Интернет-библиотека NemaloKnig.net: читай-качай!

По книгам:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 [RU]  [0-9]
По авторам:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 [RU]  [0-9]
По сериям:
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 [RU]  [0-9]

Список книг на букву «K»

Все авторы и серии на букву «K»

 Название
 Автор
 Серия
 Жанр
KĀ ALISE GRĒKUS SŪDZĒJA

KĀ ALISE GRĒKUS SŪDZĒJA

Džeks Londons X sej.

UZ MAKALOA PAKLĀJA

Автор: Londons eks
Серия:
 
KĀ ES BRAUCU ZIEMELMEITAS LŪKOTIES

KĀRLIS SKALBE

KĀ ES BRAUCU ZIEMELMEITAS LŪKOTIES

LATVIJAS VALSTS IZDEVNIECĪBA RĪGĀ 1958

Автор: SKALBE RLIS
Серия:
 
K Is For Killer

From Publishers Weekly

The 11th adventure of Santa Teresa, Calif., PI Kinsey Milhone has a dark tone-due in great part to Kinsey's working this case mostly at night. Kinsey agrees to look into the 10-month-old death of Lorna Kepler, a young woman whose decomposed body was discovered in her cabin so long after death that it was impossible to determine the cause. Kinsey's client, Lorna's mother, who works the night shift in a 24-hour diner, suspects murder. So does Kinsey, especially after investigating Lorna's effects and her considerable assets, some unaccounted-for. An anonymously delivered pornographic tape adds to the emerging portrait of the dead woman as an intriguingly self-sufficient, ambitious woman of the evening. In nighttime forays, Kinsey talks to an all-night deejay whom Lorna often visited at his studio; she meets-and befriends-a prostitute who occasionally teamed up with Lorna to party with clients. She also investigates the victim's day job as a part-time receptionist for the water district, where a high-stakes development project is currently raising tempers. A host of suspects includes a porn filmmaker in San Francisco, members of Lorna's family, her landlord, the water district employees and even a smooth-dressing cop, whom Kinsey talks to at night. But lack of sleep dulls Kinsey's perceptions and it takes two more deaths and the surprise appearance of a deus ex limousine to lead her to a solution. Even sleep-deprived, Kinsey shows spunk and appeal, but she is not at her sharpest here. 600,000 first printing; author tour.

Автор: Grafton Sue
Серия:
 
KĀ JUMS TĪK

VILJAMS ŠEKSPĪRS

KOPOTI RAKSTI sešos sējumos

KOPOTI RAKSTI III

KĀ JUMS TĪK

Tulkojis Valdis Grēviņš

LATVIJAS VALSTS IZDEVNIECĪBA 1964

Redakcijas kolēģija: M Ķempe, E. Smilģis, J. Sudrabkalns Kārļa Egles sakārto ļums Mākslinieki: A. Stankevičs un V. Ozoliņš

Noskannējis grāmatu un FB2 failu izveidojis Imants Ločmelis

Автор: RS VILJAMS
Серия:
 
Автор:
Серия:
 
KA4KA.RU - Коронный удар

Ты узнаешь ЕЕ сразу. Увидев ЕЕ, ты забудешь о других. ОНА - твое счастье, твой наркотик, твоя жизнь. Тебе не будет покоя без НЕЕ. Посмотрев раз в ЕЕ глаза, ты потеряешься в них навсегда.

Автор:
Серия:
 
KAD BŪS UZVARĒTS LAIKS I. Jefremovs. Helēņu noslēpums. Tulk. S. Cepurniece……

KAD BŪS UZVARĒTS LAIKS Fantastisku stāstu krājums

I. Jefremovs. Helēņu noslēpums. Tulk. S. Cepurniece……

G. Gors. Puisēns. Tulk. A. Nikolajeva ……

G. Altovs. Klīnika «Dižais piekūns». Tulk.A. Nikolajeva……………………

V. Zuravļova. Leonardo. Tulk. S. Cepurniece ……

A. Dņeprovs. Pasaule, kurā es pazudu. Tulk.S. Cepurniece ……

S. Gansovskis. Dusmības diena. Tulk. H. La­piņa. ……

I.Varšavskis. Robijs. Tulk. H. Lapiņa ……

I. Varšavskis. Molekulārā kafejnīca. Tulk. H. Lapiņa……

 IZDEVNIECĪBA «ZINĀTNE» RĪGĀ 1969

«Kad būs uzvarēts laiks…» ir padomju rakstnieku zinātniski fantastisko stāstu krājums. Grāmata iepa­zīstina latviešu lasītāju ar daudzu padomju fantastu daiļradi, rada priekšstatu par viņu tematikas un stila daudzveidību.

Stāstu darbība risinās gan kosmosā, gan uz Ze­mes, gan pagātnē, gan tagadnē, autori pievēršas zināt­niskām, sociālām un morālām problēmām. Taču, lai kas būtu viņu varoņi, lai kur notiktu darbība, — uzmanības centrā ir cilvēks, viņa radošās iespējas un aktīvā at­tieksme pret dzīvi.

