автор: Wilson F Paul
Серия: Repairman Jack
 
Автор: Lem Stanislaw
Серия:
 
Il fiume della vita

In una valle sconfinata, lungo le sponde di un fiume immenso, si è radunala tutta l’umanità di tutti i tempi, miliardi di persone che hanno gia vissuto e che si sono risvegliate a una nuova vita in attesa di un destino ignoto. Questi uomini e queste donne continuano pero a conservare la propria mentalità e spesso a ripetere gli stessi errori di un tempo, cercando di dominare gli uni sugli altri. Ma la nuova esperienza può anche costituire una possibilità per raggiungere quegli obiettivi che si sono mancati prima: questa almeno e l’opinione di Francis Burton, il celebre esploratore che trascorse gran parte dei suoi anni in una sfortunata ricerca delle sorgenti del Nilo. Ora per Burton può ricominciare una nuova esaltante avventura…

Автор: Farmer Philip é
Серия: Il Mondo del Fiume
 
Серия:
 
Серия:
 
Il tempo della Terra

Anno galattico 3806. Corwin, un’antica colonia terrestre persa nello spazio, sta per essere distrutta dall’orda devastatrice dei Klodni. Lanciandosi in un’impresa disperata, Baird Ewing torna sul pianeta madre in cerca d’aiuto. Ma la Terra è ormai lontana dai grandi giorni di gloria. Asservita alla volontà degli abitanti di Sirio IV, debole e inerme, preda di una decadenza totale, non può offrire nulla contro l'invasione aliena. Eppure, in un edificio fuori del tempo, è nascosto il segreto che può permettere di annientare la flotta dei Klodni… Un grande romanzo di avventure spazio-temporali, presentato per la prima volta in Italia.

Автор: Silverberg Robert
Серия:
 
Автор: Fintushel Eliot
Серия:
 
Автор: Huxley Aldous Leonard
Серия:
 
Il battello del delirio

Fiume Mississippi, 1857. Il ghiaccio di un gelido inverno ha appena distrutto la flotta commerciale del Capitano Abner Marsh. Privo di assicurazione, il vecchio armatore si ritrova solo, in bancarotta, disperato. Ma ecco che, inaspettatamente, un bizzarro straniero di nome Joshua York si offre di rilevare la metà della sua compagnia di navigazione in rovina, mettendo sul piatto una cifra spropositata. Ma non è tutto. York intende investire il proprio denaro nella costruzione del battello più lussuoso, più bello e soprattutto più veloce che abbia mai solcato le torbide acque del Mississippi, e per di più ne offre il comando al Capitano Marsh. L’unica condizione posta da York è semplice: gli ordini da lui impartiti saranno pochi, ma per quanto strani o assurdi possano sembrare, ogni qual volta verranno emanati, Marsh dovrà assicurarsi che essi vengano eseguiti alla lettera, senza fare domande. E così il nuovo gioiello del fiume, battezzato “Fevre Dream”, inizia il suo viaggio. Tuttavia, man mano che il battello discende il tortuoso corso del Mississippi, Marsh prende a insospettirsi sempre più. Perché il misterioso York si fa vedere soltanto di notte? Come mai lui e i suoi amici si dissetano ogni sera col disgustoso vino nerastro della sua riserva privata? Quando la verità sarà finalmente rivelata, il Capitano dovrà scegliere da che parte stare…

Автор: Martin George RR
Серия:
 
Imperator Legionu

Po przegranej bitwie, w której zginął władca Videssos, Mavrikios Gavras, Imperium pogrążyło się w chaosie. Rozgorzła walka o władzę. W zamieszaniu wojny domowej nowym Imperatorem ogłasza się Ortaias Sphrantzes, a wówczas rzymski legion pod wodzą Marka Emiliusza Scaurusa staje po stronie prawowitego sukcesora tronu — Thisina Gavrasa...

Автор: Turtledove Harry
Серия: Videssos (pl)
 
Inmunidad diplomática

Miles y su esposa Ekaterin regresan de un viaje de luna de miel largamente postergado. En casa les espera el nacimiento de sus dos primeros hijos (desarrollados como es contumbre, en un utero artificial, pero el nuevo y flamante Auditor Imperial recibe un mensaje del Emperador Gregor Vorbarra: una flota de Barrayar ha sido detenida en la Estación Graf, un miembro de la escolta ha desaparecido, ha sido asesinado o ha desaparecido, y el conflicto diplomatico no ha hecho más que empezar. Miles debe interrumpir su regreso, acudir a la estación Graf: el mundo de los cuadrúmanos, los seres modificados genéticamente para hacer cuatro brazos y trbajar en condiciones de gravedad cero, a quienes Leo graf, un competente ingeniero de soldadura, ayudó a lograr su emancipación de la explotación y esclavitud a los que les tenia sometidos Galac-Tech.


Por si ello fuera poco, alli se encontraba tambiém el hermafrodita Bel Thorne, viejo conocido e la época de las muchas aventuras de Miles Vorkosigan como Miles Naismish (el apellido de su madre Cordelia), almirante de los Mercenarios Libres Dendarii.

Автор: Bujold Lois McMaster
Серия: Barrayar (es)
 
I Am Number Four

In the beginning they were a group of nine. Nine aliens who left their home planet of Lorien when it fell under attack by the evil Mogadorian. Nine aliens who scattered on Earth. Nine aliens who look like ordinary teenagers living ordinary lives, but who have extraordinary, paranormal skills. Nine aliens who might be sitting next to you now. The Nine had to separate and go into hiding. The Mogadorian caught Number One in Malaysia, Number Two in England, and Number Three in Kenya. All of them were killed. John Smith, of Paradise, Ohio, is Number Four. He knows that he is next. I AM NUMBER FOUR is the thrilling launch of a series about an exceptional group of teens as they struggle to outrun their past, discover their future—and live a normal life on Earth. I AM NUMBER FOUR. I AM NEXT.

Серия:
 
Автор: McCiernan Dennis L
Серия: Hel Crucible
 
Автор: McKiernan Dennis L
Серия: Hel Crucible
 
Автор: Beliaev Alexander
Серия:
 
Incubus Dreams

In her role as consort of Jean-Claude, the seductive Master Vampire of the City, Anita Blake is faced with a dangerous conflict of interest-and her struggle to control her fierce desires-when she is called in to assist with the search for a vampire serial killer preying on strippers. Reprint.

Серия: Anita Blake
 
Автор: Asimov Isaac
Серия:
 
Into the Comet

Originally published as “Inside the Comet”.

Автор: Clarke Arthur C
Серия:
 
In the Company of Ogres

An uproarious new novel in the tradition of Robert Asprin and Terry Pratchett!

For someone who's immortal, Never Dead Ned manages to die with alarming frequency-he just has the annoying habit of rising from the grave. But this soldier might be better dead than face his latest assignment.

Ogre Company is the legion's dumping ground-a motley, undisciplined group of monsters whose leaders tend to die under somewhat questionable circumstances. That's where Ned's rather unique talents come in. As Ogre Company's newly appointed commander, Ned finds himself in charge of such fine examples of military prowess as a moonstruck Amazon, a very big (and very polite) two-headed ogre, a seductively scaly siren, a blind oracle who can hear (and smell) the future, a suicidal goblin daredevil pilot, a walking tree with a chip on its shoulder, and a suspiciously goblinesque orc.

Ned has only six months to whip the Ogre Company into shape or face an even more hideous assignment, but that's not the worst of his problems. Because now that Ned has found out why he keeps returning from dead, he has to do everything he can to stay alive. .

In the Company of Ogres does for fantasy, what A. Lee Martinez's previous novel, Gil's All Fright Diner, did for horror-and elves and goblins may never be the same!

Автор: Martinez Alex Lee
Серия:
 
Il colore della magia

In un angolo remoto dell’universo in una piega isolata del tempo, esiste l’incredibile mondo Disco la cui forma è perfettamente conforme al proprio nome: è infatti un gigantesco disco che le più recenti teorie astronomiche in voga sul pianeta vogliono sorretto da quattro magici elefanti ritti in piedi sul dorso di una cosmica tartaruga (il cui sesso è tuttavia ancora ignoto). La superficie superiore di Disco ospita numerosi regni e varie razze di abitanti, ma la leggenda vuole che anche sul lato inferiore del pianeta esistano terre abitate, ovvero il mitico continente Contrappeso. La leggenda diventa realtà quando nella città di Ankh-Morpork arriva un inatteso visitatore dal continente misterioso: è l’ingenuo e ricchissimo Duefiori, sempre seguito fedelmente dal suo forziere ricco di tesori e di decine di zampette, e ben deciso a godersi una meritata vacanza in veste di turista. Ma fra i troll e i tagliagole che abbondano in città un ricco forestiero può avere vita breve, e un incidente diplomatico va evitato in ogni modo. Al mago Rincewind tocca dunque il compito dì guidare e proteggere l’incauto turista… un’impresa alquanto pericolosa, per non dire disperata.

Автор: Pratchett Terry
Серия: Discworld, Mondo disco
 
Автор: Anderson Taylor
Серия: Destroyermen
 
IEDOMĪGAIS ROBOTS

IEDOMĪGAIS ROBOTS

HENRIJS KATNERS

izdevniecība «Zinātne» Rīga 1970

No angļu valodas tulkojusi V. GRUNTĒ Mākslinieks A. ĻIPINS

«Iedomīgais robots» ir Henrija Katnera pir­mais stāstu krājums latviešu valodā. Sis ameri­kāņu fantastiskās literatūras autors savā īsajā mūžā izmēģinājis roku dažādās profesijās un paguvis sarakstīt daudz interesantu darbu. Sais­tošā sižeta, dzirkstošā humora un spilgti oriģi­nālā stila dēj amerikāņu lasītāji viņu sevišķi iemīļojuši. H. Katners ir mūsdienu fantasts vārda vistiešākajā nozīmē, rakstnieks ar filozofisku ievirzi, kurš dzīvi vēro visdažādākajās tās iz­pausmēs, reizēm ļoti oriģinālā griezumā. Daudzi H. Katnera stāsti ir skumji, pat traģiski, bet viņš ari lieliski prot smieties. Un smieklu objektus šis savdabīgais autors atrod visdažādākajās ameri­kāņu dzīves pusēs.


PAR HENRIJU KATNERU

Runā, it kā fantastiem patīkot uzdot cilvē­kiem miklas. Arī Henrijs Katners uzdevis ne mazumu mīklu. Ne tikai literatūrā — arī dzīvē.

Pie tam viņa biogrāfijā nav nekā nepa­rasta.

Viņš dzimis 1914. gadā Losandželosā, ģi­menē, kuru varētu nosaukt par visu šai pilsētā dzīvojošo nāciju «etnisko vidējo». Viņš bija pa daļai anglis, pa daļai ebrejs, pa daļai vācietis, polis un īrs. Sociālos slāņus, pie kuriem piede­rēja ģimene, arī pieņemts raksturot kā «vidē­jus». Viņa tēvam piederēja grāmatu veikaliņš. Vēlāk ģimenes stāvoklis pasliktinājās. Tēvs no­mira, kad Henrijam bija pieci gadi. Lai kaut kā nodrošinātu iztiku, māte atvēra pansiju Sanfrancisko, taču viņai neveicās, un pēc vai­rākiem gadiem ģimene atgriezās dzimtajā pil­sētā. Tur Henrijs pabeidza vidusskolu, un viņu iekārtoja darbā literatūras aģentūrā, kas pie­derēja attālam radiniekam. Var būt, ka šo darbu bija izvēlējies Henrijs pats — zēns aiz­rāvās ar literatūru.

Viņa literārās kaislības, starp citu, neizcē­lās ar oriģinalitāti. Tās bija tieši tādas pašas kā vairumam tā laika zēnu. 1926. gadā sāka iznākt pirmais amerikāņu zinātniskās fantas­tikas žurnāls «Amazing Stories», un jaunais Katners iemīļoja to.

Ar laiku «Amazing Stories» atkāpās otrajā vietā. Katners aizrāvās ar žurnālu «World Tā­les». Tajā iespieda «gotiskā» manierē sarak­stītus sacerējumus, un tā autori uzskatīja sevi par Nataniela Hotorna, Edgara Po, Mērijas Sellijas un Vilkija Kolinza sekotājiem. Sajā žurnālā 1936. gadā tad arī tika publicēts Kat­nera pirmais darbs — dzejolis «Dievu ba­lāde». Vairāk dzejoļu viņš nav rakstījis, taču tajā pašā gadā turpat parādījās viņa pirmais prozas sacerējums «Kapsētas žurkas» — «šausmu stāsts», kas visā pilnībā atbilda žur­nāla «gotiskajām» tradīcijām. Pirmajam stās­tam sekoja otrais, otrajam — trešais tajā pašā «gotiskajā» virzienā: jaunā Katnera sirds ne­parko neatmaiga. So ciklu noslēdza stāsts «Es — vampīrs».

Nepagāja ne divi gadi, kad Katners jau at­kal aizrāvās ar fantastiku. Nodarboties ar to nopietni viņam, tiesa, kādu laiku šķita pa­grūti — nepietika zinātniskās sagatavotības. Ja pietrūka tehnisko sīkumu, kurus tik augstu vērtēja Hernsbeks, tad tos Katnera darbos aiz­stāja humors. Katnera zinātniskajā fantastikā humora nav mazāk kā viņa agrīnajos sacerē­jumos — šausmu stāstos. Tā nāca klajā stāstu krājums «Holivuda uz Mēness».

Tajā pašā gadā viņš iepazinās ar Katrīnu Mūru (dzim. 1911. gadā). Viņa bija jau pa­zīstama rakstniece— tik pazīstama, ka izde­vēji pat vairs neslēpa, ka viņa ir sieviete: fan­tastiku uzskatīja par nesievišķīgu nodarboša­nos. Katners, starp citu, tā nedomāja. Trīs ga­dus viņi strādāja kopā — un Katneram šī sa­darbība nāca par labu. Viņš gan prata labāk izveidot sižetu, toties viņa — to labāk izstrā­dāt, noslīpēt, piešķirt tam māksliniecisku vei­dolu un dažkārt arī vienkārši pabeigt kādu Henrija iesāktu sacerējumu. Ja darbs nevei­cās, viņš varēja pamest stāstu un domāt par jaunu sižetu.

Vēlāk viņi apprecējās. Un turpināja strādāt kopā.

Tagad viņi bija ļoti atzīti, viņus pazina dau­dzi. Un neviens nesaskatīja Katnerā nekā no­slēpumaina.

Dīvainības? Jā gan. Bet kuram tad nav dī­vainību!

Ļaudis zobojās par Katnera savalkātajiem virskrekliem, par viņa cenšanos pēc iespējas retāk lietot bārdas nazi. Brīnījās par viņa ne­patiku pret automobiļiem — un par nepārspē­jamo šofera māku, ko viņš palaikam demon­strēja. Sajūsminājās par nevaldāmo enerģiju, kas uzliesmoja viņā, tiklīdz viņš sēdās pie klavierēm, — tādos brīžos skanēja trakulīgas melodijas. Savas labas īpašības, savi trū­kumi — gluži parasta personība.

Visi pazina Katneru — un neviens nezināja, kas ir Katners.

Lielāko daļu savu sacerējumu Katners pa­tiešām parakstīja ar pseidonīmiem. Kad tika iespiesta «Dievu balāde», kāds lasītājs lūdza žurnālu paziņot, kas slēpjas aiz pseidonīma Henrijs Katners. Kā par spīti, vairumu vē­lāko darbu Katners brīžiem parakstīja ar psei­donīmiem. To bija tik daudz, ka pēc noslē­puma atklāšanās kāds cits fantasts tikko ne­zaudēja tiesības eksistēt. Viņa īsto uzvārdu, ar kuru viņš parakstīja savus darbus, uzska­tīja par Henrija Katnera kārtējo pseidonīmu.

Turklāt Katners nebūt necentās maldināt lasītāju. Vienkārši tā sagadījās.

Vajadzēja tikai kādam rakstniekam viņu saviļņot — un šī mākslinieciskā stimula ietekmē radās stāstu cikls. Pie kam vienlaikus no Katnera spalvas varēja sagaidīt krasi at­šķirīga satura stāstus. Visi šie sacerējumi tika parakstīti ar dažādiem pseidonīmiem. Cik bija pseidonīmu, tik bija arī Katneru.

Pamazām ikviens no tiem — Lūiss Pedžets, Lorenss O'Donels, Keits Hemonds, Kelvins Kents, Pols Edmondss — kļuva populāri. Taču slavens kļuva tikai pats Henrijs Katners, — līdzko noskaidrojās, ka viņš vienā personā iemiesojis tos visus.

Popularitāte, bet reizē ar to arī zināma matc- riāla neatkarība palīdzēja Katneram īstenot senlolotu sapni. Tajā vecumā, kad daudziem rodas spilgti izteikta nepieciešamība mācīt pārējos, Katners pats ķērās pie mācībām. Viņš iestājās Dienvidkalifornijas universitātē un pabeidza to 1954. gadā — četrdesmit gadu ve­cumā. Pēc četriem gadiem viņam vajadzēja aizstāvēt maģistra (kandidāta) disertāciju fi­zikā, taču kādas sirdslēkmes laikā viņu pār­steidza nāve.

Un tagad kritikai nācās no jauna risināt jautājumu — kas tad ir Henrijs Katners?

Viņš bija pārāk daudzveidīgs, lai būtu sa­protams, kur slēpjas Katnera vienreizīgums.

Turklāt viņš atgādināja pārāk daudzus.

Amerikāņu fantastikā sevišķā cieņā ir sava veida «nomenklatūras» pirmatklājums. Cil­vēks, kas ieviesis literatūras ikdienā jaunas tēmas, sižetus — kaut arī šaurus —, vienmēr var cerēt uz kritikas un lasī­tāju atsaucību. Te jāpiebilst, ka Katneram ne­vedās atklāt jaunas tēmas. Viņš pievērsās jaunajam laikus, taču vienmēr nedaudz vēlāk par citiem. Likās — nepatstāvīgs rakstnieks.

Bet kādēļ bija tik grūti atdarināt šo nepat­stāvīgo rakstnieku?!

Gluži vienkārši tādēļ, ka viņš atšķirībā no citiem pirmatklājējiem bija īsts rakstnieks. Ik­vienu izvēlēto tēmu viņš apstrādāja tā, tik daudz variantos, ka citiem vēlāk vienkārši ne­kas nepalika pāri. Tas, kas citiem šķita ļoti vienkāršs, viņam bija sarežģīts. Viņš bija līdzīgs aktierim bez noteikta ampluā. Arī tādus reizēm apvaino individualitātes trūkumā. Bet Katners arī necentās izcelties uz literatūras skatuves. Viņam gar to nebija daļas. Viņš uz­stājās nevis ar savu individualitāti, bet gan ar tēmas individualitāti.

Viņa vienreizīgums tad arī slēpās tieši viņa daudzveidībā. Viņš skāra ļoti plašas ameri­kāņu fantastikas sfēras, savienoja daudzas līdz tam nesavienotas tendences, pie tam to nozīme laika gaitā izpaudās jo dienas jo spilgtāk.

Henrijs Katners nebūt nav zinātniskais fan­tasts šī vārda tiešā un, kā mēs to patlaban saprotam, ļoti šaurā nozīmē. Ar to viņš atgā­dina Reju Bredberiju un, jāteic, ne gluži nejauši. Katners bija viens no tiem, kas palī­dzēja Bredberijam ieiet fantastikas pasaulē. Palīdzēja vistiešākajā veidā: viņš rūpīgi izla­boja, gandrīz vai pārrakstīja vairākus Bredbe- rija pirmos stāstus. Palīdzēja arī tā, kā jeb­kurš gados vecāks labs rakstnieks palīdz jau­nākam, pat ja viņi nav pazīstami. Pieņemts uzskatīt, ka tādi Bredberija stāsti kā «Veids» radušies tiešā Katnera ietekmē. «World Tāles» agrīnā perioda «nežēlīgie» stāsti tagad iegu­va — sākumā Katnera, vēlāk Bredberija uz­tverē — filozofisku jēgu. Pirmsromantiskās un romantiskās tradīcijas atklājās nevis savās ārējās iezīmēs, bet gan savā filozofiskajā tendencē. Katners vairs necentās iebiedēt lasī­tāju, viņš mēģināja kopā ar to izprast dzīvi.

Varbūt tādēļ viņš pastāvīgi nonāca pie ma­ziem filozofiskiem atklājumiem. Vienā no viņa stāstiem, piemēram, zinātnieks rada robotu, kuram pašam jāpieņem lēmums. Taču robots uzvedas ļoti dīvaini: viņš ielaužas bibliotēkā, pusstundas laikā izlasa visas grāmatas — un viņu pārņem neremdināma zināšanu kāre. Kā tā modusies robotā? Gluži vienkārši, viņš ne­var neko izlemt, iekams nav saņēmis pilnīgu informāciju. Bet, tā kā saņemt pilnīgu informāciju iespējams, vienīgi izzinot Visumu — pasaulē taču it viss ir savstarpēji atkarīgs —, tad viņš «mācīsies», kamēr sa­bruks. Nekādus lēmumus viņš tik un tā nepie­ņems. Ar visām savām grandiozajām spējām viņu acīmredzot traucē tas, ka viņš nav cil­vēks … Jau pēc tam, un nevis ASV, bet PSRS, parādījās ļoti interesantā P. Simonova teo­rija, no kuras izriet, ka cilvēkam piemītošais emociju mehānisms ir kompensējošs — tas dod iespēju pieņemt lēmumus, bāzējoties arī uz nepilnīgu informāciju.

Vai arī cits stāsts — par androīdu, kas pa­tiesi uzskata sevi par cilvēku. Jāatzīst, šim robotam ir savi argumenti: viņš jau sasnie­dzis cilvēkam raksturīgo komplicētību, un tā­dēļ viņš ir drīzāk cilvēks nekā robots. Arī te Katners apsteidza daudzu zinātnieku hipotē­zes par emocijām kā īpaši sarežģītas matērijas uzbūves rezultātu, pie kam, teorētiski sprie­žot, nav svarīgi, vai tās ir organiskas vai neorganiskas. No Vīnera teorijas taču izriet, ka vadības vispārīgās likumsakarības ir kopīgas.

Jā, Katners bija filozofiskas ievirzes cilvēks. Tādēļ arī viņam izdevās savienot savā daiļ­rade daudzas amerikāņu fantastikas tenden­ces, jo ikvienā no tām viņš saskatīja filozo­fisku jēgu.

Katners runāja par dzīvi tās dažādās for­mās un izpausmēs, reizēm neiedomājamās, neticamās, ikdienā nesaprotamās, taču vien­mēr par dzīvi tās daudzveidībā un viengaba­lainībā. Tādēļ arī viņš bija paša mūsdienīgākā' fantasta paraugs. To mēs varam pilnīgi droši apgalvot tagad, trīspadsmit gadus pēc viņa nāves.

Un, cik daudzveidīga viņam likās dzīve, tik daudzveidīgi bija viņa mākslinieciskās izteik­smes līdzekļi. Dažkārt viņš skuma. Daudzi viņa stāsti ir skumji, daudzi traģiski. Un viņš prata arī apbrīnojami smieties. Pareizāk sa­kot, izsmiet.

Arī satīra mēdz būt dažāda. Reizēm tā ir ļoti drūma. Katners ķērās pie satīras, kad gri­bēja pasmieties. Viņš bija ļoti jautrs satīriķis. Bet smieklu iemeslu viņš rod visdažādākajās amerikāņu dzīves veida izpausmēs.

Par «izpriecu industriju» ir rakstīts daudz, par to rakstījuši arī fantasti, — un ne ikreiz humoristiskā tonī. Tā ir diezgan bīstama cil­vēka dvēselei, jo paredzēta bezpersonisku būtņu radīšanai, kuras nez kādēļ pretendē uz nosau­kumu «cilvēks». Katners arī raksta par to.

Viņš nepauž sašutumu — viņš smejas. Taču tiem, par kuriem viņš smejas, no tā vieglāk nekļūst. Krāpnieku uzņēmēju ģimene «Iedo­mīgajā robotā» diez vai dižotos, ka tā glau­dīta pa spalvai. Un cik ļoti Katneram gribē­tos, lai arī dzīvē cilvēkus pārņemtu šausmas, sastopoties ar «masu mākslas» darbiem, un viņi gluži kā šajā stāstā pa kaklu pa galvu mestos laukā no zālēm, kur viņus grasās pa­mielot ar sēnalām!

Pie humoristikas — tiesa, īpaša veida — pieder arī Katnera slavenais stāstu cikls par mutantu Hogbenu ģimeni. Šoreiz tā ir hu­moristiska gotika. Stāsti par ITogbeniem at­gādina ķeltu pasakas ar to ērmoto grotesku un savdabīgo pasaules skatījumu.

«Mēs, Hogbeni, esam ģimenīte uz goda,» tā sākas viens no stāstiem. Patiešām, otras tā­das ģimenes nav! Ne jau katram, teiksim, ir vectēvs, kam vairāk par visu patīk lidot pa gaisu — tāpat, bez jebkādiem speciāliem aparātiem. Nevarētu teikt arī, ka ļoti izpla­tīta būtu spēja, kad vien iegribas, kļūt nere­dzamam. Bez tam Hogbeniem ir vēl daudz citu atšķirīgu iezīmju un spēju. Taisnību sa­kot, viņi apveltīti ar visu to, ko fantasti no laika gala piešķīruši saviem varoņiem. Arī strādnieki viņi nav peļami; drusku pakūtri, protams, toties kas viņiem par lieliskām iema­ņām! Daudz neprātodami, gandrīz vai pēc nojautas viņi būvē atomkatlu, lāzeru vai kaut ko tamlīdzīgu un daudz citu brīnišķīgu mašīnu, ierīču, aparatu. Visi šie izgudrojumi nav jauni. Tie jau sen patentēti — daļēji dzīvē, daļēji fantastikā. Bet ar kādu apskaužamu da­biskumu pret tiem izturas Hogbeni! Viņu uz­tverē tā nav pat ikdiena, tas ir vienkārši uz­jautrinājums. Nekāda svinīguma, nekādas augstprātības, nekādas daudzvārdības saru­nas par to visu. Bet, kad viens tāds pļāpa at­rodas, tad viņu kā ļauno garu austrumu pasa­kās iedzen pudelē. Viņš, protams, ir intere­sants, tomēr vairāk gan uzmācīgs un apnicīgs. Lai pasēž vien, no tā neviens necietīs.

Kas gan viņi ir, šie Hogbeni? Taču ne «pār­cilvēki»? Šķiet, tā tomēr ir. Tikai Katners pie­šķir šim vārdam savdabīgu nokrāsu. Tik sav­dabīgu, ka Hogbeni gandrīz vai izskatās pēc izplatītā priekšstata «pārcilvēks» parodijas.

Fantastika bieži risina jautājumu: vai cil­vēks jau izsmēlis savas iespējas, vai viņam vēl lemts attīstīties? Vai nākotnes cilvēku mūžs nekļūs garāks, vai viņu smadzenes ne­iemantos jaunas iespējas, vai viņos ncizpaudī- sies kaut kādas mums nepazīstamas spējas? Visiem šiem prātojumiem dažkārt ir reāls zi­nātnisks pamats. Ir zināms, ka cilvēce vēl ir ļoti jauna; pēc daudzu zinātnieku domām, tai lemts attīstīties ne vien sociālā, bet arī biolo­ģiska plāksnē.

Tomēr šie apsvērumi ne vienu reizi vien no­derējuši par argumentiem dažādu antidemo­krātisku teoriju izveidē. Roberts Hainlains, piemēram, romānā «Bezdibenis» demonstrē savdabīgu «pārcilvēku» organizāciju, kas no­domājusi sagrābt varu visā pasaulē, bet laika gaitā, ģenētiski nošķiroties, izveidoties par kādu jaunu bioloģisku cilvēka pasugu, kas vada citus, zemāku pasugu cilvēkus. Šie «pār­cilvēki» atšķiras no parastā cilvēka tāpat, kā «saule atšķiras no sveces gaismas», un tādēļ starp viņiem var pastāvēt tikai viena veida attiecības — attiecības starp neierobežotu varu un paklausīgiem padotajiem. Viņus šķir bezdibenis, un tā tam jābūt.

Hogbeni ir vienkārši ļaudis. Viņi vēlas ti­kai, lai tos neviens netraucē. Viņiem galve­nais ir — būt kā visiem. Un, ja viņi tomēr nav «kā visi», tad vienīgi pašā labākajā nozīmē.

Hogbeni dzīvo vairākus tūkstošus gadu. Un tas, kas citiem šķiet mūžīgs, viņiem ir pār­ejošs. Tas, kas citu uztverē ir nozīmīgs, vi­ņiem ir apbrīnojami nenozīmīgs. Varētu lik­ties, ka visus iebiedējis vietējais boss Gendijs, bet, lūk, Sonks — no Hogbenu viedokļa vēl pavisam-zēns — pieveic viņu! Lai to panāktu, viņš izvēlējies vienkāršāko paņēmienu — licis Gendijam izstāstīt par sevi patiesību.

Prāta ziņā Hogbeni ir panaivi. Kā jau vien­kārši ļaudis, viņi izturas dabiski. Un Katners mīl viņus par to, ka tie saglabājuši šo dabis­kumu, ko citi zaudējuši. Tieši šis dabiskums dod viņiem iespēju saskatīt daudz tāda, ko citi neievēro. Hogbeni dzīvo gadu tūkstošiem, bet viņiem nekas nav apnicis, viņiem viss ir inte­resants.

Lai gan dažkārt atgadās arī otrādi. Tieši šajos stāstos mēs ik uz sola sastopamies ar sašutumu par konformismu, mantrausību, ne­kaunību un par to, ko Rietumos pieņemts dēvēt par «emocionālo fašismu». Kā novērtēt kaut vai zvēriska privātīpašnieciskuma pārņem­to izdzimumu misteru Jensiju no stāsta «Uz redzīti!»? Kādreiz kāds (vi ņs n av ievērojis, kas) uzminis viņam Ņujorkā uz kā­jas, un tagad viņš grib iznīcināt visu pasauli, lai līdz ar pārējiem cilvēkiem ciestu arī nezi­nāmais pāridarītājs. Bet skumji misteram Jcnsijam tukšajā pasaulē nebūs: viņš arī paš- laik dzīvo, nošķīries no cilvēkiem. Vienīgi ne­būs, kam kaitēt ar savām nelietībām.

Vispār, dzīvot pasaulē ir ārkārtīgi intere­santi — viss ir tik dažāds, un arī viņi paši, Hogbeni, ir tik dažādi. Zēl tikai, ka laika gaitā šīs dažādības kļuvis pamazāk un visapkārt radies tik daudz vienveidīgu cilvēku, nonive­lētu — unificētu, kā teiktu «propesors» (no stāsta «Jezga ar profesoru»). Pats Sonks Hogbens gan tā neteiktu. Viņš šos gudros vārdus nesaprot.

Zīmīgi, ka zinātnieks Galigers, vēl viena plaša Katnera stāstu cikla varonis, arī ne vi­sai labi saprot šos gudros vārdus. Radīt brī­nišķīgus izgudrojumus viņam palīdz nojauta. Tur darbojas drīzāk zemapziņa nekā saprāts. Tas, ko viņš dara, atbilst cilvēka dabiskajām spējām. Tādēļ arī Galigeram ne prātā nenāk dižoties, kaut kā izcelt sevi.

Hogbeni, Galigers un daudzi citi Katnera varoņi ir cilvēciski — lūk, kas viņos ir galve­nais.

Un tas, pēc Katnera clomām, ir galvenais, kas nepieciešams pasaulei. Katners tic pro­gresam. Nevis progresam vispār, bet gan tā­dam, kas saistīts ar cilvēku un ko nosaka viņa attīstība. Pie kam vispusīga attīstība. Neviena prāta uzvara, kas nāk par ļaunu dvēse­lei, viņu neapmierina. Kaut kādā cilvēces at­tīstības posmā tās intelektuālo līmeni noteiks morālais līmenis.

Sai sakarībā īpaši jāatzīmē pazīstamais Katnera stāsts «Absalons». Ģeniāls zēns, kas nosaukts ķēniņa Dāvida nepaklausīgā dēla vārdā, saceļas pret tēvu. Bet viņš saceļas tā­dēļ, ka tēvs vadās pēc formālas, bet viņš — pēc augstākas morāles likumsakarības, tādēļ, ka tēvs «zaudējis spēju brīnīties», bet viņš — ne, tādēļ, ka viss, ko runā viņš, ir taisnība, bet tas, ko runā tēvs, — liekulība. Viņš ir spējīgāks par tēvu. Bez tam vēl — augstāk attīstīts un dvēseliski skaidrāks. Tas ir pats galvenais. Fizisko spēku viņš salīdzina ne tikai ar inte­lektuālo, bet arī ar morālisko. Un uzvar. Viņš aizstāv nevis vienkārši savas tiesī­bas mācīties to, ko vēlas, — viņš aizstāv sevi kā personību. Tagad vairs neviens neglū­nēs viņa smadzenēs kā Hogbenu kaimiņi pa atslēgas caurumiem.

Cilvēks — tas ir ļoti daudz. Un Katnera varoņi cenšas attīstīt savas labākās īpašības nevis tādēļ, lai paceltos pāri cilvēkiem, bet gan tādēļ, lai par tiem kļūtu. Visus savus va­roņus Katners mērī ar vienu mērauklu. Ne sa­biedrībā ieņemamais stāvoklis, ne viņu veiksme vai neveiksme Katneru neinteresē. Cilvēks ir vērtējams vienīgi pēc prāta un dvēseles īpa­šībām. Šo domu Katners reizēm ietērpj uz­svērti paradoksālā formā.

Stāstā «Slēpšanās», piemēram, Katners liek uzvarēt cilvēkam, kas saglabājis tikai savu personību un intelektu. Viņš pat nav cil­vēks vārda parastā nozīmē — tas ir trans- plants, mazs metāla cilindrs, kuram pārstā­dītas katastrofā bojā gājuša kosmonauta sma­dzenes. Bet tā ir ievērojama personība, un tā gūst pelnītu uzvaru.

Vai tiesa, ka ir bijis daudz Katneru? Tiesa, ja runājam par šī rakstnieka pielietoto stilu un sižetu daudzveidību. Bet aiz tā visa bijis viens Katners, cilvēks ar stingru morālu nostāju. Cilvēks, kas iejaucies dzīvē tādēļ, lai padarītu to cilvēciskāku.

i. Kagarlickis

Автор: KATNERS HENRIJS
Серия:
 
INDĪGA JOSLA

A.KONANS DOILS

INDĪGA JOSLA

Pasaulslavenais angļu rakstnieks (1859—1930) lasītājus iepriecinājis ne vien ar privātdetektīva Serloka Holmsa un viņa uzticamā drauga doktora Vatsona gaitām, bet arī ar vairākiem zinātniski fantastiskiem darbiem. Sajā grāmatā lasītājs iepazīsies ar dažiem dēkaiņiem: avīzes reportieri, mednieku aristokrātu un diviem zinātniekiem, kuriem izziņas alkas liek doties bīstamos ceļojumos gan kalnos, gan jūras dzelmēs. Autors ir spraiga sižeta meistars, māk jautri un trāpīgi pajokot un joprojām ir viens no jaunatnes vismīļāka­jiem rakstniekiem.

RĪGA «LIESMA» 1989

2. izdevums

(A.KONANS DOILS MARAKOTA BEZDIBENIS)

No angļu valodas tulkojušas Rute Runce, Tija Pētersone un Ņina Krilova

Mākslinieks Ģirts Boronovshis

Redaktors Andrejs Rijnieks

Izdevniecība «Liesma», 1989

Автор: KONANS DOILS Arturs
Серия:
 
Indīgā josla

A.KONANS DOILS

INDĪGA JOSLA

Pasaulslavenais angļu rakstnieks (1859—1930) lasītājus iepriecinājis ne vien ar privātdetektīva Serloka Holmsa un viņa uzticamā drauga doktora Vatsona gaitām, bet arī ar vairākiem zinātniski fantastiskiem darbiem. Sajā grāmatā lasītājs iepazīsies ar dažiem dēkaiņiem: avīzes reportieri, mednieku aristokrātu un diviem zinātniekiem, kuriem izziņas alkas liek doties bīstamos ceļojumos gan kalnos, gan jūras dzelmēs. Autors ir spraiga sižeta meistars, māk jautri un trāpīgi pajokot un joprojām ir viens no jaunatnes vismīļāka­jiem rakstniekiem.

RĪGA «LIESMA» 1989

2. izdevums

(A.KONANS DOILS MARAKOTA BEZDIBENIS)

No angļu valodas tulkojušas Rute Runce, Tija Pētersone un Ņina Krilova

Mākslinieks Ģirts Boronovshis

Redaktors Andrejs Rijnieks

Izdevniecība «Liesma», 1989

Автор: KONANS DOILS Arturs
 
Автор: Barker Clive
Серия:
 
Автор: Barker Clive
Серия:
 
Автор: Varley John
Серия:
 
Автор: Weber David
Серия:
 
Автор: Abbey Lynn
Серия:
 
Автор: Cook Glen
Серия:
 
Автор: Brown Fredric
Серия:
 
Il ladro di corpi

È la solitudine, la “maledizione” che si è impadronita di Lestat, affascinante e incontrastato principe del cupo universo dei vampiri. Sulla dolorosa, inarrestabile onda di quella solitudine, Lestat ha accarezzato un bruciante desiderio: rinascere come mortale, liberandosi del suo corpo di “non-morto” e impadronendosi invece di un corpo “vivo”, per dimenticare la sua condizione di tenebroso viaggiatore della notte e riprovare l’ebbrezza dei sensi umani, avvertire di nuovo sulla pelle il calore del sole, vivere il giorno in tutte le sue ore, non soltanto tra il crepuscolo e l’alba. E qualcuno, quel desiderio, può renderlo realtà, soddisfacendo così anche il proprio anelito a diventare vampiro, almeno per un breve periodo: l’ammaliante Raglan James, il Ladro di Corpi, che da tempo insegue Lestat lasciando dietro di sè tracce e indizi delle sue straordinarie ed enigmatiche capacità. Il Ladro di Corpi si rivelerà ben presto più sinistro e malvagio di qualsiasi demone e trascinerà Lestat in un viaggio interminabile, da New Orleans a Barbados, da Miami alla giungla amazzonica, costringendolo altresì a riscoprire ciò che aveva dimenticato da secoli: la sofferenza e l’angoscia insite nella natura umana…

Автор: Rice Anne
Серия: Cronache dei vampiri
 
Il sole nudo

Il Sole Nudo è il titolo del secondo libro dei Robot, l’altro romanzo della serie che risale agli anni ’50. E il sole nudo è anche il terrore degli umani che, chiusi nelle grandi città-cupole, soffrono di agorafobia e non sono in grado di rimanere all’aperto, schiacciati dal meraviglioso disco d’oro che impera nel cielo.

Ancora una volta un caso da risolvere.

Ancora una volta Uomo e Robot assieme.

Naturalmente, ancora una volta Baley e Olivaw.

E ricomincia il sottile duello tra uomo e robot, tra istinto e ragione. Un argomento che molti tratterebbero con superficiale banalità , ma che nella penna di Asimov raggiunge livelli di incredibile meraviglia.

Sarà  l’uomo a piegarsi alla razionalità  del robot, oppure R. Daneel Olivaw comprenderà  i meccanismi illogici del cervello umano?

Ancora una meravigliosa avventura che lascerà  il lettore estasiato.

La coppia più riuscita di tutta la letteratura di fantascienza.

Ancora una perla del geniale good doctor Isaac Asimov.

Un romanzo degno del precedente (Abissi d’Acciaio) e un preludio eccellente al meraviglioso seguito: I Robot dell’Alba.

Автор: Asimov Isaac
Серия: Ciclo dei Robot
 
Автор: Taylor Roger
Серия:
 
In Enemy Hands

A congressional committee investigates abuses by America's spy network and winds up gutting our nation's intelligence system. Suddenly the Russians are having a field day; their special killer teams roam Europe at will. American spies turn up dead. In capitals around the world, meetings are held to plan the next anti-American escapade. American is defenseless before the rest of the world . . . Well, not quite defenseless. America's two secret weapons, Remo Williams, the Destroyer, and his incredible Korean teacher, Chiun, a master assassin, are being thrown into the breach. They are being sent overseas to start restoring some sense of safety and sanity to the world's balance of power. But the Soviets don't give up that easily. They have a secret weapon too, and when they unleash it, Remo and Chiun find themselves poised for a battle to the death . . . With each other!

Серия: The Destroyer
 
Ill Wind

The Wardens Association has been around pretty much forever. Some Wardens control fire, others control earth, water, or wind— and the most powerful can control more than one element. Without Wardens, Mother Nature would wipe humanity off the face of the earth….

Joanne Baldwin is a Weather Warden. Usually, all it takes is a wave of her hand to tame the most violent weather. But now Joanne is trying to outrun another kind of storm: accusations of corruption and murder. So she's resorting to the very human tactic of running for her life….

Her only hope is Lewis, the most powerful Warden. Unfortunately, he's also on the run from the World Council. It seems he's stolen not one but three bottles of Djinn—making him the most wanted man on earth. And without Lewis, Joanne's chances of surviving are as good as a snowball in—well, a place she may be headed. So she and her classic Mustang are racing hard to find him because there's some bad weather closing in fast….

Автор: Caine Rachel
Серия: The Weather Warden
 
Автор: Buroker Lindsay
Серия:
 
In Shade and Shadow

After her adventures with Magiere and Leesil, Wynn Hygeorht has returned to the Guild of Sagecraft, bearing texts supposedly penned by vampires from the time of the Forgotten History and the Great War. Seized by the Guild's scholars and sent out for copying without Wynn's consent, several pages disappear — and the two sages charged with conveying these pages are murdered. Suspicious of the Guild, separated from the only friends she fully trusts, and convinced the Noble Dead are responsible for the killings, Wynn embarks on a quest to uncover the secrets of the texts.

Автор: Hendee Barb, Hendee J C
Серия: Noble Dead
 
Inversions

Some years ago, rocks and fire fell from the sky and the old Empire fell with them. In the lands released from that crushing hegemony, a new world order is about to emerge. Two people in particular can see all this in a wider context.

In the winter palace, the King’s new physician has more enemies than she at first realises. But then she also has more remedies to hand than those who wish her ill can know about.

In another palace across the mountains, in the service of the regicidal Protector General, the chief bodyguard too has his enemies. But his enemies strike more swiftly, and his means of combating them are more traditional.

Both the doctor and the bodyguard have at least one person they care for deeply and who cares for them. None of them, however, can risk saying so.

This is the story of two stories. Spiralling round a central core of secrecy, deceit, love and betrayal — and linked more closely than even those involved can know — each climbs to its own devastating climax.

Inversions is a dazzling work of science fiction from an author writing at the height of his remarkable powers.

Автор: Banks Iain M
Серия: Culture
 
Inkdeath

Life in the Inkworld has been far from easy since the extraordinary events of Inkspell, when the story of Inkheart magically drew Meggie, Mo and Dustfinger back into its pages. With Dustfinger dead, and the evil Adderhead in control, the story in which they are all caught has taken an unhappy turn. Elinor, left alone in the real world, believes her family to be lost - lost between the covers of a book. But as winter comes there is reason to hope - if only Meggie and Mo can rewrite the wrongs of the past and make a dangerous deal with death...

Автор: Funke Cornelia
Серия: The Inkworld
 
Inkheart

One cruel night, Meggie's father, Mo, reads aloud from INKHEART, and an evil ruler named Capricorn escapes the boundaries of fiction, landing instead in their living room. Suddenly, Meggie's in the middle of the kind of adventure she thought only took place in fairy tales. Somehow she must master the magic that has conjured up this nightmare. Can she change the course of the story that has changed her life forever

Автор: Funke Cornelia
Серия: The Inkworld
 
Inkspell

Although a year has passed, not a day goes by without Meggie thinking of INKHEART, the book whose characters became real. But for Dustfinger, the fire-eater brought into being from words, the need to return to the tale has become desperate. When he finds a crooked storyteller with the ability to read him back, Dustfinger leaves behind his young apprentice Farid and plunges into the medieval world of his past. Distraught, Farid goes in search of Meggie, and before long, both are caught inside the book, too. But the story is threatening to evolve in ways neither of them could ever have imagined.

Автор: Funke Cornelia
Серия: The Inkworld
 
Infinity's Shore

For the fugitive settlers of Jijo, it is truly the beginning of the end. As starships fill the skies, the threat of genocide hangs over the planet that once peacefully sheltered six bands of sapient beings. Now the human settlers of Jijo and their alien neighbors must make heroic-and terrifying-choices. A scientist must rally believers for a cause he never shared. And four youngsters find that what started as a simple adventure-imitating exploits in Earthling books by Verne and Twain-leads them to the dark abyss of mystery. Meanwhile, the Streaker, with her fugitive dolphin crew, arrives at last on Jijo in a desperate search for refuge. Yet what the crew finds instead is a secret hidden since the galaxies first spawned intelligence-a secret that could mean salvation for the planet and its inhabitants…or their ultimate annihilation.

Автор: Brin David
Серия: Uplift
 
It tristo mietitore

Si dice che al mondo niente sia inevitabile, tranne la morte e le tasse. Ma questo forse prima che Morte venisse licenziato in tronco. L’ultima cosa di cui un universo può aver bisogno è di un Tristo Mietitore disoccupato, perché quando un importante servizio pubblico viene a mancare la conseguenza è sempre il caos. Ora Mondo Disco pullula di zombie e non-morti. Reg Scarpa, attivista per i diritti dei defunti, improvvisamente ha molto più lavoro di quanto si sia mai sognato. E il mago Windle Poons, trapassato di fresco, si risveglia nella tomba scoprendo di essere. morto e vegeto. Ma proprio a lui e a un ben poco temibile gruppo di non-morti (Arthur Winkings, per esempio, era diventato vampiro dopo essere stato morso da un avvocato. Schleppel l’uomonero farebbe meglio il suo lavoro se non venisse colto da agorafobia appena fuori dal gabinetto. E Fratello Isolile, l’unica banshee al mondo con un difetto di pronuncia, invece di starsene sui tetti a gridare quando la gente sta per morire, fa passare sotto la porta un bigliettino con scritto ‘OOOOeeOOOeecOOOeee’) spetta il compito di salvare il mondo dei vivi. Nel frattempo in una piccola fattoria molto, molto lontana, uno straniero alto, scuro e allampanato si rivela particolarmente abile a maneggiare la falce. C’è tanto grano da falciare. E una battaglia diversa da combattere.

Автор: Pratchett Terry
Серия: Mondo disco
 
Imię Bestii

Druga powieść w dorobku Komudy wyróżnia się tematem, jej fabuła bowiem nie jest umiejscowiona jak dotychczas w XVII-stowiecznej Polsce. Tym razem akcja rozgrywa się w średniowiecznej Francji, a dokładnie w dwóch jej miastach: Paryżu i Carcassone. Główna postać jest również nowatorska, albowiem jest to nie kto inny, jak na wpół legendarny poeta, niejaki Francois Villon, autor „Wielkiego Testamentu”. Ci pilniejsi na lekcjach polskiego mogą skojarzyć Villona z wyjątkową jak na owe czasy poezją świecką.

Jednak myli się ten, kto z racji wykonywanej profesji zaszufladkuje Francoisa jako delikatnego paniczyka o romantycznej duszy i poglądach estety. Villon Komudy jest łotrem, złodziejem, alfonsem, pozbawionym sumienia typkiem żyjącym na bakier z prawem. Mroczne zaułki Carcassone i paryski półświatek to dla niego naturalne środowisko. Lubuje się w towarzystwie ladacznic, morderców i żebraków.

Czemu zatem funkcjonuje całkiem dobrze i udaje mu się często uciec spod stryczka? Bo drań ma bardzo wpływowe koneksje i obdarzony jest przez Boga niebanalną inteligencją i sprytem, co w połączeniu z talentem szermierczym daje mu duże pole manewru i pozwala na wykonywanie zleceń dla tych „wpływowych”. Komuda jak na ironię pokazuje, że nawet najbardziej kaprawe zło ma prawo do istnienia, aby wspomóc dość oględnie pojęte dobro.

Автор: Komuda Jacek
Серия:
 
In His Image James

A scientific expedition to examine the Shroud of Turin turns into a nightmare of worldwide destruction and begins the ultimate battle between good and evil in this page-turning apocalyptic novel. Based on the actual scientific expedition to examine the Shroud of Turin, author James BeauSeigneur creates a fictionalized story that links ancient DNA to the coming of the Antichrist. While examining the Shroud of Turin – believed by many to be the burial shroud of Jesus Christ – Professor Harold Goodman makes an incredible discovery: a cluster of skin cells still alive after 2000 years. Faced with such a startling find, Goodman conspires to carry out what may be the most earth-shattering experiment ever attempted: the cloning of Jesus Christ. When the experiment proves successful, the child born of the ancient cells soon sets in motion forces which trigger worldwide cataclysms, and could end the world as we know it.

Автор: BeauSeigneur James
Серия:
 
Inmortal

¿Para qué usaríamos la inmortalidad? Una historia de amor y venganza a través de los siglos, con Maine, Boston, París y

Hungría como telón de fondo.

En St. Andrews, un pequeño pueblo de Maine, ingresa en urgencias una joven acusada de haber matado a un hombre. Luke, el médico de guardia, un hombre atormentado por demonios interiores tras haber abandonado a esposa e hijas, está dispuesto a escuchar la versión de la bella Lanore. Dice ser una inmortal desde hace doscientos años.

Tiempo atrás, con el corazón roto, Lanore se vio obligada a esconder la vergüenza de un embarazo incómodo lejos de casa, en Boston. Pero antes de llegar al convento, cayó en las garras de un hombre a la vez fascinante y aterrador: Adair, un noble de origen húngaro, que le prometió un mundo de sensualidad y placer ignotos, de poder sin límites… Lanore creyó que si se unía a su séquito recuperaría a Jonathan. Pero ¿a qué precio?

Inmortal es una historia sobre la fuerza del amor, capaz de corromper, capaz de empujarnos a actos terribles en su nombre, y también sobre el valor que requiere sacrificarse por amor y redimirse.

Автор: Katsu Alma
Серия:
 
Il cervello verde

In un mondo sovrappopolato, che cercava spazio vitale nella giungla, l’Organizzazione Ecologica Internazionale sterminav sistematicamente dei voraci insetti che rendevano inospitali quelle zone. Uomini come Joha Martinho e i suoi aiutanti usavano bombole schiumogene mortali e nuove armi a vibrazione per ripulire l’inferno verde del Mato Grosso. Ma, per ragioni sconosciute, le aree già disinfestate completamente incominciarono a essere di nuovo assalite dagli insetti malgrado le impenetrabili barriere. Dalla giungla si sentirono strane storie… insetti divenuti enormi… creature dalle sembianze umane, ma i cui occhi avevano quel particolare scintillio degli insetti.

Автор: Herbert Frank
Серия:
 
Il figlio della notte

Il ritorno dalla Mongolia della spedizione del celebre professor Mondrick segnerà forse l’inizio di un’era nuova nella storia dell’umanità. Perchè in una certa cassa che gli esploratori portano dal deserto di Gobi sono contenute le prove di una guerra spietata e segreta, che si combatte da innumeri millenni. E il campo di battaglie è il subcosciente stesso della razza umana, dove il Maligno sembra sferrare i suoi colpi più mortali e insidiosi. Perchè il genere umano, ha scoperto Mondrick, è un ibrido: il sangue dell’Homo sapiens è, ormai, contaminato da quello dell’Homo lycanthropus, l’antichissima razza caina… Ma la scoperta di Mondrick esige le sue vittime e un orrendo pericolo minaccia di nuovo l’umanità. Le forze del male sono scatenate e gli angeli ribelli tentano ancora una volta di rialzare il capo. Metapsichica e psicocinesi sono le strane scienze a cui questo romanzo senza precedenti nella letteratura del “soprannaturale” sembra ispirarsi. E’ un romanzo che non si dimentica!