Mākslinieks A. Prokazovs

Publicēts saskaņā ar Latvijas PSR Zinātņu akadē­mijas Redakciju un izdevumu padomes 1968. gada 22. februāra lēmumu

Автор: jums
Серия:
 
KAD DIEVI SMEJAS

Džeks Londons, VII sēj.

KAD DIEVI SMEJAS

Автор:
Серия:
 
Kad Gulošais mostas

KAD GULOŠAIS MOSTAS

Herberts Velss 

izdevniecība «zinātne» Rīga 1970 no angļu valodas tulkojusi R. Koka

Taču — agri vai vēlu — nāk diena, «kad Gulošais mostas».

Tā Herberts Velss nosauc romānu, kuru publicē 1899. gadā.

Romāns «Kad Gulošais mostas» ievērojami atšķiras no citiem rakstnieka darbiem. Tajā trūkst lielu fantastisku simbolu. Autors attēlo nākotnes tehniku, sadzīvi, sociālas un politiskas attiecības. Šī grāmata izvirza Velsa daiļradē vēl neskartu jautājumu par revolūciju.

Sižets ir vienkāršs. Romāna varonis Grehems iegrimst letarģiskā miegā un atmostas pēc pāris gadsimtiem. Viņš uzzina, ka ir kļuvis par Pasaules Valdnieku un ka viņa vārdā tiek ekspluatēti darbaļaudis. Jo drīz viņš pats savām acīm pieredz to visu: cil­vēce nokļuvusi pilnīgā kapitāla verdzībā. Grehems jūt līdzi beztiesīgajiem darbaļaudīm un nolemj vadīt tautas sacelšanos. Daļēji šī cīņa sekmējas. Finansistu varu jeb Aizbildniecības Padomi gāž, taču līdz brīvībai vēl tālu. Baņķieru vietā stājas lielburžuāzija ar kapitālistu Ostrogu priekšgalā. Tas pasludina sevi par valdnieku un pavēlnieku un visu, kas revolūcijā izcīnīts, izmanto savā labā. Tādu atrisinājumu Grehems nevar pieņemt. Viņš turpina cīņu, līdz mirst gaisa kaujā ar Ostrogu. Revolūcija uz zemes tur­pinās.

«Kad Gulošais mostas» — tas ir romāns, kas pauž domu par sociālu pārmaiņu nepieciešamību. Rakst­nieks te uzstājas kā pravietis, kas nākotnes vārdā pareģo kapitālisma bojā eju. Cilvēce reiz atbrīvosies no mantkārīgajiem un uzvarēs tādas idejas kā vispārīga brālība, sociālā un ekonomiskā vienlīdzība.

Автор: Velss Herberts
Серия:
 
Kad mostas bronza

VILIS ZEMGARS

KAD MOSTAS BRONZA

Vilis Zemgars, īstajā vārdā Vilis Derums, ir tālu aiz republikas robežām pazīstams medicīnas zinātņu doktors, paleopatologs, Latvijas PSR Eksperimentālās un klīniskās medicīnas zinātniskās pētniecības institūta vecākais zi­nātniskais līdzstrādnieks. Par ilggadīgu un nevainojamu darbu tautas veselības aizsardzībā un par aktīvu sabied­risko darbu saņēmis vairākus valdības apbalvojumus Vilis Zemgars, it kā turpinādams grāmatā «Skarbajās sendienās» aizsākto tēmu par aizvēsturiskiem laikiem ta­gadējā Baltijas teritorijā, savā jaunākajā romānā «Kad mostas bronza» pievērsies bronzas laikmetam, aprakstot kādas pirmbaltu ģints dzīvi.

Автор: Zemgars Vilis
Серия:
 
KAD ŠĪ PASAULE BIJA JAUNA

KAD ŠĪ PASAULE BIJA JAUNA

Džeks Londons IX sēj.

Naktī dzimusī

Автор: Londons eks
Серия:
 
Kaddish for an Unborn Child

The first word in this mesmerizing novel by the winner of the Nobel Prize for Literature is “No.” It is how the novel’s narrator, a middle-aged Hungarian-Jewish writer, answers an acquaintance who asks him if he has a child. It is the answer he gave his wife (now ex-wife) years earlier when she told him that she wanted one. The loss, longing and regret that haunt the years between those two “no”s give rise to one of the most eloquent meditations ever written on the Holocaust.

As Kertész’s narrator addresses the child he couldn’t bear to bring into the world he ushers readers into the labyrinth of his consciousness, dramatizing the paradoxes attendant on surviving the catastrophe of Auschwitz. Kaddish for the Unborn Child is a work of staggering power, lit by flashes of perverse wit and fueled by the energy of its wholly original voice.

From the Trade Paperback edition.

Автор: ész Imre
Серия:
 
Kafka on the Shore

Amazon.com

The opening pages of a Haruki Murakami novel can be like the view out an airplane window onto tarmac. But at some point between page three and fifteen-it's page thirteen in Kafka On The Shore-the deceptively placid narrative lifts off, and you find yourself breaking through clouds at a tilt, no longer certain where the plane is headed or if the laws of flight even apply.

Joining the rich literature of runaways, Kafka On The Shore follows the solitary, self-disciplined schoolboy Kafka Tamura as he hops a bus from Tokyo to the randomly chosen town of Takamatsu, reminding himself at each step that he has to be "the world¹s toughest fifteen-year-old." He finds a secluded private library in which to spend his days-continuing his impressive self-education-and is befriended by a clerk and the mysteriously remote head librarian, Miss Saeki, whom he fantasizes may be his long-lost mother. Meanwhile, in a second, wilder narrative spiral, an elderly Tokyo man named Nakata veers from his calm routine by murdering a stranger. An unforgettable character, beautifully delineated by Murakami, Nakata can speak with cats but cannot read or write, nor explain the forces drawing him toward Takamatsu and the other characters.

To say that the fantastic elements of Kafka On The Shore are complicated and never fully resolved is not to suggest that the novel fails. Although it may not live up to Murakami's masterful The Wind-Up Bird Chronicle, Nakata and Kafka's fates keep the reader enthralled to the final pages, and few will complain about the loose threads at the end.

From Publishers Weekly

Starred Review. Previous books such as The Wind-Up Bird Chronicle and Norwegian Wood have established Murakami as a true original, a fearless writer possessed of a wildly uninhibited imagination and a legion of fiercely devoted fans. In this latest addition to the author's incomparable oeuvre, 15-year-old Kafka Tamura runs away from home, both to escape his father's oedipal prophecy and to find his long-lost mother and sister. As Kafka flees, so too does Nakata, an elderly simpleton whose quiet life has been upset by a gruesome murder. (A wonderfully endearing character, Nakata has never recovered from the effects of a mysterious World War II incident that left him unable to read or comprehend much, but did give him the power to speak with cats.) What follows is a kind of double odyssey, as Kafka and Nakata are drawn inexorably along their separate but somehow linked paths, groping to understand the roles fate has in store for them. Murakami likes to blur the boundary between the real and the surreal-we are treated to such oddities as fish raining from the sky; a forest-dwelling pair of Imperial Army soldiers who haven't aged since WWII; and a hilarious cameo by fried chicken king Colonel Sanders-but he also writes touchingly about love, loneliness and friendship. Occasionally, the writing drifts too far into metaphysical musings-mind-bending talk of parallel worlds, events occurring outside of time-and things swirl a bit at the end as the author tries, perhaps too hard, to make sense of things. But by this point, his readers, like his characters, will go just about anywhere Murakami wants them to, whether they "get" it or not.

Автор: Murakami Haruki
Серия:
 
Kafka's Son

Set in New York City and Prague in 1992, Kafka’s Son follows a first-person narrator who is a documentary filmmaker. In a New York synagogue, he meets an elderly Czech Jew named Jiri, once the head of the famous Jewish Museum in Prague, with whom he discovers a shared love of Kafka. Inspired by this friendship, the narrator travels to Prague to make a film about Jewish life in the city and its Kafka connections.

In his search for answers, he crosses paths with the beadle of the famous 900-year-old Altneushul synagogue, the rumored home to a legendary golem hidden away in a secret attic — which may or may not exist; a mysterious man who may or may not be Kafka’s son — and who may or may not exist; Mr. Klein, who although several years younger than Jiri may or may not be his father; and an enigmatic young woman in a blue beret — who is almost certainly real.

Maybe.

As Prague itself becomes as perplexing and unpredictable as its transient inhabitants, Curt Leviant unfolds a labyrinthine tale that is both detective novel and love story, captivating maze and realistic fantasy, and a one hundred percent stunning tribute to Kafka and his city.

Автор: Leviant Curt
Серия:
 
KAHEKILI KAULI

KAHEKILI KAULI

Džeks Londons X sej.

UZ MAKALOA PAKLĀJA

Автор: Londons eks
Серия:
 
Kahnu

This the story of the last seven representatives of the human race, stranded on Mars after a global war breaks out on Earth. Their challenging survival and ultimate discovery of an ancient alien race with whom one of them shares an inexplicable connection, will force them to question everything they know about their place in the universe.

Most importantly, it is the story of the first human child born on another planet, and her incredible journey to fulfill humanity’s ultimate destiny.

In a classic style reminiscent of Arthur C. Clark’s writing, Yves LF Giraud’s Kahnu is the first part of an epic story that takes the reader across space and time, on a journey riddled with dangers, tragic losses and fantastic alien worlds.

Автор: Giraud Yves LF
 
Kaislību princese

Kaislību princese

Aleksandrs Dimā (tēvs)

Kopoti raksti piecpadsmit sējumos

Sestais sējums

KAISLĪBU PRINCESE Rīga, «Aeroekspresis» 1993

Izdevumu sagatavojusi informācijas un izdevējdarbības aģentūra „AĒROEKSPRESIS"

Tulkojis: J.Jansons („Kaislību princese") Arv. Mihelsons („Marata dēls") Redaktors A.Mukāns Mākslinieks Sastādītāji A.Katričs, S.Smoļskis, G.Špakovs

Ofseta papīrs. Formāts 60x90 '/i6. Tirāža 10 000 eks. Līgumcena. Izdevējdarbības licence Nr.2-0116

Автор: vs) Aleksandrs
Серия:
 
Kajira of Gor

Kajira means slave-girl in Gorean. But when Tiffany Collins was kidnapped from Earth and brought to that orbital counter-world, she found herself on the throne of a mighty city as its "queen." Power seemingly was hers, and she did not realize that her true role was that of a slave puppet of a conniving woman agent of the monstrous Kurii.