Автор: Williamson Jack
Серия: Urania
 
I giganti di pietra

Quale segreto legame stringe in una sola terrificante identità il misterioso tempio preistorico di Stonehenge, in Inghilterra, al punto piú solitario dei globo, l’isola di Pasqua, sperduta con le sue enigmatiche statue antichissime nell’immensa distesa equorea del Pacifico meridionale? Perché una catena di tremende sciagure è connessa alla indescrivibile statuetta verdastra, vibrante, antica di milioni di anni, dalle origini cosmiche, trovata da un archeologo in un cimitero abbandonato? E che cosa si cela nell’intrico dell’immensa rete di gallerie sotterranee, che sembrano collegare tra loro le misteriose sedi di entità e vicende che si direbbero incomprensibili all’uomo, antitetiche al suo destino e alla sua natura? Con Giganti di Pietra, Donald Wandrei segna una tappa fulgida nella letteratura dell’orrore e del mistero cosmico, aprendo nuove prospettive alla letteratura d’anticipazione e di fantasia, e rinnovando la tradizionale materia del romanzo “gotico” con le risorse piú recenti della narrativa fantascientifica. I Giganti di Pietra è un romanzo che non si dimentica facilmente!

Автор: Wandrei Donald
Серия: Urania
 
Автор: Anderson Poul
Серия: Patrol czasu
 
Автор: Sanderson Brandon
Серия:
 
Incubi

Veronica is a artist, painter. She's stuck in a relationship going nowhere with an alcoholic cop. So when she meets the enigmatic Marzden and is invited to an artists' retreat at his mansion deep in the country where she can paint with complete freedom, Veronica can't refuse. With her best friend, Ginny, a hugely successful writer, Veronica heads off to the retreat where she is quickly submerged in an almost dreamlike world filled with passionate and violent sex. All the while sensing that there is something brutal and dark hidden deep within Marzen and his two young and gorgeous male companions. And as Jack, Vernoica's recently jilted lover battles his own demons he realizes that she is the only one he loves and must get her back. His search for her leads him to some harsh and frightening revelations about Marzen and when Jack heads off to the mansion to find Veronica it comes together in an orgy of violence, blood and chaos.

Classic Edward Lee. A non-stop, suspenseful and gripping thriller.

Автор: Lee Edward
Серия:
 
Iron Kissed

When her former boss and mentor is arrested for murder and left to rot behind bars by his own kind, it's up to shapeshifting car mechanic Mercy Thompson to clear his name, whether he wants her to or not. And she'll have to choose between the two werewolves in her life-whether she wants to or not.

Автор: Briggs Patricia
Серия: Mercedes Thompson
 
Il mondo di Rocannon

In un mondo ai confini della Galassia, tre razze native – gli Odemiar, abitanti delle caverne, gli elfici Fiia e i Liuar, guerrieri divisi in clan – vengono improvvisamente aggredite e conquistate da una flotta di astronavi provenienti da un universo sconosciuto. Lo scienziato terrestre Rocannon, che si trova in quel mondo, assiste impotente allo sterminio dei suoi amici e alla distruzione della sua astronave. Abbandonato tra popoli alieni, Rocannon guida allora la battaglia per la liberazione, scoprendo che, in breve tempo, la sua figura assume contorni leggendari e che qualcuno lo considera addirittura un dio…

Автор: Le Guin Ursula
Серия: Ecumene, Hainish Cycle
 
I guardiani della notte

La notte di Mosca è pericolosa. Criminali e assassini si aggirano per le strade e si mescolano agli Altri: vampiri e mutanti, stregoni e fattucchiere che escono in caccia dopo il tramonto. La loro forza è immensa, ma non bastano le armi tradizionali per combatterli. Solo Anton e quelli come lui possono riconoscerli, perché compito dei Guardiani e quello di far rispettare l'antica tregua stipulata tra le Forze della Luce e le Forze delle Tenebre. Ma qualcosa nella pace millenaria che divide il popolo della Notte da quello del Giorno sì e incrinato, e il destino dell'umanità ora è legato a quello di un ragazzo che non sa di possedere un enorme potere. Comincia così una guerra senza esclusione di colpi, tra macchine di lusso e una civetta parlante, mafia russa e minacce apocalittiche, vodka e sortilegi.

Автор: Lukjanenko Sergej
Серия: Дозоры, Guardie
 
Автор: Stephenson Neal
Серия:
 
Серия:
 
Автор: Sterling Bruce
Серия:
 
Автор: Sterling Bruce
Серия:
 
Автор: Zelazny Roger
Серия:
 
Автор: Heinlein Robert A
Серия:
 
Автор: Pratchett Terry
Серия:
 
In the King's Service

"Kurtz is one of the best of those fantasy writers who use medieval-like settings for their novels, and this is one of her better books". — Chronicle.

"Kurtz's fidelity to the customs and mores of medieval Europe gives a richness of detail to her alternate medieval world". — Library Journal.

"Exquisitely detailed… the scenes of daily life at court, plus the usual church versus magic conflict, will keep fans turning the pages". — Publishers Weekly.

"The novel sparkles with Kurtz's attention to detail… can be enjoyed by fans and newcomers alike". — RT Bookclub (Top Pick).

Автор: Kurtz Katherine
 
Illegal Alien

Aliens, Tosoks, have finally made contact with Earth, but there are only seven of them, and they’ve arrived in a disabled spaceship. The Tosoks are intelligent and surprisingly easy to communicate with, and are happy to tour Earth and see what humans have to offer. But during a stop in Los Angeles, one of the human scientists traveling with the Tosoks is gruesomely murdered, and all evidence points to the alien Hask. The Los Angeles Police Department is determined to indict Hask for the crime, even though the aliens have little concept of laws or crime as we understand them. The only thing the U.S. government can do is secretly procure the services of Dale Rice, a leading civil rights lawyer, and hope he can clear Hask of the charges. But as the trial progresses, evidence indicates a cover-up by one or more of the aliens. Humanity’s survival — not just Hask’s fate — might hinge on the jury’s verdict.

Автор: Sawyer Robert J
Серия:
 
Автор: Lore Pittacus
Серия:
 
Intertwined

Most sixteen-year-olds have friends. Aden Stone has four human souls living inside him:

One can time-travel.

One can raise the dead.

One can tell the future.

And one can possess another human.

With no other family and a life spent in and out of institutions, Aden and the souls have become friends. But now they're causing him all kinds of trouble. Like, he'll blink and suddenly he's a younger Aden, reliving the past. One wrong move, and he'll change the future. Or he'll walk past a total stranger and know how and when she's going to die.

He's so over it. All he wants is peace.

And then he meets a girl who quiets the voices. Well, as long as he's near her. Why? Mary Ann Gray is his total opposite. He's a loner; she has friends. He doesn't care what anyone thinks; she tries to make everyone happy. And while he attracts the paranormal, she repels it. For her sake, he should stay away. But it's too late..

Somehow, they share an inexplicable bond of friendship. A bond about to be tested by a werewolf shape-shifter who wants Mary Ann for his own, and a vampire princess Aden can't resist.

Two romances, both forbidden. Still, the four will enter a dark underworld of intrigue and danger — but not everyone will come out alive…

Автор: Showalter Gena
Серия:
 
Interjú a vámpírral

Louis, a vámpír kétszáz éve él a földön, kétszáz éve kutatja a vámpírlét titkát - nyughatatlan szelleme a bűntudatlan és az öröklét értelmével viaskodva hajszolja őt mind újabb utakra. Az általa teremtett, varázslatosan gyönyörű vámpírkislánnyal járja be Európát, hogy megtalálja a hozzá hasonlókat, azokat a vámpírokat, akik kapcsolatban állnak a Sátánnal vagy az Istennel; bármivel, ami létük alapja és magyarázata. Tudje-e valaki ezt a titkot? S létezik-e egyáltalán? Vagy pedig együtt kell élni a borzalommal, hogy az öröklét, amelynek ára a szakadatlan gyilkolás, az emberi életek elpusztítása, céltalan és haszontalan?

Anne Rice regénye nem egyszerűen horror, bár a vér, rettegés, borzalom sem hiányzik belőle, hanem a lét örök titkát feszegető hátborzongató mese.

Автор: Rice Anne
Серия: Vámpírkrónikák
 
Автор: Sigler Scott
Серия:
 
Автор: Reed Kit
Серия:
 
Il cielo era pieno di navi

Che cosa bolle ai confini della Galassia? Si parla di stragi “locali” e rappresaglie “limitate” su lontani pianeti come Odino, Cassandra, Antigone; si dice che la Lega dei Mondi Indipendenti voglia ribellarsi al governo centrale terrestre; si teme una guerra totale. Ma il solo a sapere come stanno realmente le cose è il capitano Robert Janas, un neutrale, un uomo di buona volontà e di buon senso, dal cui rapporto dipende il destino di miliardi di uomini. E Janas, come spesso accade a chi dice semplicemente la verità, non trova nessuno disposto a credergli.

Автор: Meredith Richard C
Серия: Urania
 
Insomnia (Schlaflos)

Das Grauen kehrt nach Derry, Maine, zurück. Acht Jahre nach den in "Es" geschilderten Ereignissen, geschehen dort wieder seltsame Dinge. Ralph Roberts leidet zunehmend an Schlaflosigkeit und sieht plötzlich die Köpfe seiner Mitmenschen von einer bunten Aura umgeben.

Автор: King Stephen
Серия:
 
ICO: Castle in the Mist

Reads L to R (Western Style), for audience A.

When a boy named Ico grows long curved horns overnight, his fate has been sealed-he is to be sacrificed in the Castle in the Mist. But in the castle, Ico meets a young girl named Yorda imprisoned in its halls. Alone they will die, but together Ico and Yorda might just be able to defy their destinies and escape the magic of the castle.

Based on the video game filmmaker Guillemo del Toro (Hellboy, Pan's Labyrinth) called a "masterpiece", Japan's leading fantasist Miyuki Miyabe has crafted a tale of magic, loss, and love that will never be forgotten.

Автор: Miyabe Miyuki
Серия:
 
Iron Crowned

New York Times bestselling author Richelle Mead takes readers back to the Otherworld, an embattled realm mystically entwined with our world—and ruled by one woman's dangerous choice. . .

Shaman-for-hire Eugenie Markham is the best at banishing entities trespassing in the mortal realm. But as the Thorn Land's queen, she's fast running out of ways to end the brutal war devastating her kingdom. Her only hope: the Iron Crown, a legendary object even the most powerful gentry fear. . .

Who Eugenie can trust is the hardest part. Fairy king Dorian has his own agenda for aiding her search. And Kiyo, her shape-shifter ex-boyfriend, has every reason to betray her along the way. To control the Crown's ever-consuming powers, Eugenie will have to confront an unimaginable temptation—one that will put her soul and the fate of two worlds in mortal peril. . .

Автор: Mead Richelle
Серия: Dark Swan
 
Interviu cu un vampir

„Interviu cu un vampir” este primul volum din celebra serie „Cronicile vampirilor”, povestea impregnata de melancolie a iniţierii unui nobil din New Orleans în tainele vieţii de vampir, odiseea vesnic nelinistitului vampir Lestat. Ecranizarea cu acelasi nume a romanului a fost un adevarat succes de casa.

Автор: Rice Anne
Серия: Cronicile vampirilor
 
Inny wiatr

Mimo powrotu prawowitego króla w Ziemiomorzu nie dzieje się najlepiej. Prosty czarownik Olcha we śnie odwiedza krainę umarłych, gdzie przebywa jego ukochana żona. Jej pocałunek staje się początkiem zmian. Umarli pragną opuścić swój kraj, a Olcha może otworzyć im drogę. Zwraca się zatem o pomoc do dawnego Arcymaga Geda, który posyła go do Tenar, Tehanu i młodego króla w Havnorze. Wraz z dziewczyną-smokiem Irian muszą stawić czoło największemu z zagrożeń.

W „Innym wietrze” powracamy do Ziemiomorza, Archipelagu, w którym mieszkają magowie i smoki, i do bohaterów znanych z poprzednich tomów: Geda, Tenar, Tehanu, Arrena, Irian… Czas bowiem połączyć rozproszone wątki, czas pokazać, ku czemu wiodło przeznaczenie.

Автор: Le Guin Ursula K
Серия: Ziemiomorze
 
Серия: Caliban
 
In the Deep

"Рыба вышла из воды, чтобы стать чем-то другим. Человек, выйдя в космос, тоже изменится..." Ну, или как-то так там было, не помню. Суть в том, что ничерта мы не изменились. Мы уже тысячи лет среди звезд, но все так же тащим туда себя самих. Мы научились воевать с новыми противниками, мы поломали себе мозги, набивая пустоту новым типом кораблей, но мы упорно не желаем становиться не-людьми. Нам нравится ошибаться, искоренять инакомыслие и вредных чужих, чувствовать руку товарища и подсчитывать, сколько еще зарядов осталось у соперника. Нам нравится азарт погони и сделки, за которые могут казнить. Ну, если поймают, конечно. Лично я ушла в космос нарочно - чтобы ошибиться. И знаете? У меня отлично получилось.

Серия:
 
Автор: Modesitt L E
Серия: Imager's portfolio
 
Автор: Marsden John
Серия: Ellie chronicles
 
Intruz

Przyszłość. Nasz świat opanował niewidzialny wróg. Najeźdźcy przejęli ludzkie ciała oraz umysły i wiodą w nich na pozór niezmienione życie. W ciele Melanie jednej z ostatnich dzikich istot ludzkich zostaje umieszczona dusza o imieniu Wagabunda. Wertuje ona myśli Melanie w poszukiwaniu śladów prowadzących do reszty rebeliantów. Tymczasem Melanie podsuwa jej coraz to nowe wspomnienia ukochanego mężczyzny, Jareda, który ukrywa się na pustyni. Wagabunda nie potrafi oddzielić swoich uczuć od pragnień ciała i zaczyna tęsknić za mężczyzną, którego miała pomóc schwytać. Wkrótce Wagabunda i Melanie stają się mimowolnymi sojuszniczkami i wyruszają na poszukiwanie człowieka, bez którego nie mogą żyć.

Автор: Meyer Stephenie
Серия:
 
Incarceron

Imagine a living prison so vast that it contains corridors and forests, cities and seas. Imagine a prisoner with no memory, who is sure he came from Outside, even though the prison has been sealed for centuries and only one man, half real, half legend, has ever escaped. Imagine a girl in a manor house in a society where time has been forbidden, where everyone is held in a seventeenth century world run by computers, doomed to an arranged marriage that appals her, tangled in an assassination plot she both dreads and desires. One inside, one outside. But both imprisoned. Imagine a war that has hollowed the moon, seven skullrings that contain souls, a flying ship and a wall at the world's end. Imagine the unimaginable. Imagine Incarceron.

Серия:
 
Il settimo figlio

Alvin Miller è venuto al mondo in un’America in cui bianchi e indiani vivono in pace e George Washington è stato decapitato dagli inglesi. Magie, incantesimi e misteriose potenze negative sono presenze quotidiane e normali in questo “mondo alternativo” Ma Alvin è protetto da tutte le energie positive del Creato, perché, secondo un’antica profezia, “il settimo figlio di un settimo figlio avrà in sé poteri tali da far tremare il mondo”.

Автор: Card Orson Scott
Серия: Alvin Maker (it)
 
Il profeta dalla pelle rossa

L’America tranquilla e pacifica in cui Alvin è nato non esiste più: l’uomo bianco ha strappato la terra all’uomo rosso, ha tagliato, distrutto, bruciato. Il giovane Alvin, inconsapevole incarnazione di un potere arcano, è il solo che può ridare speranza a quella terra martoriata. Con l’aiuto di Ta-Kumsaw, un Rosso forte e orgoglioso, e di suo fratello Lolla-Wossiky, Alvin troverà la forza di battersi per la salvezza della sua terra, di cui vedrà persino il lontano e incerto futuro.

Автор: Card Orson Scott
Серия: Alvin Maker (it)
 
Автор: Turney S J A
Серия: Tales of the Empire
 
Incarnate

Ana is new. For thousands of years in Range, a million souls have been reincarnated over and over, keeping their memories and experiences from previous lifetimes. When Ana was born, another soul vanished, and no one knows why. Even Ana's own mother thinks she's a nosoul, an omen of worse things to come, and has kept her away from society. To escape her seclusion and learn whether she'll be reincarnated, Ana travels to the city of Heart, but its citizens are afraid of what her presence means. When dragons and sylph attack the city, is Ana to blame?

Автор: Meadows Jodi
Серия: Newsoul
 
In twee fasen water

Gehuld in eeuwige duisternis door zijn eigen dikke atmosfeer Tenebra was een vijandige planeet… een plaats van het verpletteren van de zwaartekracht, 370-graden temperaturen, een voortdurend verschuivende korst en gigantische drijvende regendruppels.

Weinig belovend — maar er was leven, intelligent leven op Tenebra…

Автор: Clement Hal
Серия:
 
I danzatori del fuoco

Questo libro della Maxwell ha immediatamente riscosso un enorme successo di pubblico presso gli appassionati di fantascienza.

La giovane autrice americana ha avuto la felice ispirazione di creare due razze assai singolari le cui caratteristiche psico-fisiologiche sono quanto di più originale sia stato dato di leggere sulle pagine di un libro di fantascienza.

Infatti, i componenti la razza dei Senyasi hanno un dominio totale sugli elementi (terra, acqua, fuoco, aria) che deriva loro dalle Linee di Potenza, un intricato arabesco che costella la loro epidermide e che si illumina quando l’individuo che le possiede pone in atto i suoi poteri.

Rheba e Kirtn, i due protagonisti del Ciclo del quale I DANZATORI DEL FUOCO costituisce il primo volume, sono gli unici superstiti di uno spaventoso, rogo che ha completamente distrutto il pianeta loro sede d’origine.

Alla ricerca di altri eventuali superstiti, percorrono la galassia in lungo e in largo e, specificatamente in questo primo episodio delle loro avventure, si trovano a dover evadere dal pianeta Loo dove sono stati ridotti in schiavitù, una schiavitù dalla quale sembra impossibile fuggire…

Автор: Maxwell Ann
Серия:
 
Il tempo del buio

Notte dopo notte, Gil si scoperse a sognare di una città fantastica dove orrori alieni provenienti dalle profondità della terra e delle tenebre cercavano di distruggere la razza umana e tutte le opere dell’Uomo. Ma quando il Mago Ingold Inglorion attraversò il Vuoto alla ricerca del Santuario per l’ultimo Principe di Dar, si rese conto che i suoi sogni erano visioni assolutamente reali di una strana e singolare realtà.

Sul mondo di Ingold, il mostruoso Buio era stato solo una leggenda per oltre tremila anni, ma ora, per qualche ragione sconosciuta, si aggirava in cerca di preda per tutto il paese, e non c’era alcuna possibilità di fuga dai suoi spaventosi poteri e dal suo insaziabile appetito.

Cercando di aiutare Ingold, Gil e Rudy, due giovani cacciatori, vengono a trovarsi nello strano mondo del Buio. E qui sarebbero co stretti a rimanere per sempre, ammenochè non riescano a risolvere il mistero del Buio.

Frattanto, prima che riescano a realizzare quale potrà essere il loro destino, il Buio.

Автор: Hambly Barbara
Серия: Darwath (it)
 
Il pianeta di Shakespeare

Un’astronave in viaggio ormai da tempo verso mondi abitabili, guidata da un centro di comando che riunisce le menti di tre esseri umani del passato, corrispondenti all’equipaggio conservato in animazione sospesa per tutto il volo siderale. Purtroppo al termine del viaggio, cioè all’arrivo su un pianeta abitabile, l’unico superstite è Carter Horton. Per fortuna ha con sè il robot Nicodemus, che è in grado a seconda dei casi di attingere a numerosi cervelli positronici, riservando qualche sorpresa. Ma su quel pianeta c’è anche qualcun altro…

Автор: Simak Clifford D
Серия:
 
I tre tempi del destino

Il presupposto del romanzo è l’esistenza di un dispositivo, la “macchina delle probabilità” in grado di creare universi alternativi in cui qualcosa differisce da quello attuale. Grazie ad altri dispositivi, chiamati talismani, è possibile spostarsi da un universo all’altro.

Автор: Leiber Fritz
Серия:
 
Il verde millennio

Nella solitudine della stanza in cui egli si ritrovava, la sua avventura allucinante gli stava passando davanti agli occhi. Si era sentito un altro, quel mattino, svegliandosi, quando aveva visto sul davanzale quel gatto stranissimo dal mantello di un verde smeraldo. La fuga del gatto, la visita allo psichiatra erano venute dopo; e poi, via via di seguito tutti gli altri fatti strani. Allucinazioni, sì. Ma qualcosa di vero sarebbe rimasto. Lo sdoppiamento del suo io sarebbe arrivato a qualcosa di concreto: una essenza di vita più buona, un mondo migliore in cui avrebbero agito una creatura di un altro mondo e una interminabile teoria di gatti dai mantelli tutti verdi.

Автор: Leiber Fritz
Серия:
 
Il sogno di Lincoln

Vincitore del John W. Campbell Memorial Award, ambito premio statunitense riservato agli autori più promettenti, Il sogno di Lincoln (1987) è il primo romanzo importante di Conie Willis, un’autrice che si è poi segnalata con opere di tutto rispetto.

Che accadrebbe se una donna dei nostri tempi scoprisse di poter viaggiare nel tempo grazie ai suoi poteri mentali, in particolare a una specie di ponte psichico stabilito con il generale Robert Lee, il grande sconfitto della guerra civile? Da questa premessa parte un romanzo appassionante, una cruda e realistica ricostruzione della guerra civile americana e del suo mondo, ma anche un’avventura ricca di imprevisti: per esempio; che ruolo ha nella vicenda il cavallo di Lee, Traveller? E perché un uomo dei nostri glomi sembra inspiegabilmente identificarsi con lui? Lo scoprirete con Connie Willis.

Автор: Willis Connie
Серия: Urania
 
Il patto con il Vampiro

Per questo stupefacente debutto narrativo Jeanne Kalogridis ha scelto di confrontarsi con uno dei classici più avvincenti e terrificanti della letteratura dell’orrore: Dracula di Bram Stoker. Misterioso e sensuale, questo romanzo, scritto in forma di diario, pone l’inquietante figura di Dracula al centro di un puzzle particolarmente intricato. Partendo cinquant’anni prima dell’inizio del romanzo di Stoker, il patto con il Vampiro svela infatti l’esistenza di un antico e segreto accordo nella famiglia Dracula. Arkady, pronipote del principe Vlad Tsepesh, meglio conosciuto come Dracula, vive nell’incubo di una terribile minaccia, costretto a procurare sempre nuove vittime al suo adorato prozio per salvare la vita alle persone amate. Coinvolto in un abisso di morte e di sangue, Arkady oserà ribellarsi al suo tragico destino e sfidare Dracula, per il bene della sua famiglia.

Автор: Kalogridis Jeanne
 
Il Signore dei Vampiri

Il Signore dei Vampiri è la straordinaria conclusione dei Diari della famiglia Dracula, l’acclamatissima trilogia di Jeanne Kalogridis, iniziata con Il patto con il Vampiro e proseguita con I figli del Vampiro. In seguito alla morte del fratellastro Stefan e di suo padre Arkady, per mano di Vlad Tsepesh — meglio conosciuto come Dracula —, Abraham Van Helsing attraversa tutta l’Europa con il solo scopo di uccidere Vampiri. Ogni Vampiro ucciso infonde a Bram nuove energie, mentre Vlad si indebolisce sempre più. Tanto che Bram comincia a sperare di poterlo presto uccidere, ponendo fine, così, all’atroce patto di sangue che da secoli riduce in schiavitù la famiglia Tsepesh. Ma Vlad, ormai disperato, e la pronipote Zsuzsanna chiedono aiuto al Vampiro più potente, più temibile e più affascinante: la contessa Elisabeth di Bathory. Affiancato da un gruppo di valorosi compagni, Bram si dà alla ricerca di Vlad e riesce finalmente a ucciderlo, proprio come racconta Bram Stoker in Dracula. Tuttavia il terrore non si estingue con la morte di Vlad, perché c’è un’altra forza che guida lui, Zsuzsanna, Elisabeth e tutti i Vampiri del mondo, un’entità antica più malvagia di qualsiasi altra in cui Bram si sia mai imbattuto: il Signore dei Vampiri. Per non essere sopraffatto da questo Dark Lord, e salvare non solo la propria famiglia ma anche tutta l’umanità, Bram deve ancora una volta rischiare di perdere la propria anima.

In questo libro conclusivo della sensualissima trilogia I diari della famiglia Dracula, Jeanne Kalogridis fonde brillantemente la sua appassionante storia della famiglia Tsepesh con quella narrata da Stoker, rivelando i retroscena del grande classico.

Автор: Kalogridis Jeanne
 
Infernal Revenue

Remo and Chiun join forces with Harold Smith and his crime-fighting organization in their battle against an artificial intelligence computer chip called Friend that hijacks CURE's computer system and holds the world hostage to technoterrorism.


Серия: The Destroyer
 
I burattinai

Sulla scia di Robert Heinlein e di Isaac Asimov, Larry Niven ha costruito una serie di racconti e romanzi che costituiscono un coerente e dettagliato affresco dell’avvenire dell’uomo nello spazio.

I Burattinai, premio Hugo e Nebula nel 1971, rappresenta l’apice narrativo di questa magnifica storia futura e la inconfutabile dimostrazione della grandezza di Niven come autore della migliore fantascienza tecnologica.

Qui Niven ci narra la storia del viaggio esplorativo organizzato dalla buffissima e misteriosa razza dei “burattinai” (specie di centauri paranoici con tre gambe, senza testa, e con due braccia su cui si ergono due busti separati) con la complicità di alcuni terrestri verso il Mondo ad Anello, un gigantesco anello che orbita intorno a una stella lontana, con un’area pari a tre milioni di volte quella della Terra e pieno di fantastiche meraviglie come antiche rovine, castelli fluttuanti nell’aria e strane razze barbare. Un romanzo bizzarro e affascinante: una creazione indimenticabile e una pietra miliare della fantascienza moderna.

Автор: Niven Larry
Серия: Ringworld, Mondo Anello
 
Il profumo

Jean-Baptiste Grenouille, nato il 17 luglio 1783 nel luogo più puzzolente di Francia, il Cimetière des Innocents di Parigi, rifiutato dalla madre fin dal momento della nascita, rifiutato dalle balie perché non ha l'odore che dovrebbero avere i neonati, anzi perché "non ha nessun odore", rifiutato dagli istituti religiosi, riesce a sopravvivere a dispetto di tutto e di tutti. E, crescendo, scopre di possedere un dono inestimabile: una prodigiosa capacità di percepire e distinguere gli odori. Forte di questa facoltà, di quest'unica qualità, Grenouille decide di diventare il più grande profumiere del mondo, e il lettore lo segue nel suo peregrinare tra botteghe odorose, apprendista stregone che supera in breve ogni maestro passando dalla popolosa e fetida Parigi a Grasse, città dei profumieri nell'ariosa Provenza. L'ambizione di Grenouille non è quella di arricchirsi, né ha sete di gloria; persegue, invece, un suo folle sogno: dominare il cuore degli uomini creando un profumo capace di ingenerare l'amore in chiunque lo fiuti, e pur di ottenerlo non si fermerà davanti a nulla.

Автор: üskind Patrick
Серия:
 
Invasion

We are not alone…

Earth – today, we go about our everyday business. Tomorrow, it doesn't matter: The Invaders from Space have arrived. And for all the worst reasons… Humanity is about to be brought face to face with the most dangerous enemy it has ever faced, at the worst possible time. But the aliens don't care – they have only one goal – the complete conquest of the Earth and converting us to their religion, by any means necessary. From Texas, to Australia, to the Holy Land, the bitter struggle for victory rages, with millions of innocent lives caught in the crossfire. Victory is our only hope for survival…

But can humanity stand a chance when the enemy holds all the cards?

Автор: Nuttall Christopher
Серия:
 
Автор: Anderson Poul
Серия: Időjárőr
 
Автор: Anderson Taylor
Серия: Destroyermen
 
Interświat

Joey Harker nie jest bohaterem. W istocie potrafi się zgubić nawet we własnym domu. Lecz pewnego dnia Joey naprawdę się gubi. Ze swego świata przechodzi do innego wymiaru. Wędrówka między światami ściąga na niego uwagę dwóch straszliwych potęg. Armie magii i nauki zrobią wszystko, byle zdobyć jego moc, umożliwiającą podróże między wymiarami. Odkrywszy, jak wielkie zło czynią obie potęgi, Joey dołącza do armii, złożonej z różnych wersji samego siebie, pochodzących z alternatywnych Ziemi i bez wyjątku dysponujących podobną mocą. Razem gotowi są walczyć w obronie wszystkich światów.

Серия:
 
Автор: Pinborough Sarah
Серия: Torchwood
 
Автор: Jeter K W
Серия:
 
Il fabbricante di universi

Il romanzo racconta la storia di Robert Wolff, insegnante universitario in pensione, che seguendo il rumore di uno squillo di tromba apre la porta del ripostiglio e si ritrova in un mondo fantastico, chiamato Mondo dei Livelli.

Il Mondo dei Livelli è una specie di gigantesca torre, i cui piani sono abitati da diverse civiltà. Nei piani inferiori vivono le più primitive mentre salendo diventano via via più progredite. In cima alla torre vive una specie di semidei, esseri umani in grado di fabbricare interi universi.

Wolff, con l’aiuto di un indigeno di nome Kickaha scopre di essere il creatore di quel mondo, e si trova a dover intraprendere una lotta per scacciare gli usurpatori e riprendere il proprio rango.

Автор: Farmer Philip é
Серия:
 
Автор: Sheckley Robert
Серия:
 
Автор: Sheckley Robert
Серия:
 
Автор: Silverberg Robert
Серия:
 
Автор: Tubb EC
Серия:
 
Автор: Tubb EC
Серия: Dumarest of Terra
 
In Memoriam

Герой рассказа возвращается домой и видит, как с его дома снимают баскетбольный щит — он больше не понадобится, потому что его сын, его партнер в игре никогда не вернётся из Сайгона. Ночью отец вышел играть с сыном… в последний раз.

Серия:
 
Icebones

Transported to the Sky Steppe of Mars in the final, satisfying book in British author Baxter’s highly original Mammoth trilogy (Longtusk; Silverhair), his engaging wooly characters face an abandoned and potentially lethal terraforming experiment left there by humans (aka “the Lost”). Matriarch mammoth Silverhair’s daughter, Icebones, awakens from an unnatural slumber to find herself in a land and time far from her native Pleistocene earth. The mammoths here have no knowledge of their ancient culture, such as the teachings of their mighty progenitor, Kilukpuk. Mammoth tradition says the Sky Steppe is “the Island in the sky where... mammoths would one day find a world of their own, free from the predations and cruelty of the Lost, a world of calm and plenty” yet whatever promise Mars once held is fading now as the changes made by human engineers are reversed under the assault of the red planet’s uncompromising weather and geology. Icebones’s companions, used to depending on the Lost for everything, can’t possibly survive alone. Their only hope is to cross half the world to reach the Footfall of Kilukpuk, a rich valley full of all the sweet grass and water the mammoths need. The journey is long and treacherous, but as the beasts’ great Cycle says, “The mammoth dies, but mammoths live on.” Baxter fills the tale with taut adventure and splendid settings, making it easy to suspend disbelief.

Автор: Baxter Stephen
Серия: The Mammoth
 
Автор: King Stephen
Серия:
 
It
Автор: King Stephen
Серия:
 
Автор:
Серия: Cenotaph Road
 
Identity Theft

Nominated for Nebula Award for Best Novella in 2005

Автор: Sawyer Robert J
Серия:
 
Invaders From Earth

This is a novel of sophisticated government deception in the near future, an exploration of political corruption. Written in 1957 when Silverberg was 22, the novel is cynical and highly suspenseful.

Автор: Silverberg Robert
Серия:
 
Автор: Attanasio A A
Серия:
 
Ice and Fire

Snakefish, California, is rich in the currency of post-holocaust America. Gasoline.

Almost leveled by the soviet missiles that annihilated most of the West Coast, Snakefish is in the midst of a reconstruction, financed by a commodity far more valuable than the usual Deathlands jack.

But greed and man's lust for power threaten to shatter the hard won peace and tranquillity of this fledgling community as disparate factions that fight for control of the substance that will give them wealth beyond their wildest dreams.

Ryan Cawdor and his companions emerge from a gateway and step into the path of a smoldering war for power.

Автор: Axler James
Серия: Deathlands
 
Inheritance

Not so very long ago, Eragon-Shadeslayer, Dragon Rider-was nothing more than a poor farm boy, and his dragon, Saphira, only a blue stone in the forest. Now the fate of an entire civilization rests on their shoulders.Long months of training and battle have brought victories and hope, but they have also brought heartbreaking loss. And still, the real battle lies ahead: they must confront Galbatorix. When they do, they will have to be strong enough to defeat him. And if they cannot, no one can. There will be no second chances. The Rider and his dragon have come further than anyone dared to hope. But can they topple the evil king and restore justice to Alagaesia? And if so, at what cost?This is the much-anticipated, astonishing conclusion to the worldwide bestselling Inheritance cycle.

Автор: Paolini Christopher
Серия: Inheritance
 
In den finsteren Wäldern

Wie böse Deine Fantasie auch sein mag - die von Richard Laymon ist schlimmer! Neala und ihre Freundin Sherri nutzen ihre Ferien, um durch die Berge Kaliforniens zu wandern. Sie ahnen nicht, dass man in dem Städtchen Barlow schon auf sie lauert. Die Bewohner verschleppen die Frauen in den Wald und fesseln sie an Bäume - dann laufen sie davon und lassen die beiden zurück. Die Gefangenen können nur warten. Auf die Dunkelheit ... den Wahnsinn ... die Schmerzen ... die hungrigen Krulls. THE WOODS ARE DARK ist ein echter Horror-Klassiker. Laymons schockierendster Roman - erstmals auf Deutsch und in der ungekürzten Originalfassung. Mit einem Vorwort von Kelly Laymon, der Tochter des Autors, und einem Nachwort von Brett McBean.


Originaltitel: The Woods are Dark

Aus dem Englischen von Michael Krug

Автор: Laymon Richard
Серия:
 
Автор: Turtledove Harry
Серия:
 
In the Wheels

My first sale, a rollicking post-apocalyptic tale of drag racing and demons.

Автор: Gregory Daryl
Серия:
 
Автор: Lem Stanislaw
Серия:
 
If I Die

No one wants to be this teacher's pet . . .

Everyone else is talking about Eastlake High's gorgeous new math teacher, Mr. Beck, but Kaylee Cavanaugh has bigger things on her mind. Kaylee's a banshee—her scream is a portent of death.

But the next scream might hit too close to home. Kaylee's borrowed lifeline has almost run out.

Yeah—it's a shock to her, too. So to distract herself from her own problems, Kaylee is determined to defend her school against the latest supernatural threat. That hot new teacher is really an incubus, who feeds from the desire of unsuspecting students. The only girls immune to his lure are Kaylee and Sabine, her boyfriend's delinquent ex-girlfriend. Now the unlikely allies have to get rid of Mr. Beck...before he discovers they aren't quite human either.

But Kaylee's running out of time, and those who love her will do anything to save her life.

Anything.

Soul Screamers: The last thing you hear before you die.

Автор: Vincent Rachel
Серия: Soul Screamers
 
In the Deep

«Рыба вышла из воды, чтобы стать чем-то другим. Человек, выйдя в космос, тоже изменится…» Ну, или как-то так там было, не помню. Суть в том, что ничерта мы не изменились. Мы уже тысячи лет среди звезд, но все так же тащим туда себя самих. Мы научились воевать с новыми противниками, мы поломали себе мозги, набивая пустоту новым типом кораблей, но мы упорно не желаем становиться не-людьми. Нам нравится ошибаться, искоренять инакомыслие и вредных чужих, чувствовать руку товарища и подсчитывать, сколько еще зарядов осталось у соперника. Нам нравится азарт погони и сделки, за которые могут казнить. Ну, если поймают, конечно. Лично я ушла в космос нарочно — чтобы ошибиться. И знаете? У меня отлично получилось.

Texxt date: 19/08/2011

http://samlib.ru/d/dormiens_s_a/

Серия:
 
Inti`kunan jaykuy — Идущий к Солнцу

Даже тому, кто всегда стремился быть с народом и богами, однажды приходит время уйти. У него много путей, но все они ведут далеко от родины. Туда, где рядом с ним будут лишь боги и он сам. Ficlet.

Музыка к рассказу: http://dannelyan.do.am/Inti-kunan_jaykuy.mp3

Серия:
 
Il sogno del tecnarca

Il Tecnarca McKenzie ha fretta, perché vuol gli uomini sparsi per tutto l’Universo durante il periodo del suo governo. Per questo lo irritano tanto le notizie portate dall’equipaggio dell’astronave che ha compiuto felicemente un viaggio di prova sperimentando la nuova propulsione. Gli uomini non sono i soli esseri intelligenti. Gli astronauti hanno notato tracce di attività su uno dei pianeti scelti da Tecnarca per la colonizzazione terrestre. Un’altra civiltà vi sta installando una sua colonia. Il Tecnarca McKenzie ha fretta di definire la questione, perciò bisogna mettersi in contatto con gli altri, far loro capire chi sono i terrestri, ed accordarsi perché le sfere di influenza delle due civiltà non vengano mai a conflitto, e si dividano amichevolmente l’Universo. E l’astronave appena tornata dal difficile viaggio deve ripartire subito, con lo stesso equipaggio, che è stanco ma è l’unico di cui il Tecnarca si fidi. Con l’equipaggio viaggeranno i cinque uomini migliori della Terra, ognuno eccellente nel proprio campo, per negoziare con l’altra razza e concludere secondo i desideri del Tecnarca il quale, avendo già rinunciato a una parte del suo sogno, non intende rinunciare anche alla metà dell’universo che gli è rimasta. Ma le cose non vanno come stabilito, e il Tecnarca dovrà mettersi a segnare il passo insieme a tutta la razza umana, perché la spedizione terrestre fa una scoperta che costringerà McKenzie a rinunciare ai suoi sogni.

Автор: Silverberg Robert
Серия:
 
Il figlio dell'uomo

Un uomo del nostro tempo viaggia a miliardi d’anni nel futuro ed incontra le formi diversi dell’umanità del futuro.

Автор: Silverberg Robert
Серия:
 
Il secondo viaggio

Nel mondo del prossimo futuro immaginato da Silverberg in questo romanzo, i criminali incalliti non vengono più condannati alla prigione ma mandati in particolari Centri di Riabilitazione, dove subiscono un trattamento di droghe che cancella come una spugna la loro personalità, lasciando un corpo con una mente vuota come quella di uno “zombie”. Su questa mente pulita come una lavagna, i terapisti del Centro di Riabilitazione costruiscono, con un paziente lavoro di anni, una nuova identità: una persona “fittizia”, dotata di un passato inventato ma dalle caratteristiche morali più salde di quelle della vecchia personalità. Paul Macy è una di queste persone “ricostruite”: il suo corpo apparteneva prima a Nat Hamlin, il più grande psico-scultore del mondo, un uomo di indubbio talento ma totalmente schiavo dei suoi istinti sessuali, al punto di diventare un inveterato stupratore nei sobborghi di New York.

Per i “ricostruiti” l’inserimento nella società non è facile, ma per Paul Macy le difficoltà si presentano fin dall’inizio quasi insormontabili: l’imbarazzo dato dalla notorietà di cui godeva la vecchia identità del suo corpo, il brusco incontro con Lissa, una ragazza telepatica con cui Hamlin aveva avuto una tempestosa relazione e soprattutto una serie di incubi ricorrenti in cui compare sempre la figura di Hamlin metteranno a dura prova la stabilità di Macy. E presto quello che appariva solo un incubo si trasformerà in realtà: la personalità di Hamlin non è stata affatto annullata ed ora torna all’attacco della mente di Macy con demoniaca violenza e con la precisa volontà di riprendersi il suo corpo.

Автор: Silverberg Robert
Серия:
 
Il tempo delle metamorfosi

Velada Borthan è di certo uno dei pianeti più singolari dell’universo, inquietante intreccio di contraddizioni: un clima dolce accanto alle condizioni più aspre, la vita più naturale accanto alla costrizione dei propri sentimenti, una civiltà raffinata accanto alla barbarie morale. Insomma, un inferno o un paradiso a seconda dei punti di vista: e, fatto assurdo, i suoi abitanti avevano scelto deliberatamente l’inferno. Giardino dell’Eden alla rovescia, Velada Borthan era completo anche di tentatore e di frutto proibito: in una società nella quale il peccato supremo consisteva nell’aprire spontaneamente il proprio animo agli altri, il frutto proibito non poteva essere che il mezzo per far diventare della coscienza del singolo la coscienza di tutti. Sarà il Terrestre Schweiz a rivelarlo sconvolgendo un ordine che, per essere stato liberamente scelto, non era per questo meno spietato e inumano. Kinnall Darival, il giovane principe protagonista della vicenda, è l’uomo al quale viene affidato il segreto della droga che conduce alla comunione degli spiriti, spezzando i legami nei quali la sua gente aveva rinchiuso la propria personalità. In un mondo in cui l’affermazione di se stessi era vietata sino al punto da considerare osceno il parlare in prima persona, questa totale apertura personale non poteva essere che la peggiore delle bestemmie. Era però necessario passare attraverso di essa per riscattare Velada Borthan del suo inferno, anche a costo della perdita dell’unico sentimento consentito in una società che aveva fatto dell’insensibilità la massima delle virtù. Nessun vincolo è tuttavia più resistente di quelli imposti dalla morale, per quanto assurda e deviata possa essere: per causa loro si è anche disposti a rinunciare volontariamente al paradiso a portata di mano.

Ottenuto premio Nebula in 1971.

Nominato per premi Hugo e Locus in 1972.

Автор: Silverberg Robert
Серия:
 
Inherit the Stars

The man on the moon was dead. They called him Charlie. He had big eyes, abundant body hair and fairly long nostrils. His skeletal body was found clad in a bright red spacesuit, hidden in a rocky grave. They didn't know who he was, how he got there, or what had killed him. All they knew was that his corpse was 50,000 years old -- and that meant that this man had somehow lived long before he ever could have existed!

Автор: Hogan James P
Серия: Giants
 
Автор: Elrod P N
Серия:
 
Автор: Findley Nigel
Серия: Spelljammer
 
Iron Sunrise

The sequel to the critically acclaimed Singularity Sky returns to the twenty-fourth-century interstellar domain humankind has forged through the godlike powers of the Eschaton, an enigmatic being from humanity’s distant future. Now, in an act of apparent sabotage, one remote interstellar colony, Moscow, has met a disastrous fate: its host star exploded, annihilating an entire solar system and forcing the evacuation of nearby colonies. UN hostage negotiator Rachel Mansour, who is recovering from a showdown with a psychotic performance artist harboring a nuclear warhead, is tagged to make the wormhole jaunt to the scene and investigate. Is one of Moscow’s rival colonies responsible? Is the Eschaton? Improbably, the answers to such questions may lie with Wednesday, a rambunctious adolescent girl whose family is fleeing the expanding explosion, and between whose story and Rachel’s the novel alternates. Stross improves on Singularity Sky with better characterizations and entertaining technological inventiveness. Fans of hard SF spiced by political intrigue will relish this dish.


Nominated for Hugo and Locus awards in 2005.

Автор: Stross Charles
Серия: Singularity
 
Автор: Anderson Poul
Серия:
 
Il mattatore

Anche pubblicato come “Il prim’attore”.

Автор: Miller Jr Walter M
Серия:
 
I cavalieri del salario viola ovvero La grande abbuffata

Anche pubblicato come “Il salario purpureo” ed “I cavalieri del salario viola ovvero La grande abbuffata”.

Автор: Farmer Philip é
Серия:
 
I signori dei draghi

Anche pubblicato come “Uomini e draghi”, “I padroni dei draghi”, “Il Signore dei draghi”.

Автор: Vance Jack
Серия:
 
Iceworld

Iceworld is a humorously pointed novel of clashing perspectives, which we may designate as hot versus cold. Even for readers who have not seen H. R. van Dongen's fine cover painting for the novel's first installment in Astounding, Hal Clement does not keep us long in suspense that the planet which is unaccessible because of its climate of extreme cold is our own Earth. In contrast, the dismayed observer, the alien Sallman Ken (also on the cover, not to scale!), is truly hot-blooded. Clement genially introduces mitigating circumstances:


Earth, really, is not as bad as all that. Some people are even quite fond of it. Ken, of course, was prejudiced, as anyone is likely to be against a world where water is a liquid — when he has grown up breathing gaseous sulfur and, at rare intervals, drinking molten copper chloride.

The mitigating circumstances are mutual, because we have two viewpoint threads alternating here, that of Sallman Ken who is evolved to live comfortably on his quite hot home-planet; Ken is a science teacher, not a scientist or expert but possessing a good general scientific knowledge. The other viewpoint is that of several members of a Terrestrial family who of course are evolved to live comfortably on our quite cold planet. The characters all are engaging, and Iceworld weaves their viewpoints, thoughts, and actions very well. The family on Earth includes young people of various ages, so this is a fine novel for teenagers as well as adults.

Sallman Ken has been brought to Earth — or at least as close to it as the Iceworld’s destructive climate will allow — to solve a technical problem for a criminal syndicate of his race. They want a product found on Earth, one which is extremely valuable but so far unsynthesizable. What is it, in its natural state? How to boost their profits by getting or creating more of it? As defined, a general scientific problem, which is why the syndicate has engaged a schoolteacher with an all-around scientific knowledge. This in fact is Clement's own background and profession, so despite Ken's alienness, his character is drawn true to life.

The obvious physical barrier and scientific challenge is the scarcely imaginable temperature contrast between the aliens and the world of their interest. A differently tricky difficulty is that the rather unadventurous Ken has been talked into acting as an undercover investigator for his homeworld police. Naturally, the humans on the ground have their own motivations.

Автор: Clement Hal
Серия:
 
Isildur

A sweeping novel about Isildur, King of Gondor, and the saga of the war against the Great Enemy Sauron. Learn the origin of the Oathbreakers and the Mouth of Sauron. See the great naval battle between the White Fleet of Lindon and the Black Fleet of Umbar. Learn the truth about the final struggle on Osgiliath and the taking of the One Ring.

Автор: Crawford Brian K
Серия:
 
Il lungo ritorno

Sono gli Hakh’hli. Sono alieni. Si nutrono di carne umana. Il lungo viaggio nello spazio era alla fine. Sandy, l’umano cresciuto su un’astronave degli extraterrestri Hakh’hli, era pronto al ritorno sulla Terra. Gli alieni erano animati dalle migliori intenzioni.. Solo la scienza Hakh’hli poteva risolvere il problema di trasformare i pianeti. I terrestri avevano bisogno di quel contatto. Ma c’era da fidarsi?

Автор: Pohl Frederik
Серия: Urania
 
I racconti inediti

L’antologia di Jack Vance presenta al lettore i seguenti racconti di fantascienza: «ICABEM», «La selezione», «Il sifone plagiano», «Il fato del Phalid», «Il Tempio di Han», «Il figlio dell’albero» ed «I signori di Maxus».


Автор: Vance Jack
Серия:
 
Il topo stellare

Anche pubblicato come “Mickie, il topolino spaziale”, “Astrotopolino” e “Il topo delle stelle”.

Автор: Brown Fredric
Серия:
 
Il vecchio, il mostro spaziale e l’asino

Anche pubblicato come “Il vecchio, il mostro spaziale e il somaro” e “Puppet show”.

Автор: Brown Fredric
Серия:
 
Автор: Brown Fredric
Серия:
 
Incubo di Vargas

Anche pubblicato come “Incubo stellare” e “Incubo a occhi aperti”.

Автор: Brown Fredric
Серия:
 
Автор: Brown Fredric
Серия: Urania
 
Автор: Silverberg Robert
Серия: Urania
 
Il gioco di Saturno

Vincitore dei premi Hugo e Nebula per il miglior romanzo breve (Novella) in 1982.

Автор: Anderson Poul
Серия:
 
Il mantello e il bastone

La Terra è stata conquistata dagli alieni, ma i terrestri non si danno per vinti, e ben presto nasce un movimento di resistenza. Il racconto è ambientato in Italia, e ci rivela che anche nel futuro l’aeroporto di Milano sarà spesso chiuso per nebbia.


Vincitore del premio Hugo per il miglior racconto (Novelette) in 1981.

Автор: Dickson Gordon
Серия:
 
Il boia torna a casa

Vincitore dei premi Hugo e Nebula per il miglior romanzo breve (Novella) in 1976.


Anche pubblicato come “Il vendicatore”, “Il canto del delfino”, “Il mio nome è Legione”.

Автор: Zelazny Roger
Серия:
 
Il vento e la pioggia

Ancora Robert Silverberg e ancora due storie completamente diverse tra loro ma che hanno in comune (oltre all’ottima fattura) il tema: il lontanissimo futuro della Terra. «Il vento e la pioggia» è una fredda e oculata disamina del nostro incosciente tentativo di distruggere il nostro ambiente ecologico e dei grossi problemi che ne ricaveremo. «Questa è la strada» invece è un romanzo breve vagamente reminiscente del Vance del ciclo della Terra Morente. Colorito, fantastico e affascinante ci mostra l’altra faccia della medaglia: un futuro molto lontano da noi e dai nostri problemi. Ed è giusto che sia così, perché la sf è letteratura e quindi il suo scopo è, oltre a una opportuna «messa in guardia» dai pericoli, anche e soprattutto quello di divertire con una sana lettura.

Автор: Silverberg Robert
Серия:
 
Автор: Wolfe Gene
Серия:
 
Серия:
 
Intervista col vampiro

In una stanza d’albergo Louis racconta la sua vita ad un esterrefatto giornalista, la lunghissima, estenuante vita di un vampiro. Duecento anni assieme al suo maestro Lestat ed alla piccola Claudia, duecento anni in giro per il mondo, nascondendosi dalla luce e succhiando sangue…

Автор: Rice Anne
Серия: Cronache dei vampiri
 
Interview with the Vampire

A vampire with a conscience recounts how he departed from human existence and became a vampire but, reluctant to take human life, he sustains himself on the blood of animals.

Автор: Rice Anne
 
Автор: Shiras Wilmar H
Серия:
 
iBoy

Before the attack, sixteen-year-old Tom Harvey was just an ordinary boy.

But now fragments of a shattered iPhone are embedded in his brain and it's having an extraordinary effect...

Because now Tom has powers. The ability to know and see more than he could ever imagine. And with incredible power comes knowledge — and a choice. Seek revenge on the violent gangs that rule his estate and assaulted his friend Lucy, or keep quiet?

Tom has control when everything else is out of control. But it's a dangerous price to pay. And the consequences are terrifying...

ACCLAIM for  KEVIN BROOKS:

"A compulsive, atmospheric mystery" — SUNDAY TIMES

"A masterly writer, and this book would put many authors of 'grown up' detective fiction to shame" — MAIL OF SUNDAY

Автор: Брукс Кевин
Серия:
 
Ink Exchange

Unbeknownst to mortals, a power struggle is unfolding in a world of shadows and danger. After centuries of stability, the balance among the Faery Courts has altered, and Irial, ruler of the Dark Court, is battling to hold his rebellious and newly vulnerable fey together. If he fails, bloodshed and brutality will follow.

Seventeen-year-old Leslie knows nothing of faeries or their intrigues. When she is attracted to an eerily beautiful tattoo of eyes and wings, all she knows is that she has to have it, convinced it is a tangible symbol of changes she desperately craves for her own life.

The tattoo does bring changes — not the kind Leslie has dreamed of, but sinister, compelling changes that are more than symbolic. Those changes will bind Leslie and Irial together, drawing Leslie deeper and deeper into the faery world, unable to resist its allures, and helpless to withstand its perils. .

Автор: Marr Melissa
Серия: Tattoo Faeries
 
Invasion

Sometimes weird things happen to people. Ask Jake. He may tell you about the night he and his friends saw a strange light in the sky. He may even tell you about what happened when they realised the 'light' was only a plane — from another planet. Here's where Jake's story gets a little weird. It's where they're told that the human race is under attack — and given the chance to fight back.

Now Jake, Rachel, Cassie, Tobias and Marco have the power to morph into any animal they choose. And they must use that power to outsmart an evil that is greater than anything the world has ever seen….

Серия: Animorph
 
I Shall Wear Midnight

I Shall Wear Midnight is a novel in Terry Pratchett's Discworld series, and the fourth in the Tiffany Aching arc. It centres on Tiffany Aching, who is now fifteen years old and getting on with the hard work of being a witch. The title is a quotation in A Hat Full of Sky: "When I'm old I shall wear midnight, she'd decided. But for now she'd had enough of darkness."

Автор: Pratchett Terry
Серия:
 
Island

A holiday idyll that turns into a nightmare. Eight people take a yachting cruise in the Bahamas and find that they are not alone.