But a chained slave she was destined to be, and in the course of the complex, visible and invisible, struggles between warriors and cities, between Kurii and Priest-Kings, she would play a pivotal role.

KAJIRA OF GOR is one of the most excitingly vivid novels John Norman has written. Here is all the color and terror of Gor. Here, between crown and fetters, between adulation and total submission, is the full-scale panorama of that wonderful, barbaric world as only Tarl Cabot knew it.

Автор: Norman John
 
Kaïken

Quand le Soleil Levant devient un Soleil noir,

Quand le passé devient aussi tranchant qu’une lame nue,

Quand le Japon n’est plus un souvenir mais un cauchemar,

Alors, l’heure du kaïken a sonné.

Автор: é Jean-Christophe
Серия:
 
Автор:
Серия:
Жанр:
 
Kaleidoscope

Рассказ вошёл в сборники:

The Illustrated Man (Человек в картинках)

The Vintage Bradbury (Классический Брэдбери)

The Stories of Ray Bradbury (И грянул гром: 100 рассказов)

Серия:
 
KALEIDOSKOPS

KALEIDOSKOPS

REJS BREDBERIJS

No krājuma «Tetovētais»

Prologs. Tetovētais. Tulk. 0. Sarma …. 13

Kaleidoskops. Tulk. 0. Sarma…………………………………….. 23

Uz šosejas. Tulk. 0. Sarma…………………………………………. 39

Nakts pirms pasaules bojā ejas. Tulk. 0. Sarma . 46

Lapsa un mežs. Tulk. R. Koka…………………………………….. 53

Betona maisītājs. Tulk. 0. Sarma …. 82

Liktenīgā stunda. Tulk. O. Sarma 116

Raķete. Tulk. 0. Sarma……………………………………………. 134

Epilogs. Tulk. O. Sarma………………………………………… 152

No krājuma «Zāles pret melanholiju»

Pūķis. Tulk. 0. Sarma……………………………………………… 155

Sākuma beigas. Tulk. R. Koka…………………………………… 161

Ikars Mongolfjē Raits. Tulk. R. Koka … 170

Viņi bija tumšu ādu, zelta acīm. Tulk. R. Koka . 178

Zemeņu logs. Tulk. R. Koka

Māksliniece M. Muižule

No angļu valodas tulkojuši R. K o k a un O. Sarma

Publicēts saskaņā ar Latvijas PSR Zinātņu akadēmijas Redakciju un izdevumu padomes 1966.'g. 16. jūnija lēmumu

ĪSI PAR AUTORU

Vai Tu, lasītāj, bērnu dienās neesi prie­cājies par kaleidoskopu? Vai neesi grozījis rokā burvju caurulīti, veidodams apbrīno­jamus zvaigžņu rakstus un krāsu harmoni­jas? Ja esi, tad zini, kā priecē acis šī gais­mas rotaJa stikla drumslās. Ja neesi, tad, lasot šo amerikāņu fantasta Reja Bredbe-rija stāstu krājumu, Tu ieraudzīsi kaleido­skopu — domu rakstu un noskaņu krāsu bagātu vārda mākslas kaleidoskopu.

Tūlīt gan jāpiebilst, ka esam izteikušies mazliet neprecīzi.

Pirmkārt, «Kaleidoskops» nav Reja Bred- berija stāstu krājums. Šī grāmata būtībā ir pavisam neliela viņa stāstu izlase, kurā pār­stāvēti krājumi «Tetovētais» un «Zāles pret melanholiju».

Otrkārt, Bredberijs nav «tipisks» fantasts. Drīz iznāks šīs sērijas izdevums — Staņis­lava Lema «Petaura medības». Lūk, kur ir fantastika vistiešākajā, tradicionālajā iz­pratnē: domas lidojums cilvēkam pagaidām tikai teorētiski sasniedzamos augstumos, pa priekšu zinātnes praksei.

R. Bredberija daiļradē šādu fantastikas pārsātinātu lappušu ir mazāk. Tādēļ drīzāk gribas nosaukt šo autoru par dvēse]u fan­tastu. Cilvēka sapņos un rīcības dzinuļos viņš nereti ielūkojas dziļāk nekā Visuma bez­galībā. Bet atvēlēsim dažas rindiņas paša Bredberija izteikumam, kas šo domu apstip­rina: «Zinātniskā fantastika ir brīnumains veseris; esmu nodomājis, kur un kad vien būs nepieciešams, sadot ar to dažiem pa muguru vai belzt pa pieri, lai cilvēki liktu cits citu mierā.» Piebildīsim — ne tikai lai belztu, bet arī lai izcirstu platāku ceļu cilvēka gaišajām domām, cerībām un sapņiem.