Автор: Laymon Richard
Серия:
 
Автор: Cooper Louise
Серия: Indigo
 
Автор: Cooper Louise
Серия: Indigo
 
Il trono di spade

In una terra fuori dal mondo, dove le estati e gli inverni possono durare intere generazioni, sta per esplodere un immane conflitto. Sul Trono di Spade, nel Sud caldo e opulento, siede Robert Baratheon. L’ha conquistato dopo una guerra sanguinosa, togliendolo all’ultimo, folle re della dinastia Targaryen, i signori dei draghi. Ma il suo potere è ora minacciato: all’estremo Nord la Barriera — una muraglia eretta per difendere il regno da animali primordiali e, soprattutto, dagli Estranei — sembra vacillare. Si dice che gli Estranei siano scomparsi da secoli. Ma se è vero, chi sono quegli esseri con gli occhi così innaturalmente azzurri e gelidi, nascosti tra le ombre delle foreste, che rubano la vita o il sonno a chi ha la mala di incontrarli?

Автор: Martin George RR
 
Il regno dei lupi

Nel terzo capitolo della saga delle “Cronache del ghiaccio e del fuoco” una rossa cometa apparsa nel cielo dei Sette Regni sembra annunciare tremende sciagure. La lunga estate dell'abbondanza sta per finire, mentre quattro pretendenti, in aperta guerra gli uni contro gli altri, si contendono il Trono di Spade.

Автор: Martin George RR
 
Immortality, Inc

Immortality, Inc. is a 1958 science fiction novella by Robert Sheckley, about a fictional process whereby a human's consciousness may be transferred into a brain-dead body. The serialised form (published under the title Time Killer in Galaxy Science Fiction in 1958-1959) was nominated for the Hugo Award for Best Novel.


Originally published in shorter form as Immortality, Delivered in 1958. It was filmed in 1992 as Freejack, starring Emilio Estevez, Mick Jagger, Rene Russo, and Anthony Hopkins.

Автор: Sheckley Robert
Серия:
 
Icehenge

Though it was published almost ten years before Kim Stanley Robinson’s acclaimed Mars trilogy and takes place in a different version of the future, Icehenge contains elements that should be familiar to readers of the Mars series. Extreme human longevity, Martian revolution, historical revisionism, and shifts between primary characters are all present.

Icehenge is part mystery, part psychological drama, and is set in three distinct time periods. The story shifts from a failed Martian revolution of 2248, to an expedition to explore a mysterious monument on the north pole of Pluto three centuries later, and ultimately to a space station orbiting Saturn, home to a reclusive and wealthy woman who may hold the key to solving a mystery spanning centuries.

Автор: Robinson Kim Stanley
Серия:
 
IQ для хомяка и суслика

Не путайте ум с хитростью. В 70-е годы социологию перестали считать буржуазной лженаукой и стали применять на производстве в рамках научной организации труда. Работал на заводе один молодой социолог, давал рекомендации руководству. И в те же годы вышла книжка Г.Айзенка под названием «Проверь свой интеллект», или IQ. Оказалось, что в промежутке с мастера и до директора комбината этот самый IQ неуклонно снижается. То есть чем он ниже у человека, тем выше занимаемая им должность. Разум — вот что отличает человека от руководителя, смеялись тогда, не понимая еще, что слова Гоголя насчет дураков и дорог вполне актуальны. Для выживания природа наделяет человека либо тем, либо другим. В природе самые крепкие хозяйственники — хомяк да суслик. Вредители полей…

Серия:
 
In Fury Born

Unleash the Fury!Zhikotse. Shallingsport. Louvain. Sacred fields of battle on far-flung worlds where warriors of the Imperial Cadre spent blood and lives defending human civilization. Alicia DeVries was there; she led the charge. Her reward? Betrayal by a deceitful empire. Retirement to obscurity.Now Alicia is the only survivor of a brutal attack on her frontier-world family. Not since the mighty Achilles has the ancient spirit of the Fury Tisiphone taken up residence inside a human being. But not since Achilles has a warrior so skilled, so implacable, and possessing so much battle sense sprung up among the mass of humankind. Hero of the Empire. Holder of the Banner of Terra.

Автор: Weber David
Серия:
 
In Fury Born

Unleash the Fury!Zhikotse. Shallingsport. Louvain. Sacred fields of battle on far-flung worlds where warriors of the Imperial Cadre spent blood and lives defending human civilization. Alicia DeVries was there; she led the charge. Her reward? Betrayal by a deceitful empire. Retirement to obscurity.Now Alicia is the only survivor of a brutal attack on her frontier-world family. Not since the mighty Achilles has the ancient spirit of the Fury Tisiphone taken up residence inside a human being. But not since Achilles has a warrior so skilled, so implacable, and possessing so much battle sense sprung up among the mass of humankind. Hero of the Empire. Holder of the Banner of Terra.

Автор: Weber David
Серия:
 
In Death Ground

The more things change, the more they remain the same. Three thousand years after Sun Tszu wrote those words, in the time of the Fourth Interstellar War, the ancient advice still holds true. The "Bugs" have overwhelming numbers, implacable purpose, and a strategy that's mind-numbingly alien. They can't be reasoned or negotiated with. They can't even be communicated with. But what they want is terrifyingly clear. The sentient species in their path aren't enemies to be conquered; they're food sources to be consumed.Totally oblivious to their own losses, rumbling onward like some invincible force of nature, their enormous fleets are as unstoppable as Juggernaut. Yet for the desperate Federation Navy and its enemies-turned-allies, the Orions, there is nowhere to go. Their battered, outnumbered ships are all that stand between the billions upon billions of defenseless civilians on the worlds behind them and an enemy from the darkest depths of nightmare, and there can be no retreat. But at least their options are clear.As Sun Tzu said, in death ground, there is only one strategy:

Автор: Weber David, White Steve
Серия: , Starfire
 
In Death Ground

The more things change, the more they remain the same. Three thousand years after Sun Tszu wrote those words, in the time of the Fourth Interstellar War, the ancient advice still holds true. The "Bugs" have overwhelming numbers, implacable purpose, and a strategy that's mind-numbingly alien. They can't be reasoned or negotiated with. They can't even be communicated with. But what they want is terrifyingly clear. The sentient species in their path aren't enemies to be conquered; they're food sources to be consumed.Totally oblivious to their own losses, rumbling onward like some invincible force of nature, their enormous fleets are as unstoppable as Juggernaut. Yet for the desperate Federation Navy and its enemies-turned-allies, the Orions, there is nowhere to go. Their battered, outnumbered ships are all that stand between the billions upon billions of defenseless civilians on the worlds behind them and an enemy from the darkest depths of nightmare, and there can be no retreat. But at least their options are clear.As Sun Tzu said, in death ground, there is only one strategy:

Автор: Weber David, White Steve
Серия: , Starfire
 
Insurrection

And peace isn’t always wonderful. Once the enemy was defeated, the central governments of the Inner Worlds were anything but willing to relinquish their wartime powers. To insure that their grip on the reins of power remained firm, the establishment plans to allow the non-human beings of the Khanate to join the Federation, thus reducing the Fringe Worlds voting bloc to impotent minority status. The ruthless bureaucrats of the Corporate Worlds are smugly confident that this power play will keep the colonial upstarts in their place. But the Fringers have only one answer to that: Insurrection

Автор: Weber David, White Steve
Серия: Starfire
 
In the Balance

War seethed across the planet. Machines soared through the air, churned through the seas, crawled across the surface, pushing ever forward, carrying death. Earth was engaged in a titanic struggle. Germany, Russia, France, China, Japan: the maps were changing day by day. The hostilities spread in ever-widening ripples of destruction: Britain, Italy, Africa… the fate of the world hung in the balance. Then the real enemy came. Out of the dark of night, out of the soft glow of dawn, out of the clear blue sky came an invasion force the likes of which Earth had never known-and worldwar was truly joined. The invaders were inhuman and they were unstoppable. Their technology was far beyond our reach, and their goal was simple. Fleetlord Atvar had arrived to claim Earth for the Empire. Never before had Earth's people been more divided. Never had the need for unity been greater. And grudgingly, inexpertly, humanity took up the challenge. In this epic novel of alternate history, Harry Turtledove takes us around the globe. We roll with German panzers; watch the coast of Britain with the RAF; and welcome alien-liberators to the Warsaw ghetto. In tiny planes we skim the vast Russian steppe, and we push the envelope of technology in secret labs at the University of Chicago. Turtledove's saga covers all the Earth, and beyond, as mankind-in all its folly and glory-faces the ultimate threat; and a turning point in history shows us a past that never was and a future that could yet come to be…

Автор: Turtledove Harry
Серия: Worldwar
 
Il Faleno lunare

Vance riesce a dispiegare tutto il proprio talento anche nello spazio di un racconto. Perfetto esempio Il Faleno lunare («The Moon Moth», 1961) emblematica avventura di un maldestro inviato terrestre su un mondo nel quale è la maschera — stavolta in senso letterale — che si porta sul viso a esprimere e conferire lo status sociale, aristocratico per le più eleganti e sfarzose, misero per le più semplici e povere, e dove quindi girare a volto scoperto desta più scandalo di qualsiasi nudità L’uomo, intrappolato in un intrigo science-mistery, scoprirà sulla propria pelle quanto il potere di queste maschere, cioè del ruolo sociale che rappresentano, sia sottilmente in grado di plasmare l’identità di colui che le porta, e persino i disegni del suo fato. Un’allegoria che ha poco da invidiare a Pirandello…

Автор: Vance Jack
Серия:
 
I condannati di Messina

Farà piacere ai nostri lettori siciliani sapere che in un futuro più o meno lontano Messina è destinata a diventare sede del supergoverno mondiale. La città, certo, non sarà più la stessa. Torri e palazzi fantascientifici domineranno, lo stretto; uomini dotati d’immenso potere e carichi d’immense responsabilità guarderanno pensosi verso la Calabria; e celebri scienziati di tutto il mondo si ritroveranno, sbigottiti, a Messina, trasportati qui con le buone e con le cattive insieme alle loro famiglie. Una gravissima decisione è stata presa al più alto livello: ancora una volta la scienza sta per mettere in pericolo mortale non solo la società ma l’umanità stessa. E la scienza deve essere messa in condizioni di non nuocere. L’ordine spietato (o pietoso?), necessario (o criminale?) partirà da Messina.

Автор: Bova Ben
 
Infoquake

How far should you go to make a profit? Infoquake, the debut novel by David Louis Edelman, takes speculative fiction into alien territory: the corporate boardroom of the far future. It's a stunning trip through the trenches of a technological war fought with product demos, press releases, and sales pitches.

Natch is a master of bio/logics, the programming of the human body. He's clawed and scraped his way to the top of the bio/logics market using little more than his wits. Now his sudden notoriety has brought him to the attention of Margaret Surina, the owner of a mysterious new technology called MultiReal. Only by enlisting Natch's devious mind can Margaret keep MultiReal out of the hands of High Executive Len Borda and his ruthless armies.

To fend off the intricate net of enemies closing in around him, Natch and his apprentices must accomplish the impossible. They must understand this strange new technology, run through the product development cycle, and prepare MultiReal for release to the public-all in three days. Meanwhile, hanging over everything is the specter of the infoquake, a lethal burst of energy that's disrupting the bio/logic networks and threatening to send the world crashing back into the Dark Ages.

With Infoquake, David Louis Edelman has created a fully detailed world that's both as imaginative as Dune and as real as today's Wall Street Journal.

Автор: Edelman David Louis
Серия: Jump 225 Trilogy
 
Inversiones

En el palacio de invierno, la nueva doctora del Rey tiene más enemigos de los que cree. Pero, por otra parte, también dispone de remedios insólitos que ellos desconocen.

En otro palacio tras las montañas, el guardaespaldas jefe del Protector General se enfrenta a sus propios adversarios, aunque no lo tiene tan fácil: son más rápidos y eficaces y él solo dispone de métodos tradicionales para hacerles frente…

Автор: Banks Iain M
Серия: Cultura
 
Il terzo occhio della mente

Fu mentre si versava il caffè della prima colazione che John Redpath s’accorse qualcosa di “strano”, di qualcosa “che non andava”, pur non riuscendo a capire che cosa fosse… Restò un momento a guardarsi intorno, poi tese l’orecchio per sentire se, tra i rumori familiari del mattino presto, nello stabile in cui abitava, ne mancasse qualcuno, ovvero ce ne fossero degli insoliti… Questo tradizionale (e insuperato) modo di cominciare una storia di fs, ben pochi oggi possono permetterselo. Bisogna infatti che un romanzo possa competere con i classici, per non deludere le aspettative suscitate nel lettore da un inizio di questo tipo. Ma per Bob Shaw, autore di “Quando i Neutri emergono dalla Terra”, la difficoltà non esiste: ogni suo nuovo romanzo, comunque cominci, s’impone immediatamente come un classico.

Автор: Shaw Bob
Серия: Urania
 
Автор: Дукай Яцек
Серия:
 
Il Maestro degli Enigmi di Hed

La terra di Hed, è risaputo, non è mai stata una fucina di eroi. Tutti i suoi abitanti — compresi i principi che la reggono — sono contadini, ed anche Morgon, Signore di Hed, è un contadino. Ma non solo questo. Perché in un mondo da cui la magia è misteriosamente scomparsa in un remoto passato, e nel quale il sapere esoterico è affidato ai Signori degli indovinelli, Morgon può essere considerato un adepto, il miglior allievo della scuola di Caithnard, unico risolutore di un indovinello rimasto inspiegabile per oltre settecento anni. E poi Morgon ha tre stelle in fronte, identiche a quelle incise su un’arpa che solo lui può suonare e sull’elsa di una spada che solo lui può impugnare. Così, senza volerlo, il principe di Hed viene coinvolto in un viaggio fantastico e in un’avventura misteriosa, nel viaggio verso la montagna di Erlenstar assieme all’arpista del Supremo, per cercare risposta a una domanda che neppure lui ancora conosce. Con l’aiuto di Raederle, la donna che ama e per la quale ha vinto una sfida, Morgon affronterà un difficile cammino esistenziale e avventuroso, cercando la soluzione dell’enigma che lega passato e futuro, e combattendo Ohm, il mago corrotto che vuole alterare gli equilibri del mondo.

Автор: McKillip Patricia A
 
Il sistema riproduttivo

Classico romanzo d’automazione, ma anche di indiavolato divertimento, Il sistema riproduttivo ha considerato John Sladek fra i grandi della fantascienza e la sua pubblicazione in questa collana non poteva mancare. Molte volte la SF si è occupata di macchine, ma mai con il vigore e l’astuzia di questo grande libro: infatti, che cosa accadrebbe se un giorno venisse inventata la macchina capace di figliare? Un interrogativo che quando il romanzo fu scritto sembrava del tutto utopico e futuribile, ma che oggi, in tempi di robot industriali, ha assunto un nuovo, sinistro colorito senza perdere nulla dell’originario divertimento. Se le macchine di tutto il mondo trovassero davvero il sistema di riprodursi da sole, qualcuno, sulla Terra, sarebbe di troppo…

Автор: Sladek John
Серия:
 
In the Dark of the Night

Summer vacation becomes a season in hell for an ordinary family who unwittingly stir something invisible, insidious, and insatiable from its secret slumber — unleashing a wave of horror only the darkest evil could create, that only a master of spine-tingling terror like John Saul could orchestrate. For deep in the shadows in the dark of the night lurks something as big as life… and as real as death.

It has waited seven years for someone to come back to the rambling lakeside house called Pinecrest, which has stood empty since its last owner went missing. For upscale Chicago couple Dan and Merrill Brewster, the old midwestern manse is an ideal retreat, and for their kids, Eric and Marci, it’s the perfect place to spend a lazy summer exploring. Which is how Eric and his teenage friends discover the curious cache of discarded objects stowed in a hidden room of Pinecrest’s carriage house. The bladeless hacksaws, shadeless lamps, tables with missing legs, headless axe handle, and other unremarkable items add up to a pile of junk. Yet someone took the trouble to inventory each worthless relic in a cryptic ledger. It has all the makings of a great mystery — whispering, coaxing, demanding to be solved.

But the more the boys devote themselves to restoring the forgotten possessions and piecing together the puzzle behind them, the more their fascination deepens into obsession. Soon their days are consumed with tending the strange, secret collection — while their nights become plagued by ever more ghastly dreams, nightmares that soon seep into reality. And when a horrifying discovery surfaces, so does the chilling truth — about the terrifying events that rocked the town seven years before, the mysterious disappearance of Pinecrest’s last resident, and a twisted legacy with a malevolent life of its own… and a bottomless hunger for new victims.

Автор: Saul John
Серия:
 
Автор: Turney S J A
Серия: Tales of the Empire
 
In the Orbit of Saturn

Disguised as a voluntary prisoner on a pirate space ship, an I. F. P. man penetrates the mystery of the dreaded "Solar Scourge."

Серия:
 
Il grande tempo

Il Grande Tempo è uno dei più strani e affascinanti romanzi di fantascienza moderni. Alla sua pubblicazione, la XVII Convention mondiale di Science-Fiction gli assegnò il premio Hugo per il miglior romanzo dell’anno. Il concetto su cui si basa è grandioso: una guerra di viaggiatori nel tempo, che si muovono nel passato e nel futuro, mescolandosi alle battaglie di tutte le epoche, lungo un arco di miliardi di anni. Gli stessi protagonisti provengono dai tempi e dai luoghi più disparati, e per alcuni di loro il corso stesso della storia è diverso dal nostro: è il caso del comandante tedesco che proviene da un mondo dove il nazismo ha vinto la seconda guerra mondiale e il Reich si estende da Chicago agli Urali, o del gentleman americano proveniente da un Sud che non ha conosciuto la guerra di secessione.

Strappati alle loro “linee di vita” poco prima della morte, e reclutati per combattere contro un avversario che vuole cambiare il corso della Storia su tutti i mondi della Galassia, i protagonisti entrano in una nuova dimensione di vita, dove più nulla può essere certo, e dove la loro stessa vita è sottoposta a forze cosmiche che continuano a plasmarla e ad alterarla senza fine.

Un romanzo insolito ed estremamente originale, che fin dal suo apparire è stato salutato come un classico della narrativa di fantascienza.


Vincitore del premio Hugo per il miglior romanzo in 1958.

Автор: Leiber Fritz
Серия:
 
Il mondo delle streghe

Una situazione disperata richiede sempre una soluzione disperata. E per lui, ormai non c’era altra alternativa. Ma la via suggerita da Jorge Petronius andava oltre l’immaginabile. Un pianeta apparso per sortilegio, un mondo paradossale. Una dimensione parallela in cui Simon Tregarth sembrava ormai destinato. E in lui c’era il dubbio se preferire la morte a quella strana Terra popolata di streghe. Arrendersi alla misteriosa Siege Perilous, la Pietra del Potere, era come affidare il proprio spirito, la propria mente ad un mondo da cui non ci sarebbe stato ritorno.


Nominato per il premio Hugo per il miglior romanzo in 1964.

Автор: Norton Andre
 
Il riscatto di Ender

Ricordate Andrew “Ender” Wiggins, l’eccezionale bambino che in Il gioco di Ender aveva portato l’umanità alla vittoria sugli invasori alieni con la sua genialità militare e la sua incredibile abilità nella guida dei computer della flotta terrestre?

Ora, in questo Il riscatto di Ender, Orson Scott Card riprende il racconto di Ender Wiggins. La prima guerra con gli alieni è ormai finita da più di tremila anni, ma sulla remota colonia di Lusitania, un pianeta colonizzato dai brasiliani e abitato quindi da terrestri di cultura cattolica e lingua portoghese, una nuova terribile minaccia incombe sull’esistenza degli umani. Come per gli insettoidi alieni che avevano attaccato la Terra, anche qui la minaccia aliena è strana e incomprensibile nel suo modo di agire ma sempre micidiale. E ancora una volta toccherà a Ender Wiggins, “colui che parla per i morti”, trovare il coraggio di affrontare il mistero e la verità.


Vincitore del premio Nebula per il miglior romanzo in 1986.

Vincitore del premio Hugo per il miglior romanzo in 1987.

Автор: Card Orson Scott
Серия: Ender
 
Il pianeta del miraggio

Escursionisti inter-dimensionali, attenzione: basta imboccare una volta sola il bivio sbagliato del tempo, e la Terra si trasforma in un vero e proprio pianeta-miraggio, sempre elusivo, anche se apparentemente a portata di mano. Si può finire, per esempio, in un mondo dove il famoso presidente americano William Jennings Bryan, la personalità cruciale della Grande Guerra 1912–17, non è stato eletto, con la conseguenza che laggiù l’intera civiltà è arretrata di settant’anni, la tecnologia degli anni Novanta è ancora quella degli anni Venti e i gangster alla Al Capone la fanno da padroni. E i rischi non finiscono qui. Se a questo punto, volendo tornare indietro, si imbocca il bivio giusto e Bryan è stato regolarmente eletto nel 1896, la situazione può addirittura peggiorare, perché quel mondo è dominato da un puritanesimo pettegolo e invadente, e le Chiese Unite per la Decenza ne bandiscono con uguale severità le parolacce e le minigonne, la narrativa d’evasione e i liquori, le sigarette e il baltabarin. Ma forse il bivio giusto non esiste più: muovendo un altro passo, si può finire in un mondo di computer e di stazioni orbitanti o in uno ancora fermo ai carri a cavalli. Oppure si può essere catapultati da una Terra all’altra, senza poter fare nulla per opporsi, costretti a fermarsi per poche ore in ciascuna, a cambiare mondo tutti i giorni, a fare il pendolare tra gli universi. E quanto capita ad Alex Hergensheimer, a partire dal momento in cui, durante una crociera in Polinesia, comincia ad avere il sospetto che qualcosa non quadri: la sua austera motonave è diventata un’allegra Love Boat, gli ultimi novant’anni di storia sono cambiati, e lui stesso ha ora un altro nome, Graham e in tasca un milione di dollari di dubbia provenienza. Che cosa mi è successo? si chiede l’imbarazzatissimo Alex. È finito in un altro universo? Si è spezzato qualcosa nella trama della realtà e il mondo è prossimo alla fine? Qual è il mondo “giusto” e come arrivarci? E, soprattutto, dov’è finito il vero Graham?


Nominato per il premio Nebula per il miglior romanzo in 1984.

Nominato per il premio Hugo per il miglior romanzo in 1985.

Автор: Heinlein Robert
Серия:
 
I giorni del cervo

Sinistri presagi indicano che da Antiqua è salpata una flotta di navi: navi nere, cariche di neri guerrieri, di strani animali capelluti e di armi che portano una morte senza volto. La guerra è imminente. Il Bene e il Male, come nel più epico dei racconti, esploderanno in una battaglia cruenta alla quale parteciperanno anche forze soprannaturali e magiche. Tutti i popoli del continente, superate le antiche divisioni, si uniranno a combattere con l’esercito del Cervo, guidato dal valoroso Dulkancellin. Gli uomini di pace si trasformeranno in guerrieri, e i guerrieri in eroi. La salvezza del continente dipende dal loro coraggio

Автор: Card Orson Scott
Серия:
 
I figli di Ringworld

Ringworld, il Mondo Anello: un gigantesco universo artificiale con un diametro di un milione di miglia che galleggia nello spazio remoto, e in cui vivono centinaia di razze diverse. Louis Wu è l’uomo che l’ha scoperto e che ora è prigioniero di una malvagia entità aliena appartenente alla razza dei Burattinai. Questo essere imprevedibile sta per provocare una guerra di proporzioni galattiche, attaccando astronavi di tutte le razze dello Spazio conosciuto. Ma se la guerra ci sarà, Ringworld verrà distrutto e fra le stelle non resterà che un ponte di cenere.

Автор: Niven Larry
Серия: Urania, Mondo Anello
 
Island in the Sea of Time

A cosmic disturbance transports the island of Nantucket and its inhabitants over three thousand years back in time to the shores of a Stone Age America. In addition to coping with the day-to-day problems of survival and the trauma of losing all connection with the modern world, the residents of the time-stranded island find their lives complicated by the presence of native tribes across the water. Stirling's (The Ship Avenged, Baen, 1997) imaginative foray into time travel should also please fans of alternate history.

Автор: Stirling SM
Серия:
 
Invasori silenziosi

Stavano scendendo, adesso. Il tassì si abbassò in cerchi sempre più stretti sulla rampa dello Spaceway Hotel. Il maggiore Harris pagò il conducente, entrò nell’albergo e salì direttamente nella sua stanza, dove accese il comunicatore a raggio stretto: “Carver? Qui Harris.” “Harris! Hai potuto fuggire?” “Non esattamente. Mi hanno lasciato andare.” “E perchè? Come?” “E’ una lunga storia...” “Ma perchè ti hanno lasciato andare?” insistette Carver. “Sono diventato un loro agente” disse Harris in tono cordiale “La mia prima missione è quella di assassinarti.”

Автор: Silverberg Robert
Серия: Urania
 
In den Trümmern des Himmelsystems

Sie sind die Nachkommen irdischer Kolonisten und steuern mit ihrem Raumschiff das Himmel-System, einen riesigen Asteroidengürtel, an, in dem ebenfalls Kolonisten menschlicher Abstammung wohnen. Sie wollen Handel treiben und erhoffen sich viel von den Rohstoffen und Produkten dieses reichen Systems. Aber im Himmel-System hat ein Bürgerkrieg mit verheerenden Folgen gewütet, und die Überlebenden haben den endgültigen Untergang bereits vor Augen. Auf kleinen Welten ohne natürliche Atmosphäre lebend, bedeutet der absehbare Zusammenbruch der letzten Reste von Technologie den Tod für alle. Doch die Gürtelbewohner sind selbst angesichts dieser Konsequenz nicht dazu bereit, sich gemeinsam dem Verhängnis entgegenzustemmen. Unversöhnliche feindliche Lager stehen einander gegenüber. Nur in einem sind sie sich einig: Das fremde Raumschiff darf nicht entkommen. Jeder will es in seine Gewalt bringen. Einem ersten Überraschungsangriff fällt der Großteil der Besatzung zum Opfer. Und das Schiff kann erst fliehen, wenn es irgendwo im Gürtel Treibstoff aufgenommen hat…

Автор: Vinge Joan D
Серия: Himmels-Chroniken
 
Автор: Swallow James
Серия: Deus Ex
 
Inheritance

The triangular spaceship hovered motionless in the sky above Reese Holloway’s house, as inscrutable as a black hole. It had seemed like a good idea when they were inside: to tell the truth about what happened to them at Area 51. It didn’t seem like such a good idea now.