Tiesa, R. Bredberijs pieskaitāms pie tiem rakstniekiem, kas ar visu milzīgā talanta spēku nosoda mūsdienu kapitālistiskās pa­saules nejēdzības. Vai viņš pārceļ lasītāju tālu atpakaļ pagātnē, vai, fantāzijas raķetē iesēdinājis, liek aiztraukties nākotnē vai uz citām planētām, Bredberijs vienmēr atceras pasauli, kas ir ap viņu pašreiz, atceras sa­vus laikabiedrus. Viņu galvenokārt interesē, kādas būs rītdienas cilvēku attiecības un kāda izskatīsies rītdienas pasaule. Bet, tā kā rītdienai pamatus liek. šodiena, viņš cīnās par veselīgu atmosfēru cilvēku un tautu attiecī­bās. Ne velti daudzos Bredberija darbos izskan joprojām aktuālais brīdinājums: «Cil­vēki, esiet modri!» Ne tādēļ vien, ka rakstnie­kam pašam ir laimīga ģimene ar piecām at­vasēm. Viņam rūp visu bērnu un pieaugušo laime.

Daži kritiķi apgalvo, ka Bredberijs raugās uz dzīvi loti pesimistiski. Tāds spriedums ir pārsteidzīgs. Bredberijs ir redzīgs māksli­nieks. Viņš nedzīvo, ieslēdzies savrupmājas omulības lokā. Viņš vēro pasaules attīstības soli, biedina cilvēci no atomkara briesmām un neprātīgas dzīšanās pēc absolūti meha­nizēta komforta. Šie viņa uzskati (un pat tas, ka Bredberijs ikdienā dod priekšroku nevis modernajam automobilim, bet velosipēdam) neliecina par aizspriedumiem pret tehnikas progresu. Rakstnieks nenostājas pret to. Bredberijam ir cits mērķis: aicināt cilvēku saudzēt prāta radītās vērtības, attīstīt tās ar apdomu, akli netiecoties pēc materiāliem labumiem un ērtībām. Tai pašā laikā autors nožēlo, ka mūsdienu tehnikas pārsteidzošais progress nav saistīts ar līdzvērtīgu sociālo progresu.

Izlasījis kaut vai šo apjomā necilo grāma­tiņu vien, Tu saoratīsi — pesimists uz dzīvi tā nelūkotos. Vēl netici? Tad brīvākā brīdī izlasi krievu valodā tulkoto lielisko noveli «Smaids», ko caurvij pārliecība, cik ļoti cil­vēkam vajadzīgs patiesas mākslas skaistums. Rakstnieks tic, ka pat pēc atomkara, ja tāds piemeklētu pasauli, atrastos puisēni, kas svēti glabātu un zagšus apskatītu audekla gabalu ar Monas Lizas smaidu. Un nav mazums tādu stāstu, kas pauž Bredberija ticību cil­vēkam, cieņu pret viņa darbu un dziļu viņa centienu izpratni.

Cilvēku dvēse|u tulks, progresa un gais­mas draugs — lūk, kas ir šis staltais cilvēks ar pelēkajām acīm, taisno degunu un sa­kniebtajām lūpām. Vai citādi miera draugi sauktu viņu par «Amerikas cerību un slavu»? Vai citādi fašistiskās organizācijas sūtītu viņam anonīmas vēstules ar piedraudējumiem nonāvēt, ja rakstnieks nemainīs savu sabied­risko nostāju?

Patlaban Bredberijam ir četrdesmit pieci gadi. Viņa literārās darbības stāžs — div­desmit četri gadi. Sajā laikā sarakstīti seši zinātniski fantastisku stāstu krājumi, utopisks romāns, bērnības atmiņu stāsts «Pie­neņu vīns», alegorisks romāns «Nelaime tu­vojas», luga «Pļavas», scenārijs filmai «Mo- bijs Diks». R. Bredberijs divreiz saņēmis O'Henri prēmiju — atzinību, ko pat vienu reizi izpelnījies retais rakstnieks. Jau ceturto reizi amerikāņu zinātniskās fantastikas rakst­nieku biedrība ievēlējusi viņu par savu pre­zidentu.

Bet ne jau grāmatu skaits vai sabiedriskie nopelni vispilnīgāk raksturo vārda mākslas meistaru. Tādēļ, godātais lasītāj, šķir tālāk šīs grāmatas lappuses, un Tev radīsies kaut aptuvens priekšstats par Reja Bredberija daiļradi. Katrs viņa stāsts ir nebijusi situā­cija, jauns fantastiskā sižeta pavērsiens, ne­dzirdēta vai svaigi pateikta doma.

Ja Tu, lasītāj, esi kādreiz turējis rokā ka­leidoskopu, daži tumšie stikliņi taču neno­māca Tavu gaišo prieku. Optimistisko krāsu tajā bija daudz daudz vairāk, vai nē? Tāda ir visa izcilā amerikāņu rakstnieka dai]ra,de, tāds arī šis krājums, kam nosaukumu devis paša Bredberija stāsts.

0. Sarma

Автор: BREDBERIJS REJS
Серия:
 
Kalle Blomkvist zasahuje

Již potřetí přichází proslulý detektiv Kalle Blomkvist k českým čtenářům. A v patách má, jak jinak, ke všemu odhodlané Bílé růže — přátele Anderse a Evu-Lottu. Zase je tu léto, čas prázdnin, a v švédském městečku Lillköpingu znovu vzplála válka dvou Růží. Brzy se ale stane něco, co odvede rytíře Bílé růže jinam, až na jeden ostrůvek u pobřeží, kterých jsou ve Švédsku spousty. Malý kluk Rasmus byl unesen, a kdo jiný by se měl pustit po stopách únosců než Kalle Blomkvist. Vždyť mistr detektiv už má za sebou několik úspěšně vyřešených případů, a jistě svůj um a důvtip opět dokonale uplatní při novém pátrání.

Автор: á Astrid
Серия: Kalle Blonkvist (cs)
 
Kalle Blomquist

Liebe junge Detektive!

Aufgepaßt: Dieses Buch enthält die gesammelten Erfahrungen des großen Meisterdetektivs Kalle Blomquist. Vollzählig. Das ist von unschätzbarem Wert für Euch. Denn ob Ihr nun auf der Suche nach einem verborgenen Schatz seid oder einen exakten Plan ausarbeiten müßt, wie man einen langgesuchten Juwelendieb endlich zur Strecke bringen kann, oder blitzschnell entscheiden müßt, wenn der eigene Blutsbruder plötzlich gekidnappt wird, egal also in welch verzwickte Situation Ihr kommt, Kalle Blomquist, der Meisterdetektiv, wird Euch den richtigen Tip geben.

Und wer weiß, vielleicht spricht man dann eines Tages von Euch als dem großen Meisterdetektiv …


VERLAG FRIEDRICH OETINGER

HAMBURG


Deutsch von Cäcilie Heinig und Karl Kurt Peters

Bilder von Volker Heydorn


Серия:
 
KALNAGARA PASACIŅAS

KALNAGARA PASACIŅAS

Redakcija «Klips» Rīgā, 1992.

Izmantot» 1930. gada izdevniecības «-Grāmatu draugi» izdevuma «Kalriugara pasaciņas» Reiņa Dievkociņa redakcijā

«Kalnugara pasaciņas» ©.Redakcija Klips» Rīga, 1992. Mākslinieku Aleksejs Klrillovs Redaktore Zaiga Dotka

Автор:
Серия:
 
Kaltenburg

"Challenging, beautifully written "-Library Journal

Hailed by The New Yorker as one of the best young novelists and recipient of Germany’s most prestigious literary awards, Marcel Beyer returns with a brilliantly wrought novel that brings to life both an individual and a whole world: the zoologist Ludwig Kaltenburg, loosely based on Nobel Prize — winner Konrad Lorenz, and his institute for research into animal behavior.

Hermann Funk first meets Kaltenburg when still a child in Posen in the 1930s. Hermann’s father, a botanist, and Kaltenburg are close friends, but a rift occurs. In 1945, fleeing the war, the Funks perish in the Dresden bombing, and Hermann finds his way to Kaltenburg’s newly established institute. He becomes Kaltenburg’s protégé, embracing the Institute’s unconventional methods. Yet parts of Kaltenburg’s past life remain unclear. Was he a member of the Nazi Party? Does he believe his discoveries about aggression in animals also apply to humans? Why has he erased the years in Posen from his official biography?

Through layers of memory and experience Hermann struggles to reconcile affection and doubt, to make sense of his childhood, even as he meets a woman with family secrets of her own.

Автор: Beyer Marcel
Серия:
 
Kamby Bolongo Mean River

Kamby Bolongo Mean River, Robert Lopez’s hypnotic second novel, is the story of a young man whofinds himself confined and under observation, the subject of seemingly pointless tests. His only link to the outside world is a telephone that will not dial out. During the occasional calls he receives, usually wrong numbers, the narrator remembers his former life growing up in Injury, Alaska with his Mother, an often unemployed single parent, and his older brother, Charlie, a sometime boxer, sometime actor. Throughout the course of this extraordinary novel, the unwilling captive draws his life-story in stickfigures on the walls. From the difficulty of his birth, to his sickly childhood, to adventures with his brother, the narrator depicts his crazy life, which is at once fascinating and heartbreaking. The one memory that haunts him is that of watching a movie about slaves on television and how that one slave, the one for whom Kamby Bolongo Mean River meant freedom, would…

Автор: Lopez Robert
Серия:
 