Reese and David are not normal teens—not since they were adapted with alien DNA by the Imria, an extraterrestrial race that has been secretly visiting Earth for decades. Now everyone is trying to get to them: the government, the Imria, and a mysterious corporation that would do anything for the upper hand against the aliens.

Beyond the web of conspiracies, Reese can’t reconcile her love for David with her feelings for her ex-girlfriend Amber, an Imrian. But her choice between two worlds will play a critical role in determining the future of humanity, the Imria’s place in it, and the inheritance she and David will bring to the universe.

In this gripping sequel to Adaptation, Malinda Lo brings a thoughtful exploration of adolescence, sexuality, and “the other” to a science fiction thriller that is impossible to put down.

Автор: Lo Malinda
Серия: Adaptation
 
I'm Not Sam

Now I’m way beyond confusion.

Now I’m scared.

I’ve slid down the rabbit-hole and what’s down there is dark and serious. This is not play-acting or some waking bad dream she’s having. She’s changed, somehow overnight. I don’t know how I know this but I sense it as surely as I sense my own skin. This is not Sam, my Sam, wholly sane and firmly balanced. Capable of tying off an artery as neatly as you’d thread a belt through the loops of your jeans.

And now I’m shivering too.

In some fundamental way she’s changed…

Автор: Ketchum Jack, McKee Lucky
Серия:
 
Innocence

He lives in solitude beneath the city, an exile from society, which will destroy him if he is ever seen.

She dwells in seclusion, a fugitive from enemies who will do her harm if she is ever found.

But the bond between them runs deeper than the tragedies that have scarred their lives. Something more than chance — and nothing less than destiny — has brought them together in a world whose hour of reckoning is fast approaching.

In Innocence, #1 New York Times bestselling author Dean Koontz blends mystery, suspense, and acute insight into the human soul in a masterfully told tale that will resonate with readers forever.

Автор: Koontz Dean
Серия:
 
In High Places

Takes place in a world where the Black Death killed four-fifths of Europe's population, and the Moors still occupy Spain and southern France, and the Industrial Revolution never happened.

Автор: Turtledove Harry
Серия:
 
Автор: Wells Herbert George
Серия:
 
Induction

When no one or nowhere is safe, where do you go to escape the monsters?

In a few short days, 37 year old Emma Rossi’s hard work will finally pay off. She will don her cap and gown and graduate with a degree in nursing, but not before she loses her first patient and is confronted with a new reality. In Cape Coral, Florida, a storm approaches. The dead are coming back to life.

And they’re hungry.

Infection ravages the Eastern Seaboard with alarming speed while attempts to contain the spread of infection fail. Within days, a small pocket of panicked survivors are all that remain of civilization. Fighting to survive the zombie apocalypse alongside her husband Jake and their dog Daphne, Emma comes face-to-face with her worst nightmare.

Автор: Festa Shana
Серия: Time of Death
 
Induction

When no one or nowhere is safe, where do you go to escape the monsters?

In a few short days, 37 year old Emma Rossi’s hard work will finally pay off. She will don her cap and gown and graduate with a degree in nursing, but not before she loses her first patient and is confronted with a new reality. In Cape Coral, Florida, a storm approaches. The dead are coming back to life.

And they’re hungry.

Infection ravages the Eastern Seaboard with alarming speed while attempts to contain the spread of infection fail. Within days, a small pocket of panicked survivors are all that remain of civilization. Fighting to survive the zombie apocalypse alongside her husband Jake and their dog Daphne, Emma comes face-to-face with her worst nightmare.

Автор: Festa Shana
Серия: Time of Death
 
Автор: Robinson Kim Stanley
Серия:
 
Impact

The world is overrun by an unimaginable horror. The few surviving humans are scattered in tiny outposts across the world, hoping for reprieve – or death. Waiting on the runway of the abandoned Las Vegas airport sits the B-52 bomber Liberty Bell, revving up for its last, desperate mission. On board – six crew members and one 10-kiloton nuclear payload. The target is a secret compound in the middle of the world’s most inhospitable desert. All the crew have to do is drop the bomb and head to safety. But when the Liberty Bell crashes, the surviving crew are stranded in the most remote corner of Death Valley. They’re alone in an alien environment, their only shelter the wreckage of their giant aircraft, with no hope of rescue. And death is creeping towards them from the place they sought to destroy – and may already reside beneath their feet in the burning desert sands.

This is the fourth of Adam Baker’s thrillers set in the post-apocalyptic world of OUTPOST, JUGGERNAUT and TERMINUS.

Автор: Baker Adam
Серия: Outpost
 
In a Handful of Dust

The only thing bigger than the world is fear.

Lucy’s life by the pond has always been full. She has water and friends, laughter and the love of her adoptive mother, Lynn, who has made sure that Lucy’s childhood was very different from her own. Yet it seems Lucy’s future is settled already—a house, a man, children, and a water source—and anything beyond their life by the pond is beyond reach.

When disease burns through their community, the once life-saving water of the pond might be the source of what’s killing them now. Rumors of desalinization plants in California have lingered in Lynn’s mind, and the prospect of a “normal” life for Lucy sets the two of them on an epic journey west to face new dangers: hunger, mountains, deserts, betrayal, and the perils of a world so vast that Lucy fears she could be lost forever, only to disappear in a handful of dust.

In this companion to Not a Drop to Drink, Mindy McGinnis thrillingly combines the heart-swelling hope of a journey, the challenges of establishing your own place in the world, and the gripping physical danger of nature in a futuristic frontier.

Автор: McGinnis Mindy
Серия: Not a Drop to Drink
 
Серия:
 
Автор: Sawyer Robert J
Серия:
 
Автор: Sawyer Robert J/
Серия:
 
Автор: Blank Pax
Серия:
 
Автор: Blank Pax
Серия:
 
Interstellar

THE END OF EARTH WILL NOT BE THE END OF US

From acclaimed filmmaker Christopher Nolan (The Dark Knight Triology, Inception), this is the chronicle of a group of explorers who make use of a newly discovered wormhole to surpass the limitations on human space travel and conquer the vast distances involved in an interstellar voyage. At stake are the fate of a planet… Earth… and the future of the human race.

Автор: Keyes Greg
Серия:
 
Interstellar

The end of earth will not be the end of us

From acclaimed filmmaker Christopher Nolan (The Dark Knight Triology, Inception), this is the chronicle of a group of explorers who make use of a newly discovered wormhole to surpass the limitations on human space travel and conquer the vast distances involved in an interstellar voyage. At stake are the fate of a planet… Earth… and the future of the human race.

Автор: Keyes Greg
Серия:
 
Intruder

Civil war on the world of the atevi seems to be over, but diplomatic disputes and political infighting continue unabated. Bren Cameron, brilliant human diplomat allied with the dominant Western Association, has just returned to the capital from his country home on the coast. But his sojourn was anything but restful. Attacked by rebel forces hoping to kill not only him, but also Ilisidi, the grandmother, and Cajieri, the young son, of Tabini-aiji, the powerful head of the Western Association, Bren and his resourceful associates have had a small war of their own to contend with. And this small war has ended with a daring proposition: that their longtime enemy Machigi, having been double-crossed by his allies and approached by Ilisidi with an offer of alliance, will sign a trade agreement with her Eastern district-a situation which has upset both the rebels and the loyal north.But Bren’s accustomed role as negotiator for Tabini, Ilisidi, and their associates has suddenly changed radically—for Machigi, to Bren’s utter shock, has evoked an ancient law. Bren wears the white ribbon that for the last few centuries has identified the single official human-atevi negotiator. But before humans landed, this white ribbon represented a specialized negotiator between atevi adversaries—a mediator who agreed to represent both sides with equal loyalty. These ancient mediators frequently ended up dead.Now back in the capital, Bren finds that things are even more complicated than they previously were. He has now been put in the precaroius position of representing both Ilisidi and Machigi to the congress, and is becoming embroiled with both conservative and liberal factions. Meanwhile, Tabini-aiji is enraged to have lost the personal negotiator who has been his associate for decades, and is also jealous of any other party who stands to influence his young son. But there are even more dangerous things afoot, for Bren’s bodyguard has warned him there is a crisis inside the immensely dangerous Assassins’ Guild, and that the recent dustup with the Shadow Guild, a rebellious faction within the Assassins, may be only the beginning.The long-running Foreigner series can also be enjoyed by more casual genre readers in sub-trilogy installments. Intruder is the 13th Foreigner novel. It is also the 1st book in the fifth subtrilogy.

Автор: Cherryh C J
Серия: Foreigner
 
Invader

Nearly two centuries after the starship Phoenix disappeared into the heavens, leaving an isolated colony of humans on the world of the Atevi, it unexpectedly returns to orbit overhead, threatening the stability of both Atevi and human government. This is the sequel to Foreigner.

Автор: Cherryh C J
Серия: Foreigner
 
Inheritor

Six months after the return of the alien atevi to the human colony it had placed there two centuries earlier, the rise of a polarizing political faction threatens to send the fledgling planet into war, and three people become a society's only hope.  

Автор: Cherryh C J
Серия: Foreigner
 
i c672d52801ed4584

Никто не знает, что ждёт его за углом, какие встречи готовит судьба. Юрий также не предполагал, во что может вылиться поход в лес. Он просто планировал отдохнуть от суеты города, но ... отдохнул от самой жизни. Однако оказалось, что ещё ничего не закончилось. И пусть теперь у него тело ребёнка, а вокруг всё незнакомо и настолько опасно, что шага ступить нельзя, но есть новая, хоть и необычная семья, друзья, враги и миссия. Серьёзная и важная работа, которую просто необходимо выполнить, так как от этого зависит очень многое, на кон поставлена судьба целого мира.

Серия:
 
Indomptable

C’est une guerre interstellaire de cent ans, et la défaite est proche désormais. L’armada qui devait décapiter l’ennemi au cœur même de son empire est désormais prise au piège, mutilée. Ne reste-t-il pour la sauver que ce capitaine émergé d’un siècle d’hibernation et dont l’histoire a retenu le sacrifice héroïque aux premiers temps du conflit ? « Black Jack » Geary est devenu une légende, une icône révérée dans toute l’Alliance et sa flotte. Comment l’homme lui-même, revenu du passé, pourrait-il se hisser à la hauteur du mythe ? Parmi ces jeunes capitaines dont les usages tournent le dos aux traditions d’autrefois, et qui hésitent entre méfiance et idolâtrie, comment sauver la flotte perdue et la ramener à bon port ? Car l’Indomptable, son vaisseau amiral, cache à son bord un secret décisif volé à l’ennemi, capable d’enrayer une défaite inéluctable.

Автор: Campbell Jack
 
Автор: Sawyer Robert J
Серия:
 
If I'm Here, Imagine Where They Sent My Luggage

First published in The Village Voice: The Weekly Newspaper of New York, 14–20 January 1981.

Автор: Sawyer Robert J
Серия:
 
Автор: Tolkien J R R
Серия:
 
Автор: Forstchen William R
Серия:
 
Invasion: Alaska

The invasion of Alaska has begun. And the Third World War may not be far behind. In this controversial book, Vaughn Heppner explores the theme of a shattered America facing the onslaught of the new colossus in the East: Greater China.

The time is 2032, and the Chinese are crossing the polar ice and steaming through the Gulf of Alaska. They have conquered oil-rich Siberia and turned Japan into a satellite state. Now a new glacial period has begun, devastating the world’s food supply. China plans to corner the world’s oil market and buy the needed food for their hungry masses.

A weakened America uses old technology against the next generation of military hardware. The invasion unleashes the Hell of battle as two armies turn the snowfields of Alaska red with blood.

INVASION: ALASKA is a thundering techno-thriller of vast scope, written by bestselling author Vaughn Heppner.

Автор: Heppner Vaughn
Серия: Invasion America
 
Invasion: China

From the author who brought you Invasion: Alaska!

A disturbingly realistic vision of war several decades into the future. Invasion: China is as ambitious as it is powerful. Using advanced technologies in military science, the world’s superpowers battle on land, sea, air and space for global supremacy. This controversial tale will keep you sleepless at night as America challenges the new colossus in the East: Greater China and her Pan-Asian allies. Hard-hitting. Vast in scope. And all too possibly real.

Continually freezing weather has devastated the Earth’s food supply, making US soil the most valuable in the world. A shattered, debt-ridden America suffered invasion by half the world and faced tactical nuclear weapons in her heartland. Now she wants revenge.

In the end, nuclear-tipped torpedoes, deadly laser systems and rail guns cannot replace the grunts on the battlefield. Asian snows turn red with blood as the fate of the world hangs in the balance--this is the thundering geopolitical technothriller, Invasion: China.

Автор: Heppner Vaughn
Серия: Invasion America
 
Автор: Silverberg Robert
Серия:
 
Автор: Silverberg Robert
Серия:
 
Автор: Silverberg Robert
Серия:
 
Автор: Silverberg Robert
Серия:
 
Автор: Silverberg Robert
Серия:
 
Автор: Silverberg Robert
Серия:
 
Автор: Kosmatka Ted
Серия:
 
Автор: Silverberg Robert
Серия:
 
In the Lion’s Mouth

It’s a big Spiral Arm, and the scarred man, Donavan buigh, has gone missing in it, upsetting the harper Mearana’s plans for a reconciliation between her parents. Bridget ban, a Hound of the League, is unconvinced that reconciliation is either possible or desirable; but nonetheless has dispatched agents to investigate the disappearance. After all, Donovan had once done the favor for her (in Up Jim River).

There is a struggle in the Lion’s Mouth, the bureau that oversees the Shadows—a clandestine civil war of sabotage and assassination between those who would overthrow Those of Name and the loyalists who support them. And Donovan, one time Confederal agent, has been recalled to take a key part, willingly or no.

Автор: Flynn Michael F
Серия: Spiral Arm
 
Автор: Дукай Яцек
Серия:
 
Автор: Дукай Яцек
Серия:
 
Inherit the Earth

“Inheritance” becomes a whole new ballgame when lives are very long—but it doesn’t stop being a problem!

Автор: Stableford Brian
Серия:
 
In Forest Afloat Upon the Sea

People are constantly searching for anything solid on which to anchor their lives. Some worlds make it harder than others…

Автор: Hatch Daniel
Серия:
 
Innocent Until Scanned Guilty

Some inventions people would rather not use—until they have no choice.

Автор: Peirce Hayford
Серия:
 
In Fortune's Hand

The bigger the adventure, the bigger the risk. But degrees of tragedy aren’t a one-dimensional spectrum, and neither are the ways to cope…

Автор: Bechtel Amy
Серия:
 
Impossible Alone

There’s more than one way…

Автор: Rich Mark
Серия:
 
Inside Out

Our April 1995 novella from Brian Stableford, “Mortimer Gray’s History of Death,” was a finalist for the 1996 Nebula award. Mr. Stableford’s most recent American publication, The Hunger and Ecstasy of Vampires, was released by Mark Ziesing Books last year. He is currently finishing Chimera’s Cradle, the final novel in a trilogy that includes Serpent’s Blood (Legend 1995), and Salamander’s Fire (May 1996). The author was also a leading contributor to The Encyclopedia of Science Fiction (Orbit 1993) and the forthcoming Encyclopedia of Fantasy.

Автор: Stableford Brian
Серия:
 
Автор: Willis Connie
Серия:
 
Itsy Bitsy Spider

With his June 1995 novelette, “Think Like a Dinosaur,” James Patrick Kelly has entered the ranks of Hugo-Award-winning authors. He tells us his newest tale “is one of those stories with a long incubation period. Although it makes no reference to the stories, it is conceptually of a piece with ‘Home Front’ (June 1988) and ‘Pogrom’ (January 1991).” After walking around for two years with the title of the story on a scrap of paper in his wallet, the author “slammed out a first draft in five days while teaching at Clarion in 1996—just to prove to the whippersnappers (and myself) that I could still produce at panic speed.” The final version is about a third again as long and much changed from its original incarnation. Mr. Kelly’s first short story collection, Think Like a Dinosaur and Other Stories, is just out from Golden Gryphon Press.

Автор: Kelly James Patrick
Серия:
 
Isle of the Dead

n 15th century Venice it is a dangerous time to be alive. A permanent winter has rolled in over the canals and bodies keep washing up on the banks of the city. These bodies are especially hard to identify, since they have been skinned.In the present day, a famous portrait by Titian has been discovered. Its subject: the 15th century suspected murderer Angelico Vespucci. The skins of Vespucci's victims were never found, so his guilt was never proven. Although it is rumoured that when the portrait arises, so will the man. And when flayed bodies start turning up all over the world, it looks like this is more than just a superstition. A murderer has been called back to life, and he is hungry for revenge.

Автор: Connor Alex
Серия:
 
Inside Out

Rudy Rucker is a mathematician who writes books of popular science and science fiction. His SF swings widely and freely into the surreal and metaphysical upon occasion. In this story, his future is a fantasy land and his science is transformed by metaphor. In direct rebellion against the tradition of fantasy world-building, Rucker doesn't just paint the world of the story with a broad brush; he paints it with a broom. He simultaneously denies the necessity of rationalizing the world of the story while invoking the standard scientific technique of oversimplifying for the sake of mathematical argument (in this case involving topology — an interesting contrast to R. A Lafferty's story (pp.375-88). Fast and loose, wild-and-crazy fantastic, that's Rudy Rucker.

Автор: Рюкер Руди
Серия:
 
Im Mondstaub versunken

In einer inzwischen nicht mehr allzu fernen Zukunft ist der Mensch nicht nur auf den Mond zurückgekehrt: Er hat ihn besiedelt, Stützpunkte errichtet und schließlich Städte gebaut, deren stolze Bürger bereits nach Zehntausenden zählen. Bei den Erdmenschen steht der Nachttrabant als Reiseziel hoch im Kurs. Inzwischen gibt es in Port Clavius, der ältesten Mondstadt, eine eigene Touristenbehörde, die von Direktor Davis straff und erfolgreich geführt wird. Die neueste Attraktion ist der Staubkreuzer „Selene“, kein Raumschiff, sondern eine Art Mondbus, der zwanzig gut betuchten Passagieren eine eindrucksvolle Fahrt über das „Meer des Durstes“ beschert. Da der Mond bekanntlich eine luft- und wasserlose Felsenkugel ist, wird dieses Meer von feinem Staub gefüllt, der sich allerdings unter Weltraum-Bedingungen wie eine Flüssigkeit verhält und so etwas wie eine Mond- Schifffahrt ermöglicht. — Kapitän der „Selene“ ist der Pat Harris, ein nicht besonders ehrgeiziger, aber gewissenhafter junger Mann. Unterstützt wird er von Stewardess Sue Wilkins, die aus härterem Holz geschnitzt ist. Das ist hilfreich, als die aktuelle Fahrt der „Selene“ durch ein Mondbeben unterbrochen wird, das den Kreuzer im „Meer des Durstes“ versinken lässt. Dort sitzt man fest, gefangen vom Staub, der die Kommunikation mit der Basisstation verhindert und einen Ausstieg verhindert; es gibt ohnehin nur einen Raumanzug an Bord…

Автор: Clarke Arthur C
Серия:
 
In the Ocean of Night

2019: NASA astronaut Nigel Walmsley is sent on a mission to intercept a rogue asteroid on a collision course with Earth. Ordered to destroy the comet, he discovers that it is actually the shell of a derelict space probe—a wreck with just enough power to emit a single electronic signal…

2034: A reply is heard. Searching for the source of this signal that comes from outside the solar system, Nigel discovers the existence of a sentient ship. When the new vessel begins to communicate directly with him, the astronaut learns of the horrors that await humanity. The ship was created by an alien race that has spent billions and billions of years searching for intelligent life… to annihilate it.


Fix-up Novel based on “Icarus Descending” (1973), “In the Ocean of Night” (1972), “Threads of Time” (1974), and “A Snark in the Night” (1977).

Автор: Benford Gregory
Серия: Galactic Center
 
Imperfect Sword

President Gwen Iceni and General Artur Drakon have successfully liberated the Midway Star System—but the former rulers of the Syndicate Worlds won’t surrender the region without a fight. The dictatorial regime has ordered the ex–Syndicate CEOs terminated with extreme prejudice and the system’s citizens punished for their defiance.

Outnumbered and led by junior officers hastily promoted in the wake of the uprising, Midway’s warships are no match for the fleet massing and preparing to strike. But the Syndicate isn’t the only threat facing Iceni and Drakon. Another former CEO has taken control of the Ulindi Star System, the first calculated move toward establishing his own little empire.

With Drakon’s ground forces dispatched to Ulindi, Midway erupts in violence as Syndicate agents and other, unknown enemies stoke a renewed revolt against Iceni’s power—leaving both her and Drakon vulnerable to trusted officers just waiting for an opportune moment to betray them…

Автор: Campbell Jack
Серия: The Lost Stars
 
Imperfect Sword

President Gwen Iceni and General Artur Drakon have successfully liberated the Midway Star System—but the former rulers of the Syndicate Worlds won’t surrender the region without a fight. The dictatorial regime has ordered the ex–Syndicate CEOs terminated with extreme prejudice and the system’s citizens punished for their defiance.

Outnumbered and led by junior officers hastily promoted in the wake of the uprising, Midway’s warships are no match for the fleet massing and preparing to strike. But the Syndicate isn’t the only threat facing Iceni and Drakon. Another former CEO has taken control of the Ulindi Star System, the first calculated move toward establishing his own little empire.

With Drakon’s ground forces dispatched to Ulindi, Midway erupts in violence as Syndicate agents and other, unknown enemies stoke a renewed revolt against Iceni’s power—leaving both her and Drakon vulnerable to trusted officers just waiting for an opportune moment to betray them…

Автор: Campbell Jack
Серия: The Lost Stars
 
Insomnia, или Поиски Механической Вороны

Бессонница – это нелегкое испытание, ввергающее человека в омут страшных иллюзий. Там, где сознание начинает граничить с безумием, приоткрывается завеса над тайнами мироздания… Но за такие знания приходится платить немалую цену.

Девушка, называющая себя Проволокой, отказывается закрывать глаза на противоестественные события и отправляется в путешествие по миру историй, не замечая, что уходит все дальше от реальности. За ней тенью следует страж Системы мироздания, и с каждым новым шагом провести грань между иллюзией и действительностью становится все сложнее.

Серия:
 
In the Labyrinth of Drakes

In the Labyrinth of Drakes the thrilling new book in the acclaimed fantasy series from Marie Brennan, as the glamorous Lady Trent takes her adventurous explorations to the deserts of Akhia.

Even those who take no interest in the field of dragon naturalism have heard of Lady Trent’s expedition to the inhospitable deserts of Akhia. Her discoveries there are the stuff of romantic legend, catapulting her from scholarly obscurity to worldwide fame. The details of her personal life during that time are hardly less private, having provided fodder for gossips in several countries.

As is so often the case in the career of this illustrious woman, the public story is far from complete. In this, the fourth volume of her memoirs, Lady Trent relates how she acquired her position with the Royal Scirling Army; how foreign saboteurs imperiled both her work and her well-being; and how her determined pursuit of knowledge took her into the deepest reaches of the Labyrinth of Drakes, where the chance action of a dragon set the stage for her greatest achievement yet.

Автор: Brennan Marie
Серия: Memoir by Lady Trent
 
Il cuore del serpente

Il Cuore del Serpente: che è, in realtà, uno dei più famosi e celebrati romanzi brevi della science-fiction mondiale. Jacques Bergier, nella prefazione all’antologia Feltrinelli, ha scritto che questo romanzo è uno dei tre che assicurano al suo autore «il posto di grande della fantascienza russa e, tout court, della letteratura contemporanea sovietica». E.J. Carnell, direttore delle tre famose riviste inglesi New Worlds Science Fiction, Science Fantasy e Science Fiction Adventures ed autore di ottime antologie, ha affermato: «E’ la migliore storia sul primo incontro tra terrestri ed extraterrestri che mi sia mai capitato di leggere». E questo è il parere di Isaac Asimov: «Il Cuore del Serpente mi è piaciuto: è importante che quest’opera venga giudicata “nobile” perché sradica parecchi preconcetti americani sul conto dei russi… E’ la versione del “primo contatto” fra terrestri ed extraterrestri, fondata sull’amore e sulla comprensione reciproca».

Mi auguro che questo romanzo possa conquistare, dopo l’approvazione di Asimov, di Bergier e di Carnell, anche la vostra approvazione; è infatti un’opera molto notevole per la sua profonda umanità, per la sua esattezza scientifica, per lo slancio sincero con cui l’autore auspica l’avvento di una società in cui, superati i contrasti contingenti, gli uomini si avviino uniti alla conquista pacifica dell’universo. L’autore, Ivan Efremov, un ex-marinaio che è riuscito a laurearsi in biologia ed in ingegneria mineraria ed a diventare uno scienziato famoso (ha guidato parecchie spedizioni scientifiche in Asia ed insegna paleontologia in un’Università sovietica), è una figura estremamente simpatica e degna di ammirazione; le sue opere si distinguono per la serietà, per l’impegno, per l’amore della conoscenza e della pace. Penso che questo sarà un incontro veramente interessante per il pubblico specializzato.

Автор: Efremov Ivan
Серия:
 
In the Realm of Dragons

Two-time Nebula-award-winning author Esther M. Friesner returns to our pages with a disquieting story about the terrors that lurk… in the realm of dragons.

Автор: Friesner Esther M
Серия:
 
Izzy and the Hypocrite Lecteur

Eliot Fintushel lives alone in a working-class neighborhood north of San Francisco, “where my little daughter likes to visit and write and drum and paint goddesses between the rafters of the back porch.” Besides writing novels and short stories Mr. Fintushel is a performer and teacher of mask theater and mime.

Автор: Fintushel Eliot
Серия:
 
Interesting Times

Mighty Battles! Revolution! Death! War! (and his sons Terror and Panic, and daughter Clancy).

The oldest and most inscrutable empire on the Discworld is in turmoil, brought about by the revolutionary treatise What I Did On My Holidays. Workers are uniting, with nothing to lose but their water buffaloes. Warlords are struggling for power. War (and Clancy) are spreading through the ancient cities.

And all that stands in the way of terrible doom for eveyone is:

Rincewind the Wizard, who can’t even spell the word ‘wizard’…

Cohen the barbarian hero, five foot tall in his surgical sandals, who has had a lifetime’s experience of not dying…

…and a very special butterfly.