Kamień Na Kamieniu

Książkę dwukrotnego laureata Literackiej Nagrody Nike opublikowano po raz pierwszy w 1984 r. To opowieść o życiu chłopskiego bohatera i jego rodziny. Okazją do wspomnień jest pomysł zbudowania grobu rodzinnego. Wiesław Myśliwski nadał tej powieści ton rzeczowości i chłopskiego realizmu, a nie poetyzowania czy brutalności. Życie Szymona Pietruszki, opowiedziane przez niego samego, układa się w symboliczny zarys chłopskich dziejów. Na oczach głównego bohatera tradycyjna wieś przestaje istnieć. W zapomnienie odchodzą dawne obyczaje, więzi sąsiedzkie i ludzkie. Rodzina ulega dezintegracji, a krewni z miasta najpewniej nie zechcą skorzystać z gotowego grobowca…

Wiesław Myśliwski (ur. 1932) debiutował w 1967 r. powieścią „Nagi sad”. Jego utwory poświęcone są polskiej wsi, charakteryzuje je głęboka refleksja nad losem człowieka, jego związkiem z czasem i z przyrodą, a także szczególna uroda stylu, raz poetyckiego (jak w powieści „Pałac”), a kiedy indziej jędrnego i soczystego.

Każda nowa powieść Myśliwskiego – jak „Widnokrąg” czy „Traktat o łuskaniu fasoli” – natychmiast staje się wydarzeniem literackim.

Автор: śliwski ław
Серия:
 
Kamień W Sercu

Co jeszcze może przytrafić się facetowi przed czterdziestką, który właśnie rozwodzi się z żoną domagającą się specjalnych alimentów dla…swoich kotów? Czy coś jeszcze czeka dziewczynę w gorszej połowie trzydziestki, która pogodziła się już z kłamstwami byłego męża i z samotnym macierzyństwem? Zjazd absolwentów liceum zmieni w życiu Daszy i Marcina więcej, niżby się spodziewali. Odnaleziona na nowo miłość da im nie tylko nadzieję na szczęście, ale także siłę, by wspólnie walczyć z czymś znacznie trudniejszym niż zawiść "życzliwych": ciężką chorobą Poli, córki Daszy. I by zaakceptować to, czego zmienić się nie da. Dramatyzm wydarzeń, a także starannie odtworzone realia, celne obserwacje obyczajowe, znakomicie nakreślone sylwetki bohaterów sprawiają, że Kamień w sercu to poruszająca, choć niepozbawiona humoru opowieść o spóźnionej miłości, o sile potrzebnej, by odeprzeć nieoczekiwane ciosy, a przede wszystkim o odwadze, by kochać.

Życie to podróż, czasami do miejsc, w których wcale nie chcieliśmy się znaleźć. Katarzyna Leżeńska zabiera nas w taką podróż i przekonuje, że tak naprawdę gonimy w życiu tylko za jednym: za miłością.

Janusz Leon Wisniewski, grudzien 2007, Frankfurt Mm main

Gdy on i ona spotykają się w odpowiednim czasie we właściwym miejscu, coś musi z tego wynikać. A jeśli obydwoje marzą o miłości, miłość jest nieunikniona. Zwłaszcza w powieściach. Ale czy nie dlatego lubimy je czytać?

Hanna Samson

To książka o godzeniu się z nieodwracalną zmianą, kiedy los odbiera to, co najcenniejsze. Pokazuje, jak ciężka choroba zmienia relacje między najbliższymi sobie ludźmi, mówi o współodczuwaniu, miłości, odpowiedzialności, nadziei, zmęczeniu, pragnieniu życia i kochania.

Ewa Błaszczyk

Автор: żeńska Katarzyna
Серия:
 
Kamienna małpa

Do wybrzeży Stanów Zjednoczonych zbliża się statek z nielegalnymi chińskimi imigrantami na pokładzie.

Przemytem tych ludzi kieruje nieuchwytny Kwang Ang, poszukiwany przez policję wielu krajów. Okręt tonie niedaleko brzegu, ale części imigrantów udaje się dotrzeć do lądu. Kwang Ang znika w Nowym Jorku, a Lincoln Rhyme zostaje poproszony o pomoc w poszukiwaniach przestępcy, który nie zawaha się przed zgładzeniem każdego, kto mógłby go zidentyfikować. Wszystkim ocalałym z katastrofy Chińczykom grozi śmierć. Rhyme musi ująć mordercę, zanim ten do nich dotrze.

Автор: Deaver Jeffery
Серия:
 
Автор: Prus ław
Серия:
Жанр: ,
 
KAMĒLIJU dĀma

ALEKSANDRS DIMĀ(dēls)

KAMĒLIJU dĀma

Romāns

Tulkojis Uldis Ābele

1957 TILTA APGĀDS

Автор: ls) ALEKSANDRS
Серия:
 
Kampen om järntronen

I en svunnen tid inträffade en våldsam klimatförändring. Somrarna varar i decennier och följs av vintrar långa som en livstid. Längst upp i Norden ligger muren av is, ständigt bevakad av brödraskapet som vigt sitt liv åt uppgiften att skydda de sju konungarikena mot vålnader, kyla och okända faror. Men kusliga händelser vid muren förebådar en framtid av oro och krig.

Robert Baratheon och Eddard Stark befriade en gång i tiden de sju konungarikena från den galne draklorden Aerys och det blev Robert som besteg järntronen medan Eddard drog sig tillbaka till sitt Vinterhed.