Annotations collected and edited by Leo Breebaart. http://www.lspace.org/books/apf/interesting-times.html

Серия: Discworld
 
I Shall Wear Midnight

A man with no eyes. No eyes at all. Two tunnels in his head …

It’s not easy being a witch, and it’s certainly not all whizzing about on broomsticks, but Tiffany Aching — teen witch — is doing her best. Until something evil wakes up, something that stirs up all the old stories about nasty old witches, so that just wearing a pointy hat suddenly seems a very bad idea. Worse still, this evil ghost from the past is hunting down one witch in particular. He’s hunting for Tiffany. And he’s found her …

A fabulous Discworld title filled with witches and magic and told in the inimitable Terry Pratchett style, I Shall Wear Midnight is the fourth Discworld title to feature Tiffany and her tiny, fightin’, boozin’ pictsie friends, the Nac Mac Feegle (aka The Wee Free Men).


Illustrations by Paul Kidby.

 
I Shall Wear Midnight

A man with no eyes. No eyes at all. Two tunnels in his head …

It’s not easy being a witch, and it’s certainly not all whizzing about on broomsticks, but Tiffany Aching — teen witch — is doing her best. Until something evil wakes up, something that stirs up all the old stories about nasty old witches, so that just wearing a pointy hat suddenly seems a very bad idea. Worse still, this evil ghost from the past is hunting down one witch in particular. He’s hunting for Tiffany. And he’s found her …

A fabulous Discworld title filled with witches and magic and told in the inimitable Terry Pratchett style, I Shall Wear Midnight is the fourth Discworld title to feature Tiffany and her tiny, fightin’, boozin’ pictsie friends, the Nac Mac Feegle (aka The Wee Free Men).


Illustrations by Paul Kidby.

Серия: Discworld
 
I Shall Wear Midnight

A man with no eyes. No eyes at all. Two tunnels in his head …

It’s not easy being a witch, and it’s certainly not all whizzing about on broomsticks, but Tiffany Aching — teen witch — is doing her best. Until something evil wakes up, something that stirs up all the old stories about nasty old witches, so that just wearing a pointy hat suddenly seems a very bad idea. Worse still, this evil ghost from the past is hunting down one witch in particular. He’s hunting for Tiffany. And he’s found her …

A fabulous Discworld title filled with witches and magic and told in the inimitable Terry Pratchett style, I Shall Wear Midnight is the fourth Discworld title to feature Tiffany and her tiny, fightin’, boozin’ pictsie friends, the Nac Mac Feegle (aka The Wee Free Men).


Illustrations by Paul Kidby.

Серия: Discworld
 
Initiative

The sixth in a series of books that cover World War Three, from July 1945 through to its close in September 1947.

1946 has moved out of its suspended state, and violence has blossomed once again.

In the Pacific, the war reaches a peak of horror previously undreamt of in the history of man.

The severe European winter is a fading memory, but its after effects still resonate, particularly with the Red Army, deprived of the chattels of war. The fighting drags on, with little to show for the plans and devices of the politicians and generals.

Each side has its new efforts; each side experiences new disappointments.

Germany is strengthening and starts to shoulder more of the Allied burden, filling gaps left by the weakening of Britain and the United States.

Logistically bankrupt, the Red Army strives for one more struggle, one focussed effort against one of the Allies, in an effort to knock that nation out of the war, knowing that failure could spell the end, but that success could pluck victory from the jaws of defeat.

[The ‘Red Gambit Series’ novels are works of fiction, and deal with fictional events. Most of the characters therein are a figment of the author’s imagination. Without exception, those characters that are historical figures of fact or based upon historical figures of fact are used fictitiously, and their actions, demeanour, conversations, and characters are similarly all figments of the author’s imagination.]

Автор: Gee Colin
Серия: Red Gambit
 
Im Strom der Dunkelheit

Orgrim Schicksalshammer hat den korrupten Kriegshäuptling Blackhand vernichtet und die Führung über die Horde der Orcs übernommen. Jetzt gilt es, den Rest Azeroths niederuwerfen, damit sein Volk wieder über ein eigenes Reich herrscht.

Anduin Lothar, ehemaliger Champion Sturmwinds, hat die Überreste seiner zerstörten Heimat hinter sich gelassen und ist nun an den Gestaden Lordaerons gelandet. Dort will er, unterstützt von dem edlen König Terenas, eine mächtige Allianz mit den anderen Nationen der Menschen schmieden. Doch selbst das mag nicht ausreichen, den wütenden Ansturm der Horde zu stoppen. Elfen, Zwerge und Trolle werfen sich in den Kampf, als die beiden Heere aufeinanderprallen. Wird die Allianz den Sieg davon tragen oder wird die Horde alles in einen Strom der Dunkelheit reißen?

Автор: Rosenberg Aaron
Серия: World of Warcraft
 
Автор: King William
Серия: World of Warcraft
 
Intrépide

Le capitaine John Geary, dit « Black Jack » rescapé miraculeux d’un sommeil de survie de cent ans, a réussi l’impossible : il a ramené au bercail la flotte de l’Alliance et mis un ternie à la guerre de cent ans qui l’opposait aux Mondes syndiqués. C’est là que nous l’avons quitté à la fin de Victorieux, le dernier livre de « La flotte perdue ». Mais deux menaces restent en suspens : d’une part, l’implosion des Mondes syndiqués fait craindre le chaos dans l’espace colonisé par l’humanité ; d’autre part, au-delà des Mondes syndiqués se tapit une mystérieuse espèce extraterrestre qui est clandestinement intervenue dans la guerre pour conduire les hommes à s’entre-déchirer. Le gouvernement de l’Alliance confie à l’amiral Geary la double mission de pacifier l’espace syndic et d’enquêter par-delà la frontière sur ces extraterrestres inconnus. Nouveaux dilemmes, nouveaux affrontements. Dans la lignée des Honor Harrington, Jack Campbell écrit une SF qui donne la part belle aux batailles spatiales et aux conflits politiques. Moins guerrier que Weber, Campbell situe sa guerre sur un plan plus personnel — son personnage Black Jack Geary est un héros malgré lui —, et défend un système politique de type démocratique.


Автор: Campbell Jack
 
Invulnérable

Des vaisseaux qui atteignent un âge où leur fiabilité devient problématique, des ordres de mission aberrants, des subordonnés dont la loyauté n’est pas toujours acquise : il n’a pas fallu longtemps à l’amiral John Geary pour comprendre que l’Amirauté de l’Alliance veut se débarrasser de lui après sa victoire contre les Mondes syndiqués. Les extraterrestres y prêtent d’ailleurs volontiers la main. Lai’ rencontre avec les mystérieux Enigmas ne s’est traduite que par des affrontements et voici que l’armada spatiale d’une nouvelle espèce rejette aussi toute tentative de communication et se déchaîne contre la flotte humaine. Aucun contact pacifique ne serait-il décidément possible ? Mais peut-être l’espoir viendra-t-il d’où on ne l’attend pas car, dit-on, l’habit ne fait pas le moine. Invulnérable fait suite à Intrépide.

Автор: Campbell Jack
 
Il secondo viaggio

Il Viaggiatore del Tempo nel grande capolavoro di H.G. Wells “La macchina del tempo” pensa con rimpianto a “come sia stato breve il sogno dell’intelletto umano”. Ma Stephen Baxter sa quello che Wells non poteva sapere, cioè proiettandosi nel tempo il Viaggiatore ha cambiato il futuro e sarà destinato a cambiarlo ancora. Svegliandosi nella sua casa di Richmond, il Viaggiatore non riesce a soffocare i rimorsi. Ha abbandonato la bella e indifesa Weena, del mite popolo degli Eloi, alle brame cannibalesche dei Morlock, la razza umana degenerata da cui è stato costretto a fuggire. Decide cosi di ripartire prontamente per un nuovo viaggio nell’anno 802.701 d.C., ma scopre con sgomento di essere entrato in un altro futuro. Approda infatti nell’anno 657.208 all’interno di una sfera di Dyson costruita da una razza di Morlock infinitamente più evoluta: il suo viaggio ha inevitabilmente innescato ramificazioni temporali che si aprono su nuovi universi paralleli. Non rimane quindi che tornare nel passato, affrontare una versione di se stesso più giovane e impedire l’invenzione della macchina del tempo. Ma non è cosi semplice, perché ecco apparire un’enorme e misterioso congegno, costruito per difendere a tutti i costi la macchina del tempo, che nel frattempo è diventata un’irrinunciabile arma segreta in una guerra futura... Ormai è chiaro, il destino del Viaggiatore non è solo quello di affrontare una sequela di avventure mozzafiato, ma di risolvere una catena di paradossi che si stanno moltiplicando attorno a lui. E soprattutto non ha abbandonato l’idea di ritrovare e salvare la sua Weena. Stephen Baxter reinterpreta le idee di Wells alla luce delle più recenti scoperte sulla natura dello spazio, del tempo e della meccanica quantistica, ma soprattutto, con estrema fedeltà e vigore narrativo, riscopre e rilancia verso nuovi orizzonti l’emozione che La macchina del tempo aveva saputo regalare.

Автор: Baxter Stephen
Серия: Cosmo Oro
 
Ironskin

Jane Eliot wears an iron mask.

It's the only way to contain the fey curse that scars her cheek. The Great War is five years gone, but its scattered victims remain—the ironskin.

When a carefully worded listing appears for a governess to assist with a “delicate situation”—a child born during the Great War—Jane is certain the child is fey-cursed, and that she can help.

Teaching the unruly Dorie to suppress her curse is hard enough; she certainly didn't expect to fall for the girl's father, the enigmatic artist Edward Rochart. But her blossoming crush is stifled by her scars and by his parade of women. Ugly women, who enter his closed studio… and come out as beautiful as the fey.

Jane knows Rochart cannot love her, just as she knows that she must wear iron for the rest of her life. But what if neither of these things are true? Step by step Jane unlocks the secrets of a new life—and discovers just how far she will go to become whole again.

Автор: Connolly Tina
Серия: Ironskin
 
Infinity Beach

We are alone. That is the verdict, after centuries of SETI searches and space exploration. The only living things in the universe are found on the Nine Worlds settled by Earthlings, and the starships that knit them together. Or so it seems, until Dr. Kimberly Brandywine begins to investigate what happened to her sister (and clone) Emily, who, after the final, unsuccessful manned SETI expedition, disappeared along with four others—one of them a famous war hero. But they were not the only ones to vanish: so did an entire village, destroyed by a still-unexplained explosion. Following a few clues Kim discovers that the log of the ill-fated Hunter was faked. Something happened, out there in the darkness between the stars. Someone was murdered—and something was brought back. Kim is prepared to go to any length to find out the truth, even if it means giving up her career with Beacon, the most colossal—and controversial—of all the SETI projects. Even if it means stealing a starship. Even if it means giving up her only love. Kim is about to discover the answer to humanity’s oldest question. And she’s going to like the answer even less than she imagines.


Автор: McDevitt Jack
Серия:
 
Impact

« This is the end. »

Tragique, superbe et sans concession, la conclusion magistrale d’une série apocalyptique unique en son genre.

Les derniers jours sont arrivés. Ancien agent des forces de police de Concord (New Hampshire), Hank Palace a trouvé refuge dans les bois de Nouvelle-Angleterre, où d’anciens collègues se sont rassemblés pour attendre la fin. Mais son esprit n’est pas encore en paix. Il lui reste une affaire à régler, la plus importante peut-être : celle de la disparition de sa soeur Nico, qui semble liée aux activités d’un énigmatique culte pseudo-survivaliste qui entend encore sauver le monde, envers et contre tout.

L’humanité entre maintenant dans ses derniers soubresauts. En route pour l’Ohio, où l’attend manifestement une révélation tragique, l’inoxydable Hank, accompagné du chien Houdini et de son ami Cortez, découvre à bicyclette ce qui reste de l’Amérique : un monde en ruine et déserté par la technologie, un territoire hostile peuplé de gangs fanatiques, d’immigrants illégaux, de groupuscules religieux… et d’une communauté amish qui pourrait bien l’amener à reconsidérer toute sa perception des choses.

Автор: Winters Ben H
 
I Made You

The trouble with a machine capable of independent self-adjusting operation is, of course, that it may get out of adjustment in a way it decides to maintain—and you can’t change!

Автор: Miller, Jr Walter M
Серия:
 
Invisible Planets: Contemporary Chinese Science Fiction in Translation

Readers at Tor and around the SF world have recently become familiar with Ken Liu and his Chinese translation work via the bestselling and award nominated novel The Three-Body Problem, by acclaimed Chinese author Cixin Liu. Readers who have developed a taste and excitement for Chinese SF by these means will be excited to hear that Ken Liu, the translator of that volume is assembling, translating, and editing an anthology of Chinese science fiction short stories.

The thirteen stories in this collection are a strong and diverse representation of Chinese science fiction, including two by Liu Cixin. Some have won awards in translation, some have garnered serious critical acclaim, some have been selected for Year’s Best anthologies, and some are simply Ken Liu’s personal favorites.

To round out the collection, there are several essays from Chinese scholars and authors, plus an illuminating introduction by Ken Liu.

At the Publisher’s request, this title is being sold without Digital Rights Management Software (DRM) applied.

Серия:
 
Infinity Blade: Redemption

Long months have passed since Siris and the God King, enemies betrayed together, were left to rot in the prison at the Vault of Tears. Their true enemy – the Worker of Secrets, creator of the Infinity Blade itself – now reigns.


Upon finally obtaining freedom, Siris must unravel plots that seem to make no sense, lead a rebellion with no direction, and fight against the division within his very heart. The secrets unraveled will dig backward in time toward the origins of the deathless and the true nature of the world itself...


From #1 bestselling author Brandon Sanderson and ChAIR entertainment, creators of the blockbuster Infinity Blade video game series, comes the second novel in the epic Infinity Blade saga. This latest tale delves deeper into the fantastical world of Infinity Blade, a world of mystery and intrigue where magic and technology are indistinguishable and even life and death are not as they seem.

Автор: Sanderson Brandon
Серия: Infinity Blade
 
Автор: Gaiman Neil
Серия:
 
Immune

Nature is unpredictable, as are viruses and when one so volatile surfaces with a vengeance, there is not only little time to comprehend the devastation, but even less time to do anything about it.

In the wake of the virus, there are three types of people. Those immediately infected, those who are vulnerable and those who are immune.

The initial infection ripples across the globe infecting half of the world’s population. A small fraction of the ill are fortunate and die quickly from the disease, the remainder are condemned to a living death on earth.

The virus turns the infected into mindless and violent beings, intent on the kill and spreading the infection to those who are not immune.

One bite, one scratch.

The virus is an anomaly. It moves too quickly for a cure.

The world quickly transforms into a darkened place, besieged with violence and sickness. Hope against extinction is in the hands of the immune. They can walk freely among the infected, fight to extinguish them, while protecting those who are still at risk.

Archaeologist, Grace Howard is one of the immune. While she dreams of traveling the world, learning about lost civilizations, the reality of being a wife and mother, kept her saddled to a local job at the museum dusting dinosaur bones and relics.

Grace finds herself with a small group of survivors, some immune, some not. Together they must struggle to live day to day in a dangerous world, while protecting those who can still fall prey to the infected. They must decide what is best. Fight it out or hide until eventually and hopefully, the virus runs its course.

Автор: Druga Jacqueline
Серия:
 
Immune

Nature is unpredictable, as are viruses and when one so volatile surfaces with a vengeance, there is not only little time to comprehend the devastation, but even less time to do anything about it.

In the wake of the virus, there are three types of people. Those immediately infected, those who are vulnerable and those who are immune.

The initial infection ripples across the globe infecting half of the world’s population. A small fraction of the ill are fortunate and die quickly from the disease, the remainder are condemned to a living death on earth.

The virus turns the infected into mindless and violent beings, intent on the kill and spreading the infection to those who are not immune.

One bite, one scratch.

The virus is an anomaly. It moves too quickly for a cure.

The world quickly transforms into a darkened place, besieged with violence and sickness. Hope against extinction is in the hands of the immune. They can walk freely among the infected, fight to extinguish them, while protecting those who are still at risk.

Archaeologist, Grace Howard is one of the immune. While she dreams of traveling the world, learning about lost civilizations, the reality of being a wife and mother, kept her saddled to a local job at the museum dusting dinosaur bones and relics.

Grace finds herself with a small group of survivors, some immune, some not. Together they must struggle to live day to day in a dangerous world, while protecting those who can still fall prey to the infected. They must decide what is best. Fight it out or hide until eventually and hopefully, the virus runs its course.

Автор: Druga Jacqueline
Серия:
 
Identity Theft and other stories (collection)

This new collection by the man Anne McCaffrey calls “an absolutely marvelous writer” includes Hugo Award nominee “Shed Skin,” Nebula Award nominee “Identity Theft,” and Aurora Award winner “Ineluctable.” In these pages, you’ll discover the dark secret of the only priest on Mars, revisit H.G. Wells’s Morlocks, and learn what really happens when aliens beam us the Encyclopedia Galactica.

Автор: Sawyer Robert J
Серия:
 
Iterations and other stories (collection)

This first collection of short stories by the man The Ottawa Citizen calls “the dean of Canadian science fiction” includes Hugo Award nominee “The Hand You’re Dealt,” Bram Stoker Award finalist “Fallen Angel,” Aurora Award winner “Peking Man,” and Arthur Ellis Award winner “Just Like Old Times.” In these pages, you’ll inhabit the mind of a Tyrannosaurus rex, join Sherlock Holmes as he solves the mystery of the missing aliens, and find out why Pope Mary resigned.

Автор: Sawyer Robert J
Серия:
 
Identity Theft and other stories (collection)

This new collection by the man Anne McCaffrey calls “an absolutely marvelous writer” includes Hugo Award nominee “Shed Skin,” Nebula Award nominee “Identity Theft,” and Aurora Award winner “Ineluctable.” In these pages, you’ll discover the dark secret of the only priest on Mars, revisit H.G. Wells’s Morlocks, and learn what really happens when aliens beam us the Encyclopedia Galactica.

Автор: Sawyer Robert J
Серия:
 
Iterations and other stories (collection)

This first collection of short stories by the man The Ottawa Citizen calls “the dean of Canadian science fiction” includes Hugo Award nominee “The Hand You’re Dealt,” Bram Stoker Award finalist “Fallen Angel,” Aurora Award winner “Peking Man,” and Arthur Ellis Award winner “Just Like Old Times.” In these pages, you’ll inhabit the mind of a Tyrannosaurus rex, join Sherlock Holmes as he solves the mystery of the missing aliens, and find out why Pope Mary resigned.

Автор: Sawyer Robert J
Серия:
 
In Ashes Lie

The year is 1666. The King and Parliament vie for power, fighting one another with politics and armies alike. Below, the faerie court has enemies of its own. The old ways are breaking down, and no one knows what will rise in their place.

But now, a greater threat has come, one that could destroy everything. In the house of a sleeping baker, a spark leaps free of the oven—and ignites a blaze that will burn London to the ground.

While the humans struggle to halt the conflagration that is devouring the city street by street, the fae pit themselves against a less tangible foe: the spirit of the fire itself, powerful enough to annihilate everything in its path.

Mortal and fae will have to lay aside the differences that divide them, and fight together for the survival of London itself…

Автор: Brennan Marie
Серия: Onyx Court
 
In Ashes Lie

The year is 1666. The King and Parliament vie for power, fighting one another with politics and armies alike. Below, the faerie court has enemies of its own. The old ways are breaking down, and no one knows what will rise in their place.

But now, a greater threat has come, one that could destroy everything. In the house of a sleeping baker, a spark leaps free of the oven—and ignites a blaze that will burn London to the ground.

While the humans struggle to halt the conflagration that is devouring the city street by street, the fae pit themselves against a less tangible foe: the spirit of the fire itself, powerful enough to annihilate everything in its path.

Mortal and fae will have to lay aside the differences that divide them, and fight together for the survival of London itself…

Автор: Brennan Marie
Серия: Onyx Court
 
Ironfall

Season four continues with Ironfall

Book 30 in the Kirov Series

The war continues in 1943, as Japan launches a bold new attack against the Fiji Islands that leads to a decisive battle off Yasawa. In Syria, Erwin Rommel unleashes a classic flanking attack towards Damascus with “Operation Eisenfall,” even as the Allies attack Kesselring in Tunisia with Eisenhower’s “Operation Hammer.”

Then, as the German 11th and 17th Armies slowly grind down the last of Soviet resistance in the Caucasus, tensions reach a breaking point when they meet Volkov’s forces dug in west of Maykop. The Führer has ordered his legions to take and occupy that place, and Ivan Volkov chooses to stand his ground. The war in the east now threatens to spiral out of control, with new fighting erupting on every frontier when General Zhukov opens his Spring offensive in a massive attack towards Kharkov that now threatens to reshape the entire front.

Meanwhile, Elena Fairchild finally learns the fate of the men she sent into the hidden passage beneath St. Michael’s Cave, and makes a discovery that will give her the means to find and retrieve the key lost on the Battleship Rodney. As she plans her mission, Fedorov and Karpov arrange a meeting with Volsky and Gromyko to discuss their new plan to shatter this altered meridian by traveling to 1908.

Maps: http://www.writingshop.ws/html/k-30-maps.html

Автор: Schettler John A
Серия: Kirov
 
Ironfall

Season four continues with Ironfall

Book 30 in the Kirov Series

The war continues in 1943, as Japan launches a bold new attack against the Fiji Islands that leads to a decisive battle off Yasawa. In Syria, Erwin Rommel unleashes a classic flanking attack towards Damascus with “Operation Eisenfall,” even as the Allies attack Kesselring in Tunisia with Eisenhower’s “Operation Hammer.”

Then, as the German 11th and 17th Armies slowly grind down the last of Soviet resistance in the Caucasus, tensions reach a breaking point when they meet Volkov’s forces dug in west of Maykop. The Führer has ordered his legions to take and occupy that place, and Ivan Volkov chooses to stand his ground. The war in the east now threatens to spiral out of control, with new fighting erupting on every frontier when General Zhukov opens his Spring offensive in a massive attack towards Kharkov that now threatens to reshape the entire front.

Meanwhile, Elena Fairchild finally learns the fate of the men she sent into the hidden passage beneath St. Michael’s Cave, and makes a discovery that will give her the means to find and retrieve the key lost on the Battleship Rodney. As she plans her mission, Fedorov and Karpov arrange a meeting with Volsky and Gromyko to discuss their new plan to shatter this altered meridian by traveling to 1908.

Maps: http://www.writingshop.ws/html/k-30-maps.html

Автор: Schettler John A
Серия: Kirov
 
Inébranlable

Ne croyez pas la Terre, le monde d’origine de l’espèce humaine, désormais à l’abri des complots et des attentats. « Black Jack » Geary, qui vient d’y accompagner les ineffables Danseurs et de découvrir la planète des ancêtres, en fera les frais.

Et ce n’est que le premier des obstacles qu’il lui faudra franchir car le gouvernement de l’Alliance, terrifié par sa popularité, le soupçonne toujours de vouloir s’emparer d’un pouvoir qu’il ne veut pourtant pas et ne cesse de lui confier des missions piégées avec des moyens de plus en plus insuffisants.

Les politiciens iront-ils jusqu’à ouvrir la boîte de Pandore et briser un tabou séculaire pour arriver à leurs fins, au risque de provoquer la ruine de l’humanité en lui opposant un adversaire que nul ne saurait vaincre ?


Inébranlable fait suite à Intrépide, Invulnérable et Gardien.


Автор: Campbell Jack
 
In loco parentis

When is an imitation good enough?

Автор: Seksay Edward H
Серия:
 
iPhuck 10

Порфирий Петрович – полицейско-литературный робот. Он раскрывает убийства, допрашивает свидетелей, а вместо сухих отчетов о проведенном расследовании пишет захватывающие романы. Книги Порфирия Петровича расходятся на ура, чему невероятно радуется его начальство. Ведь самоокупаемость для Полицейского Управления – дело чрезвычайной важности.

Но таланты Порфирия Петровича не ограничиваются литературой, он может проникнуть в любые устройства – от навигатора или веб-камеры до сверхнавороченного любовного аксессуара «iPhuck 10». Именно с этого пикантного гаджета и начинается знакомство Порфирия Петровича с Марухой Чо – «бабой с яйцами» и экспертом по «гипсовому искусству»…

Алгоритмическая проза, тайны скрытого искусства и робот с байронической улыбкой – в новом романе Виктора Пелевина вас ждет гремучая смесь из технологий будущего, философии и убийственной иронии.

Серия:
 
iPhuck 10

Порфирий Петрович – полицейско-литературный робот. Он раскрывает убийства, допрашивает свидетелей, а вместо сухих отчетов о проведенном расследовании пишет захватывающие романы. Книги Порфирия Петровича расходятся на ура, чему невероятно радуется его начальство. Ведь самоокупаемость для Полицейского Управления – дело чрезвычайной важности.

Но таланты Порфирия Петровича не ограничиваются литературой, он может проникнуть в любые устройства – от навигатора или веб-камеры до сверхнавороченного любовного аксессуара «iPhuck 10». Именно с этого пикантного гаджета и начинается знакомство Порфирия Петровича с Марухой Чо – «бабой с яйцами» и экспертом по «гипсовому искусству»…

Алгоритмическая проза, тайны скрытого искусства и робот с байронической улыбкой – в новом романе Виктора Пелевина вас ждет гремучая смесь из технологий будущего, философии и убийственной иронии.

Серия:
 
Incorruptible

This showed up in Tesseracts 5, edited by Yves Meynard and Robert Runté, one of a semiregular antho series put out by Tesseracts Books of Edmonton (now engulfed and incorporated into Edge Books, of Calgary). It basically uses a failed relationship as a vantage point on global ecological collapse, through the eyes of a failed academic who's learned that quantum mechanics can be used for things beyond the usual parallel worlds and DVD players.

Автор: Watts Peter
Серия:
 
I. Артефактор Лёвэ. В шашки с Судьбой

Дурной славой пользуется переход под Городским Каналом. И не зря. Именно там был убит профессор Шеффар – гений теоретический магии. У остывающего тела агентами Департамента Безопасности задержан молодой артефактор Амбер Лёвэ и колдун-отступник Андор. Какие тайны раскроет упорная девица и недоверчивый, распущенный колдун? И то даст совместная работа - крепкую дружбу или нечто большее?

Серия: Гранполис
 
Автор: Sheckley Robert
Серия:
 
Автор: Sheckley Robert
Серия:
 
Серия:
 
Indian Country

It’s all-out war for ruthless red state special operator Kelly Turnbull when he returns in this blockbuster prequel to “People’s Republic,” Kurt Schlichter’s top selling novel of America after the polarized politics of blue versus red have split our country apart.

“Indian Country” finds Turnbull sent back into the blue states to help those trapped inside resist a politically correct police state. As the progressive government ratchets up the violence, Turnbull must mold regular Americans into a fighting force capable of resisting the People’s Republic Army, led by his former US Army Special Forces mentor.

Longer, bigger and bolder than the original, “Indian Country” is filled with Kurt Schlichter’s trademark snarky humor and even more non-stop action, drawing on his work as a television commentator and Senior Columnist for Townhall.com, and his experience as a retired Army infantry colonel.

Автор: Schlichter Kurt
Серия:
 
In the Hand of the Goddess

Disguised as a boy, Alanna of Trebond becomes a squire, to none other than the prince of the realm. But Prince Jonathan is much more to Alanna; he is her ally, her best friend, and one of the few who knows that she's really a girl. Now it will take all of Alanna's awesome skill, strength, and growing magical powers to protect him from the mysterious evil sorcerer who is bent on his destruction, and hers!

Here continues the story of Alanna, a young woman bound for glory who is willing to fight against enormous odds for what she believes in.

Автор: Pierce Tamora
 
Infestation

It was supposed to be a simple mission. A suspected Russian spy boat is in trouble in Canadian waters. Investigate and report are the orders.

But when Captain John Banks and his squad arrive, it is to find an empty vessel, and a scene of bloody mayhem.

Soon they are in a fight for their lives, for there are things in the icy seas off Baffin Island, scuttling, hungry things with a taste for human flesh.

They are swarming.

And they are growing.

“Scotland’s best Horror writer.”

Ginger Nuts of Horror

“The premier storyteller of our time.”

Famous Monsters of Filmland
Автор: Meikle William
Серия:
 
Ice Rift

Action adventure sci-fi horror set in Antarctica.

An ancient terror dwells below the ice… Humans have always looked to the stars for signs of Extraterrestrials.

They have been looking in the wrong place.

They are already here, entombed in a spaceship beneath Antarctic ice for thousands of years.

The ice is melting and they will soon be free. When a huge rift in the ice is discovered in Antarctica that stretches for 18 miles, (29 km) and 820 feet (250 meters) apart at its widest point, environmental scientists enter the ice rift to check out an anomaly on NASA’s satellite scans. Beneath the ice they discover something far more life threatening than the raging blizzard trapping them in the rift. They are unarmed and unprepared for their ensuing fight for survival.

First feedback:

“An exciting adrenaline rush that rarely lets you stop for a breather.”

“The story quickly draws you in and refuses to let go until the last page. An excellent adventure set in Antarctica. 10/10.”

“An exciting adrenaline rush that rarely lets you stop for a breather.”

“The imaginative mind of the author has produced a thrilling action adventure horror filled with atmosphere and claustrophobic locations. I dreaded each time the characters opened another door. Highly enjoyable read.”

“Atmospheric locations and a cleverly written plot full of surprises. Richard was my favourite character. It was easy to imagine myself exploring the spacecraft with them. I liked the way the scientists had no weapons to defend themselves with, but had to rely on their wits to survive. It made a change from the usual gung-ho hero machinegun killing scenarios.”

Автор: Hammott Ben
Серия: Ice Rift
 
Ice Rift

Action adventure sci-fi horror set in Antarctica.

An ancient terror dwells below the ice… Humans have always looked to the stars for signs of Extraterrestrials.

They have been looking in the wrong place.

They are already here, entombed in a spaceship beneath Antarctic ice for thousands of years.

The ice is melting and they will soon be free. When a huge rift in the ice is discovered in Antarctica that stretches for 18 miles, (29 km) and 820 feet (250 meters) apart at its widest point, environmental scientists enter the ice rift to check out an anomaly on NASA’s satellite scans. Beneath the ice they discover something far more life threatening than the raging blizzard trapping them in the rift. They are unarmed and unprepared for their ensuing fight for survival.

First feedback:

“An exciting adrenaline rush that rarely lets you stop for a breather.”

“The story quickly draws you in and refuses to let go until the last page. An excellent adventure set in Antarctica. 10/10.”

“An exciting adrenaline rush that rarely lets you stop for a breather.”

“The imaginative mind of the author has produced a thrilling action adventure horror filled with atmosphere and claustrophobic locations. I dreaded each time the characters opened another door. Highly enjoyable read.”

“Atmospheric locations and a cleverly written plot full of surprises. Richard was my favourite character. It was easy to imagine myself exploring the spacecraft with them. I liked the way the scientists had no weapons to defend themselves with, but had to rely on their wits to survive. It made a change from the usual gung-ho hero machinegun killing scenarios.”

Автор: Hammott Ben
Серия: Ice Rift
 
If Tomorrow Comes

Nancy Kress returns with the sequel of Tomorrow’s Kin, part of an all-new hard SF trilogy based on a Nebula Award-winning novella

Ten years after the Aliens left Earth, humanity has succeeded in building a ship, Friendship, in which to follow them home to Kindred. Aboard are a crew of scientists, diplomats, and a squad of Rangers to protect them. But when the Friendship arrives, they find nothing they expected. No interplanetary culture, no industrial base—and no cure for the spore disease.

A timeslip in the apparently instantaneous travel between worlds has occurred and far more than ten years have passed.

Once again scientists find themselves in a race against time to save humanity and their kind from a deadly virus while a clock of a different sort runs down on a military solution no less deadly to all. Amid devastation and plague come stories of heroism and sacrifice and of genetic destiny and free choice, with its implicit promise of conscious change.

Автор: Kress Nancy
Серия: Yesterday's Kin
 
Into the Guns

From the New York Times bestselling author of The Legion of the Damned® Novels and The Mutant Files comes the first novel in a post-apocalyptic military science fiction series about America rising from the ashes of a global catastrophe…

On May Day, 2018, sixty meteors entered Earth’s atmosphere and exploded around the globe with a force greater than a nuclear blast. Earthquakes and tsunamis followed. Then China attacked Europe, Asia, and the United States in the belief the disaster was an act of war.

Washington D.C. was a casualty of the meteor onslaught that decimated the nation’s leadership and left the surviving elements of the armed forces to try and restore order as American society fell apart.

As refugees across America band together and engage in open warfare with the military over scarce resources, a select group of individuals representing the surviving corporate structure makes a power play to rebuild the country in a free market image as The New Confederacy…

Автор: Dietz William C
Серия: America Rising
 
Island of Fog and Death

It’s hungry… and it wants out!

Something came to Earth two thousand years ago. The Roman Army trapped it under an island off the Welsh coast, but then as their empire decayed, they forgot about it. Now it tastes fresh air for the first time in centuries, and it wants out!

A celebrity historian finds clues to a two-thousand year old mystery and sets out to solve it. But he is not the only one seeking what the Romans left buried.

Strange things are happening in North Wales. When a United Nations official is fished from the sea, the UN decides to look into it.

Peri Carlton, seconded to a little-known agency of the UN Security Council, is sent to Wales. But though she does not yet realise it, her new boss at the UN suspects that Peri is not exactly human.

She finds that the island is strangely quiet… it seems the buried beast is not the only monster on the foggy island…

Please note that “Island of Fog and Death” was previously published under the title “Child of the Servator”

Автор: Wallace David
Серия:
 
Irontown Blues

From a master of science fiction comes a brand-new noir novel set in the Eight Worlds universe, where a detective hunts for the biohackers who have created a dangerous new disease.


Christopher Bach was a policeman in one of the largest Lunar cities when the A.I. Lunar Central Computer had a breakdown. Known as the Big Glitch, the problem turned out to be a larger war than anyone expected. When order was restored, Chris's life could never be the same. Now he's a private detective, assisted by his genetically altered dog Sherlock, and emulates the tough guys in the noir books and movies that he loves.

When Bach takes the case of a woman involuntarily infected with an engineered virus, he is on the hunt to track down the biohackers in the infamous district of Irontown. But if he wants to save humanity, he'll have to confront his own demons.

Автор: Varley John
Серия: Eight Worlds
 
Iron and Magic

No day is ordinary in a world where Technology and Magic compete for supremacy…But no matter which force is winning, in the apocalypse, a sword will always work.

Hugh d’Ambray, Preceptor of the Iron Dogs, Warlord of the Builder of Towers, served only one man. Now his immortal, nearly omnipotent master has cast him aside. Hugh is a shadow of the warrior he was, but when he learns that the Iron Dogs, soldiers who would follow him anywhere, are being hunted down and murdered, he must make a choice: to fade away or to be the leader he was born to be. Hugh knows he must carve a new place for himself and his people, but they have no money, no shelter, and no food, and the necromancers are coming. Fast.

Elara Harper is a creature who should not exist. Her enemies call her Abomination; her people call her White Lady. Tasked with their protection, she's trapped between the magical heavyweights about to collide and plunge the state of Kentucky into a war that humans have no power to stop. Desperate to shield her people and their simple way of life, she would accept help from the devil himself—and Hugh d’Ambray might qualify.

Hugh needs a base, Elara needs soldiers. Both are infamous for betraying their allies, so how can they create a believable alliance to meet the challenge of their enemies?

As the prophet says: “It is better to marry than to burn.”

Hugh and Elara may do both. 

Автор: Andrews Ilona
Серия: Iron Covenant
 
Invasion

We never saw it coming. The Invasion has begun.

With the world in chaos and the aliens swarming the domed city of Nashville, Maya Talbot continues on her quest to find her children while destruction rains down from above—the aliens have arrived and the invasion has begun. With a crew of unlikely allies and a mother’s incredible determination, she must find her kids and get to safety before it’s too late. But what if Maya can’t outrun the alien invaders, and what if there isn’t anywhere left for the survivors to hide? The race is on and the clock is ticking because the aliens seem bent on annihilating the human race and destroying the planet.

Автор: Thorn J, Bohannon Zach
Серия: War for Earth
 
Into the Fire

In this new military sci-fi thriller from the Nebula Award–winning author of Cold Welcome, admiral Kylara Vatta is back—with a vengeance.

Ky beats sabotage, betrayal, and the unforgiving elements to lead a ragtag group of crash survivors to safety on a remote arctic island. And she cheats death after uncovering secrets someone is hell-bent on protecting. But the worst is far from over when Ky discovers the headquarters of a vast conspiracy against her family and the heart of the planet’s government itself.

With their base of operations breached, the plotters have no choice but to gamble everything on an audacious throw of the dice. Even still, the odds are stacked against Ky. When her official report on the crash and its aftermath goes missing—along with the men and women she rescued—Ky realizes that her mysterious enemies are more powerful and dangerous than she imagined.

Now, targeted by faceless assassins, Ky and her family—along with her fiancé, Rafe—must battle to reclaim the upper hand and unmask the lethal cabal closing in on them with murderous intent.

Автор: Moon Elizabeth
Серия: Vatta's Peace
 
Inhumanity

Inhumanity is a short novel that explores the darkest sides of love, revenge, and life but I must warn you that this book will cause your mind to enter the darkest parts of yourself and humankind.

The dictionary describes inhumanity as the quality or state of being cruel or barbarous, and is what you will find within these chapters, a story about people that have and will do cruel or barbarous actions to one another for their own gain. It was my intention to stretch my own limits of my imagination in creating this story and I found myself struggling to write the very words you are about to read. If you feel you have the courage and the mental resilience, then I urge you to move forward.

Автор: Bradshaw Topher
Серия:
 
Islanders

Two young couples escape their high-paced New York lifestyles for a quick getaway to an island off of Belize. Upon arriving they learn that their vacation will involve more than wasting the days away on the beach. The owner, Stefan, is a wealthy son of a financial guru, and a cousin to one of the guests. As part of his entertainment, he informs the group that they will be attempting to discover the identities of mercenaries from the 1800s that stormed the island and killed “The Royal Family” who had been abolished from Mainland by the Crown.

When one of the four vacationers goes missing, they realize that the island may have more to offer than a cute mystery and tropical fun. Is the game only a game? Can they leave the island?

Автор: Enns Brandon
Серия:
 
I Am the River

During the last desperate days of the Vietnam War, American soldier Israel Broussard is assigned to a secret CIA PSYOP far behind enemy lines meant to drive terror into the heart of the North Vietnamese and end an unwinnable war. When the mission goes sideways, Broussard is plunged into a nightmare that he soon finds he is unable to escape, dragging a remnant of that night in the Laotian wilderness with him no matter how far he runs.

Five years later, too damaged to return home and holed up in the slums of Bangkok, where he battles sleep, guilt, and a creeping sense of madness, Broussard discovers that he must journey back to the jungles of Laos in an attempt to set things right and reclaim what is left of his life.

A fever dream with a Benzedrine chaser, I Am The River provides a daring, often surreal examination of the Vietnam War and the days after it, burrowing down past the bullets and battlefields to discover the lingering horror of warfare, the human consequences of organized violence, and the lasting effects of trauma on the psyche, and the soul.

Автор: Grau T E
Серия:
 
Igrozem'e

К середине 21 столетия вирткапсулы перестали быть чем-то недостижимым. Казалось бы, сбылась мечта! Вот он прорыв, который позволит игрокам в полной мере окунуться в виртуальные миры. Однако капсулы первых двух поколений не смогли в полной мере "погрузить" игроков в виртуал. Не смогли убрать барьер реальности в виртуале. Новые вирткапсулы от компании GameSoft должны решить эту проблему. Но времени мало, работы над новой технологией ведутся не только в GameSoft"е. Да и не все в порядке в обеспечении безопасности игрока, а супертестер, как назло, всего один...

Автор: Дор Евгений
Серия:
 
Imagining Liberty: Volume 1

From the streets of Cairo in the midst of the Arab Spring to rebellions on distant planets, and from a daring rescue on a seastead-studded ocean to the gallows and grimy streets of 17th century London, here are ten short stories of liberty and revolution.

Imagine… a world where independent seasteads and private airship companies keep the peace on the high seas.

Imagine… a dying planet ruled by a rigid caste system, but with one last chance to be free.

Imagine… a journalist investigating the fate of a government program to match individuals with their perfect mate.

These stories are the winners of the Libertarian Fiction Authors Association’s first short story contest, following the prompt, “Write a short story that illustrates the positive role of freedom in human life.” With 169 total submissions these ten (three winners and seven runners-up), stood out as the top entries from a very broad, and talented field.

These original works are as exhilarating as they are thoughtful and imaginative.

For more free stories and the latest news about libertarian fiction, sign up for the LFA newsletter: http://libertarianfictionauthors.com/ (copy and paste into your browser)

Cover image courtesy of the Seasteading Institute, licensed under Creative Commons

Серия: Imagining Liberty
 
Infinite Detail

A timely and uncanny portrait of a world in the wake of fake news, diminished privacy, and a total shutdown of the Internet

BEFORE: In Bristol's center lies the Croft, a digital no-man's-land cut off from the surveillance, Big Data dependence, and corporate-sponsored, globally hegemonic aspirations that have overrun the rest of the world. Ten years in, it's become a center of creative counterculture. But it's fraying at the edges, radicalizing from inside. How will it fare when its chief architect, Rushdi Mannan, takes off to meet his boyfriend in New York City—now the apotheosis of the new techno-utopian global metropolis?

AFTER: An act of anonymous cyberterrorism has permanently switched off the Internet. Global trade, travel, and communication have collapsed. The luxuries that characterized modern life are scarce. In the Croft, Mary—who has visions of people presumed dead—is sought out by grieving families seeking connections to lost ones. But does Mary have a gift or is she just hustling to stay alive? Like Grids, who runs the Croft's black market like personal turf. Or like Tyrone, who hoards music (culled from cassettes, the only medium to survive the crash) and tattered sneakers like treasure.

The world of Infinite Detail is a small step shy of our own: utterly dependent on technology, constantly brokering autonomy and privacy for comfort and convenience. With Infinite Detail, Tim Maughan makes the hitherto-unimaginable come true: the End of the Internet, the End of the World as We Know It.

Автор: Maughan Tim
Серия:
 
Žiedo brolija

Bilbo Beginso parneštas Žiedas pasirodė beturįs baisią galią ir buvo nuspręsta jį sunaikinti, kad neatitektų Priešui. Bet tai padaryti reikėjo Mordore, Ugniniame Kalne, paties Priešo krašte. Šią didžią Užduotį buvo pavesta įvykdyti Frodui, o jam padėti turėjo Žiedo Brolija.

Автор: Tolkinas žonas R R
Серия: Žiedų Valdovas
 
Insurgent

O tulburătoare poveste de iubire, plină de răsturnări de situaţie, cu decizii sfâşietoare şi dezvăluiri emoţionante ale naturii umane…

Într-un Chicago distopic, unde tinerii care au împlinit vârsta de şaisprezece ani sunt obligaţi să aleagă una dintre cele cinci facţiuni, căreia ar trebui să-i fie devotaţi pentru tot restul vieţii, Tris Prior continuă să-i salveze pe cei pe care îi iubeşte — şi pe ea însăşi —, în timp ce caută răspunsuri la întrebări sfâşietoare despre durere şi iertare, identitate şi loialitate, politică şi iubire.

Pentru Tris, ziua iniţierii ar fi trebuit să reprezinte o victorie şi să fie sărbătorită alături de cei din facţiunea aleasă; în schimb, ziua se sfârşeşte cu orori de nedescris. Războiul bate la uşă, în timp ce conflictele dintre facţiuni şi ideologii se extind cu repeziciune. Şi în vremuri de război, se formează tabere, se dezvăluie secrete, iar alegerile devin irevocabile şi dure. Transformată de propriile sale decizii, dar şi de durerea sufletească şi de sentimentul de vinovăţie, Tris trebuie să-şi accepte Divergenţa, chiar dacă nu ştie ce îi rezervă viitorul.

Автор: Roth Veronica
Серия: Divergent
Скачивание и чтение запрещены по просьбе уважаемого Автора
In carne

Чтоб раскрыть тайну исчезновения Янтарной комнаты, можно прошерстить все архивы человечества за последние три четверти века. Но куда приятнее отправиться в путешествие. Кому секрет, что занимательнее кататься по заграницам, нежели просиживать штаны над нечитабельными фолиантами? Да и узнаешь ли самое интересное, всматриваясь в сухие отчёты какого-нибудь по праву забытого группенфюрера? Например то, зачем приложил свою руку к исчезнувшей ныне реликвии Варфоломей Растрелли. Он же архитектор, а не декоратор, верно? И ещё… Впрочем, нет — «ещё» внутри. Итак, «In carne».

И это первый роман из диптиха «Воплощения».

Серия: Воплощения
 

Новинки! Свежие поступления книг жанра «Фантастика»

 •  Полукровка
   Татьяна Леонтьева
   Фантастика, Фэнтези, Любовные романы, Любовно-фантастические романы

  Я не знаю, кем являюсь. Но все говорят, что я – полукровка, дитя смертной и представителя драконьей расы, а таких презирают. Успешно поступив на первый курс Академии боевой магии, стала изгоем и предметом для насмешек у элитных магов. Возможно, под жестокими шуточками они ловко скрывают первобытный страх, ведь я – довольно сильное существо, способное поставить на колени половину мира.

  Простите за ошибки. ))))ЧЕРНОВИК. НЕ ВЫЧИТАН.

 •  Пятисотый
   Русанов Алексей
   Фантастика, Боевая фантастика, Детективы и Триллеры, Боевик

  В курортном городке на тихой планете полиция и спецслужбы вдруг начинают интересоваться завсегдатаем одного бара. Никто о нём ничего толком не знает: кто он, откуда и на что способен? Однако он может проявить себя так, что никому мало не покажется.

 •  Третьи звездные войны (сборник)
   Гаррисон Гарри, Саберхаген Фред, Капп Коллин
   Фантастика, Космическая фантастика

  В сборник вошли произведения американских писателей-фантастов.

  Роман Гарри Гаррисона «Пункт вторжения - Земля» посвящен событиям, которые разворачиваются на Земле и в околопланетном пространстве после вторжения инопланетных завоевателей.

  Герои романов Колина Каппа «Агент Галактики» и «Оружие Хаоса» сражаются за мир, за свою жизнь и за жизнь во всей Галактике.

  Содержание:

  Гарри Гаррисон. Пункт вторжения - Земля

  Коллин Капп. Агент Галактики

  Коллин Капп. Оружие Хаоса

  Фред Саберхаген. Игра с монстром

  Фред Саберхаген. Маскарад в красном свете


 •  Увечные механизмы
   Орлова Анастасия
   Фантастика, Научная Фантастика, Приключения, Путешествия и география,

  Запасы топлива в стране иссякли, но живые паровозы работают на энергии пробуждающих. Однако секрет создания этих локомотивов исчез вместе с учёным и его экспедицией много лет назад. Сурьма — талантливая и амбициозная пробуждающая, но служит в мастерских обычным диагностом. Она мечтает разгадать секрет живых паровозов, но вынуждена скрывать тайны своей семьи и готовиться к свадьбе. Привычный мир даёт трещину с появлением нового напарника, за которым по пятам следуют и неприятности, и приключения…

 •  Библиотека зарубежного криминалистического и приключенческого романа. Выпуск 18
   Уильямсон Джек
   Фантастика, Космическая фантастика

      В "Десятых звездных войнах" мы не можем не познакомить Вас с творчеством Джека Уильямсона, написавшего один из шедевров мировой боевой фантастики о космических приключениях знаменитого Жиля Хабибула и его друзей. Все четыре боевика представляемых в данной книге объединены одними героями и представляют собой единый сериал. 

  ...Лишь одна молодая девушка знает тайну АККА — драгоценности, которой обладает человечество. Темные силы предпринимают постоянные попытки похитить девушку и любой ценой выведать у нее тайну с целью установления диктата или уничтожения Зеленого Холла — резиденции Совета объединенных планет. День и ночь охраняет девушку специальное подразделение Легиона Пространства, в которое направляется Джон Стар — двадцатилетний юноша после окончания Академии Легиона... 

  ИТАК, КОСМИЧЕСКИЕ СХВАТКИ ЖИЛЯ ХАБИБУЛА И ЕГО ДРУЗЕЙ В СУПЕРСЕРИАЛЕ "ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ"...

 •  Библиотекарь рун. Том 2
   Савин Ким
   Фантастика, Героическая фантастика, Городское фэнтези,

  Детдом, спецназ, ранение, работа в библиотеке, пенсия. Жизнь закончена? Чужой ритуал и ты в другом мире, в теле юного барона с системой на базе Big Data.

  Ты можешь жить в роскоши — но привык жить по чести! Магическое средневековье, команда — "бойся"!

  Вопросы личного выживания решены. Но сгущаются империалистические тучи над Баронскими Марками. "Если снова над миром грянет гром..."


Новинки месяца жанра «Фантастика»

 •  Десерт для герцога
   Шнейдер Наталья
   Фантастика, Фэнтези, Проза, Современная проза, Любовные романы, Любовно-фантастические романы, Попаданцы,

  Кто-то, попав в другой мир, обнаруживает себя принцессой, на худой конец, графиней, а я оказалась дочкой трактирщика. В дополнение к новой жизни мне достались брат и две сестры, отцовские долги, постоялый двор на грани разорения и память прежней обитательницы этого тела.Правда, лучше бы я не помнила, чем именно умудрилась разозлить сына герцога. Даже думать не хочется, что он может со мной сделать.И что теперь делать мне?

 •  Брачное злоключение, или Берегите крылья, ректор
   Журавликова Наталия
   Фантастика, Юмористическая фантастика, Любовные романы, Любовно-фантастические романы

  Я хотела сбежать до своей свадьбы, но тем самым только ее приблизила. Он — красив, богат, влиятелен. Ректор лучшей магической Академии королевства… а также предатель, играющий моими чувствами.

  Он подставил моих родителей, обманул мое доверие и возможно, помог совершить страшное преступление. Но я обязана выйти за него, иначе будет только хуже. И не только мне! Что принесет этот брак нам обоим?

 •  Возрождение Феникса. Том 6
   Володин Григорий
   Фантастика, Боевая фантастика, Фэнтези, Попаданцы

  Первый ТОМ —

  #201955

  Шестая книга о том, как разум блистательного Префекта Фалгора пытается ужиться в теле семнадцатилетнего аристократа Сени Беркутова. Давно пора спасать Вселенную, а некогда — всё время съедает школьная секция. К тому же уроки сами не сделаются, да и вообще молодость — пора свиданий, и вроде бы этого никто не требует, но очень уж хочется, да и новая благородная матушка беспокоится о продолжении рода, и как, ну вот как ее разочаруешь?

 •  Возрождение Феникса. Том 6
   Володин Григорий
   Фантастика, Боевая фантастика, Фэнтези, Попаданцы

  Первый ТОМ —

  #201955

  Шестая книга о том, как разум блистательного Префекта Фалгора пытается ужиться в теле семнадцатилетнего аристократа Сени Беркутова. Давно пора спасать Вселенную, а некогда — всё время съедает школьная секция. К тому же уроки сами не сделаются, да и вообще молодость — пора свиданий, и вроде бы этого никто не требует, но очень уж хочется, да и новая благородная матушка беспокоится о продолжении рода, и как, ну вот как ее разочаруешь?

 •  Мое проклятие с глазами кошки
   Зимина Юлия
   Любовные романы, Эротика, Фантастика, Городское фэнтези, Любовно-фантастические романы

  Шипела, словно кошка, пытаясь оттолкнуть мужчину от себя.

  — Уберите руки, лорд!

  — Я не могу! — прошептал он, придвигаясь чуть ближе и очерчивая мои губы своим большим пальцем. — Ты сводишь меня с ума! Я медленно лишаюсь рассудка…

  — Мне жаль, но ответить взаимностью не могу, — отвернула лицо в сторону, пытаясь не выдать своего жуткого волнения, ведь этот мужчина для меня был целым миром. — Идите к своей невесте! Она с радостью вам поможет и ко мне больше не прикасайтесь! Никогда!


  В тексте есть: очень откровенно, девственница, столкновение характеров

  Ограничение: 18+

 •  Егерь
   Астахов Евгений
   Фантастика, Боевая фантастика, Постапокалипсис,

  Палящее солнце пустыни Небраска и тяжёлый физический труд — вот, что я получил, сбежав от проблем из родной России. Вся Северная Америка разделена между четырьмя державами, а мне досталась самая жопа мира.

  И когда я уже думал, что достиг дна, снизу постучали… Система Сопряжения! Крах для всей Человеческой Цивилизации и шанс для меня на новую жизнь! Ведь для человека с верным револьвером и редким классом сейчас начинается самое интересное!

 Жанры книг


 Новые обзоры