Efter en lång tid av fred samlar sig kung Roberts fiender både i Norden och i Södern. Hans närmaste rådgivare har dött under mystiska omständigheter och till och med hans egen drottning smider i hemlighet onda planer. Kung Robert ber Eddard Stark om hjälp och Eddard och hans familj dras obönhörligt in i maktspelet kring de sju konungarikena. Intrigerna och maktkampen vid hovet leder till ett regelrätt krig mellan olika ätter och deras lorder.

Men det största hotet mot kung Robert är den mördade draklordens två barn, en son och en dotter som nu har vuxit upp. De lever i exil och har fått en fristad hos hövdingen över Dothrakiens grässlätter. Med hjälp av hövdingen och hans fyrtiotusen krigare ska så småningom en ättling av drakens blod åter sitta på järntronen.


Kampen om järntronen är tidigare utgiven i två delar: I vargens tid 1997 och Kampen om järntronen 1998.

Автор: Martin George R R
Серия: Sagan om is och eld
 
Kampējs

Mūsuprāt, šīs grāmatas mērķis nav kādam pielaikot strīpainu pidžamiņu. Šīs grāmatas mērķis ir uzskatāmi parādīt, ko ar cilvēku var izdarīt nepārvarama tieksme pēc naudas un varas.

Kampt, kampt un kampt. Vēl, vēl, vēl un vēl. Īpaši neaizraujoties ar domām par citiem cilvēkiem. Vai valsti. Vai ko citu.

Ak, jā, dažiem būtiskāk var šķist tas, ka šī grāmata mēģina dot atbildi uz jautājumu — kādā veidā gan vienam cilvēkam izdevās to visu pakampt? Protams, ja viņš tiešām bija viens...

Автор: Lapsa Lato, čevska K
Серия:
 
Kamuflaż

Od wielu pokoleń wędrują po Ziemi dwie nikomu nieznane istoty. Obcy nie wiedzą o sobie nawzajem, ale zachowują szczątkowe wspomnienia tajemniczego zatopionego reliktu i upodobanie do morskich głębin. Jedna z istot, uzurpator, przetrwała dzięki przystosowaniu, przybierając kształty wielu różnych organizmów. Druga, kameleon, przeżyła wyłącznie dlatego, że niszczy wszystko, co jej zagraża. Teraz podniesiony wreszcie z dna morza przez biologa morskiego Russella Suttona relikt wzywa do siebie obie istoty. Przez tysiąclecia na Ziemi żyły dwa niezniszczalne stworzenia… ale kameleon uważa, że jest tam miejsce tylko dla jednego z nich.


Powieść otrzymała nagrodę Nebula w 2004 r.

Автор: Haldeman Joe
Серия:
 
Kanał

Agentka FBI, Rachel Walling, dostaje w końcu wiadomość, której obawiała się przez lata – dowiaduje się, że Poeta powrócił. Wiele lat temu pracowała nad tą słynną sprawą, ścigając seryjnego mordercę wplatającego w swe ohydne zbrodnie fragmenty wierszy. Rachel nigdy nie zapomniała Roberta Backusa, zabójcy, który nazywał siebie Poetą – i najwidoczniej on również jej nie zapomniał.

U Harry'ego Boscha również dzwoni telefon. Emerytowany detektyw z policji Los Angeles dowiaduje się od żony dawnego przyjaciela o jego śmierci. Jej przyczyna wydaje się naturalna, lecz przyjaciel miał związek ze sprawą Poety – Harry rozpoczyna więc dogłębne poszukiwania – i wplątuje się przez to w niesamowitą, przerażającą aferę.

Właśnie tak rozpoczyna się najbardziej wciągająca, przejmująca i mistrzowsko napisana ze wszystkich powieści Michaela Connelly'ego. W „Kanale” Harry Bosch sprzymierza się z Rachel Walling, przeciwko FBI; razem podążają tropem najbardziej okrutnego i inteligentnego z morderców jakiego widziało Los Angeles. W pełnym napięcia, ekscytującym pościgu za rozwiązaniem zagadki, Harry Bosch trafia w surowy krajobraz pustyni Mojave, na pełen blasku bulwar Las Vegas, w mroczne zakamarki Los Angeles. Jednocześnie musi odnaleźć się w swej nowej roli, jako ojciec kilkuletniej córki, pogodzić największą miłość swego życia z poczuciem obowiązku i swą głęboką świadomością istnienia zła. Ta niezwykle dramatyczna i wstrząsająca powieść sprawi, że czytelnicy Michaela Connelly'ego z niecierpliwością czekać będą na następny utwór tego jednego z najlepszych amerykańskich pisarzy.

Historia prawdziwie przerażająca, w stylu Thomasa Harrisa, a to wielka pochwała. – Stephen King

Автор: Connelly Michael
Серия:
 
KANAKU BANGOTNĒ

KANAKU BANGOTNĒ

Džeks Londons X sej.

UZ MAKALOA PAKLĀJA

Автор: Londons eks
Серия:
 

 Жанры книг


 Новые обзоры